2015. augusztus 30. vasárnap, Rózsa napja van
Nyitólap  >  Keresők  >  Orvosi szótár
Továbbküldés
Tartalom címe: Orvosi szótár

Orvosi szótár találatok

Orvosi szótár
F 1. Frakcionális koncentráció, amelyet a vegyi hovatartozást és a helyzetet jelző index követ; farad; faraday; Fahrenheit; fluor; filialis generatio, fiúi leszármazás, amely esetén indexszám jelzése a meghatározott nemzést is feltünteti; fenilalanin 2. Focus (1).
f Femto = 10-15 ; respiratios frekvencia, légzés szaporaság; illékonyság; formil
F fluor. Gázalakú kémiai elem, atomszáma 9, atomsúlya 18,9984032 18F (felezési ideje 1.83 óra) alkalmas a különböző vegyületek izotópjelzésére, mint diagnosztikai segítő eszköz. (L. fluere, folyni)
F-aktin Ld aktin.
F0 Alapfrekvencia
F1,2 (prothombin fragmens 1,2) A prothrombin 1,2 töredéke.
FAB Ld Francia-amerikai-brit osztályozási rendszer (French-American-British classification system) akut myeloid leukemiában.
fabella Szezám csont a musculus gastrocnemius lateralis fejének ínában (Mod.L. faba, bab kicsínyítése)
facetectomia A fazetta kimetszése. (facet + G. ektomé, kimetsz)
facetta Fazetta 1. A csonton vagy egyéb szilárd struktúrán levő kis síma terület. 2. A fogon kopott folt, amelyet a rágás, a használat hozott létre. (Fr. facette)
facialis Az arccal kapcsolatos.
faciens Okozó. Valaki vagy valami aki, illetve ami létrehoz, alkot. (L. facio, csinál)
facies articularis talaris media calcanei az ugrócsont fej alatti felszíne, a talocalcaneonavicularis ízülethez tartozik
facies pl. facies 1. Syn arc (1). 2. Syn felszín. 3. Syn expressio (2), kifejezés. (L)
Találatok Magyarázat
adenoid facies pl. facies Gyerekek, akik szája nyitott, arcuk gyakran kifejezéstelen, adenoid hypertrophiajuk van, orruk kihegyezett
Corvisart facies pl. facies Aortaelégtelenségben szenvedőkön látni, duzzadt, lilás, cyanoticus ábrázat, csillogó szemekkel és duzzadt szemhéjakkal
facies pl. facies hippocratica Beesett arc, a szemek besüllyedtek, az orca konkáv, a halánték is besüppedt, az ajkak elernyedtek az arcszín ólomszürke. Mindez a halálközeli állapotot és hosszas betegséget jelent. Syn hippokratészi ábrázat.
Hutchinson facies pl. facies Az arc kifejezése, amely a csüngő szemhéjat és mozdulatlan szemeket jelent ophthalmoplegia externa esetén
facies pl. facies leonides Oroszlán ábrázat. Syn leontiasis.
myastheniás facies pl. facies Myasthenia gravisban észlelhető arc, amelyet jellemez a szemhéj-, a szájzúg leesése, az arcizomzat gyengesége.
Parkinsonos facies pl. facies Maszkszerű, kifejezéstelen ábrázat, amely parkinsonismusra jellemző (1). Syn maszkszerű arc.
facilitatio Valamely reflex vagy egyéb idegrendszeri működés fokozása, erősítése azáltal, hogy a reflex központon más izgató impulzus is megjelenik. (L. facilitas, könnyítés)
Találatok Magyarázat
proprioceptiv neuromuscularis facilitatio (PNF) Az erőkifejtésnek azon formája, amely stimulálja a proprioceptorokat az izmokban, az inakban és az ízületekben, ezzel fokozza a válaszadás rugalmasságát és erejét.
facio- Arc-. Ld prosopo. (L. facies)
facioplastica Az arcra is kiterjedő plasztikai műtét (L. facio- + G. plastos, alakított)
facioplegia Syn facialis paralysis. A n. facialis bénulása (L. facio- + G. plégé, stroke)
FACS Fluoreszcencia által aktivált sejt osztályozó (fluoreszcens activated cell sorter).
factitiosus Művi, mesterséges, öngerjesztett, nem természetes. (L. factitius, mesterségesen csinált)
FAD Flavin adenin dinukleotid.
faecalis A faeces-el kapcsolatos.
faecalith Syn coprolith, megkövesedett széklettartalom. (L. faeces + G. lithos, kő)
faecaloid Faecesre emlékeztető. (L. faeces + G. eidos, hasonlító)
faecaloma Syn coproma, stercoma.
faecaluria Olyan betegben, akiben fistula létesült a húgyhólyag és a bél között, a széklet és vizelet keveredése folytán a vizelettel széklet is ürül. (L. faeces + G. ouron, vizelet)
faeces Széklet. Székelés alkalmával a végbélen át kiürülő salakanyag. Ez emésztetlen ballaszanyagból, bélnyákból, baktérium tömegből, lelökődött epithelsejtekből áll. Syn stercus (L. faex, ürülék többese)
faeculens Bűzös. (L.faeculentus, ürülékszagú)
fagyasztás Hideg általi merevítés.
fagyasztva szárítás Syn liofilizálás.
faktor Tényező. 1. Valamely hatás okaként szerepeltethető. 2. Szorzás egyik tényezője, amely a kifejezés előállításához szükséges. 3. Syn gén. 4. Valamelyik vitamin vagy más esszenciális elem. 5. Valamely esemény vagy egy jellemző, illetve más meghatározható dolog, ami hozzűájárul az egészségi állapot változásához. 6. Kategórikus független változó, amely alkalmas az azonosításra, mivel számkódot használ, egy azonosítható csoportban, pl. a zsúfoltság a betegség átvitel egyik faktora. (L. jelző, okozó a facio, csinál szóból)
Találatok Magyarázat
accelerator faktor Véralvadási faktor. Syn faktor V.
adrenocorticotrop releasing faktor A hypothalamus által termelt hormon, amely a hypophysist ACTH termelésére serkenti.
angiogenesis faktor 2.000-20.000 molsúlyú anyag, amelyet a macrophagok termelnek és a gyógyuló sebben, valamint a növekedő daganatokban az erek újdonképződését stimulálja (neovascularisatio).
antihaemophiliás faktor (AHF) Syn f. VIII. A véralvadás VIII. faktora.
antinuclearis faktor (ANF) Antitestek, melyek a serumban jelen vannak és erős affinitást mutatnak a sejtmagok iránt, amit fluoreszcens antitest technikával ki lehet mutatni. Lupus erythematosusban, rheumatoid arthritisben és más autoimmun állapotban detektálható. Alacsony szintje normál egyénben is kimutatható.
Castle-féle intrinsic faktor Syn intrinsic faktor.
Christmas faktor Véralvadási IX. faktor.
citrovorum faktor (CF) Syn folinsav.
lipoprotein lipáz Ezek a plasmaban lipaemia idején mutatkoznak, a trigliceridek hidrolízisét katalizálják, ha azok proteinnel kapcsolódnak és ha egy acceptor (pl. serum albumin) is jelen van, ezáltal feltisztítják a plasmat.
alvadási faktor Olyan plasma komponensek, amelyek a vér alvadási folyamatában szerepelnek
kolónia-stimuláló faktor (CSF) A myeloid sejtvonal differenciálását szabályozó glikoproteinből álló növekedési faktor.
komplement kemotaktikus faktor A komplement ötödik, hatodik és hetedik komponensének aktivált komplexuma (C5,6,7), amely képes a polymorphonuclearis leukocyták részére kemotaktikus ingert szolgáltatni.
corticotropin releasing faktor (CRF) Syn corticotropin felszabadító hormon.
összekapcsoló faktor Olyan proteinek, amelyek képesek helyreállítani a mitochondriumok foszforiláló képességét, amennyiben azt elveszítették.
elongatios faktor Olyan proteinek, amelyek a peptidlánc meghosszabbítását segítik a protein bioszintézis idején. Syn transzfer f. (3).
faktor anaphylaxia eosinophil kemotaktikus A szétesett hízósejtekből származó peptid, amely az eosinophil leukocyták irányában kemotaktikus hatással bír anaphylaxiában.
extrinsic faktor Az ételekből származó B12 vitamin.
F faktor Syn F plasmid.
Fletcher faktor Syn prekallikrein.
folliculus-stimuláló hormon-releasing faktor Syn folliberin.
glycotrop faktor A hypophysis elülső lebenykivonatából előállított anyag, amely emeli a vércukorszintet, antagonizálja az inzulin hatását. A tisztított hypophyser növekedési hormon hasonló hatásra képes. Syn inzulin antagonita f.
gonadotropin releasing faktor Syn gonadoliberin (1).
granulocyta kolónia-stimuláló faktor (G-CSF) Glikoproteinek, amelyeket sok sejt képes előállítani és a haemopoeticus őssejtek fejlődésére és differenciálódására hatnak. Ld kolónia-stimuláló f.
granulocyta-macrophag kolónia-stimuláló faktor (GM-CSF) Egy glikoprotein, amelyet a macrophagok és a csont stroma sejtjei szekretálnak. Növekedési faktorként hat a myeloid őssejteken (telepképző sejteken), úgymint a granulocyta-, a macrophag- az eosinophil kolóniaformáló sejteken. Ld kolónia-stimuláló f.
növekedési hormon (growth hormone)-releasing faktor (GHRF, GH-RF) Syn somatoliberin
Hageman faktor Syn XII. faktor.
haemopoeticus növekedési (growth) faktor (HGF) Azon néhány glikoprotein faktor egyike, amelyek az egyes haemopoesisben szereplő őssejtek túlélését, megújulását, szaporodását és a differenciálódását szabályozzák. Két csoportra, interleukinekre (IL) és kolónia stimuláló faktorokra (CSF) oszthatók.
human antihaemophiliás faktor A VIII f. liofilizált koncentrátuma, amelyet friss normál plasmaból állítottak elő. Haemophiliaban a véralvadás rendezésére alkalmazzák.
faktor I. A véralvadás I. faktora, a fibrinogén. Thrombin hatására fibrinné alakul. Ld fibrinogén
faktor III. A véralvadás III. faktora, a thromboplasztin. Szöveti faktor, amely elindítja az extrinsic alvadási utat azáltal, hogy a VII faktorral és kalciummal reagálva előállítja a VIIa (aktivált VII) faktort. Ld thromboplasztin.
bevezető faktor (IF) Egy vagy több oldható fehérje, amelyek a proteinek vagy az RNS szintézis megkezdéséért felelősek.
inzulin-antagonista faktor Syn glycotrop faktor.
inzulin-szerű növekedési (growth) faktor (IGF) Olyan peptidek, melyek képződéséhez a stimulust a növekedési hormon adja. Ezek a peptidek a növekedési hormon perifériás szöveti hatását képesek utánozni és igen jelentős mértékben hasonlítanak (mintegy 70%-ban) a human inzulinhoz.
intrinsic faktor (IF) Relatív kis méretű mucoprotein, amelyet a gyomormirigyek nyaki sejtjei szekretálnak és elengedhetetlen a B12 hormon felszívódásához. Hiánya anaemia perniciosa-t eredményez. Syn Castle-féle intrinsic faktor.
faktor IV. A véralvadás IV. faktora. Kalcium ionok
faktor IX. A véralvadás IX. faktora. A plasma thromboplasztin komponense. IX f. szükséges a vér intrinsic thromboplasztin képződéséhez, hiánya a B haemophiliát hozza létre. Syn B antihaemophiliás globulin, Christmas f.
Laki-Loránd faktor Syn faktor XIII.
letalis faktor Ld genetikai halál.
luteinizáló hormon (LH)/folliculus-stimuláló hormon (FSH)-releasing faktor Syn gonadoliberin (2).
luteinizáló hormon-releasing faktor A luteinizáló hormon-releasing hormon régebbi neve.
nyirokcsomó permeabilitási faktor (LNPF) A stimulált, illetve károodott lymphocyták által elválasztott anyag, melynek hatására nő a kapillárisok permeabilitása és összegyűlnek a mononuclearis sejtek.
macrophag kolónia-stimuláló faktor (MCSF) Olyan glikoprotein, amely a megfelelő sejtvonal proliferációját és macrophaggá érését idézi elő. Ld kolónia-stimuláló f.
melanotropin-releasing faktor Syn melanoliberin.
myocardialis depressiot okozó faktor (MDF) Toxikus, shockban keletkező faktor, mely csökkenti a szívizom kontraktilitását.
osteoclast aktiváló faktor A lymphokinekhez tartozik, elősegíti a csont resorptiot és gátolja a csontok kollagén szintézisét.
Passavoy faktor A véralvadás egyik faktora, amelynek veleszületett hiánya mérsékelt vérzékenységet idéz elő. Ezen állapotban megnyúlt az aktivált parciális thromboplasztin idő (APTT).
vérlemezke faktor 3 A thrombocytaból származó alvadási faktor. Kémiailag foszfolipid lipoprotein, amely bizonyos plasma thromboplasztinokra hatva a prothrombin-thrombin átalakulásban szerepel.
vérlemezke faktor 4 (PF) Kationos polipeptid, amelyet a megakaryocyták termelnek és a thrombocyták α-granulumaiban találhatók. Ezek az aktivált vérlemezkékből kiszabadulnak és neutralizálni képesek a heparint.
vérlemezke -aktiváló faktor Syn thrombocyta aggregáló faktor.
vérlemezke-aggregáló faktor Foszfolipid mediátor, amely elősegíti a thrombocyta aggregációt, de mediátora a gyulladásnak és az anaphylaxiának is. Különféle sejttípusok stimulására képződik. E sejtek között van a neutrophil- és a basophil leukocyta a thrombocyta, valamint az endothel sejt. A vérlemezke aggregáló faktor néhány molekula félesége azonosításra került, ezek az alkil csoportjuk hosszát illetően különböznek. Fontos bronchoconstrictor hatása is van. Syn PAF (platelet activating factor) = vérlemezke aktiváló faktor.
vérlemezke szöveti faktor Syn thromboplasztin.
prolaktin-inhibiting faktor (PIF) Syn prolaktosztatin. Prolaktint gátló faktor.
prolaktin-releasing faktor (PRF) Syn prolaktoliberin. Prolaktint kibocsájtó faktor.
properdin faktor A. A properdin rendszer egyik komponense. Hidrazin érzékeny β1 -globulin. Ma a komplement C tényezőjeként ismert (C3)
properdin faktor B. Normális serum protein, mely a properdin rendszer egyik tagja.
properdin faktor D. A normális serum α-globulinja, amely szükséges a properdin rendszer működéséhez.
properdin faktor E. Serum protein, amelyre szükség van a C3 kobra méreggel történő aktiválásához (a komplement 3-as komponense) Ld properdin rendszer.
cél antigén felismeréséhez szükséges faktor A polymorphonuclearis leukocyták számára. Valószínűleg az antitest molekulák Fc része és az aktivált C3 (a komplement 3-as komponense), részére a phagocyták receptorral rendelkeznek
releasing faktor Felszabadító faktor. 1. Olyan anyagok, amelyek a hypothalamusban keletkeznek és valamely elülső hypophysis lebeny hormon szekréciós rátáját képesek gyorsítani. 2. Az RNS bioszintézisének befejező fázisához vagy a proteinek bioszintézisének befejezéséhez szükséges faktorok. Syn liberin, releasing hormon.
rezisztencia átvivő faktor Rezisztencia plasmid átvivő gén.
rheumatoid faktor A rheumatoid arthritisben szenvedő beteg serumaban fellelhető antitestek, amelyek antigén determinánsokkal vagy immunglobulinokkal képesek reagálni, illetve olyan reakcióba lépnek, amelyekben kevert human γ-globulinokkal fedett részecskék agglutinálódnak. Rheumatoid faktor más autoimmun és néhány fertőző betegségben is kimutathatók.
somatotropin felszabadulást gátló faktor Syn somatosztatin.
somatotropin-releasing faktor Syn somatoliberin.
Stuart faktor, Stuart -Prower faktor Syn faktor X. Alvadási faktor X.
napfényvédő faktor Fényvédő kenőcs hiányában a napfény minimális ultraibolya sugárdózisa erythemát okoz. Az alkalmazandó fényvédők legalább 15 F aktivitással rendelkeznek.
transzfer faktor 1. Egy kapcsolódó plasmid átvitelére szolgáló gén, különösen a rezisztencia plasmid génje. 2. Olyan személy leukocytáiból származó dializálható kivonat, aki elhúzódó szenzitivitást mutat, majd ennek az anyagnak egy idegen egyén bőrébe történő beadása képes átvinni a specifikus érzékenységet a recipiensbe. 3. Syn elongatios f.
transzformáló faktor A baktériumok transzformációjáért felelős tényező.
tumor angiogenicus faktor (TAF) Daganatból származó érképző faktor. Szolid tumorok termelik a daganatba történő érbenövéssel saját tápanyagellátásuk biztosítására.
faktor V. Véralvadási faktor. Nincsen enzimatikus hatása. Az alvadási folyamat közös útjában vesz részt az Xa (aktivált X faktor) kapcsolja a vérlemezkék felszínéhez. E faktor hiánya parahaemophilianak vagy hypoproaccelerinaemiának nevezett ritka alvadási rendellenességhez vezet. Syn accelerator f., plasma accelerator globulin, proaccelerin, prothrombin accelerator.
faktor VII. Véralvadási faktor. A VII faktor a szöveti thromboplasztinnal és kalciummal együtt komplexet alkot, amely aktiválja a X faktort. Gyorsítja a prothrombin-thrombin átalakulást a szöveti thromboplasztin, kalcium és V faktor jelenlétében. Syn kothromboplasztin, proconvertin, serum accelerator, serum prothrombin konvertáló accelerator.
faktor VIII. A véralvadás plasma faktora. A VIII faktor a IXa (aktivált IX) faktorral, valamint a vérlemezkékkel és a kalciummal komplexet alkotva enzimatikusan katalizálja a X faktor aktiválódását. A VIII faktor elégtelensége, hiánya okozza a klasszikus haemophilia A-t. A VIII C f. a VIII faktor alvadási komponense, amely a plasmaban komplexet alkotva együtt kering a VIII R faktor-ral (von Willebrand faktor), az endothel sejtek és a megakaryocyták által szintetizált glikoproteinnel. Ez az arteriákhoz kötődik, ha azok elveszítik endothel bélésüket és olyan felületet képez, amelyhez a thrombocyták letapadnak. A VIII R faktor zavarai heterogén alvadási abnormalitásban vesznek részt, amelyet von Willebrand betegségnek nevezünk. Syn antihaemophiliás faktor, proserum prothrombin konvertáló accelerator.
faktor X X alvadási faktor. Plasma alvadási tényező, amely elősegíti a prothrombinnak thrombinná alakulását. X faktor hiány alvadási zavart okoz. Syn prothrombináz, Stuart faktor, Stuart-Prower faktor.
faktor Xa Alvadási faktor, a X faktor aktivált alakja, mely a VIIa faktor és a szöveti faktor (extrinsic út) vagy a IXa faktor, valamint a VIIIa faktor (intrinsic út) által korlátozott fehérjebontás révén képződik. A Xa faktor az Va faktorral, a foszfolipiddel és a kalciummal komplexet képez és ez alkalmas a prothrombin thrombinná történő átalakítására.
faktor XI A véralvadás XI faktora. Üvegen vagy hasonló felületen, azzal kontaktusba kerülve aktiválódik. Hiánya vérzékenységet okoz. Syn plasma thromplasztin antecedens
faktor XII A véralvadás XII faktora. Akár üvegfelületen, akár másként aktíválódva a XIIa faktor (aktív alakja), szerin proteináz, aktiválni képes a VII és XI faktorokat, a XI faktort pedig annak aktív alakjába konvertálja (XIa). A faktor XII hiánya az alvadási idő kifejezett megnyúlását okozza a vénás vérből vizsgálva, de csak ritkán idéz elő vérzékenységet. Syn Hageman faktor.
faktor XIII Alvadási faktor. A thrombin katalizálja átalakulását aktív alakjába a XIIIa faktorba, amely keresztkötésekkel látja el a fibrin alvadékot, ezáltal oldhatatlanná teszi azt. Syn Laki-Loránd f.
fakultatív Képes többféle körülmény közepette élni, alternatív útja is van.
falces A falx többesszáma.
falciform Félhold vagy sarló alakú. (L. falx, sarló + forma, alak)
falcula Sarlócska. Syn falx cerebelli. (L. falx kicsinyítése)
falcularis Sarlószerű. 1. Sarlóra emlékeztető 2. A falx cerebrivel, vagy falx cerebellivel kapcsolatos.
falopiani Falopionak tulajdonított. Gabriele Falopio (1523-1562) orvos. Rendszerint a tuba uterinara vonatkozik
fals negatív Álnegatív. 1. Egy teszt eredménye, amely alapján az egyént hibásan egy specifikus diagnosztikai vagy más referencia csoportból kizárják. 2. Olyan személy, akit a téves teszteredmény alapján egy diagnosztikai csoportból kizártak. 3. Egy álnegatív eredmény.
fals pozitív Álpozitív. 1. Olyan teszt-eredmény, amely egy személyt tévesen egy diagnosztikai vagy referencia csoportba sorol. 2. Téves eredmény alapján egy specifikus diagnosztikai csoportba sorolt egyén. 3. Egy álpozitív eredmény.
falsetto Igen magas hang, amelyet a hangredő elülső harmadának rezgése vált ki, miközben a hátsó szakasz szorosan összetapad. Ld hang (O. természetellenes hang a falso, hamis kicsinyítése)
falsificatio Meghamisítás. Önkényes helytelen magyarázat, mint becsapás esetén. (L. falsus, hamis+ facio, csinál)
Találatok Magyarázat
retrospektív falsificatio Visszamenőleges meghamisítás. A múlt tapasztalatainak nem tudatos elferdítése azon céllal, hogy az a jelen pszichológiai szükségletnek megfeleljen.
falx, pl. falces Sarló alakú struktúra (L. sarló)
Találatok Magyarázat
falx, pl. cerebelli A dura mater rövid nyúlványa. amely a crista occipitalis internatól előrefelé nyúlik a tentorium cerebelli alatt. Elfoglalja a fissura cerebellaris posteriort és a valleculat, majd a két divergáló szélen (tarajon) két részre válik és így halad a foramen magnum mindkét oldalára. Syn falcula.
falx, pl. cerebri Sarló alakú dura mater nyúlvány a két hemispherium közötti longitudinalis fissuraban. Elöl a crista galli ossis ethmoidales-en, caudalisan pedig a tentorium felső felületén a középvonalban tapad.
familia Család. 1. Két vagy több személy által képzett csoport, akik azonos vérvonalból származnak, illetve adaptációval, esetleg házasság útján kerültek össze vagy élettársként egyesültek. 2. A biológiai osztályozás szerint a rend és a törzs (ordo és tribus) vagy a nem (genus) közötti taxonómiai csoportosítás. (L. familia)
Találatok Magyarázat
rákos familia Vérrokonok csoportja, akik közül többen is rákban szenvednek.
familia magja A genetikában a két szülő és a tőlük leszármazottak alkotják.
familialis Családi. Ugyanazon család több tagját is érintő, egyanazon rokonságban megtalálható. Gyakran tévesen alkalmazzák a genetikus kifejezés helyett. (L. familia, család)
fantázia Többé, kevésbé koherens képzelet, álom vagy álmodozás, amelyet nem korlátoz a valóság. (G. phantasia, idea, kép)
farad (F) Az elektromos kapacitás gyakorlati egysége. Annak a kondenzátornak a kapacitása, amelyben 1 coulomb töltés van 1 voltos elektromotoros erő alatt. (Faraday)
Faraday Michael Faraday, angol fizikus és kémikus. 1791-1867 Ld farad, faraday
faraday (F) 96,485.309 coulomb/mol. Azon elektromosság, amely egy monovalens ion egy ekvivalensének redukciójához szükséges. (M. Faraday)
fáradékonyság Olyan állapot, amelyben könnyen kialakul a fáradtság érzése.
fáradtság Kimerültség. 1. Testi vagy szellemi aktivitást követő állapot, amelyet kisebb munkavégző képesség jellemez, teljesítménycsökkenés és kimerültség, álmosság vagy ingerlékenység követ. Bekövetkezhet minden olyan esetben, amelyben az energia kiadás meghaladja a helyreállító folyamatokat. Mindez egyetlen szervre is szorítkozhat. 2. Kellő stimuláció hiányában, monoton munka esetén unalom és kimerültség érzése vagy ha a környezet a teljesítményt nem értékeli és nem is érdeklődik iránta.
fardel Az összes mérhető hátrány, amely valamely genetikai betegség megjelenésével egy adott személyben megnyilvánulhat. A genetikai tanácsadás két jelentősebb kvantitatív megfontolása közül az amelyik a prognózist befolyásolhatja. A másik a megjelenés kockázatára vonatkozik. (középkori angol: fardah: csomag)
fascia pl. fasciae Rostos kötőszöveti lemez. Ez fedi a bőr alatt a testet. Behüvelyezi az izmokat és azokat izomcsoportokra, rétegekre választja szét. (L. pólya, szalag)
Találatok Magyarázat
fascia pl. fasciae adherens Széles intercellularis kapcsolat a szívizom intercalatus discusaiban, amelyen az aktin rostok lehorgonyozódnak.
mély fascia pl. fasciae Az izmot körülvevő, egyes izomcsoportokat és kötegeket elválasztó, az idegek és erek körül hüvelyt képező, az ízületek környékén a szalagokat megerősítő, különböző szerveket és mirigyeket behüvelyező, minden struktúrát szilárd, szoros tömeggé összekötő vékony rostos hártya, mely nem tartalmaz zsírt.
mély comb fascia pl. fasciae Erős fascia pl. fasciae, körülveszi az izmokat és lateral felé megvastagodva a iliotibialist képezi.
fascia pl. fasciae endothoracica A mellkas belső falát borító extrapleuralis fascia pl. fasciae. Kiterjed a pleura kupolája fölé, mint membrana suprapleuralis, valamint vékony réteget képez a diaphragma és a pleura között (fascia pl. fasciae. phrenicopleura)
extraperitonealis fascia pl. fasciae A fascia pl. fasciaenak és zsírszövetnek vékony rétege a peritoneum és a fascia pl. fasciae transversalis között. Syn fascia pl. fasciae. subperitonealis.
medencei fascia pl. fasciae Magában foglalja a medence fascia pl. fasciaejának parietalis és a visceralis részét: vagyis a fascia pl. fasciae pelvis parietalist és a fascia pl. fasciae pelvis visceralist.
fascia pl. fasciae perinei superficialis Syn felületes gáti fascia pl. fasciae.
phrenicopleuralis fascia pl. fasciae. Az endothoracalis fascia pl. fasciae. vékony rétege, amely a pleura diaphragmatica és a diaphragma között helyezkedik el.
renalis fascia pl. fasciae A vese körül, annak tokját alkotó fibroareolaris szövet és zsírszövet tömörülés.
Scarpa fascia pl. fasciae Az alsó hasfal mélyebb, membrán vagy lemezes szerkezetű subcutan rétege, amelynek folytatása a superficialis perinealis fascia pl. fasciae. (Colles fascia pl. fasciae.).
subperitonealis fascia pl. fasciae Syn extraperitonealis fascia pl. fasciae.
superficialis fascia pl. fasciae Felületes fascia pl. fasciae. Laza fibrosus borítás a bőr alatt, amelynek hézagjaiban zsírszövet (panniculus adiposus) vagy izomszöveti nyalábok (panniculus carnosus) vannak. Bőrereket, valamint az idegeket tartalmaz és alsó felszínével kapcsolatban áll a mély fascia pl. fasciaeval. Syn tela subcutanea, hypodermis.
fascia pl. fasciae superficialis perinei Az urogenitalis terület subcutan szövetének membrános része, amely hátulról az urogenitalis diaphragmahoz, oldalt a rami ischiopubices-hez, előre pedig a hasfalhoz csatlakozik.
fascia pl. fasciae thoracolumbalis Ez a fascia pl. fasciae borítja a mély hátizmokat. A bordaszögletekhez, a thoracalis, lumbalis és sacralis csigolyák processus spinosusaihoz, illetve a lumbalis csigolyák processus transversusaihoz, a tizenkettedik borda alsó széléhez és a crista iliacahoz, valamint a lumbocostalis, iliolumbalis, intertransversalis és suprasinosus ligamentumokhoz tapad.
fascia pl. fasciae transversa A hasüreget borító fascia pl. fasciae, a hasizomzat belső felszíne és a peritoneum között.
fascialis Valamely fasciaval kapcsolatos
fascicularis Fasciculus-al kapcsolatos, kötegekbe rendeződött, esetleg pálcikák együttese.
fasciculatio 1. Fasciculusba rendeződés. 2. Akaratlan kontrakciók, rángások, izomrostok durva összehúzódásai. A fibrillationál durvább izomösszehúzódások.
fasciculi A fasciculus többesszáma.
fasciculus Rostok kötege, általában izomrostokra vagy idegkötegre értjük.
fasciculus macularis a macula luteával közvetlenül érintkező idegrostok a nervus opticusban
fasciculus, gen. és pl. fasciculi Köteg. (L. fascis, köteg kicsinyítése)
Találatok Magyarázat
fasciculus, cuneatus Ékalakú köteg. A funiculus posterior nagyobb oldalsó részlege.
fasciculus, dorsolateralis Vékony, myelin hüvely nélküli vagy csak gyengén hüvelyezett rostokból álló hosszanti köteg. Befedi a gerincvelői szürke állomány hátsó szarvának csúcsát, a hátsó szarv szomszédos szegmentumai között összeköttetést létesítő, hátsó gyökökből származó rostokból és rövid asszociációs rostokból tevődik össze.
fasciculus, gracilis A funiculus posterior kisebb medialis része.
fasciculus, longitudinalis inferior Jól körülírt köteg, amely hosszú asszociációs rostokból tevődik össze, az occipitalis és temporalis lebeny teljes hosszában fut, részben párhuzamosan az oldalkamara alsó szarvával.
fasciculus, longitudinalis medialis Longitudinalis rostköteg, amely a mesencephalon rostralis részéből indulva a gerincvelő cervicalis szegmentumáig terjed. Szorosan a középvonalban húzódik, a szürke állománytól ventralisan. Nagyrészt olyan idegrostokból tevődik össze, amelyek a nucleus vestibularistól felfelé haladnak a külső szemizmokat innerváló motoros neuronokig (abducens, trochlearis, oculomotorius magok), majd leszállva a gerinc szegmentumokig innerválják a nyakizmokat.
fasciculus, longitudinalis superior Hosszú összekötő rostkötegek az agyi féltekék centrum ovale-jatól lateralisan. Összekötik a frontalis, occipitalis és temporalis lebenyeket. A rostok a frontalis lebenytől az operculumon át a sulcus lateralis hátsó végéhez mennek, ahol sok rost az occipitalis lebenybe sugárzik, míg mások lefelé és előre fordulnak a putamen körül, majd a temporalis lebeny elülső részéhez futnak.
fasciculus, longitudinales pontes A híd ventralis részén áthúzódó corticofugalis rostok masszív kötegei. Összetételükben corticopontin-, corticobulbaris- és corticospinalis rostokat is találunk.
fasciculus, mamillothalamicus Vaskos, tömör idegrostköteg, amely mindkét oldalon dorsalis irányba fut a corpus mamillaretól és a thalamus elülső magjában végződik.
fasciculus, proprii Flechsig féle fasciculusok vagy alapkötegek. (f. anterior proprius és f. lateralis proprius vagy lateralis alapköteg); felszálló és leszálló interszegmentális fasciculusok, melyek a gerincvelői asszociációs rostrendszer részei és mélyen az anterior, a lateralis, valamint a posterior funiculusokban bújnak meg a szürke állomány szomszédságában.
fasciculus, uncinatus Hosszú, horogszerű összekötő rostok, amelyek reciprok kapcsolatokat létesítenek az agy frontalis és temporalis lebenyei között, a frontalis lebeny fehér állományában caudal felé húzódnak, élesen ventralis irányba veszik útjukat a fissura sylviani szára alatt, majd legyezőszerűen a kéregig terjednek a gyrus temporalis felső és középső részének elülső feléig.
fasciectomia A fascia egy sávjának kimetszése (L. fascia + G. ektomé, kimetsz)
fasciitis 1. A fascia gyulladása. 2. Fibroblastok reaktív proliferatioja a fasciaban.
Találatok Magyarázat
A csoportú necrotizáló Streptococcus okozta fasciitis. Streptococcus fertőzés szövődménye, amelyben a baktériumok megtámadják és tönkreteszik az izomzatot.
fascio- Fascia- (L. fascia, köteg)
fasciodesis Műtét útján egy fasciat egy másikhoz vagy egy ínhoz rögzítenek (L. fascio- + G. desis, összekapcsolás)
fasciola, pl. fasciolae Kis rostköteg. (L. a fascia kicsinyítése)
fasciolaris A gyrus fasciolarisra hasonlító vagy arra vonatkozó.
fascioplastica A fascia plasztikai műtéte. (L. fascio- + G. plastos, alakított)
fasciorrhaphia A fascia vagy az aponeurosis varrata. Syn aponeurorrhaphia. (L. fascio- + G. rhaphé, varrni)
fasciotomia A fasciaba történő bemetszés. Bizonyos érelváltozások vagy duzzanatok kezelésében alkalmazzák, amikor a vérellátást megzavaró jelentős mértékű oedemat várnak. A f. összekapcsolható embolectomiaval az akut arteriás embolia kezelésében. (L. fascio- + G. tomé, bemetszés)
fastigium Csúcsos tető. 1. A negyedik agykamara tetejének a csúcsa, benyúlva a vermis területére az elülső és hátsó medullaris szárnyak által alkotott szög. 2. Egy betegség csúcspontja vagy teljes kialakulása. (L. csúcs , miként a házoromzat)
fatális Halálhoz vezető, halálos. A halál elkerülhetetlenségét jelzi. (L. fatalis, a fátumhoz, a sorshoz tartozó)
fauces, gen. faucium Toroknyílás. A száj és a garat közötti tér, a lágyszájpad és a nyelv között. Ld isthmus faucium. (L. torok)
faucialis A torokkal kapcsolatos.
fauna Egy kontinens, egy körzet, egy lakóhely, egy környezet állati alakjai. (L. Fauna, a Faunus nővére, falusi istenség)
faveolalt Árkos, üreges, lukacsos.
faveolus pl. faveoli Kis üreg, benyomat. (Modern L. favus lépsejt kicsinyített alakja)
favid Allergiás bőrreakció favismusban szenvedő betegen.
favismus Akut betegség, amelyet bizonyos babféleség fogyasztása után (pl. Vicia faba) vagy virágpollen belégzését követően lehet megfigyelni glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiányban szenvedő betegekben. A megbetegedést láz, fejfájás, hasi fájdalom, súlyos fokú vérszegénység, elesettség, majd coma jellemzi. (Olasz: favismo a fova, bab szóból)
favus Súlyos fokú krónikus, a fejbőrön és a körmökön mutatkozó Trichophyton/Microsporon fertőzés. Gyakrabban látni a Mediterraneum országaiban, Délkelet-Európában, Dél-Ázsiában és Észak-Afrikában. A higiénés viszonyoktól függően jelentkezik.
Fc Ld Fc fragmentum
Fe Vas vegyjele. (L. ferrum)
feberilis Lázas.
febrifuga Syn antipyreticum (2), lázcsillapító szer. (L. febris, láz + fugo, menekülni)
febrifugalis Syn antipyreticus (1).
febrilis Lázzal kapcsolatos, lázas. Syn pyreticus (1).
fecundatio Megtermékenyítés, a megtermékenyítés aktusa. Ld fertilisatio.
fecunditas Termékenység. Azon képesség, hogy az illető élő magzat létrehozására képes.
fecundus Termékeny. Syn fertilis (1). (L. fecundus, termékeny)
feed-back Visszacsatolás. 1. Egy adott rendszerben a visszacsatolást, vagyis az outputok inputként történő felhasználását regulátor mechanizmusként értékesíti. Pl. egy kohó hőmérsékletének termosztátos szabályozása. 2. A motoros ügyesség megtanulásának értelmezése: az érzéki ingerek beállítják az izomkontrakciót, módosítva a mozgató rendszer aktivitását. 3. Egy másik személy reakciója ránk visszahatva módosítja saját reakciónkat. Ld biofeed-back.
FEES Fiberoszkópos nyelésvizsgálat (fiberoptic endoscopic examination of swallowing).
FEF Erőltetett kilégzési légáramlás (forced expiratory flow).
fejők csomói tehén tőgyének Pseudocowpox vírus fertőzés átvitele a fejő kezére és ujjaira, nyirokerek gyulladása és csomók, később papulosus és papulovesicularis kiütések megjelenése jellemzi
félelem Rettegés, aggodalom. Ilyen érzést kiváltó stimulus. A félelmet el kell különíteni a szorongástól, a szorongásban nincsen kiváltó inger.
fellatio A penis oralis stimulálása.
felon Körömágy gyulladás. Az ujj distalis körömpercének gennyes gyulladása, tályogja. (M.E. feloun, malignus)
fémfüst láz Szin.: rézművesek láza
feminisatio Elnőiesedés. A férfi olyan irányú fejlődése, melynek befejeződésével külső női jellegzetességeket mutat.
femoralis A femurral kapcsolatos.
femorocele Syn femoralis hernia. (L. femus, comb + G. kélé, hernia)
femorotibialis Mind a femurral, mind a tibiaval kapcsolatos.
femto (f) Az SI és a metrikus rendszerben 10-15 jelzése. (dán és norvég femten, tizenöt)
femur, gen femoris, pl. femora 1. A comb 2. A comb hosszú csontja, amely proximalisan a csípőízülettel, míg distalisan a tibiaval és a patellaval képez ízületet. (L. comb)
fenestra Ablak. 1. Anatómiai nyílás, amelyet gyakran egy membrán zár el. 2. Begipszelt törés oldalán hagyott nyílás, hogy az ott lévő sebet el lehessen látni. 3. A nőgyógyászati fogó lemezén lévő ablak. 4. Endoszkópos eszköz borításán lévő oldalnyílás, amely a borításon oldalt megtekintést és manipulációt tesz lehetővé. 5. Szondán, katéteren, trokáron lévő oldalnyílás, amely lehetővé teszi a levegő vagy a folyadék jobb ki-, illetve beáramlását. (L. ablak)
Találatok Magyarázat
fenestra cochleae A középfül medialis falán lévő, a cochleaba (csigajáratba) vezető nyílás, amelyet a szekunder dobhártya zár. Syn kerek ablak.
fenestra vestibuli A dobüreg medialis falán a vestibulumba vezető nyílás, amelyet a kengyel lába fed. Syn ovális ablak.
fenestralt Ablakszerű nyílással ellátott.
fenestratio 1. Egy részen fenestra jelenléte. 2. A kötésen egy nyílás meghagyása, hogy az alatta lévő területet látni és kezelni lehessen. 3. FOGÁSZAT A mucoperiosteum és a processus alveolaris műtéti átlyukasztása acélból, hogy a fog gyökércsúcsát feltárják és az exsudatum kifolyását lehetővé tegyék.
fermentáció 1. Komplex szerves vegyületben enzim által létrehozott kémiai változás, amelyben az eredeti vegyület egyszerűbb vegyületekre hasad. 2. BAKTERIOLÓGIA Anyagok energia képződés melletti anaerob bomlása, mely az eredeti vegyület redukciójával jár. A f. mechanizmusához nem szükséges a légzési lánc, sem citokróm, vagyis ez esetben nem az oxigén a végső elektron acceptor, mint az oxidációs folyamatokban. (L. fermentum, élesztő)
fermentatív Fermentációt okozó vagy fermentáló képességgel rendelkező.
fermentum Enzim. (L. fermentum, kovász)
ferredoxinok Olyan fehérjék, amelyek vasat és labilis ként tartalmaznak egyenlő mennyiségben. Elektronhordozó tulajdonsággal rendelkeznek, de nincsen klasszikus enzim működésük. F. vannak a zöld növényekben, az algákban és az anaerob baktériumokban. Az élő szervezet számos oxidoredukciós reakcióiban részt vesznek (pl. nitrogén fixálás).
ferri- Előtagként: a ferri ionnak valamely vegyületben lévő jelenlétét jelzi. (L. ferrum, vas)
ferricus A ferri ionnal kapcsolatos, olyan só, amely Fe3+ tartalma folytán háromértékű.
ferrihaem Syn haematin.
ferritin Vas-protein komplex, amely mintegy 23% vasat tartalmaz. A ferri ionnak az apoferritinnel történő kapcsolódása útján képződik. Jelen van a bélnyálkahártyában, a lépben, a csontvelőben, a reticulocytákban, a májban és részt vesz a bélből a plasmaba irányuló vastranszport szabályozásában.
ferro- Előtag: azt jelzi, hogy kétértékű Fe2+ van jelen. (L. ferrum, vas)
ferrokinetika A vas metabolizmusának tanulmányozása radioaktív izotóp vas felhasználásával. (ferro- + G. kinesis, mozgás)
ferroprotein Prosztetikus csoportként vasat tartalmazó fehérje molekulák, pl. haem, citokrómok.
ferrosus Vassal kapcsolatos, főleg olyan vegyületeket jelez, amelyekben a vas F2+ alakban van jelen. (L. ferreus, vasból készült)
ferruginatio Vasnak vagy más fémnek a kis erekben és az elhalt idegekben történő lerakódása. (L. ferrugo, vasrozsda, rozsdás)
ferruginosus 1. Vastartalmú, vassal kapcsolatos, vasat tartalmazó. 2. Rozsdaszínű. (L. ferrugineus, rozsda, rozsdás)
fertilis 1. Termékeny, képes megtermékenyülni és kihordani a kisdedet. Syn fecundus. 2. Terhes, megtermékenyített. (L. fertilis a fero, hordoz szóból)
fertilisatio Az a folyamat, amely a spermatozoonnak a másodlagos oocytaba való behatolásával veszi kezdetét, majd a hím és női pronucleusok egybeolvadásakor fejeződik be.
Találatok Magyarázat
in vivofertilisatio (IVF) Érett ovum megtermékenyítése a termékeny női donor tuba uterinajának distalis részén (és nem mesterséges közegben) azon célból, hogy a továbbiakban nem műtéti átvitel történjék egy terméketlen recipiensbe.
fertilitas Termékenység. Az aktuális terhesség élő magzattal, vagyis a halva születetteket nem számítva.
festinans Gyors, sietős. (L. festino, gyorsít)
festinatio Gyors lépés. (L. festino, siettet)
festum Girland. 1. Vésés a fogászati anyag alapján, amely a természetes szövetek konturját utánozza. 2. Jellemző rajzolat bizonyos kemény kullancsfajtán, kis derékszögű területek , amelyeket árkok szeparálnak mind a hím, mind a nőstény hátán. (L. festum, fesztivál, ünnepi dekoráció)
FET Erőltetett kilégzési idő (forced expiratory time).
fétis Egy lélek nélküli tárgy vagy a nem nélküli testrész, amelyet mágikus vagy erotikus minőséggel ruháznak fel. (L. factitius, mesterséges -ből a Fr. fétiche)
fetisizmus Fétis imádat vagy fétis alkalmazása szexuális izgalom és kielégülés céljára.
FEV Erőltetett kilégzési volumen (forced expiratory volume), alatta index jelzi másodpercben az időintervallumot.
FF Filtrációs frakció.
FFD Fókusz film távolság (distance).
FFM Zsírmentes test-tömeg (fat free body mass).
FIA 1. Fluoreszcens immunoassay. 2. Macskák fertőzéses anaemiája (feline infectious anaemia).
fiber Rost. Hosszú, vékony fonál. 1. Extracellularis filamentosus struktúrák, mint a kollagén vagy az elasztikus kötőszöveti rostok. 2. Idegsejt axonja annak gliaborításával. 3. Megnyúlt, fonálszerű sejtek, mint az izomsejtek és az epithelialis sejtek, amelyek a szemlencse jelentős részét kiteszik. Syn fibra. (L. fibra)
Találatok Magyarázat
A fiber Myelinhüvellyel ellátott idegrostok a somaticus idegekben, átmérőjük 1-22 µm, az idegingerületet 6-120m/sec sebességgel továbbítják.
accelerator fiber Postganglionos sympathicus idegfiber, amelyek a felső, középső és alsó cervicalis sympathicus törzsganglionokból származnak. Idegimpulzusokat szállítanak a szívhez, amelyek hatására gyorsul a szívverés és fokozódik a szívműködés.
adrenerg fiber Olyan idegfiber, amelyek a sympathicus ganglionokból, illetve a sympathicus határkötegből egy adrenalin szerű transzmitterrel (noradrenalin) a símaizmokhoz és a mirigyekhez közvetítik az idegimpulzusokat.
afferens fiber Azon fiber, melyek az ingereket a ganglionokba vagy az agyi, illetve gerincvelői idegközpontokba szállítják.
alfa fiber Nagy, somaticus motoros vagy proprioceptiv idegfiber, impulzus továbbítási sebességük eléri a 100 m/sec-ot.
fiber arcuatus Átívelő ideg- vagy kötőszöveti fiber.
asszociációs fiber Összekapcsoló rostok. Idegi összeköttetések ugyanazon hemispherium különböző területei között, illetve a gerincvelőben ugyanazon oldali különböző szegmentumok között.
B fiber Az autonom idegek myelin hüvelyes fiberai. Átmérőjük 2µm, vagy annál is kisebb, vezetési sebességük 3-15 m/sec.
béta fiber Idegfiber, amelyeknek vezetési sebessége mintegy 40m/sec.
C fiber Velőtlen idegfiber 0.4-1.2µm átmérővel. Idegimpulzust továbbító képességük 0.7-2.3m/sec.
kolinerg fiber Azok az idegrostok, amelyek egy másik ideg- vagy izomsejtre, illetve mirigysejtre közvetítik az impulzust az acetilkolin transzmitter révén.
kollagén fiber Változó, 1-12 µm átmérőjű, fibrillumokból álló individuális fiber. Maguk a rostok kötegekbe rendeződnek, elágazódnak, hosszuk meghatározhatatlan. Kémiai összetételüket tekintve a rostok glikoproteinekből és kollagénból (ez főzéskor zselatint szolgáltat) állnak. Ezek képezik az ínak, az aponeurosis és a szalagok szabálytalan kötőszövetének alapvető elemeit, de ezek alkotják a porc- és a csontszövet az alap matrixát is. Syn fehér fiber.
commissuralis fiber A középvonalon átívelő összekötő fiber, amelyek az idegrendszernek két azonos területét kötik össze.
depressor fiber Érzékelő, sensoros idegfiber, melyeknek bizonyos artériák falában nyomásérzékeny végkészülékük van, amelyet a vérnyomás emelkedés aktivál és ezáltal az agytörgyi vérnyomás csökkentő mechanizmusokat stimulálják.
étkezési fiber Növényi poliszacharidok és lignin alkotja, amelyek ellenállnak az emberi gastrointestinalis rendszer emésztő enzimei által végzett hidrolízisnek.
elasztikus fiber 0,2-2,2 µm, egyes szalagokban esetleg vastagabb rostok, melyek elágazódnak és összekapcsolódnak, ezáltal hálózatot képezve fenestralt membránt formálnak. A rostok és membránok microfibrillumokból állnak, amelyeket mintegy 10 nm átmérőjű amorph, elasztint tartalmazó anyag alkot. Syn sárga r.
exogén idegfiber A központi idegrendszer egyik régióját egy másikkal összekötő idegfiber. Ezt a kifejezést mind az afferens, mind az efferens idegekre alkalmazzák.
gamma idegfiber Vezetési sebességük 20m/sec.
szürke fiber Myelinhüvely nélküli, csupasz ideg.
inhibitoros fiber Gátló idegfiber. Ezek a velük synapticus kapcsolatban álló idegsejtekre gátló hatást fejtenek ki, illetve gátolják az általuk stimulált effector sejteket (simaizom, szívizom, mirigy).
intrafusalis fiber A neuromuscularis orsóban résztvevő izomfiber.
motoros fiber Ezek az idegfiber impulzust visznek át az effector sejtre, azaz aktiválják azokat, pl. az izmot vagy mirigyet.
velőtlen fiber Syn nem myelinizált fiber.
osteogeneticus fiber A periosteum osteogeneticus rétege.
perforáló fiber Kollagén kötegek, amelyek a csont külső, körkörös lemezeit áttörve a fogak cementállományában horgonyoznak le.
prekollagén fiber Éretlen, argyrophil festődést mutató fiber.
pressor ideg fiber Olyan sensoros fiber, amelyek stimulálása vasoconstrictiot okozva emeli a vérnyomást.
projekciós fiber Az agykérget kapcsolják össze az agy vagy a gerincvelő alacsonyabb központjaival. A központi idegrendszerben lévő sejtekből indulnak és távoli helyekre futnak.
reticularis fiber Kollagén (III típusú) rostok, amelyek az embryonalis szövetek laza kötőszöveti stromaját, a mesenchymat, a lép vörös pulpaját, a nyirokcsomók kéreg- és velőállományát, a csontvelő haemopoeticus kompartmentjét alkotják, valamint lényeges elemét képezik a bőr kollagén rostos elemeinek, a vérereknek, a synovialis membránnak, a méh- és granulációs szöveteknek. Felépítésükre a reticularis hálózat jellemző, amely finom fonalakból áll és affinitást mutat az ezüst- és a perjódsavas Schiff festéshez.
sudomotoros fiber Postganglionaris és kolinerg sympathicus idegszálak, amelyek a verejtékmirigyeket innerválják.
tautomer fiber A gerincvelőből kilépő idegszálak, amelyek nem jutnak ki saját szegmentumukból.
nem myelinizált fiber Velőtlen fiber. A központi idegrendszerben lévő olyan idegrostok, amelyek nem rendelkeznek myelin hüvellyel, azaz meztelen axonok. A perifériás idegrendszerben valamennyi axon egyetlen Schwann sejt vályulatában fekszik (Schwann sejt egység). Ezen fiber lassan vezetik az ingerületet. Syn szürke fiber.
fehér fiber 1 . Fehér emlős-izomfiber, melyek a vörös izomfibernál nagyobb átmérővel rendelkeznek, kevesebb bennük a myoglobin, a sarcoplasma és a mitochondrium, valamint gyorsabban kontrahálódnak. 2. Syn kollagén fiber.
sárga fiber Syn elasztikus fiber.
fiberoszkóp Olyan optikai műszer, amely vezeti a fényt és a képet finom, vékony üveg vagy műanyag fiberoszkóp kötegével továbbítja. A test belsejének megtekintésére szolgál.
fibr- Ld fibro-.
Találatok Magyarázat
fibra, pl. fibrae fibr- Syn fiber. (L).
fibraemia Fibrinszálcsák jelenléte a vérben, mely thrombosist vagy emboliát okoz. Syn inosaemia (2). (fibrin + G. haima, vér)
fibrilla pl. fibrillae Fibrilla. Syn fibrillum. (L. a fibra kicsinyítése)
fibrillál 1. Fibrillarissá válik. 2. Syn fibrillált. 3. Fibrillatio állapotában lévő.
fibrillált Fibrillumokból összetevődő.
fibrillaris 1. Fibrillummal kapcsolatos. 2. Izomrostok finom, gyors összehúzódása a váz- vagy a szívizomban. Syn filaris (1).
fibrillatio 1. Fibrillatio folyamata. 2. Fibrillum képződése. 3. Az izomrostoknak igen gyors rángása, összehúzódása, de ebben az izom a maga egészében nem vesz részt. 4. Féregszerű, rendszerint lassú, az egyes izomrostokban észlelhető rángás. Gyakran észlelhető a szívpitvarban vagy -kamarában és a nemrégen denervált vázizmokon is.
Találatok Magyarázat
atrialis fibrillatio, auricularis fibrillatio A pitvarizomzat normális, szakaszos, ritmusos kontrakciója helyett gyors, szabálytalan izomfali rángások észlelhetők. A kamrák erre az állandó ingerre szabálytalan időközökben megjelenő kontrakciókkal reagálnak.
ventricularis fibrillatio A kamrai izomzatban a normális kontrakciók helyett durva vagy finom, gyors fibrilláris rángás észlelhető.
fibrillogenesis Finom fibrillumok keletkezése (elektronmikroszkóppal megfigyelhető). Normálisan a kollagén rostos kötőszövetben észlelhető.
fibrillum Finom rost, egy rost (fibra) része. (L. fibrilla)
fibrin Elasztikus filamentosus fehérje, mely a thrombinnak a fibrinogénre gyakorolt hatásából ered. E folyamatban a fibrinogénből kiválik a fibrinopeptid A és B, a vér pedig megalvad. A thrombusok, a vegetációk és az akut gyulladásos exudatiok része. Utóbbira példa a diphtheria és a lobaris pneumonia.
fibrináz 1. Régebben XIII véralvadási faktornak nevezték. 2. Syn plazmin.
fibrines Fibrinnel kapcsolatos vagy fibrin tartalmú.
fibrino- Fibrin-. (L. fibra, rost)
fibrinocellularis Fibrinből és sejtekből álló. A gyulladásos exudatio bizonyos típusai.
fibrinogén A vérplasmaban levő globulin, amelyet a thrombin ionizált kalcium jelenlétében átalakít fibrinné és ezáltal megalvad a vér. A gerincesek vérének egyetlen koagulábilis proteinje. Hiányában afibrinogenaemiáról, rendellenes működésekor dysfibrinogenaemiáról beszélünk.
fibrinogén Fibrinogénnel kapcsolatos, illetve fibrin képző.
fibrinogenaemia Syn hyperfibrinogenaemia.
fibrinogenesis Fibrinképződés.
fibrinogenolysis A fibrinogén feloldódása a vérben. (fibrinogen + G. lysis, oldódás)
fibrinoid 1. Fibrinhez hasonlító. 2. Kifejezetten, csillogóan acidophil, homogén, retractilis, fehérjeszerű anyag (1), mely gyakran képződik az erek falában, valamint a kötöszövetben olyan betegekben, akik disszeminált lupus erythematosusban, polyarteriitis nodosaban, sclerodermaban, dermatomyositisben és rheumás lázban szenvednek (2). Gyakran látható gyógyuló sebben, krónikus pepticus fekélyben, a placentaban, malignus hypertensio esetén a necroticus érfalban és egyéb változatos esetekben. (fibrin + G. eidos, emlékeztető)
fibrinolizin Syn plazmin.
fibrinolysis A fibrin hidrolízise. (fibrino- + G. lysis oldódás)
fibrinolyticus Fibrinolysissel kapcsolatos.
fibrinopeptid Egyike azon két peptidnek, amelyek (A és B) a fibrinogén 2α- és 2β- láncából szabadulnak fel, amikor a thrombin hatására a fibrinogén átalakul fibrinné. Ezek a fibrinopeptidek érszűkítő hatással rendelkeznek.
fibrinopurulens Olyan exudatum, amely a genny mellett nagy mennyiségű fibrint is tartalmaz.
fibrinuria Fibrint tartalmazó vizelet ürítése. (fibrin + G. ourin, vizelet)
fibro-, fibr- Előtagként rost. (L. fibra, rost)
fibroadenoma Glandularis epitheliumból származó, bőséges stromaval rendelkező, proliferáló fibroblastok és kötőszöveti elemek által alkotott benignus daganat. Az emlő szövetében gyakran fordul elő. Syn adenoma fibrosum.
fibroadiposus Mind fibrosus, azaz kötőszöveti, mind zsírszöveti elemeket tartalmazó szövet vagy daganat.
fibroareolaris Olyan szövetre utal, amely fibrosus és areolaris jellegű.
fibroblast A kötőszövetben látható csillag- vagy orsóalakú, cytoplasma nyúlványokkal bíró sejt. Feledata a kollagénrostok képzése. Az inaktív fibroblastot fibrocytanak is nevezik.
fibroblastos Fibroblastokkal kapcsolatos, illetve azzal jellemezhető.
fibrocarcinoma Syn scirrhosus carcinoma.
fibrocartilaginosus Fibrocartilagoval kapcsolatos, illetve azzal jellemezhető.
fibrocartilago A porc egyik változata, amelyben I típusú kollagén rostok vannak. Átmenetet képez az inak, a szalagok, illetve a csontok felé.
Találatok Magyarázat
circumferentialis fibrocartilago A csontok ízületi pereménél az ízület kimélyítését szolgáló gyűrű.
semilunaris fibrocartilago Ld meniscus lateralis és -medialis.
fibrocellularis Mind sejteket, mind rostokat tartalmazó.
fibrochondritis A fibrocartilago gyulladása.
fibrochondroma A procszövet benignus daganata, amelyben igen sok kötőszöveti elem is található.
fibrocysta Bármely bőséges fibrosus szövetben ülő cysticus elváltozás.
fibrocystás Kötőszövetet és cystat tartalmazó.
fibrocystoma A gladularis epitheliumból származó, bőséges fibrosus stroma által övezett cystakat tartalmazó benignus daganat.
fibroelasticus Kollagénból és elasztikus rostokból álló.
fibroid 1. Rostból vagy rostos szövetből álló. 2. Régi kifejezés, melyet főleg az uterusban látható leiomyomara alkalmaztak. 3. Syn fibroleiomyoma. (fibro- + G. eidos, emlékeztet)
fibroidectomia A fibroid daganat eltávolítása. (fibroid + G. ektomé, kimetszés)
fibroleiomyoma Leiomyoma, amely bőségesen tartalmaz a daganatot keménnyé tevő nem daganatos kötőszövetet. Általában a myometriumból származik és a fibrosus szöveti elemek a korral egyre nagyobb részét teszik ki. Syn fibroid (3), leiomyofibroma.
fibrolipoma Olyan lipoma, amelyben sok a stroma.
fibroma A fibrosus kötőszövetből származó benignus tumor. (fibro- + G. oma, tumor)
Találatok Magyarázat
ameloblastos fibroma Benignus kevert odontogen (fogeredetű) daganat, amelyre jellemző, hogy a fog epithelialis és mesenchymalis komponensei egyaránt proliferálnak, de nem képeznek kemény fogszövetet. Klinikailag fájdalmatlan radiotranslucens területként észlelhető, lassan növekvő daganat, mely gyerekek és serdülők mandibulajában látható.
aponeuroticus fibroma Meszesedő, recurráló, de nem metastatizáló daganat, fiatalok tenyerén gyakran kis kemény csomóként látható, mely nem nő össze a felette lévő bőrrel.
centralis ossificáló fibroma. Fájdalmatlan, lassan növekvő, nagy mértékben elhatárolódó benignus fibro-ossealis daganat az állkapocsban. A peridontalis ligamentum sejtjeiből indul ki. Előbb radiolucens, majd ahogyan ossificálódik, egyre átlátszatlanabbá válik.
chondromyxoid fibroma Ritkán előforduló benignus csontdaganat, mely leginkább a serdülők és fiatal felnőttek tibiajában látható. Bőséges chondroid góccal rendelkező lebenyezett myxoid szövet alkotja. Syn chondrofibroma, chondromyxoma.
desmoplasticus fibroma Benignus fibrosus csonttumor, amely gyerekekben és fiatal felnőttekben fordul elő. A folyamat előrehaladtával a corticalis állomány tönkre mehet.
óriássejtes fibroma A szájnyálkahártya daganata, amelyet fibrosus kötőszövet alkot, benne nagy, csillagalakú többmagvú fibroblastokkal.
irritatios fibroma A szájnyálkahártyában levő lassan növekvő csomó, amelyet fibrosus szövet alkot és epithelium fed. Állandó ingerként műfogsor, tömés, a bucca megharapása szerepel.
nem osteogen fibroma Syn corticalis defektus.
periériás ossificáló fibroma Reaktív focalis gingivalis növedék, amely hisztogenetikai szempontból a peridontalis ligamentumból származik és legtöbbször a mellete lévő fogakon keletkezik lokális izgalom hatására (plakk, kő). Mikroszkópos képen hyperplasiás cellularis fibrosus stromaból áll, amelyet a csontból származó lerakódás cement, illetve dystrophiás meszesedés támogat.
teleangiectasiás fibroma A fibrosus szövet benignus daganata, amelyben számtalan kisebb-nagyobb, gyakran dilatált ércsatorna van. Syn angiofibroma.
fibromatoid A proliferáló fibroblastok fibromara emlékeztető góca, nodulusa vagy tömege, ami nem tekinthető daganatnak.
fibromatosis 1. Multiplex fibromaval jellemezhető állapot, amely relatíve nagy területre terjed. 2. A fibrosus szövet abnormális hyperplasiája
Találatok Magyarázat
plantaris fibromatosis Nodularis hyperplasticus proliferatio egyik vagy mindkét talp fascia plantarisaban. Contracturat ritkán okoz.
fibromatosus Fibromatosissal kapcsolatos vagy azzal jellemezhető.
fibromuscularis Mind fibrosus, mind muscularis, a fibrosus- és izom szövetekkel kapcsolatos.
fibromyectomia A fibromyoma kimetszése.
fibromyoma Leiomyoma, amely relatíve bőségesen tartalmaz fibrosus szövetet.
fibromyositis Krónikus izomgyulladás, amelyben a kötőszövet hyperplasiája észlelhető. (fibro- + G. mys, izom + itis, gyulladás)
fibromyxoma Olyan myxoma, amelyben relatíve sok fibroblast és kötőszövet van. (fibro- + G. myxa, nyák + oma, daganat)
fibronektinek A sejtmembránban és a vérben, valamint egyéb testnedvekben megtalálható ligand szerű adhéziós működéssel rendelkező glikoproteinek. Valószínűleg szerepet játszanak a malignus elfajulásban. Fibronektin hiány okozza az Ehlers-Danlos szindrómát. (L. fibra, rost + nexus, összekötés)
Találatok Magyarázat
plasma fibronektinek A plasmában jelenlévő α2- glikoprotein, amely opszoninként működik, a fibrin mikroaggregátumok, a kollagén debris és a bakteriális részecskék reticuloendothelialis rendszer és macrophagok általi eltávolításában, ezzel védve a microvascularis perfúziót és a lymphaticus drainage-t.
fibroneuroma Syn neurofibroma.
fibropapilloma Olyan papilloma, amelyet az alapjánál és a közepén bőséges fibrosus kötőszövet jelenléte jellemez és amelyre a neoplasticus epithelsejtek rakódnak.
fibroplasia Fibrosus szövetképződés, nem daganatos fibrosus szövetszaporulat. (fibro- + G. plasis, képződés)
fibroplasticus Fibrosus szövetet produkáló. (fibro- + G. plastos, képezett)
fibroreticularis Fibrosus szöveti hálózatot képező.
fibrosarcoma Mély fibrosus szövetből származó malignus daganat, mely éretlen proliferáló fibroblastok kötegeiből áll, herringszálka jellegű rajzolatot ad és változó mértékű kollagén rostot képez. Hajlamos lokális invasiora és a vér útján történő metastatizálásra.
Találatok Magyarázat
ameloblastos fibrosarcoma Gyorsan növő, fájdalmas, környezetét elpusztító odontogen daganat, amely átereszti a röntgensugarat. Általában előzetesen létező ameloblastos fibrosarcoma elfajulásából keletkezik. Syn ameloblastos sarcoma.
fibroserosus Fibrosus szövetből áll, amelynek felszíne serosaval borított, legyen az bármely serosus membrán.
fibrosis Reparatív vagy reaktív folyamat részeként fibrosus szövet képződése, mely szemben a normális szövet képződéskor kialakuló fibrosus szövettel, kóros folyamatnak tekintendő.
Találatok Magyarázat
cysticus fibrosis Veleszületett, autoszomális recesszív módon öröklődő anyagcsere eltérés, amelyben kóros az exocrin mirigyek szekréciója. Túlságosan viscosus nyákot választanak el, amely a kivezető csövek elzáródását okozza (ideértve a pancreas és epe vezetékeket, a beleket és a bronchusokat). A verejték nátrium és klorid koncentrációja a beteg egész élete folyamán emelkedett. A tünetek, beleértve a meconium ileus, a növekedés elmaradása - noha a gyerek étvágya jó -, malabsorptio, bűzös, nagy tömegű széklet már gyerekkorban mutatkoznak. Krónikus bronchitis, köhögés, visszatérő tüdőgyulladások, bronchiectasiák, emphysema, dobverő ujjak, meleg időszakban só depletio jellemzi. Részletes genetikai feltérképezés és molekuláris biologiai kutatást végeztek a betegség kiderítésére.
endomyocardialis fibrosis A kamrai endocardium megvastagodása, mely a subendocardialis myocardiumra is kiterjed és gyakran az atrioventricularis billentyűket is érinti. Muralis thrombosist okoz, progresszív jobb, majd bal kamara elégtelenséghez vezet mitralis és tricuspidalis regurgitatioval. Felnőttekben, Afrika egyes területein endémiás.
idiopathiás pulmonalis fibrosis (IPF) Szubakut formáját Hamman-Rich szindrómának nevezik. A tüdők gyulladásos folyamata, mely lehet akut vagy krónikus lefolyású, diffúz alveolaris károsodás vagy akut interstitialis pneumonia gyógyulási stádiuma, valamint lehet idiopathiás, illetve collagenosishoz is társulhat.
mediastinalis fibrosis Ez a kórkép elzárhatja a vena cava superiort, csakúgy mint az arteria pulmonalisokat, a tüdővénákat és a bronchusokat. Leggyakoribb oka a histoplasmosis, ritkábban hátterében tuberculosis áll.
retroperitonealis fibrosis A retroperitonealis struktúrákat bevonva elzárja az uretereket. Oka nem mindíg derül ki.
fibrositis 1. A fibrosus szövetek gyulladása. 2. Ezt a kifejezést alkalmazzák akkor, ha az etiologia ismeretlen és fájdalom, merevség, valamint több trigger pont (kiváltó, érzékeny pontok) észlelhető. Egyes típusai alvászavart okoznak, mivel megakadályozzák a normális relaxációt. (fibro- + G. itis, gyulladás)
fibrosus Fibroblastokból álló, fibroblastot, rostokat, fibrillumokat tartalmazó.
fibroticus Fibrosissal kapcsolatos.
fibula A lábszár kisebb csontja. Nem viseli a terhet és felül a tibiaval, lent pedig a tibiaval és a talus-al ízesül. Syn lábikra csont, szárkapocs csont. (L. fibula erősít, szárkapocs)
fibularis A fibulaval kapcsolatos. (L. fibularis)
fibulocalcanealis Mind a fibulaval, mind a calcaneus-al kapcsolatos.
FIGLU Formiminoglutaminsav.
figura 1. Alak, idom. 2. Olyan személy, aki egy meghatározott szerepet ideálisan megtestesít. 3. Egy forma, alak, idom, illetve az adott személy vagy tárgy megtestesítője. (L. figura alak)
Találatok Magyarázat
hatalmi helyzetben lévő figura A szülő, a rendőr, a főnök személyesít meg. A pszichoanalízis érzelemátviteli fázisában az analítikus válik ilyen személlyé.
mitotikus figura A mitózisban lévő sejt mikroszkópos képe, ezen fázisban a kromoszomák a fénymikroszkóp alatt is jól láthatók.
figura és háttér A felfogás nézőpontjai, amelyben a látottak legalább két részre bonthatók, mindkettőnek különböző tulajdonságai vannak, de mindkettő hat a másikra. Az alak különböztethető meg a legjobban, a háttér elmosódottabb. Pl. egy madár ül az ágon (ez a figura, míg a mögöttes ég a háttér).
fila A filum többesszáma. (L)
filaceosus Fonalas. Syn filamentosus. (L. filamentum, fonál)
filamentosus 1. Fonalszerű struktúra. Syn filiform (1). 2. Filamentumokból álló, fonalszerű. Syn filaceosus, filaris (2).
filamentum Fonál. 1. Syn filamentum. 2. BAKTERIOLÓGIA Finom, fonálszerű képződmény, amely lehet szegmentált, illetve nem szegmentált behúzódások nélküli. (L. filum fonál)
Találatok Magyarázat
aktin filamentum Egyike az izomrostok és más sejtek kontraktilis elemeinek. Az aktin fonalak mintegy 5nm szélesek és 100µm hosszúak és a tranzverzális Z fonalakhoz kapcsolódnak.
axialis filamentum A flagellumok (ostor) vagy ciliumok (csillószőrök) tengelyfonalai. Elektronmikroszkópos vizsgálattal válik láthatóvá a kilenc perifériás páros microtubulus és középen a centralis pár. Syn axonema (2).
miozin filamentum A váz-, a szív- és a símaizom egyik kontraktilis eleme. A vázizomban látható fajtája mintegy 10nm széles és 1,5µm hosszú.
Z filamentum A Z vonalnál látható vékony cikk-cakk alakú struktúra a harántcsíkolt izmokban, amelyekhez az aktin fonalak tapadnak.
filamentum pl. filamenta Egy fibrillum, fínom rost vagy fonálszerű struktúra. (L.)
filaria, pl. filariae Az Onchocercidae családhoz sorolt nematodák közös elnevezése, melyek érett féregként a betegek vérében, szöveti folyadékaiban, szöveteiben vagy testüregeiben élnek, de számos gerincesben is élősködnek. A nőstények részben már embryoval rendelkező petéket raknak, majd az embryok kiegyenesedve a vérben vagy a szövetnedvekben keringenek microfilaria gyanánt. Ha vérszopó arthropoda (ízeltlábú) bekebelezi, lárva stádiumba megy át, majd amikor a lárvák fertőzőképessé válnak, egy másik gerincesre kerülő ízeltlábú vért szív, miközben inokulálja azokat. (L. filum, fonál)
filarialis Filariaval kapcsolatos, beleértve a microfilaria stádiumot is.
filariasis Filariák jelenléte a szövetekben, a vérben, illetve a szöveti folyadékokban microfilaria alakban. Trópusi és szubtrópusi országokban fordul elő. Az élő férgek csekély mértékű szöveti reakciót váltanak ki, ami tulajdonképpen felfedezetlen maradhat a féreg elpusztulásáig. Ekkor granulomatosus gyulladás indul és a tartós fibroticus folyamat elzárja a nyirokereket. Legsúlyosabb következménye az elephantiasis vagy pachyderma (bőrmegvastagodás).
filaricid 1. Filariát pusztító. 2. Filaricid hatású szer. (filaria + L. caedo, ölni)
filariform 1. Filariahoz, illetve más kicsiny nematoda féreghez hasonló. 2. Vékony, hajszerű.
filaris 1. Syn fibrillaris. 2. Syn filamentosus. (L. filum fonál)
filialis Fiúi. A gyermeknek a szülőhöz való viszonyát jelzi. Ld filialis generáció. (L. filialis fiúi)
filiform 1. Syn filamentosus (1), fonálszerű. 2. BAKTERIOLÓGIA Az inoculatio vonalában egyenes, hosszanti növekedést mutató. (L. filum, fonál)
film 1. Hajlékony anyag vékony lapja, amelyet fény- vagy röntgensugár érzékeny réteggel vonnak be. Ez fényképezésre vagy röntgen felvétel készítésére alkalmas. 2. Vékony réteg vagy vékony fedőréteg. 3. Radiográfiás felvétel (köznapi beszédben).
Találatok Magyarázat
felszívódó zselatin film Lemezen levő, steril, antigén tulajdonsággal nem rendelkező, vízben oldhatatlan zselatin-formaldehid oldat. Felhasználása: membrán defektus, mint pl. a dura mater vagy a pleura zárása. 1-6 hónap alatt felszívódik.
occlusalis felvételre alkalmas film A fogak összezárásakor eltartja a szemben álló fogakat.
decubitus film Fekvő egyének filmezése, nevét az alsó testfelületről kapta.
panoráma film FOGÁSZAT Panoráma szemléletet nyújtó film, amely lehetővé teszi a mandibularis és a maxillaris teljes fogív, valamint a temporomandibularis ízület egyetlen filmen történő megjelenítését.
periapicalis film Intraoralis radiográfos kivetülés, amely kirajzolja a fogak csúcsát és az azt körülvevő alveolaris csontot. 0-2 nagyságú filmeket használnak. Ld periapicalis radiográf.
üres film Olyan rtg-felvétel, amely nem alkalmaz kontraszt anyagot.
felderítő film Kontrasztanyaggal végzett felvételt megelőző üres felvétel, pl. urogram, angiogram vagy a bél báriumos kontrasztvizsgálatát megelőző állapotának üres felvétele.
filmdoziméter Kis dobozban elhelyezett film, amely előtt szűrő van és a havi sugárterhelés megállapítására szolgál. Ld doboz doziméter, termolumineszcens doziméter.
filopressura Ligaturaval időleges nyomás gyakorlása az érre. Amikor a véráramlás megszűnik eltávolítják. (L. filum, fonál)
filter Szűrő. 1. Lukacsos anyag, amelynek likacsain folyadék vagy gáz képes áthatolni. Ezzel ki lehet szűrni bizonyos részecskéket, szennyeződéseket. 2. A filtráció folyamata. 3. RADIOLÓGIA Olyan készülék, amelyet mind a diagnosztikai, mind a terápiás radiológia felhasznál. A szükséges hullámhosszú sugarakat átengedi, de az alacsonyabb hullámhosszú, nem kívánatos sugarakat kiszűri. 4. A spektrofotometriás vizsgálatokban használt készülék, amelynek segítségével izolálni lehet a spektrum egy szegmentumát. 5. Matematikai algoritmus, amelyet a leképzett adatoknál alkalmaznak a kép minőségének javítása végett. Rendszerint elnyomja a frekvenciák közötti zajt. (Középkori L. filtro áterőltetni filcen)
Találatok Magyarázat
Greenfeld filter Többszörösen megfeszített rugó alakú filter, amelyet a vena cava inferiorba helyeznek, hogy meggátolja az embolia bejutását az alsó végtagból a tüdőbe.
filtráció 1. A szűrés folyamata, vagyis a folyadék vagy a gáz átjutása a szűrő likacsain. 2. RADIOLÓGIA A röntgensugár vagy a gammasugár keményítése, illetve alkalmasabbá tétele azáltal, hogy egy megfelelő szűrőt a sugárforrás és a besugárzandó objektum közé tesznek. Az inherens (hozzá tartozó) filter magában a készülékben van, s onnan nem távolítható el, olyan mint a röntgencsövön az üvegborítás.
filtrálható Szűrhető. Képes arra, hogy átjusson egy szűrő likacsain. Kisebb vírusokra vagy baktériumokra mondják.
filtratum Szűrlet, a szűrőn átjutott anyag (folyadék).
filum pl. fila Fonál. Rostra hasonlító struktúra
Találatok Magyarázat
radicularis filum pl. fila Gyöki rostok. Kis, individuális rostkötegek, amelyekre valamennyi spinalis és néhány cranialis ideg gyökerei (hypoglossus, vagus, oculomotorius) legyezőszerűen eloszlanak, mielőtt be- vagy kilépnek a gerincvelőből, illetve az agytörzsből. A gerincvelői hátsó gyökök 8-12 ilyen gyököcskékre oszlanak.
filum pl. fila dura mater spinalis A gerincvelőt borító dura mater fonálszerű végződése, amely a gerincvelő filum terminaleját veszi körül és beleolvad abba, majd a ligamentum sacrococcigeum profundumba megy át. Az S2-3-tól a Co2-ig tart (Co= coccygealis).
filum pl. fila terminale 1. Hosszú, vékony kötőszöveti rostfonat (pia mater), amely a gerincvelői conus végétől a gerinc durazsákjának belső részéig terjed (filum terminale internum). 2. Vaskos kötőszöveti fonat, amely a gerinc durazsákjától a farokcsontig terjed (filum terminale externum), általában coccygealis ligamentumnak nevezik.
fimbria pl. fimbriae 1. Bármely bojtra emlékeztető struktúra. 2. Syn pilus, hajszál, szőrszál (2). (L.)
Találatok Magyarázat
fimbria pl. fimbriae hippocampi Keskeny, éles, fehérállományból álló crista, mely szomszédos az alveus hippocampival és a hippocampus medialis széléhez csatlakozik, benne a hippocampus efferens rostjai vannak. Ezek a fornixot, a commissura hippocampi rostjait és a septohippocampalis rostokat képezik. Syn corpus fimbriatum (1).
fimbria pl. fimbriae tubae uterinae Szabálytalanul elágazó, bojtos kinézetű nyúlványok, amelyek a hasüreg felé körülveszik a méhkürt ampullaját. A borító epithelsejtek többsége ciliaval rendelkezik, amelyek a méh felé irányuló mozgást végeznek.
fimbrialt Fimbriaval ellátott.
fimbriocele A petevezeték corpus fimbriatumanak sérve. (L. fimbria, bojt + kele, hernia)
FISH Fluoreszcens in situ hibridizáció.
fissiparitas Osztódással történő szaporodás. Syn schizogenesis. (L. fissio, hasadás + pario világrahoz)
fissiparosus Osztódással keletkező. Hasadás, oszlás általi reprodukció vagy terjeszkedés. (L. findo, hasad + pario, létrehoz)
fissura pl. fissurae Mély bevágás. 1. NEUROANATÓMIA Mély barázda, hasadás, vagy repedés az agy vagy a gerincvelő felszínén (a legtöbb cerebralis fissura esetén az alkalmazott kifejezés: sulcus). 2. FOGÁSZAT A normál fogzománcban látható fejlődési törés vagy hiányosság. (L. findo, hasad)
Találatok Magyarázat
fissura pl. fissurae cerebelli Kisagyi fissura.
abdominalis fissura pl. fissurae Az elülső hasfal veleszületett záródási hiánya. Ld gastroschisis.
fissura pl. fissurae ani Repedés a végbél nyálkahártyáján.
Bichat-féle fissura pl. fissurae Közel köralakú fissura pl. fissurae vagy sulcus, amely megfelel a cerebralis (pallialis) köpeny medialis szélének, az agyfélteke hilusa a callosomarginalis fissura pl. fissuraet és a chorioidealis fissura pl. fissuraet jelzi a hippocampus mentén. Mindkettő folytatólagos a fissura pl. fissurae Sylviivel a lobus temporalis elülső pólusán.
májkapu Syn porta hepatis.
cerebellaris fissura pl. fissurae Kisagyi fissura pl. fissurae. Mély barázdák, melyek lobulusokra osztják a kisagyat. Syn fissura pl. fissurae cerebelli.
fissura pl. fissurae glaseri Syn fissura pl. fissurae petrotympanica.
a kisagy horizontális fissura pl. fissuraeja Ez nagyobb részeire -crus (szár) I (lobulus semilunaris superior) és crus II (lobulus semilunaris inferior)- tagolja a lobulus ansiformist.
fissura pl. fissurae ligamenti venosi Mély bevágás, amely a porta hepatistól és a vena cava inferiortól balra, a bal lebeny és a lobus caudatus között húzódik. Itt helyezkedik el a ligamentum venosum és a ductus venosus árkának maradványa.
bevágás a máj alsó felületén A máj alsó szélétől a porta hepatis bal oldaláig halad. Ebben található a ligamentum teres hepatis.
palpebralis fissura pl. fissurae Szemrés. Syn rima palpebralum.
fissura pl. fissurae paracentralis Görbült bemélyedés az agyi félteke medialis felszínén, a gyrus paracentralis-al áll kapcsolatban és elválasztja azt a precuneustól és a gyrus cingulitól.
petro-occipitalis fissura pl. fissurae Az os temporale pars petrosaja és az os occipitale pars basilarisa közötti fissura pl. fissurae, mely anteromedialisan halad a foramen jugulare hátsó végétől és magában foglalja a foramen jugularet is
fissura pl. fissurae petrotympanica Az os temporale pars tympanicaja és pars petrosaja között lévő f. Itt halad egy kis nyitott részen át a chorda tympani, amelyet canaliculus anterior chordae tympaninek neveznek Syn f. glaseri..
portalis fissura pl. fissurae Májkapu árok. Syn porta hepatis.
a kisagy elsődleges árka A legmélyebb fissura a kisagyon, mely elhatárolja egymástól a kisagy elülső és hátsó lebenyét. Embryológiailag másodikként jelenik meg.
fissura pl. fissurae orbitalis superior Az os sphenoidale ala major és minor közötti hasadék. Ez teszi lehetővé az átjárást a középső koponyagödör és az orbita között, amelyen a nervus oculomotorius és -trochlearis, valamint a nervus trigeminus ramus ophthalmicusa, a nervus abducens és a vena ophthalmica superior halad át.
fissura pl. fissurae tympanomastoidea Ez különíti el az os temporale tympanicus és mastoidea részét. Itt megy át a nervus vagus ramus auricularisa.
fistula pl. fistulae Egy epithellel fedett felszínnek egy másik epithellel fedett felszínnel való kóros összeköttetése. Lehet congenitalis, de okozhatja sérülés vagy betegség, illetve műtétileg is készíthető.
Találatok Magyarázat
komplett analis fistula pl. fistulae belső és külső nyílása is van.
analis fistula pl. fistulae Az anusban vagy ahhoz közel nyíló fistula pl. fistulae. Rendszerint, de nem mindíg a rectumba nyílik a belső sphincter fölött.
arteriovenosus fistula pl. fistulae Artéri és véna közötti rendellenes összeköttetés, mely általában arteriovenosus aneurysmát képez.
vak fistula pl. fistulae Zsákutcában végződő fistula pl. fistulae, amelynek tehát csak az egyik vége nyitott. Syn inkomplett fistula pl. fistulae.
bronchopleuralis fistula pl. fistulae (BPF) Egy bronchusnak a pleuraűrrel történő összeköttetése. Oka gyakran necrotizáló pneumonia vagy empyema, de keletkezhet tüdőműtétet és tüdőbesugárzás követően is.
carotideo-cavernosus fistula pl. fistulae A sinus cavernosus és a carotis interna transversalis ága közötti fistula pl. fistulae, kialakulhat spontán vagy traumát követően. Jellemzője az egyoldali pulzáló exophthalmus és cranialis zörej.
komplett fistula pl. fistulae Mindkét végén nyitott fistula pl. fistulae.
Eck fistula pl. fistulae Portocavalis anastomosis. A portalis keringésnek a szisztémás keringésbe vezetése, a vena portae és a vena cava inferior közötti anastomosis révén, majd a porta lekötése a májba történő belépése előtt.
externalis fistula pl. fistulae Külső sipoly. Eyg üreges zsigeri szerv és a bőr közötti összeköttetés.
faecalis fistula pl. fistulae Syn intestinalis fistula pl. fistulae.
gastricus fistula pl. fistulae A gyomor és a hasfal között kialakult sipoly.
patkó sipoly Olyan fistula pl. fistulae, amely részben körbefogja az anust és mindkét végével a bőrön nyílik.
inkomplett fistula pl. fistulae Syn vak fistula pl. fistulae.
internalis fistula pl. fistulae Két üreges zsigeri szerv közötti sipolyjárat.
intestinalis fistula pl. fistulae A vékonybél és a testfelszín közötti sipoly.
parietalis fistula pl. fistulae Fali sipoly, végződhet vakon, de lehet komplett is, a mellkas- vagy a hasfalban nyíló.
fordított Eck fistula pl. fistulae A vena portae és a vena cava inferior között oldal az oldalhoz anastomosis a vena cavanak az anastomosis fölötti lekötésével. Segítségével a vér a test alsó területéről bejut a májkeringésbe.
nyálsipoly A nyálvezeték vagy a nyálmirigy és a bőrfelszín, illetve a száj nyálkahártya közötti patológiás összeköttetés.
urethrovaginalis fistula pl. fistulae Az urethra és a hüvely közötti sipolyjárat.
vesicouterinalis fistula pl. fistulae A húgyhólyag és a méh közötti sipolyjárat.
fistulatio, fistulisatio Sipolyképződés.
fistulectomia A fistula kimetszése. Syn syringectomia. (fistula + G. ektomé, kimetsz)
fistulosus A sipolyhoz kapcsolódó, sipollyal összefüggő.
fistulotomia A fistulaba történő bemetszés, a fistula nyílásának megnagyobbítása Syn syringotomia. (fistula + G. tomé, bemetsz)
FITC Fluoreszcens izotiocianát.
fitness 1. Jó érzés. 2. Megfelelőség 3. POPULÁCIÓ GENETIKA Egy adott egyénnek vagy egy adott fenotípusnak, valamint egy populációs alcsoportnak a relatív túlélési-, illetve reprodukciós mutatója. 4. Tulajdonságok halmaza, főként respiratorikus és cardiovascularisoké, amelynek birtokában az egyén képes valamely energia felhasználást igényelő feladatnak megfelelni.
Találatok Magyarázat
klinikai fitness Egészség. Nyilvánvaló betegség hiánya vagy szubklinikus előjeleitől valómentesség.
evolutios fitness Annak valószínűsége, hogy a leszármazási vonal, amely egy adott egyéntől ered, nem valószínű, hogy kihaljon.
genetikai fitness A fenotípusban a túlélő utódok átlaga, amelyet az adott egyén életében világra segít. Ezt az egész populáció átlagos genetikai megfelelésének százalékos arányában az egyénre vonatkozó részesedéssel fejezik ki.
egészségi állapottal kapcsolatos fizikális fitness A fizikális megfelelés egyes fontosabb összetevői (leggyakrabban aerob megfelelés, test összetétel, hasizom erő és állóképesség, a gerinc alsó részének, valamint a térdín rugalmassága), mindezek valamiképpen kapcsolatba hozhatók az általános egészséggel és a betegség megelőzéssel.
fizikális fitness Fizikális terhelésre való alkalmasság. Ld egészséggel kapcsolatos fizikai aktivitás.
fityma Syn preputium.
fixatio 1. Szorosan fixált, makacs. 2. SZÖVETTAN A szöveti elemek gyors elpusztítása, megkeményítése és tartóssá tétele, hogy megőrízzék azt az állapotukat, amelyet az élő szervezetben elfoglaltak. Syn fixálás. 3. KÉMIA Gázok folyékony vagy szilárd állapotba alakítása kémiai reakció révén élő szövetek részvételével vagy anélkül. 4. PSZICHOANALÍZIS Szorosan egy adott személyhez vagy tárgyhoz, illetve saját fejlődésének egy periódusához való ragaszkodás jelzője. 5. ÉLETTANI OPTIKA A két szem koordinált alkalmazkodása és helyzete annak érdekében, hogy a kép megfelelően éles legyen akár álló tárgyról, akár mozgó tárgyról alakul ki mindkét szem foveaján. (L. figo-fixus, rögzít)
Találatok Magyarázat
komplement fixatio A serumban az antigén-antitest kapcsolódás mellé a komplement is lekötődik, aminek következtében a komplementhez kötött reakciók végbemehetnek. Ezt követően mivel a komplement felhasználódott a továbbiakban már nem áll rendelkezésre egy második antigén-antitest reakcióban. Ez a második antigén-antitest rendszer indikátorként szerepel (vörösvérsejt + specifikus haemolizin) és ha a komplement már az első antigén-antitest rendszerben felhasználódott, a haemolysis nem jön létre. De ha a komplement az első rendszerben nem használódott el, akkor a második rendszer haemolyzál.
externalis fixatio Külső rögzítés. A tört csontnak sínnel, gipsszel vagy transzfixációs tűkkel történő külső rögzítése.
internalis fixatio A tört csontvégeket műtét útján, direkt módon sebészi dróttal, szögekkel, csavarokkal, rudakkal, lemezekkel vagy metilmetakriláttal kapcsolják össze.
fixativum Fixáló. 1. Rögzítés célját szolgáló, összekapcsoló, stabilizáló. 2. Anyagot is jelent, amely denaturálja, precipitálja a makroszkópos vagy mikroszkópos szöveti mintákat, valamint keresztkötéseket képez a protein alkotórészek között. Ld folyadék, oldat.
fixator A külső csontfixálásban alkalmazott fémrudat tartalmazó készülék, amelyben a csontot szeggel, tűvel erősítik a fémrúdhoz.
fizetett egészségügyi szolgálat Ennek összege változik annak megfelelően, hogy a szolgálatot nyújtó miként itéli meg a felmerült költségeket.
flaccid Relaxált, tónustalan. (L. flaccidus)
flacciditas Az az állapot, amelyben az izom vagy a személy relaxált, elernyedt.
flagella A flagellum többesszáma.
flagellalt Egy vagy több ostorocskával rendelkező.
flagellaris Ostoros. Véglények flagellumaval kapcsolatos.
flagellata 1. Egy vagy több ostorocskával rendelkezik. 2. A Mastigophora osztály tagja.
flagellatio 1. Önmagának vagy szexuális partnerének korbácsolása az izgalom elérése, illetve fokozása végett. 2. Flagellum (ostorocska) képződésének folyamata. (L. flagellatus: particip. perfect. pass. ostorozott, korbácsolt)
flagellosis Ostoros protozoon okozta fertőzés, pl. trichomoniasis a béltraktusban vagy az urogenitalis rendszerben.
flagellum pl. flagella Ostor. Mozgási célt szolgáló állandó struktúrális szerkezet az ostoros lényekben. Kilenc kettős perifériás microtubulusból és két egyszerű centralis microtubulusból áll. Az erősen festődő basalis granulumból indul és gyakran egy rost útján, amelynek neve rhizoplast összeköttetésben áll a maggal. (L. phlagrum, korbács kicsinyítése)
flatulens Gázosságtól szenvedő.
flatulentia A gyomorban és a belekben túlzott mennyiségű gáz jelenléte. (L. flatus, felfúvódás)
flatus Bélgáz távozása a végbélen keresztül.
flavin Sárga akridin festék, készítményei antiseptikumként alkalmazhatók. (L. flavus, sárga)
Találatok Magyarázat
flavin adenin dinukleotid (FAD) A riboflavin és az adenozin 5"-difoszfát kondenzációs terméke. Különböző aerob dehidrogenázok koenzimje, pl. D-aminosav oxidáz, aldehiddehidrogenáz. Szigorúan véve a FAD nem nukleotid, mivel cukoralkoholt tartalmaz és nem cukrot.
flavin mononukleotid (FMN) Riboflavin 5"-foszfát. Több oxidoredukcióban szerepet játszó enzim koenzime pl. NADH dehidrogenáz és L-aminosav oxidáz. Szigorúan véve az FMN nem nukleotid, mivel cukor helyett cukoralkoholt tartalmaz.
flavoenzim Bármely enzim, amelynek konenzime flavin nukleotid pl. xantin oxidáz, szukcinát dehidrogenáz.
flavoprotein Összetett fehérje, amelynek a flavin a prosztetikus csoportja Vö. flavoenzim.
flexibilitás Rugalmasság. Egy ízületben, az ízület mechanikájának megfelelően a teljes mozgási kitérés mértéke, amelyben még szerepet játszik a lágyszövetek mozgathatósága, az izmok nyujthatósága is. Ld a mozgás mértéke.
flexibilitas cerea Viaszmerevség. Katalepsiás rigiditás, amelyet gyenge külső erő alkalmazásával le lehet küzdeni, de amely rögtön visszatér, a végtagot ismét az előző helyzetben tartva.
flexio 1. Hajlítás. Egy ízületben olyan mozgás, amely az összekötött két részt egymáshoz közelíti. 2. Hajlított állapot. (L. flecto hajlít)
flexura Hajlás, kanyarulat. (L. flexura)
Találatok Magyarázat
flexura coli dextra Jobboldali colon kanyarulat.
flexura coli sinistra Baloldali colon kanyarulat.
flexura duodenojejunalis Duodenojejunalis kanyarulat.
flexura basicranial Syn f. pontis.
flexura caudalis A magzat lumbosacralis régiójának hajlata. Syn flexura sacralis.
flexura cephalica Éles, ventralis irányban konkáv hajlat az embryo fejlődő közti agyánál. Syn flexura cranialis, flexura mesencephalica.
flexura cervicalis Ventralis irányban konkáv hajlat az embryoban az agytörzs és a gerincvelő határán.
flexura cranialis Syn flexura cephalica.
flexura dorsalis Az embryonalis életben a középső dorsalis régióban található.
flexura duodenojejunalis A vékonybélben éles hajlat a duodenum és a jejunum átmeneténél.
flexura hepatica flexura hepatica coli.
flexura lienalis A colon transversum és a colon descendens közti hajlat. Syn flexura coli sinistra.
flexura lumbalis A gerincoszlop normális, előre irányuló görbülete (lordosis) a lumbalis csigolyák területén.
flexura mesencephalica Syn flexura cephalica.
flexura pontis Az embryoban dorsalisan konkáv hajlat a rhombencephalon területén. Megjelenése jelzi a rhombencephalon myelencephalonra és metencephalonra történő feloszlását. Syn flexura basicranialis, transversalis rhombencephalicus flexura
jobboldali colon flexura A colon ascendens és transversum közötti kanyar. Syn flexura coli dextra, flexura hepatica.
flexura sacralis Syn flexura caudalis.
flexura sacralis recti A végbél flexura sacralisa. Anteroposterior hajlat, konkáv része a rectum cranialis szakaszán előrefelé néz
flexura splenica Syn flexura colica sinistra.
flexura telencephalica Ez a kanyarulat az embryo előagyának területén van.
transversalis rhombencephalicus flexura Syn flexura pontis.
flexuralis A kanyarulattal kapcsolatos.
floccillatio Az ágynemű céltalan szaggatása, mintha valaki csomókat vagy szálakat tépdesne ki a vattából. (modern L. flocculus, pelyhecske)
floccosus Pihés. BAKTERIOLÓGIA Olyan növekedést jelez, amelyben rövid, hajlott szálak, illetve láncok szorosan, de szabálytalanul mutatkoznak (L. floccus, pehely)
flocculalt Pelyhessé vált.
floccularis Flocculussal kapcsolatos, főleg a cerebellum flocculusara vonatkozó.
flocculatio Egy oldatból pelyhes csapadék alakjában történő kicsapódás, pelyhessé válás folyamata.
flocculens Pelyhes. 1. Vattagomolyhoz hasonló. Olyan folyadékot jelez, amelyben lehetnek bolyhos apró, nyákszerű részecskék vagy mások, mint pl. a vizelet. 2. BAKTERIOLÓGIA Folyékony tenyészet, amelyben a telepek a folyékony médiumban lebegnek vagy lazán összegyülnek a fenéken.
flocculus, pl. flocculi Pehely. 1. Vattaszerű. 2. A cerebellum kis lebenykéje a pedunculus cerebelli medialis anterior hátsó szélénél, mely egészen a lobulus biventerig terjed és a vermis nodulusaval társul. Ezen két struktúra alkotja a cerebellum vestibularis részét. (modern L. floccus, pehely kicsinyítése)
flooding A magatartás terápia egyik formája. A terápiás stratégia szerint kezdetben a beteg elképzeli a legsúlyosabb szorongást kiváltó jelenetet és teljesen elmerül abban.
flóra 1. Egy adott terület vagy körzet növényzete. 2. Mikroorganizmus populáció, amely egy állati test külsejét és belsejét annak egészséges állapotában benépesíti. (L. Flora, a növények istennője a flos, virágból)
florid Virágos, rikító. 1. Világos piros színű, bőrelváltozás leírására használják. 2. Teljesen kifejlődött. (L. floridus, virágzó)
flotatio Lebegés. 1. Szabad, nem fixált. 2. Hullámzó mozgást végző, a normál helyzetéből kimozdult, abnormális helyzetben lévő, mint pl. vándorvese, -máj, -lép.
flotatio A szilárd anyagok szétválasztása azon tulajdonságuk felhasználásával, hogy egy bizonyos folyadékban inkább felül úsznak vagy inkább lesűlyednek.
flow Folyás, áramlás. 1. A kevésbé profúz méhvérzés kifejezése, szemben a profúz menorrhagiaval. 2. Menstruatios váladék. 3. Folyadék vagy gáz áramlása, a folyadék vagy gáz egy adott ponton keresztüli, időegység alatti átáramlásának mértéke. 4. RHEOLÓGIA Egy test tartós deformálódása, amely idővel végbemegy. (Angolszász: flowan)
Találatok Magyarázat
Doppler color flow Computer által elkészített színes kép, amelyet Doppler ultrahang vizsgálattal végeznek és az áramlás különböző irányait különböző színekkel jelölik. Ld Doppler ultrahang.
effektív renalis véráramlás (ERBF) A vesén ténylegesen átáramló vér mennyisége, amely a vizeletképzésében szerepet játszik.
effektív renalis plasmaáramlás (ERPF) Azon plasma mennyiség, amely a vesén átfolyva résztvesz a vizelet képzésében. Olyan anyagok clearance-e, mint pl. a jodopiracát, és a p-aminohippursav, feltételezve, hogy ezek extractioja a peritubularis kapillárisokban eléri a 100%-ot.
forszírozott exspiratoros áramlás (FEF) Az erőltetett vitálkapacitás vizsgálata kapcsán mért kilégzési levegőáramlás. Az alsó index jelöli, hogy melyik paramétert vizsgálják.
laminalis flow A folyadék elemeinek relatív mozgása sima, párhuzamos utak mentén, amelyek a Reynolds számok alacsony volta esetén adódnak.
kilégzési csúcsáramlás (PEF) A forszírozott vitálkapacitás mérése során elért maximális légáramlás. Ez a légutak szűkülete, mint pl. asthma esetén arányosan csökken.
turbulens áramlás A gázáramlás durva és zavaros jelleget mutat, a molekulák azonos sebességgel mozognak, az ellenállás, szemben a laminalis áramlással, erősen fokozódik.
flowméter Áramlásmérő. Folyadék vagy gáz áramlásának mérésére szolgáló eszköz
Találatok Magyarázat
peak flowméter. (PEFR) Csúcsáramlás mérő. Hordozható készülék, mely a beteg által produkált legnagyobb kilégzési áramlás mérésére alkalmas. Gyakran használják a tüdőfunkciók monitorozására.
fluctual 1. Hullámokban mozog. 2. Időről időre mennyiségét vagy minőségét tekintve változik (vérnyomás, a vizeletben vagy a vérben valamely anyag koncentrációja, a secretoros aktivitás, stb.). (L. fluctuo hullámokban mozogni)
fluentia A röntgensugárzás mennyiségének egysége a diagnosztikai radiológiában. Részecske áramlás, amikor vagy az adott keresztmetszeti területre bejutó fotonok számát adják meg vagy az egy adott területen áthaladó, a fotonok által leadott energia összegét. Vö. flux. (L. fluentia, folyás)
fluid Folyékony, folyadék. 1. Olyan anyag, amelynek egyes részecskéi könnyen változtatják helyzetüket, tehát képesek folyni. 2. Nem szilárd anyag, vagyis folyadék vagy gáz, amely folyásra és tartóedényének alakját felvenni képes. (L. fluidus, folyékony)
Találatok Magyarázat
allantoicus fluid Az allantoicus térben lévő folyadék.
amnion fluid Az amnionon belül lévő folyadék. Ez veszi körül a magzatot és védi a mechanikai károsító hatásokkal szemben.
cerebrospinalis fluid (CSF) A plexus choroideus által termelt folyadék, amely az agykamrákban van és a subarachnoidalis térben körülveszi az agyat, valamint a gerincvelőt.
extracellularis fluid (ECF) 1. Az interstitialis folyadék és a vérplasma, melyek a testsúlynak mintegy 20%-át teszik ki. 2. Gyakran a sejteken kívüli összes folyadék jelölésére használják, rendszerint kizárva a transcellularis folyadékot.
extravascularis fluid Minden, az érpályán kívüli folyadék, vagyis az intracellularis-, interstitialis- és transcellularis folyadék, mindezek a testtömeg mintegy 48-58%-át teszi ki.
interstitialis fluid A szöveti sejtek közötti folyadék, melynek összmennyisége a testsúly mintegy 16%-a, összetételében erősen emlékeztet a nyirokra.
intracellularis fluid (ICF) A szöveti sejtekben lévő folyadék, amely a testtömeg mintegy 30-40%-a.
pleuralis fluid Vékony folyadékréteg a parietalis és a visceralis pleura közötti résben.
prostata nedv Syn succus prostaticus. A prostata mirigyszekrétuma, amely egyike az ondó alkotórészének.
Scarpa-féle fluid Syn endolympha.
seminalis fluid Syn semen (1), ondó, sperma.
synovialis fluid Ízületi folyadék. Világos thixotrop folyadék (mozgatásra viszkozitása változik), amely kenőanyagként szolgál az ízületekben, az ínhüvelyekben vagy a bursakban. Mucint, albumint, zsírt, epithelsejteket és leukocytákat tartalmaz. A synovialis folyadék az avascularis porcot is táplálja. Syn synovia.
transcellularis fluid Ez a folyadék nincs a sejten belül, de mind a sejttől, mind a plasmatól, mind az interstitialis folyadéktól cellularis barrier különíti el pl. cerebrospinalis-, synovialis-, pleuralis folyadék.
fluidounce Angol folyadékmérték 8 fluidrams-ből áll. A birodalmi fluidounce mérték, 1 avoirdupois ounce-ot, vagyis 437,5 graint tartalmaz 15,6 0C-on a desztillált vízből, ami végül is 28,4 ml. Az USA f. 1/28 gallon, vagyis 454,6 graint tartalmaz a 25 °C-os desztillált vízből és egyenlő 29,57 ml-rel.
fluidrachm, fluidram A térfogat mértéke = 1/8 fluidounce-al, ami egy teáskanálnyi. A birodalomi fluidrachm, fluidram 54,8 grain desztillált vizet tartalmaz, vagyis egyenlő 3,55 ml-rel. Az USA f. 57,1 grain desztillált víznek felel meg és egyenlő 3,70 ml-rel.
fluktuáló feszülő, lüktető
flumen pl. flumina Áramlás (L.)
fluor albus fehér folyás, a méh vagy hüvely fehér színű váladékozása.
fluor szám A pszeudokolinészteráz fluoriddal kiváltott%-os gátlása. Ezzel elkülöníthető a normális és az atípusos pszeudokolinészteráz. Ld dibucain szám.
fluor-, fluoro Előtagként fluor.
fluoreszcein (C. I. 45350) Narancsvörös kristályos por, amely oldatban fényes zölden fluoreszkál, miközben fluoreszcinné redukálódik. Nem toxikus, vízben oldódó indikátor, diagnosztikus céllal a forrásba juttatva a vízfolyás irányának megállapítására szolgál, valamint alkalmas a cornea fekély és -abrasio lokalizálására is.
fluoreszcein izotiocianát (FITC) fluorokróm festék, amelyhez gyakran antitesteket kapcsolnak, ezáltal a megfelelő antigének detektálhatók és lokalizálhatók.
fluoreszceinnel aktivált sejtszeparátor (FACS) Készülék, amely alkalmas előzetesen fluorokrómhoz kötött antitesttel megjelölt sejtek, pl. lymphocytak szeparálására és elemzésére fluoreszcenciájuk és fényszórási képességük alapján.
fluoreszcencia Egy anyag, mely miután egy rövidebb hullámhosszú sugárzást elnyelt, hosszabb hullámhosszú sugárzást bocsájt ki. A kibocsájtás annyi ideig tart, ameddig az elnyelés. Ez megkülönbözteti a foszforeszkálástól, amelyben a stimulust követő sugárzás még hosszabb ideig fennáll. (fluorspar (folypát) + essence, lényeg)
fluoreszcens Fluoreszcencia kifejtésére képes.
fluorid A fluor egy fémmel vagy nem fémes elemmel, illetve szerves gyökkel alkotott vegyülete, a fluor anionja, mely gátolja az enoláz enzimet. A csont és a fogak apatitjában található, cariostaticus hatással bír. Magas szintje toxikus.
fluoridatio A vezetékes víz fluorozása. Általában 1 ppm mennyiséget alkalmaznak, mellyel megelőzhető a fogszuvasodás.
fluoridizálás Terápiás fluorid alkalmazása, amely képes a fogvesztés mértékének mérséklésére. Ezen kifejezés alatt gyakran a fogakra direkt topicalisan adott fluorid tartalmú szer alkalmazását értik.
fluoro- Ld fluor-.
fluorofotometria Fotonsokszorozó cső, ami a szem belsejéből kibocsájtott fluoreszcencia mérésére alkalmas, miután intravénásan fluoreszceint fecskendeztek a betegbe. Ilyen módon tanulmányozható a csarnokvíz termelődése vagy a retina érellátása.
fluorográfia Syn fotofluorográfia.
fluoroimmunoassay Olyan immunoassay, amelyben az antigént vagy az antitestet fluorophorral jelölik (fluoreszcens vegyülethez kötik).
fluorokróm Bármely jelölésre vagy festésre használt fluoreszcens festék.
Fluorométer A hullámhossz kiválasztására szolgáló, ultraibolya sugárforrást használó monokromátor és látható fényben működő detektor, melyet a fluorometriában alkalmaznak.
fluorometria Analitikus módszer a fluoreszcens vegyületek kimutatására. Ultraibolya fényforrást használ, amely excitalja és látható fény kibocsájtására készteti a vegyületet. (fluoro- + G. metron, mérés)
fluorosis Túlzott mértékű fluor felvétel eredménye (az ivóvízben több, mint 2 ppm), amelyet a fogzománc pettyezettsége, festenyzettsége, hypoplasiaja jellemez, de egyúttal a csontrendszer is károsodik.
fluoroszkóp A röntgensugár láthatóvá tételére szolgáló készülék, amely a vizsgálat alkalmával az ember testén áthatolva, jellemző képet szolgáltat. A kilépő sugár elé fluoreszcens vegyülettel bevont üveglapot helyeznek, mint pl. a kalcium tungstat. (fluoreszcence + G. skopeo, vizsgál)
fluoroszkópia A szövetek és a mélyen fekvő szervek rtg-sugárral végzett vizsgálata.
fluoroszkópos Fluoroszkóppal kapcsolatos.
flush (ang.) Átmeneti erythema, amelyet meleg, testi erőltetés, stressz vagy betegség vált ki.
fluttern (ang.) Lebegés, agitáció, remegés.
Találatok Magyarázat
pitvari fluttern Gyors, szabályos pitvar kontrakciók, 250-350/perc frekvenciával, melyek az EKG-görbén fűrészfog alakban mutatkoznak, főleg a II, III és aVF elvezetésekben.
diaphragmaticus fluttern A rekeszizom remegése. Gyors, ritmikus (percenként átlag 150) rekeszizom kontrakció, amely klinikailag, de néha még az EKG-n is pitvari fluttert utánozhat.
fibrillofluttern A pitvari fluttern (FF) hullámok és a pitvari fibrillációs (ff) hullámok együttes megjelenése az EKG-görbén.
ventricularis fluttern Gyors kamarai tachycardia. Az EKG-görbén látható kamrai komplexum szabályos hullám jellegű, amelyben nem lehet elkülöníteni a QRS és a T hullámokat.
fluxus 1. A folyadéknak egy testüregből a testfelszínre történő kifolyása. Ld diarrhoea 2. A belekből a széklet kiürítése. 3. Olvasztott fém felületéről az oxidréteg eltávolítása és védelme, amikor öntik. Hasonló eljárást végeznek a forrasztáskor. A fogászati porcelán adaléka, az olvadási hőmérséklet csökkentése és a szilikon részecskék egymáshozrögzítése céljából. 4. (J) Egy anyag moláris mennyisége, amely egységnyi idő alatt a határréteg meghatározott felületén átáramlik. 5. Egy membránon vagy egy felületen egy anyag kétirányú mozgása. 6. DIAGNOSZTIKAI RADIOLÓGIA Az időegység alatti foton luxus. (L. fluxus, áramlás)
Fm fermium. Rádioaktív elem, amelyet 1955-ben mesterségesen állítottak elő. Atomszáma 100, atomsúlya 257,095. Az izotópjai közül a 257Fm rendelkezik a leghosszabb felezési idővel (100,5 nap). (E. Fermi olasz származású amerikai fizikus, Nobel díjas, 1901-1954)
Fm Fermium.
FMN Flavin mononukleotid.
focal sparing körülírt regenerációs terület (a károsodott májszövetben). UH-vizsgálati lelet eredménye.
focalis 1. Fókusszal kapcsolatos. 2. Egy adott, lokalizált területtel kapcsolatos.
focus pl. foci 1.(F) Az a pont, ahol a fénysugarak a konvex lencsén átjutva találkoznak. 2. A betegség gócpontja, kezdőpontja.
Találatok Magyarázat
Gohn-féle focus pl. foci Syn Gohn-féle tuberculum.
foetalis 1. A magzattal kapcsolatos. 2. A méhben történő fejlődés a nyolcadik hetet követően.
foeticid A magzatot már az uterusban elpusztító. (L. foetus+ caedo, ölni)
foetidus Bűzös. (L.)
foetoglobulinok A magzati vérben jelenlévő globulinok, amelyeknek működése ismeretlen. α-f. normál felnőtteken is jelentős mennyiségben kimutatható, de nagy mennyiségben található a magzatban, illetve a terhes anyában, különösen a második trimeszterben. Szintjük emelkedett májbetegségekben és daganatokban.
foetológia Syn foetalis medicina. (L. foetus +G. logos, tan)
foetometria A magzat nagyságának megbecsülése, főként a fejé, a szülés megindulása előtt. (L. foetus + G. metron, mérés)
foetopathia Syn embryopathia. (L. foetus + G. pathos, betegség)
foetoplacentalis A magzatra és a placentara egyaránt vonatkozó.
foetoproteinek Felnőtteken kis mennyiségben jelenlévő, de a magzatban nagy mennyiségben megtalálható serum proteinek: α-f. (AFP) az anyai vérben terhesség idején nagyobb mennyiségben mutatható ki és ha amniocentesis során megtalálható az amnion folyadékban, az fontos jele a velőcsőzáródási defektusnak. Tumor markerként felnőttkori hepatocellularis carcinomában alkalmazzák. A β-f. a magzati májból származik, de felnőtteken májbetegségben is előfordul. A γ-f. különböző daganatokban detektálható. Ld foetoglobulinok.
foetor Igen bűzös szag. (L. foetor, bűz foeteo, bűzleni)
Találatok Magyarázat
foetor hepaticus Súlyos májbetegségben szenvedő leheletének jellegzetes szaga. Volatilis aromás anyagok okozzák, amelyek a vérben felhalmozódnak és a vizelettel választódnak ki, mivel máj általi anyagcseréjük csökkent.
foetoszkóp 1. Száloptikás endoszkóp, amelyet a foetologiában alkalmaznak. 2. Sztetoszkóp, amelyet a magzati szívhangok hallgatására konstruáltak.
foetoszkópia Száloptikás endoszkóp alkalmazása a magzat megtekintésére, valamint a placenta foetalis felszínének vizsgálatára transabdominalisan, továbbá foetalis vérvétel végzésére a köldökzsinórból a magzati betegség antenatalis diagnosztizálása végett.
foetus Magzat. 1. A vivipar élőlények még meg nem született kicsinye, miután a méhben kialakult. 2. Emberben a megtermékenyítés eredménye a nyolcadik hét végétől a születés pillanatáig. (L. magzat)
Találatok Magyarázat
foetus foetus Olyan faj, amelynek az ember megfertőzésére, valamint juhokban és marhákban abortus előidézésére képes alfajai is vannak. A f. genusba tartozik.
harlequin foetus Az újszülött rendellenességnek súlyos formja, rendszerint koraszülötteken látható. Ichthyosiform erythroderma, amelyet a testnek egy szürkés-barna plakkszerű burokba foglalása, valamint az arc, a kezek és a lábak groteszk deformitása jellemez. Ezen szerencsétlen betegek néhány napon belül meghalnak.
impatálódott foetus Nagyméretű magzat esetén, illetve ha a medencecsatorna igen szűk, a magzat nem képes spontán születésre és vissza sem tud húzódni a szülőcsatornából.
foetus papyraceus Ikerpár elpusztult, élő testvére és a méhfal között laposra összenyomódott tagja.
folát A folsav sója vagy észtere.
folia A folium többesszáma.
folie Régebben így nevezték az elmebajt. (Fr. folly)
Találatok Magyarázat
folie du doute Az élet dolgai iránt mutatott túlzott gyanakvás és beteges aggodalom minden apróság miatt. (Fr. doubt)
folinát A folinsav sója vagy észtere.
folinsav A folsav aktív alakja, amely formil csoport hordozóként működik a transzformilációban. Kalcium sóját a leukovorin-kalciumot a gyakorlatban terápiás szerként alkalmazzák. Syn citrovorum faktor.
folium Széles, vékony, levélszerű struktúra. (L. levél)
folliberin A hypothalmusban termelődő dekapeptid, amely a follitropin hypophysisben végbemenő secretiojának gyorsítására képes. Syn folliculus-stimuláló hormon-releasing faktor, folliculus stimuláló hormon-releasing hormon. (L. folliculus, egy kis tasak + libero, szabaddá tesz)
follicularis familiárisan jelentkező kiütés, általában gyerekkorban kezdődik, amelyben a részben folliculusokból, részben az interfollicularis bőrből eredő keratoticus papulák mutatkoznak a törzsön, az arcon, a hajas fejbőrön, a hónaljban. Ezek kérges szarucsapokkal, szemölccsel jellemezhetők
Találatok Magyarázat
lichenoid szoliter benignus papula vagy plakk. Mikroszkópos képe a lichen planusra emlékeztet, megjelenhet napfénynek kitett, avagy napfénytől védett bőrterületen.
seborrheás k. seborrheica felszínes, benignus, szemölcsös, gyakran pigmentált kenőcsös laesio, amely bazálsejtekre emlékeztető proliferáló epithelsejteket, szarucystákat tartalmaz. A harmadik dekádban jelenik meg.
follicularis Tüszőszerű elrendeződést mutató, vagy tüszőt bélelő sejtekből eredő elváltozás. A pajzsmirigy bizonyos sejtjeiből kiinduló daganatok egy részét is ezzel a jelzővel illetjük.
folliculi A folliculus többesszáma.
folliculitis Szőrtüszőgyulladás. Az elváltozások lehetnek papulák vagy pustulák.
Találatok Magyarázat
folliculitis barbae Syn tinea barbae, szakáll fertőzés.
folliculitis decalvans A hajfolliculitis olyan gyulladásos reakciója, amely után heg alakul ki és a haj további növése megszűnik. Főként férfiak hajas fejbőrét érinti.
eosinophil folliculitis pustulosa Dermatosis, amelyet steril viszkető papulák és összefolyó pustulák jellemeznek, összefolyva papulovesicularis határral rendelkező plakkokat alkotnak. Spontán remissio és exacerbartiok észlelhető, utóbbi perifériás leukocytosissal és/vagy eosinophiliaval társul. A szőrtüszők teljes pusztulásához és eosinophil tályog kialakulásához vezethet. E kórkép AIDS-ben szenvedő betegeken is látható, csecsemőkön pedig sajátos formája észlelhető.
keloidképző folliculitis Syn keloid acne.
folliculitis ulerythematosa reticulata Az arcokon észlelt "jégcsákány" vagy bemélyedt hegek. A folliculitis heges alakja, amelyhez keratosis pilaris társul.
folliculoma 1. Syn granulosa sejtes tumor. 2. A Graaf tüsző cysticus megnagyobbodása.
folliculosis Nyiroktüszők feltűnően nagy számú jelenléte.
folliculus, pl. folliculi 1. Sejtek gömbszerű halmaza, belsejében legtöbbször üreget tartalmaz. 2. Tüszőüreg, zsákutca szerű járat, lacuna, depressio a bőrön, amelyből haj bújik elő. (L. folliculus, kis zsák)
Találatok Magyarázat
dentalis folliculus, pl. folliculi Fogtasak, amelyben az odontogen szerv és a fejlődő fog található.
Graaf tüsző Syn vesicularis ovarialis f.
hajtüsző Egy csőszerű betüremkedés a bőrön, amelyből a haj szára kiemelkedik és amelybe egyben a faggyúmirigy is nyílik. A tüszőt az epidermalis eredetű sejtes belső és külső a dermisből származó fibrosus hüvely által burkolt gyökérhüvely béleli. Syn folliculus pili.
intestinalis folliculus, pl. folliculi Syn intestinalis mirigy.
lingualis folliculus, pl. folliculi Syn folliculi linguales.
folliculus, pl. folliculi lymphaticus Nyiroktüsző. Nyiroksejtek gömbalakú halmaza, gyakran világosabban festődő centrummal. Syn folliculus lymphaticus, nodulus lymphaticus, nyirokcsomó.
nabothian folliculus, pl. folliculi Syn nabothian cysta.
ovarialis A petefészekben található gömbszerű sejttömeg, amely a petesejtet tartalmazza.
primer ovarialis folliculus, pl. folliculi A petefészekben lévő tüsző a tüszőüreg megjelenése előtt. Az oocytaban és a folliculus sejtjeiben fejlődési változások mutatkoznak, utóbbiban megjelennek a köb és a hengerhám sejtek. A folliculust később stroma veszi körül, ennek neve theca.
primordialis ovarialis Primordialis tüsző. Ebben az eredeti oocytat lelapult folliculus sejtek övezik.
folliculus, pl. folliculi sebaceus Faggyúmirigy. Syn sebaceus mirigy.
szekunder folliculus, pl. folliculi Syn vesicularis ovarialis folliculus, pl. folliculi, másodlagos tüsző.
szoliter nyiroktüszők A vékony- és vastagbélben levő kisebb nyirokszövet felszaporodás, különösen sok van belőlük a coecumban és az appendixben.
folliculus, pl. folliculi lymphatici lineales A lép kisebb artériás ágainak oldalához tapadó apró nyiroktüszők. Syn malpighi testek.
vesicularis ovarialis folliculus, pl. folliculi Hólyagos petefészek tüsző. Ebben az oocytát teljes terjedelmében extracellularis glikoprotein réteg veszi körül (zona pellucida), amely elkülöníti a perifériás follicularis sejtek rétegétől, amelyet egy vagy több folyadékkal telt kisebb üreg jár át. A folliculus, pl. folliculi theca része belső és külső rétegre tagolódik Syn Graaf tüsző, másodlagos tüsző.
folliculus, pl. folliculi glandulae thyroideae A pajzsmirigy kis hólyagszerű részei, pajzsmirigy folliculusok. Epithelium béleli őket és eltérő mennyiségben tartalmaznak kolloidot. A kolloid a pajzsmirigyhormon prekurzor tárolásának ad helyet, ez a tireoglobulin.
folliculus, pl. folliculi linguales Nyelvtüszők. A nyelv garatban elhelyezkedő nyirokszövete a sulcus terminalistól hátrafelé.
folliculus, pl. folliculi lymphatici lienales Syn lép nyirokcsomók.
folliculus, pl. folliculi lymphaticus Syn nyirokcsomó.
folliculus, pl. folliculi pili Syn haj tüsző.
follitropin A hypophysis elülső lebenyének savanyú glikoprotein hormonja, mely ingerli a Graaf tüszőket az ovariumban, majd elősegíti érésüket és ezzel kapcsolatban az ösztradiol secretiot. Férfiakon a tubuli seminiferi stimulálásával részben felelős a spermatogenesis beindításáért. Syn folliculus-stimuláló hormon. (folliculus + G. tropé, megfordít)
folsav 1. A pteroylglutaminsavak és oligoglutaminsavval alkotott vegyületeinek gyűjtőneve. 2. Pteroylmonoglutaminsav, a B vitamin csoport tagja, amely feltétlenül szükséges a normál vérképzéshez. Haemopoeticus vitamin, amely nagyobb mennyiségben a májban, a zöld növényekben és az élesztőben van jelen. A folát hiány és a megaloblastos anaemia kezelésére alkalmazzák.
folyadék extractum Folyékony gyógyszerkivonat. A növényi eredetű drogok előállításakor oldószerként alkoholt használnak, de az alkohol lehet preservatív is, majd a kivonat szűrésre kerül. A szűrlet minden millilitere megfelel 1 g standard gyógynövénynek.
fomentatio Meleg borogatás. 1. Meleg lokális alkalmazása. 2. Meleg, nedves meleg alkalmazása valamely betegség kezelésére. (L. fomento melegít)
fomes, pl.fomitis Fertőzőforrás. Olyan tárgyak, mint pl. ruházat, törülköző, evőeszközök és edények, amelyekben valamely kórokozó fennmarad és fertőzést terjeszthet. Rendszerint többesszámban használt kifejezés. (L. gyúlékony)
fontanella Kutacs. A koponyacsontok találkozási szögeinél lévő hártyás fedelek csecsemőkben. Syn fonticulus. (Fr. fontain kicsinyítése)
fonticulus Syn fontanella. (L. fons kicsinyítése)
foramen Nyílás vagy perforatio egy csonton, illetve egy hártyás struktúrán. (L. apertura lyukasztás)
Találatok Magyarázat
foramen condyloidale anterior Syn canalis hypoglossus.
foramen apicale dentis A fog gyökércsúcsán lévő nyílás. Itt mennek a foghoz az idegek és az erek.
foramen cecum medullae oblongatae Kis háromszög alakú bemélyedés a pons alsó határán. Ez jelzi a fissura mediana medullae oblongatae felső határát.
foramen conjugatum Két szembenlévő csont közötti bevágás alkotta nyílás.
foramen epiploicum A porta hepatis alatt és mögött lévő áthaladás, amely összeköti a peritoneum két cseplesz zsákját. Elöl a ligamentum hepatoduodenale, hátulról pedig a vena cava inferior feletti redő határolja (ligamentum hepatorenale és duodenorenale).
foramen ethmoidale Egyike a két nyílásnak, amelyet egyrészt az os frontale sulcus ethmoidalisanak szélei, másfelől a sulcus ossis ethmoidale fala alkot. A foramen ethmoidale anterius elöl, a posterius hátul helyezkedik el.
foramen magnum Syn öreglyuk. Az os occipitalen lévő nagy nyílás, amelyen át a gerincvelő a medulla oblongataban folytatódik.
foramen palatinum majus A kemény szájpadon, az utolsó molaris foggal szemben a hátsó sarokban lévő nyílás, mely a canalis pterygopalatinus alsó szélét jelöli.
foramen incisivum A canalis incisivus egyik nyílása. A fossa incisivaban több is lehet, általában négy látható.
foramen infraorbitale A canalis infraorbitalis külső nyílása a maxilla testének elülső felszínén.
foramen interventriculare Rövid, gyakran résszerű összeköttetés a harmadik agykamra mindkét oldalán (a diencephalonban) az agyféltekék oldalkamráival. Ezt az összeköttetést anteromedialisan a fornix oszlopai, posterolateralisan pedig a thalamus elülső pólusa határolják. Syn porta (2).
foramen jugulare A pars petrosa ossis temporales és a processus jugularis ossis occipitales között nyíló átjáró, amelyet egy intrajugularis nyúlvány esetenként két részre tagol. Benne fut a vena jugularis interna, a sinus petrosus inferior, a nervus glossopharyngeus, -vagus és -accessorius, valamint az arteria pharyngea ascendens és a rami meningei arteriae occipitales.
foramen palatina minora A kemény szájpadon lévő kisebb csatornák, melyek vertikálisan annak tuberositasán haladnak át és a kisebb szájpadi idegeket és ereket tartalmazzák.
foramen mastoideum A processus mastoideus hátsó részén lévő nyílás, amelyen át az arteria occipitalis ramus mastoideusa a dura materhez, az egyik vena emissaria pedig a sinus sigmoideushoz fut.
foramen mentale A mandibula testén elöl lévő nyílás, itt kezdődik a canalis mentalis. A nyílás a tuberculum mentaletól lateralisan ered, a canalisban fut az arteria és a nervus mentalis.
foramen nutricium A csont tápláló csatornájának nyílása.
foramen obturatorium Nagy, ovális vagy háromszög alakú nyílás a csípőcsontban, amelynek széleit az os pubis és az os ischii alkotják. In vivo az obturator membrán zárja, amelyen ki nyílás marad csupán az obturator erek és ideg részére.
foramen olfactorium Az os ethmoidale cribriform lemezén lévő egyik nyílás, amelyen át a nervus olfactorius halad.
foramen opticus Syn canalis opticus.
foramen ovale 1. A magzati szívben a septum secundumon lévő ovális nyílás. A septum primum fennmaradó része a magzati életben az interatrialis közlekedés fenntartása végett billentyűként működik, a születést követően a septum secundummal összenőve a nyílás zárul. 2. Nagy ovális nyílás az os sphenoidale nagyobb szárnyán, ahol a nervus mandibularis és a kisebb meningealis arteria halad keresztül. 3. A foramen ovale billentyű elégtelensége a szívben, amely nem azonos a kutasszal kimutatható nyílás meglétével a foramen ovalen, hanem csupán olyan mértékű rések vannak a valvula foraminisen, amelyek nem teszik lehetővé a prenatalis billentyű működését, illetve postnatalisan nem jön létre a teljes elzáródás.
foramen palatina minora u.a. Syn lesser palatine foramina
foramen parietale Az os parietale nem mindíg meglévő nyílása. Esetenként kétoldalt a sagittalis szélétől hátrafelé található. Ha jelen van, akkor a vena emissaria megy át a rajta a sinus sagittalis superiorba.
foramen rotundum Az ala major ossis sphenoidale alapjában található nyílás, melyen a nervus maxillaris halad át.
foramen sacralis Az összeolvadt sacralis csigolyák közötti nyílások, amelyeken át kilépnek a sacralis idegek. A foramina sacralis anteriora a sacralis idegek ventralis primer ágait bocsájtja át. A hátsó nyílásokon a hátsó ágak mennek keresztül.
foramen ischiadicum A ligamentum sacrospinosum és sacrotuberosum keresztezvén a csípőcsont sulcus ischiadicusat két nyílást képez, a foramen ischiadicum majort és -minort.
foramen sphenopalatinum Az os palatum sulcus sphenopalatinusaból az os sphenoidaleval ízesülve képződik. Benne halad át az arteria sphenopalatina a hozzá csatlakozó idegekkel.
foramen spinosum Az alamajor ossis sphenoidale alapján lévő nyílás, a csont élétől előrefelé, amelyen az arteria meningea media és a nervus meningeus (spinosus) halad át.
foramen stylomastoideum A canalis facialis distalis külső nyílása az os temporale pars petrosa alsó felszínén a processus styloideus és -mastoideus között. Itt lép ki a nervus facialis és az arteria stylomastoidea.
foramen supraorbitale Az os frontale orbita feletti szélén a medialis és a közti harmad határán levő nyílás.
foramen processus transversus Syn foramen vertebrale.
foramen vertebrale A csigolya testek és -ívek által alkotott nyílás. Az ízesült csigolyák és a foramen vertebralék együttesen képezik a gerincet és a canalis vertebralist.
foramen vertebroarteriale Syn foramen transversum.
Weitbrecht foramen A vállízületi tokban lévő nyílás, amely összeköttetésben van a musculus subscapularis bursajaval, a bursa subtendineava.
foramen zygomaticofaciale Az os zygomaticum oldalsó felszínének nyílása az orbita széle alatt, amin a nervus zygomaticofacialis lép ki.
foramen zygomatico-orbitale A canalis nervi zygomaticofacialis és -zygomaticotemporalis közös nyílása az os zygomaticum orbitalis felszínén. Előfordul, hogy ezek a csatornák külön-külön nyílással rendelkezne.
foramen zygomaticotemporale Ide nyílik a canalis nervi zygomaticotemporalis az os zygomaticum temporalis felszínén.
foramina A foramen többesszáma.
forceps Fogó. 1. Olyan készülék, amellyel egy szerkezetet meg lehet ragadni, arra húzást, illetve nyomást lehet gyakorolni. Vö: szorító. 2. Az agyban fehér rostok kötege, forceps major és forceps minor. (L. csipesz)
Találatok Magyarázat
alligátor forceps Hosszú csipesz a végén kis, csuklósan kapcsolt befogó pofákkal.
artéria forceps Záró fogó lejtős pofákkal, amelyek képesek megragadni a véreret, amíg a lekötése meg nem történik.
tengely irányban húzó forceps Szülészeti fogó, amelyen második fogó rész is van, ezzel olyan irányú húzást lehet kifejteni, amelyben a magzat feje a medence tengelyében mozog.
bajonet forceps Irányától eltolt befogó lemezekkel rendelkezik, mint amelyet otoszkópon át alkalmaznak.
csontfogó Erős fogó, amely alkalmas csontdarabok megragadására és eltávolítására.
ér forceps Vérerek lefogására alkalmas eszköz.
lövedék forceps Vékony, görbített befogó lapokkal ellátott fogó, csipkézett megragadó felülettel, mellyel eltávolítható a szövetekben rekedt lövedék.
lencsefogó A szemlencse tokját megragadó fogó, mely a cataracta extracapsularis kivételéhez nyújt segítséget.
Kocher-féle érfogó Elágazó lemezű fogó, mely a fogó lemezét egy gumival bevont gáton fixálja, így a lemezek elválasztása lehetővé teszi, hogy a legszélesebb buccolingualis fog körvonalán is áthaladjon.
csipesz szorító Kis rugós szorító, amely képes megfogni és tartani egy eret.
biopsziás forceps Csésze alakú pofákkal rendelkező hajlékony csípőfogó, mely endoszkópon át történő biopszia vételre alkalmas.
fogászati forceps A fogat képes megragadni, luxalni és kihúzni az alveolusból. Syn extractios f.
kötöző csipesz Sebkötözésre, necroticus szövetfragmentumok eltávolítására, kisebb idegen testek kivételére szolgáló csipesz.
extractios forceps Syn fogászati forceps
vérzéscsillapító csipesz Fogó részével a vérző érvéget megragadva és zárva, megszűnik a vérzés.
egérfogó csipesz Mindkét pofa végén van egy-két másik pofán lévő üregbe beleillő finom csúcs.
tűfogó Syn tűtartó.
nem-fenestralt forceps Szülészeti fogó, amelynek lemezein nincs ablak, ezáltal megkönnyíti a fej forgatását.
szülészeti forceps A magzati fej megragadására, húzására és forgatására alkalmas eszköz. A lemezeket külön-külön vezetik be a szülőutakba, ez lehetővé teszi, hogy a magzat fejét szilárdan megragadják, de csak minimális mértékben fejtsenek ki szorító erőt. Mielőtt helyére tennék a két részét egymással ízesítik.
speculum forceps Speculumon (tölcséres tükör) keresztül használható tubularis fogó.
tenaculum forceps Horgas csipesz, melynek pofái éles, horog szerű véggel vannak ellátva.
rugós csipesz csipesz, melyet a hüvelyk- és a mutatóujj között szorítva lehet összenyomni.
tubularis forceps Csőcsipesz. Vékony, hosszú csipesz, amely alkalmas arra, hogy egy kanülön vagy más csöves készüléken át lehessen alkalmazni.
vulsellum forceps Golyófogó, melynek mindkét lemezvégén horog van. Syn vulsella.
foreconsciosus Tudatelőtti. Olyan memóriára utal, amely jelenleg nincs a tudatban, de időnként belekerül, illetve olyan tudat alatti agyi folyamat, amely bizonyos feltételek teljesülésekor tudatossá válhat. Vö: preconsciosus.
forma Alak, lenyomat. (L. forma)
formamidáz Ezen enzim katalizálja az N-formil-L-kinurenin hidrolízissel történő átalakulását L-kinureninné és formáttá. Az L-triptofán lebontásában van szerepe. Syn formiláz.
formát A hangyasav sója vagy észtere, azaz a monovalens HCOO- gyök, illetve a HCOO- anion sója és észtere.
formatio 1. Meghatározott alakzatú, illetve meghatározott sejtes elrendeződéssel bíró struktúra. 2. Az, ami kialakult. 3. Alakot eredményező tevékenység. (L. formo, alakít)
Találatok Magyarázat
formatio reticularis Masszív, de nehezen elhatárolható, szürke és fehér állományt is tartalmazó idegi struktúra, mely az agytörzsön végighaladva a diencephalonig terjed. A formatio reticularis az agytörzs jelentős idegsejtcsoportját alkotja, amely nem tartalmaz se motoros idegsejteket, se speciális érző impulzusokat továbbító sejtcsoportokat. Neuronjai hosszú dendritekkel és igen heterogén afferens kapcsolatokkal rendelkeznek. A formatio reticularis komplex fel- és leszálló összeköttetésekkel bír, végül is az autonóm (légzés, vérnyomás, hőszabályozás) és endocrin működések központi ellenőrzésében, valamint a testhelyzet-, a vázizomzat reflex működés?en és általános magatartási állapotok szabályozásában, mint pl. éberség és alvás játszik szerepet.
koncepciós formatio PSZICHOLÓGIA Egy tevékenységen vagy szándékon alapulva elvont gondolatok alkalmazásával a tanulás megértése és arra adott válasz.
személyiség fejlődés Élettörténet, amely felöleli az individuális jelek kialkulását, azaz a személyiséget.
reakció formatio A pszichoanalízisben olyan megkövetelt védekezési mechanizmus, amelynek során az egyén elsajátította a magatartási- és viselkedési formákat. Mindez éppen ellenkezője annak, amelyet az egyéntől a szokások alapján elvárnak és amelyet tudatalattijában ténylegesen érez.
forme fruste Kialakulatlan kórkép. Egy betegség részben kialakult, megrekedt, meg nem nyilvánuló alakja. (Fr. befejezetlen alak)
formicatio Hangyamászás. A paraesthesia, illetve tactilis hallucináció egyik formája. Olyan érzés, mintha hangya mászkálna a bőr alatt. (L. formica, hangya)
formil HCO- gyök.
formiláz Syn formamidáz.
formiminoglutaminsav (FIGLU) Az L-hisztidin lebomlása során, amikor az L-hisztidin L-glutaminsavvá alakul át keletkező intermedier termék. A formimino csoporttal a tetrahidrofolsavra kerül át. Megjelenhet folsav- vagy B12 vitamin hiányban szenvedő egyénekben, valamint a májbetegek vizeletében.
formula Képlet. 1. Recept vagy vény, amely a gyógyszerkészítésre vonatkozó előírást tartalmazza. 2. KÉMIA Szimbólum vagy szimbólumok komplexusa, amely kifejezi az adott molekulában vagy anyagban az elem, illetve az elemek atomjainak számát, ezzel együtt esetenként tájékoztat az atomok molekulán belüli elrendeződéséről, az elektronszerkezetről, a töltésről, a molekulán belüli kötésekről, stb. 3. A részek vagy a szerkezetek elrendezésének szimbólumokkal és számokkal történő kifejezése. (L. forma kicsinyítése)
Találatok Magyarázat
dentalis formula Fogképlet. Az állkapocsban a fogak elhelyezkedésének fajtánként számokkal történő tabuláris feltüntetése.
empírikus formula KÉMIA Tapasztalati képlet. A vegyületben szereplő atomok fajtáját és számát közli, de nem fejti ki az egyes atomok egymással való kapcsolatát vagy a molekula belső szerkezetét.
hivatalos formula A gyógyszerkönyvben, illetve gyógyszergyűjteményben szereplő gyógyszerek.
racionális formula KÉMIA Ez a képlet tartalmazza az adott vegyület összetételét és szerveződését.
sztereokémiai formula Térszerkezeti formula. Vegyi képlet, amelyben az atomok, illetve atomcsoportok térbeli szerkezetüknek megfelelően vannak ábrázolva.
szerkezeti formula Ebben az atomok és atomcsoportok kapcsolatai, az atomok fajtái, valamint az atomszámok vannak megadva.
vertebralis formula Csigolyaképlet. A gerincoszlop minden szegmentumában megadja a csigolyák számát pl. emberben: C 7, T 12, L 5, S 5, Co 4 = 33. A betük jelentése cervicalis, thoracalis, lumbalis, sacralis és coccygealis.
fornicatio Közösülés, különösen nem házaspár esetében. (L. fornicatio egy boltíves alagsor (bordélyház))
fornicativ 1. Ívelt, fornixra, boltozatra emlékeztető. (L. fornicatus, ívelt) 2. Közösül. Ld fornicatio, paráználkodás.
fornix 1. Általában egy boltíves szerkezet, gyakran boltíves födém, amely egy anatómiai helyet fed. 2. Kompakt, fehér kötegek, melyek által az agyi féltekék hippocampusa az ellenoldali hippocampusba, a septumba és a corpus mamillareba, valamint közvetve a thalamus elülső magjába vetülnek. Az Ammon szarv pyramis sejtjeiből indulnak ki a fornix rostjai, melyek az alveus- és a fimbria hippocampit, majd továbbfutva a crus-, a corpus-, a commissura- és a columna fornicist alkotják. A fornix rostjai a septumhoz indulva a columna fornicis felső részéből áthaladnak az elülső commissura mellső részén mint precommissuralis fornix, míg a többi rostja a kompakt postcommissuralis fornix köteget képezik és a copus mamillarehez majd az elülső thalamus maghoz futnak. (L. boltív)
fosphor foszfor Olyan kémiai anyag, amely a beeső elektromágneses vagy radioaktív energiát fénnyé alakítja át. Ilyen elven működnek a szcintillációs radioaktivitás-számlálók vagy a radiográfiás erősítő monitorok és a képalkotó eljárásokhoz használt erősítők. (G. phos, fény + phoros, hordozó)
fossa Árok. A felszín szintje alatt egy többé-kevésbé hosszanti lefutású bemélyedés. (L. árok)
Találatok Magyarázat
fossa acetabuli Az acetabulum alapjának mélyedése az acetabulum bemélyedés felett.
fossa adiposae Az emlő bőralatti, zsírt tartalmazó részei.
fossa condylare Az os occipitale condylusa mögötti bemélyedés. Ebbe extensio esetén belefekszik az atlas felső síma felületének hátsó széle.
fossa digastrica A mandibula bázisának hátsó felszínén a medián sík mindkét oldalán látható homorulat, mely befogadja a musculus digastricus elülső hasának tapadását.
fossa epigastrica A sternum processus xiphoideusa alatt a középvonalban lévő bemélyedés.
epehólyagágy A máj visceralis felszínének elülső részén található mélyedés a lobus quadratus és a jobb lebeny között, amelyben az epehólyag fekszik.
fossa glenoidalis 1. A scapula fején látható bemélyedés, amelybe beillik a humerus fejecse. Ez képezi a vállízületet. 2. Syn fossa mandibulare.
fossa hyaloidea Az üvegtest elülső felszínén lévő bemélyedés a lencse részére.
fossa hypophyseale Ld sella turcica. Az os phenoidale hypophysist befogadó mélyedése.
fossa infraclaviculare Háromszög alakú mélyedés, amelyet a clavicula, a musculus deltoideus és -pectoralis major határolnak.
fossa infratemporale A koponya oldalán lévő mélyedés, amelyet lateralisan az arcus zygomaticus és a ramus mandibulae, medialisan a lamina pterygoidea lateralis része, elöl a maxilla processus zygomaticusa, hátul az os temporale tuberculum articulareja és a lamina pterigoidea lateralis, felülről az os temporale squama temporalisa és az os sphenoidale ala majorjan lévő crista infratemporalis határol.
fossa interpeduncularis A mesencephalon alsó felszínén lévő mély árok a crus cerebrik között, amelynek alapját a hátsó substantia perforata képezi.
fossa jugularis A pars petrosa ossis temporalis hátsó szélénél lévő ovális mélyedés, a processus styloideustól medialisan, itt található a vena jugularis kezdeti szakasza (bulbus venae jugularis).
fossa glandulae lacrimalis Az os frontale orbitalis lemezén lévő mélyedés, melyet a processus zygomaticus kiugró széle alkot és benne található a könnymirigy.
fossa mandibularis Az os temporale pars squamosajan lévő mélyedés a zygoma (arcus zygomaticus) gyökénél, ebben nyugszik a mandibula condylusa. Syn f. glenoidalis (2).
fossa urethrae Az urethra glans penisben lévő terminalis, kitágult része.
fossa ovalis 1. A jobb pitvari septum alsó részén lévő ovális mélyedés. Tulajdonképpen a foramen ovale nyoma, melynek alapja a magzati szív septum primumanak felel meg. 2. Syn saphena nyílás.
fossa ovarii A medence parietalis peritoneuman lévő depressio. Elöl az elzáródott köldök artéria határolja, mögötte az ureter és a méh erei vannak. Benne helyezkedik el a petefészek.
fossa poplitea Gyémánt alakú hely a térdízület mögött, melyet felül a széttérő musculus biceps femoris és a musculus semimebranosus, alul pedig a musculus gastrocnemius két feje határol. A mélyben felül a femur lineae supracondyleae, alul a tibian a linea solea határolja. Benne a nervus tibialis, a nervus fibularis communis, az arteria és vena poplitea, valamint zsírszövet található.
fossa rhomboidea A negyedik agykamra alapja, melyet a rhombencephalon kamrai felszíne képez.
fossa subarcuata Az os temporale pars petrosajanak hátsó felszínén lévő mélyedés éppen a crista alatt, valamint a meatus acusticus internus felett és oldalt. Magzatban e helyen a cerebellum flocculusa található. Felnőttben a csontba egy kis véna tér be.
fossa sublingualis A mandibula testének belső részén, a spina mentalis mindkét oldalán a mylohyoideus vonal felett felszínes mélyedés található, melyben a glandula sublingualis fekszik.
fossa submandibularis A mandibula testének medialis felszínén lévő mélyedés a mylohyoideus vonaltól lefelé, amelyben a glandula submandibularis található.
fossa temporalis A koponya oldalán lévő bemélyedés, amelyet a lineae temporales határolnak és az arcus zygomaticusig tart.
fossa tonsillaris Az arcus palatoglossus és az arcus palatopharyngeus által határolt árok, amelyben a tonsilla palatina található.
fossa vestibulum vaginae A hüvelybemenet része a labia minora frenuluma és a hátsó comissura labii vulvae között.
fossa cranii media a belső koponyalap lepke alakú területe, ami elölről az alaminoris ossis sphenoidalis és limbus, hátrafelé a dorsum sellae és az os temporalis pars petrosa határolja, az oldalsó részét a halántéklebeny tölti ki, és középen található a hypophysis
fossula 1. Kis árok. 2. Az agy felszínén kis méretű mélyedés vagy fissura. 3. Ritkán használt kifejezés a kis átmérőjű cornea fekély elnevezésére. (Fr. fosse, árok kicsinyítése)
Foster keret Ld keret.
Fourier transformatio Fourier átalakítás. Matematikai módszer, amellyel időben változó függvényt vagy jeleket komponenseire bontunk különböző frekvuenciákon, valamennyinek megadva a fázisát és az amplitúdóját. Computertomográfiában és a mágneses magrezonancia képalkotásban alkalmazzák a transzformáció rekonstruálása céljából.
fovea Relatíve apró, csésze alakú mélyedés vagy gödör. (L. gödör)
Találatok Magyarázat
fovea retinae A macula retinae közepén lévő mélyedés, amely csak csapokat tartalmaz és nincsenek erei.
fovealt Felületén mélyedés látható.
foveatio Bemélyedt hegképződést mutat, mint a bárányhimlő.
foveola Kis bemélyedés, gödör. (Modern L. fovea, gödör kicsínyítése)
foveolalt Felszínén apró gödrökkel bíró.
foveolaris Foveolara vonatkozó, azzal rendelkező.
Fr 1. Francium 2. Francia skála.
Fr francium Az alkali fémek csoportjába tartózó radioaktív elem. Atomszáma 87, legstabilabb izotopjának felezési ideje: 223Fr 21,8 perc. (Felfedezője Mlle. M Perey Franciaországban született)
fractura 1. Törni. 2. Csont, esetleg porc törése. (L. fractura, törés)
Találatok Magyarázat
avulsios fractura Leszakadásos törés. Akkor keletkezik, ha egy ízületi tok, szalag, izomtapadás vagy eredés ficam következtében a csontr? leszakad, illetve ha az izom erős ellenállssal szemben kénytelen összehúzódni. Ha ilyen esetekben a lágyrész leszakad a csontról, vele együtt csontszilánk is letörik.
Barton-féle fractura A radius distalis részének törése a radiocarpalis ízület dislocatiojával.
görbülettel járó fractura A hosszú csöves csontokon, főként a radiuson és az ulnan, de más csonton is, a többszörös microfractura következtében bekövetkező görbület, amely törésekből a röntgenvizsgálat során semmi sem látható.
Bennett-féle fractura Az első metacarpus dislocatioja a carpo-metacarpalis ízületben.
bimalleolaris fractura A medialis és a lateralis boka együttes törése.
kipukkadásos fractura Az orbita alapjának törése, miközben az orbita széle nem károsodott, azonban a szemre gyakorolt ütés ereje áttevődött az orbita falára, valamint alapjára és eltörte azt.
boxolók fractura A metacarpus (gyakran az ötödik) nyaka eltörik, a csont feje pedig volarisan eltolódik. Syn ötödik metacarpus f.
capillaris fractura Syn hajszál fractura.
chondralis fractura Porcos törés. Ezen töréstípusban az ízületi porc is részt vesz. Ld aízületi porc.
zárt fractura Ez esetben a törés feletti bőr ép marad. Syn egyszerű f.
Colles fractura A radius és az ulna distalis részének törése, a distalis szegmentum eltolódásával.
szilánkos fractura Ilyenkor a csont apró szilánkokra törik.
öszetett fractura Syn nyílt fractura.
kompressziós fractura A csigolyatestek magasságának csökkenésével járó törés, amelyet okozhat trauma, de lehet patológiás törés is. Gyakori helye a thoracalis és a lumbalis gerincszakasz. Gyakran osteoporosis következménye.
koponyatörés A nekiütődés helyétől távol megjelenő törés jellemzi.
craniofacialis dysjunctio törése Olyan komplex törés, amelynek következtében az arccsontok elválnak a koponyacsontoktól
depressios koponya fractura Együtt járhat, de nem kötelezően a dura mater és az agykéreg sérülésével.
direkt fractura Főleg koponyatörés, amely a behatolás helyén alakul ki.
dyslocatios fractura Az ízesüléshez közeli törés, amely együtt jár az ízületből történő dislocatioval.
áthelyeződéses fractura A tört részek egymástól eltávolodnak, nincsenek egyvonalban.
epiphysealis fractura Gyerekek és fiatalok hosszú csöves csontjain a növekedési lemez törése.
expressios koponya fractura A cranium törése, amelyben a tört rész kifelé nyomódik.
ötödik metacarpus fractura Syn boxolók fractura.
fissuralt fractura Syn linearis fractura.
zöldgally fractura Inkomplett törés, amelyben a csöves csontnak csak a konvex oldala törik el.
csatorna fractura A koponyának keskeny, hosszú depressios törése.
hajszál fractura A szilánkok nem különülnek el, a törésvonal hajszál szerű. Gyakori a koponyán. Syn capillaris fractura.
hóhér fractura A 2. nyakcsigolya dense-rétegén áthatoló gerinctörés. A C3-hoz képest elmozdulhat a C2 csigolyateste.
horizontális maxillaris fractura A maxilla horizontális törése, annak bázisában a fogak gyökércsúcsa fölött. Syn Lefort I fractura.
impactalt fractura A szilánkok a törés kapcsán a szomszédos szivacsos szövetekbe nyomódnak
indirekt fractura Főleg a koponyán látni, amikor a törés nem az ütéss helyén alakul ki.
intrauterin fractura Méhen belüli fractura. A magzatban észlelt csonttörés(ek), amelyek még a születést megelőzően keletkeztek.
Jones fractura Tranzverzális stressz törés az ötödik metatarsus proximalis szárában.
Lefort I fractura Syn horizontális maxillaris fractura.
linearis fractura A csont hossztengelyével párhuzamos törés.
mars fractura A metarsus szárában kialakuló stressz okozta törés, amely főleg újonc katonák meneteléskor keletkezik, akik még nem szoktak hozzá ilyen jellegű terheléshez.
többszörös fractura 1. A csont két vagy több helyen kialakuló törése. 2. Több csont szimultán törése.
ferde fractura A törésvonal a csont tengelyéhez képest ferde vonalban helyezkedik el.
occult fractura Rejtett törés. A törés klinikai jelei megvannak, de a rtg-felvételen nem ábrázolódik. 3-4 héttel később rtg-vizsgálattal új csontképződés látható.
nyílt fractura A bőrt átfúrja a tört vég, a törés irányában nyílt seb keletkezik. Syn összetett f.
patológiás fractura A csontot egy helyen, valamilyen betegség, mint pl. daganat, csontnecrosis meggyengíti.
Pott fractura A fibula alsó részének és a tibia malleusanak törése, a lábfej kifelé fordulásával.
pyramidalis fractura Az orrcsont felső részén vagy csúcsán találkozó törési vonalakkal járó arcközépcsont törés.
szegmentális fractura Ugyanazon csont két részének törése.
ezüstvilla fractura A csukló Colles törése, amelyben a kialakult törési deformálódás villa alakot ölt.
egyszerű fractura Syn zárt törés.
Smith fractura Fordított Colles törés. A radius alsó ízfelszínének közelében törik és a tört vég palmaris (volaris) irányba eltolódik.
spirál fractura A csont tengelyéhez képest spirál alakban futó törésvonal látható.
ficamos fractura Ficam okozta törés, amelyben a lágyrészek mellett a közeli csont kisebb szilánkja is leszakad.
csillagtörés A törés egy centrális ponttól sugár alakú vonalban terjed.
rándulásos fractura Terheléses törés. Hirtelen erőhatásra az ínnal és szalaggal együtt, csontszilánk is leszakad.
stressz fractura Kifáradás, ismételt, relatív kisebb lokális stressz hatására, mint menetelés, futás kialakult törés. Nagyobb mérvű, durva, káros behatás nem szerepel az anamnézisben.
torziós fractura A végtag csavarása következtében kialakult törés.
torus fractura Gyerekeken észlelhető deformitás, a lágy csontszövetre hosszában alkalmazott kompresszió következtében a csonton lokális kidudorodás alakulhat ki. Gyakori a radiuson vagy az ulnan, illetve mindkettőn.
transzverzális fractura A törésvonal a csont tengelyével derékszöget zár be.
háromlábú fractura Az arccsont törése, amelyben a molaris kidudorodás három támasztási pontja érintett, a zygomaticus csont íve, az os frontale processus zygomaticusa, valamint az os maxillare processus zygomaticusa.
fragilitas Törésre, repedésre, desintegratiora való hajlam. (L. fragilitas)
Találatok Magyarázat
vér fragilitas Syn ozmotikus fragilitas.
capillaris fragilitas A kapillárisok azon hajlama, hogy belőlük nagyfokú stressz hatására a vörösvérsejtek könnyen kiléphessenek.
ozmotikus fragilitas A vörösvérsejtek azon hajlama, hogy a fokozatosan hypotoniassá váló oldatban haemolyzálnak. Syn vér fragilitas.
fragmentum Kis rész, amely egy nagyobból vált ki, illetve tört le.
Találatok Magyarázat
Fab fragmentum Az immunglobulin molekula antigénkötő frakciója, amely a könnyű láncot és a nehéz lánc egy részét tartalmazza.
Fc fragmentum Az immunoglobulin molekula kristályosítható fragmentuma, amelyet a nehéz lánc egy része alkot. Ez felelős az antitest-sejtreceptor, valamint a komplement C1q komponens kötődéséért.
egyszénatomos fragmentum A transzformilációban vagy a transzmetilációban résztvevő formil- vagy metilcsoport. Ezen reakciók révén egy egyszénatomos gyök kapcsolódik az adott vegyülethez a bioszintézisben, illetve metil vagy hidroximetil csoport hozzáadása vagy egy gyűrű zárása történik.
prothrombin fragmentum 1.2 (F 1.2) Az a peptid fragmentum, amely akkor hasad le, amikor a prothrombint a Xa (aktivált X alvadási faktor) aktiválja. Ez a fragmentum kalcium segítségével kapcsolódik a foszfolipidhez és így kölcsönhatásba kerül az Va faktorral. Emelkedett F 1.2 szint thrombosisban vagy thrombosist megelőző állapotban észlelhető.
kétszénatomos fragmentum A transzacetilálási reakcióban, amelyben a koenzim A a hordozó, résztvevő acetil csoport (CH3CO-). Gyakran acetátként vagy ecetsavként is emlegetik, ebből származik az aktív gyök.
frakció 1. Két mennyiség hányadosa 2. Bármely adagja valaminek.
Találatok Magyarázat
vérplazma frakció 1. A vérplazmából elkülönített frakciók, melyek szeparálása elektroforézissel vagy más technikával történt.
filtrációs frakció 1. (FF) A vesébe bejutott vérplasma, amely a glomerulusokon átszűrődve a tubularis rendszerbe kerül. Meghatározása úgy történik, hogy a glomerularis filtrációs rátát elosztják a renalis plasma átáramlással. Normális értéke mintegy 0,17.
human plasmaprotein frakció 1. Szelektált fehérjék steril oldata, amelyet felnőtt véradók véréből választanak el. 4,5-5,5 g/100 ml proteint tartalmaz, ebből 83-90% albumin, a maradék pedig az α- és β-globulinokhoz tartozik. Vérvolumen pótlásra használják.
frakcionálás 1. Egy keverék komponenseinek elkülönítése. 2. Daganatok terápiás sugárkezelése, melyet előre tervezetten, kúraszerűen, az összdózist frakciókra osztva végeznek. Általában néhány héten át naponta egy alkalommal adagolják, ezzel mérsékelhető a környező normális szövetek sugárártalma.
framboesioma Syn spirocheta fertőzés okozta elváltozás. (framboesia + oma, daganat)
Frank Otto Frank német élettanász, 1865-1944 Ld F.-Starling görbe.
FRC Funkcionális reziduális kapacitás (tüdő).
frekvencia 1. Egy adott idő alatt a szabályszerű ismétlődések száma, mint pl. szívverés, hangvibrálás. 2. AKUSZTIKA A hanghullám általi kompresszió és ritkulás másodpercenkénti gyakorisága Hertzben kifejezve (Hz). 3. A hangszalagok rezgésének (vagyis a glottis nyítódásának és záródásának) másodpercenkénti gyakorisága a hangadás ideje alatt. Ezt hangmagasságként érzékeljük. (L. frequens, ismételt, gyakori, konstans)
Találatok Magyarázat
fundamentalis frekvencia (F0) 1. AKUSZTIKA Egy vibráló tárgy vagy hang alapfrekvenciája, harmónikusaival szembeállítva; egy komplex hanghullám alapvető összetevője. 2. A gégében a hangszalag vibrációjának frekvenciája, amelyet a rezonancia még nem befolyásolt. Ld optimális hangmagasság.
modális frekvencia Syn szokásos hangmagasság.
rezonáns frekvencia Az a frekvencia, amelynél a mágneses magrezonancia vizsgálatokban az egyes mágneses magok abszorbeálják és emittálják a rádiófrekvenciás energiát. Syn rezonancia (6).
légzési frekvencia Percenkénti légzésszám.
beszéd frekvencia Akusztikus hanghullám, amelyen a legtöbb beszédhang megjelenik. Általában 500-3000 Hz közé esik. Ld frekvencia.
fremitus Vibráció, amely a mellkason, illetve más testrészeken tenyérrátétellel érzékelhető. Ld remegés. (L. tompa, harsogó hang fremo harsog)
Találatok Magyarázat
hidatid fremitus Syn hidatid surranás.
pericardialis fremitus Pericardialis dörzszörej. A mellkason észlelt vibrálás, amit a pericardium durvává vált, egymással átellenes lemezeinek surlódása okoz.
pleuralis fremitus Pleuralis dörzszörej. A mellkasfal vibrációja, melyet a gyulladt, átellenes pleuralemezek légzés alatti surlódása eredményez.
bronchialfremitus A bronchusokon áthaladó levegő okozta vibráció, ha a bronchusok a nyákszekréció következtében részlegesen beszűkültek
pectoralfremitus Vocalis fremitus idején a mellkasra tett kézen észlelt vibráció.
tussiv fremitus A vocalis fremitus-hoz hasonló jelenség, mely köhögés alatt észlelhető.
vocalis fremitus Beszéd alatt a mellkasra tett kézzel észlelhető vibráció.
frena A frenum többesszáma.
frenalis Valamilyen frenummal kapcsolatos.
frenectomia Valamilyen frenum (fék) eltávolítása. (frenum + G. ektomé, kivágás)
frenoplastica Valamely abnormálisan elhelyezkedő, tapadó frenum műtéti korrekciója. (frenum + G. plastos, alakított)
frenotomia Bármely frenum vagy frenulum szétválasztása, bemetszése, különösen a nyelvfékre értendő. (frenum + G. tomé, vágás)
frenulum pl. frenula Kis frenum vagy kantár. Syn habenula. (Modern L. frenum, fék kicsinyítése)
Találatok Magyarázat
frenulum pl. frenula clitoridis A kisajkak belső lemezrészeinek egyesülési vonala a glans clitoridis alsó felszínén.
frenulum pl. frenula labiae minores A két kisajkat hátul összekötő redő.
frenulum pl. frenula lingueae Nyelvfék. Nyálkahártya redő, amely a száj alapjától a nyelv alsó felszínéhez megy a középvonalban.
frenulum pl. frenula labii inferioris et superioris Az alsó és a felső ajakfék. Nyálkahártya redők, amelyek a középvonalban a gingivatól az alsó-, illetve a felső ajakig húzódnak.
frenulum pl. frenula preputii Előbőr (fityma) fék. A glans penis alsó felszínétől a fityma mélyebb felszínéig futó nyálkahártyaredő.
frenum pl. frena 1. Fék. Nyálkahártya redőzet, amely egy rögzítettebb résztől egy mobilisabb területig ér és korlátozza a mozgékony szakasz túlzott mozgását. 2. Ilyen féknek megfelelő anatómiai struktúra. (L. zabla, fék)
freudi Sigmund Freud-dal kapcsolatos, általa leírt (1856- 1939).
Találatok Magyarázat
freudi tévesztés Beszédben vagy cselekedetben való tévesztés, amely valamiféle, gyakran szexuális- vagy aggresszív motívumnak tulajdonítható.
FRH Follitropin-releasing hormon.
fricatio 1. Dörzsölés. Masszázs során a dörzsölés tevékenysége. 2. Szexuális izgalom kiváltása dörzsölés révén. (L. dörzsölés)
frictio Surlódás, dörzsölés. 1. Egy felület dörzsölése egy másik tárggyal. A végtag dörzsölése a keringés javítása céljából. 2. Két érintkező test egymáson való mozgatásához szükséges erő. (L. frico, dörzsölni)
frigid 1. Hideg. 2. Temperamentuma alapján, főleg szexuálisan hűvösnek tekintendő. (L. frigidus, hideg)
frigiditas 1. Akkor beszélünk frigiditasról, ha egy nő képtelen az orgazmusig, illetve a szexuális válasz valamely elfogadható szintjéig eljutni. 2. A frigid állapot (2).
frons, gen. frontis Homlok. (L.)
frontalis 1. Frontalis, azaz a test elülső részével kapcsolatos. 2. A frontalis (coronalis) síkkal kapcsolatos, illetve az os frontalera vonatkozó vagy a homlokot érintő.
frontomalaris Syn frontozygomaticus.
frontomaxillaris Az os frontaleval és a maxillaval kapcsolatos.
frontonasalis Az os frontaleval és az orrcsonttal kapcsolatos.
frontooccipitalis Az os frontaleval és -occipitaleval kapcsolatos.
frontoparietalis Az os frontaleval és -perietaleval kapcsolatos.
frontotemporalis Az os frontaleval és -temporaleval kapcsolatos.
frontozygomaticus Az os frontaleval és -zygomaticussal kapcsolatos. Syn frontomalaris.
Frost Albert D. Forst, az USA-ban dolgozó szemész 1889-1945. Ld F. sutura
fructosaemia Fruktóz jelenléte a perifériás vérben.
fructosuria Fruktóz kiválasztása a vizeletben. (fructose + G. ouron, vizelet)
frukto- Kémiai előtag, fruktóz szerű konfigurációt jelez.
fruktofuranóz Fruktóz furanóz alakban.
fruktofuranozidáz β-hidroxi-fruktozidáz. β-D-fruktofuranozidokat hidrolizáló és ezáltal szabad D-fruktózt produkáló enzim. Ha szubsztrátja szukróz, akkor a termék D-glukóz + D-fruktóz (invert cukor). Az invert cukor a szukróznál könnyebben emészthető termék
fruktoid Fruktóz -C-O- kötésben, ahol a -C-O- csoport a fruktóz 2 eredeti csoportja.
fruktokináz Májenzim, mely az ATP és a D-fruktóz D-fruktóz-6-foszfáttá és ADP-vé történő átalakulását katalizálja. Esszenciális fructosuriás személyekben ez az enzim hiányzik. (hepaticus f. hiány)
fruktóz D-arabino-2-hexulóz. D-izomerjei (gyümölcscukorként is ismeretesek), a levoglukóz, a levulóz és a D-arabino-2-hexulóz. A 2-ketohexóz, amely D alakjában élettanilag a legfontosabb ketohexóz a szukróz hidrolízis két termékének egyike, mely inzulin hiányában is metabolizálódik és glikogénné alakul. (L. fructus, gyümölcs + óz)
fruktozil Kémiai előtag, mely jelöli, hogy a fruktóz -C-R- (nem -C-O-R) kötésben van a második szénatomjával (R rendszerint C).
frustratio Csalódottság, illetve egy vágy teljesülésének vagy a szükség kielégítésének képtelensége. (L. frustro, csalódni)
FTA-ABS Fluoreszcens treponema antitest abszorpció. Ld fluoreszcens treponema antitest abszorpciós teszt
fuchsin Jónéhány, a hisztologiában és a bakteriológiában alkalmazott rubinvörös anilin festék nem specifikus elnevezése. (Leonhard Fuchs német botanikus, 1501-1566)
Találatok Magyarázat
savas fuchsin A rosanilin és a pararosanilin szulfonált sóinak keveréke. Indikátor festékként használják, alkalmas a cytoplasma és a kollagén festésére.
bázikus fuchsin Trifenilmetán festék, amelynek domináns összetevője a pararosanilin. A hisztologia, a hisztokémia és a bakteriológia fontos festéke.
fuchsinophil 1. Könnyen felveszi a fuchsin festékeket. 2. Sejt vagy szövettani elem, amely könnyen festődik fuchsinnal.
fugacitas (f) Illékonyság. A folyadékban lévő molekulák azon hajlama, - miután mindenféle erő hatott rájuk - hogy elhagyják a test egy adott helyét. A folyadékok hajlama, hogy diffúzió, párolgás révén eltávozzanak.
fugue Vándorlási hajlam. Olyan állapot, amelyben egy személy hirtelen abbahagyja eddigi működését, vagy életmódját és egy újat, az előzőtől különbözőt kezd, gyakran másik városban. Később az illető amnéziás az ezen időszak alatt történtek iránt, bár régebbi eseményekre emlékezik és szerzett készségeit sem felejti el. (Fr., a L.-ból: fuga, futás)
fukóz 6-Deoxigalaktóz. Egy metilpentóz, melynek L alakja a vércsoport mukopoliszacharidjiban, az emberi anyatejben (poliszacharidként), valamint a természetben máshol is jelen lehet. D alakja bizonyos antibiotikumokban fordul elő.
fulcrum pl. fulcra Emelőpont, támaszpont. Az emelő ezen a ponton fordul. (L. ágyláb)
fulguralo 1. Syn fulgurans. 2. Fulguratioval kapcsolatos.
fulgurans Villámló, nyilalló. Vö: fulminans. Syn fulguralo. (L. fulgur, villám)
fulguratio Szövet tönkretétele magas frekvenciájú elektromos árammal.
Találatok Magyarázat
direkt fulguratio Direkt égetés. Uniterminalis, nagy frekvenciájú készülékbe kötött, fém végű szigetelt elektródból származó elektromos szikra éri a kezelendő területet.
indirekt fulguratio Indirekt égetés. A beteget a fém érintkezővel egyenesen az uniterminalis vezetékhez kapcsolja és aktív elektródot alkalmazva a betegen áthaladó teljes ívet hoz létre. (L. fulgur: villámcsapás)
fulladás Vízbe vagy más folyadékba merülve bekövetkező halál, mivel a tüdő és a légutak megtelnek a folyadékkal és lehetetlenné válik a légcsere.
fulminalo Gyors lefolyást mutató, gyorsan romló. Syn fulminans.
fulminans Hirtelen, villámgyorsan, nagy intenzitással és súlyossággal megjelenő. Vö: fulgurans. (L. fulmino, villámlik)
fumarát hidratáz Ezen enzim a fumársavnak almasavvá és vízzé történő reverzibilis, oda-vissza alakulását katalizálja. A reakció a trikarboxilsav ciklusban játszik jelentős szerepet. Az enzim hiánya mentalis retardatiot eredményezhet.
fumársav Transz-butandionsav. Egy telítetlen dikarboxilsav, amely a trikarboxilsav ciklus intermediereként ismeretes.
fumigal Füstnek tesz ki dezinficiálás vagy eradikálás végett. (L. fumigo, füstöl)
fumigans Füstölő, füstölésre használt anyag.
fumigatio A füstölés aktusa, füstölő alkalmazása.
functio laesa Károsodott működés, a gyulladás ötödik jele, a Celsusi jelekhez (rubor, tumor, calor, dolor) Galenus tette hozzá. ((L.)
fundectomia Syn fundusectomia. (fundus + G. ektomé, kivágni)
fundicus A fundussal kapcsolatos.
fundiform Hurok-, parittyaszerű. (L. funda, hurok + forma, alak)
fundoplicatio A hiatus hernia műtéti megoldása, melynek során gyomor fundust a nyelőcső körül öszevarrják, a reflux megakadályozzása céljából. (L. fundus + L. plico redőzni)
fundus, pl. fundi Egy tasak alja, illetve egy üreges szerv mélypontja. A benyílási, illetve a tasakból történő kilépési helytől legtávolabban fekvő pont. Esetenként egy széles zsák (utca). (L. fundus, feneke valaminek)
Találatok Magyarázat
fundus, pl. fundi vesicae felleae Az epehólyag széles vakvége, mely a máj alsó szélénél található..
fundus, pl. fundi oculi A szemgolyó hátsó pólusának belső része, amelyet szemtükör segítségével lehet megtekinteni. Ld szemfenék.
szemfenék Syn f. oculi.
fundus, pl. fundi ventriculi A gyomor tág része a cardia bemenetet követően.
mozaik fundus, pl. fundi A normális szemfenék, az erősen pigmentált érhártya sötét, sokszögű területekkel tarkítja a chorioid erek közötti részt, főként a periférián.
fundus, pl. fundi vesicae urinariae A húgyhólyag hátsó, némileg konvex fala által alkotott tasak.
fundus, pl. fundi uteri A méh felső, gömbölyű vége a Fallop kürtök benyílása fölött.
fundusectomia A fundus excisioja, mely bármely szervre vonatkozhat. Syn fundectomia. (L. fundus + G. ektomé, kivágni)
fungaemia Haematogen úton szóródó gombás fertőzés.
fungalis Gombával kapcsolatos. Syn fungosus.
fungalni Burjánozni, úgy nőni, mint a gomba.
Fungi Gombák. Az eukaryota szervezetek egyik divíziója. Szabálytalan tömegekben nőnek, nincs gyökerük, levelük, nem tartalmaznak klorofillt, illetve más pigmentet, amely képessé tenné őket a fotoszintézisre. Valamennyi organizmus (thallus) egysejtű, fonalas és elágazó szomatikus szerkezetet képez (hypha), amelyet sejtfal vesz körül. A sejtfal cellulózt vagy kitint, esetleg mindkettőt tartalmaz és a sejt valódi magvakkal rendelkezik. Szexuális vagy aszexuális módon szaporodnak (spóraképzéssel) és parazitaként más élő szervezetből, illetve szaprofitaként elhalt szervezetekből szerzik táplálékukat. (L. fungus, gomba)
fungi A fungus többesszáma.
Fungi Imperfecti A gombák egyik törzse, amely nem képes szexuálisan szaporodni vagy amelynek szaporodási módszerét még nem sikerült kideríteni.
fungicid Gombaölő aktivitással rendelkező. (fungus + L. caedo, ölni)
fungicidum Gombaölő szer. Anyag, amely képes a gombákat elpusztítani.
fungiform Gombaalakú. Olyan szerkezetre mondják, amelynek széles, gyakran elágazó szabad része és keskenyebb alapja van.
fungistaticus Gátló hatással bír a gombák növekedésére. (fungus + G. statos, állás)
fungitoxicus Mérgező hatással bír a gombákra, illetve esetleg más kedvezőtlen módon hat rájuk.
fungoid Gombára hasonlító. Kóros mértékben, buja módon szaporodik a test felszínén.
fungositas Búrjánzó növekedés.
fungosus Gombával kapcsolatos. Syn fungalis.
fungus Gomba. Általános elnevezés, amely felöleli az élesztő- és penészgombák különböző morfológiai alakjait. Eredetileg klorofill nélküli primitív növényként osztályozták őket. A gombákat a Fungi nemzetségbe vagy egyes képviselőiket a Protista (egysejtűek) nemzetségbe sorolják, ahol együtt szerepelnek az algákkal, a protozoonokkal és a nyákos penészgombákkal. A gombák megegyeznek a baktériumokkal azon sajátságukban, hogy bonyolult szerves anyagok bontására képesek és szerepet játszanak a szén és más elem reciklizálásában. A gombák fontos élelmiszerek és a fermentációs folyamatokban ipari, valamint gyógyszerészeti jelentőséggel is bírnak, mint pl. az alkohol-, az antibiotikum gyártás, egyéb gyógyszerek előállítása és antitoxinok képzése. Relatív csekély az emberre is patogén gombák száma, ugyanakkor a legtöbb növényi betegséget gombák idézik elő.
Találatok Magyarázat
dematiaceosus fungus Sötét, melanint termelő gombák. (Modern L. Dematium (genus név) a demationból, amely finom homokot jelent)
fungus imperfecti Ezen gombák szexuális szaporodása még nem ismert. Általában conidiummal szaporodnak.
fungus perfecti Ezek a gombák szexuális és aszexuális úton is képesek szaporodni, mindkét szaporodási módjuk ismert.
funicularis 1. A funiculus-al kapcsolatos 2. Zsinórszerű vagy a köldökzsinórral kapcsolatos.
funiculitis 1. A funiculus gyulladása, különösen a funiculus spermaticusra használt kifejezés. 2. A köldökzsinór gyulladása, mely rendszerint chorioamnionitis-el társul. (funiculus + G. itis, gyulladás)
funiculopexia A ductus spermaticust a környező szövetekhez varrják a here lennmaradását fixálandó. (funiculus + G. pexis, fixálás)
funiculus Syn corda, zsineg.
Találatok Magyarázat
funiculus anterior A gerincvelő elülső fehér oszlopa vagy kötege az anterior median fissura oldalán az anterolateralis sulcus és az említett képlet között.
funiculus cuneatus Syn fasciculus cuneatus.
funiculus lateralis A gerincvelő oldalsó fehér kötege, az elülső és hátsó ideggyökök ki- és belépési vonalai között.
funiculus posterior A gerincvelő hátsó fehér kötege, egy nagy ékalakú rostköteg, amely a hátsó szürke köteg és a septum posterior medianum között húzódik és főként a dorsalis gyökök rostjai akotják.
funiculus spermaticus Syn corda spermaticus.
funiculus umbilicalis Syn corda umbilicalis.
funiform Kötélszerű. (L. funicord + forma, alak)
funipunctio Syn cordacentesis. (funis, zsinór + puncture, punctio)
funis 1. Syn corda umbilicalis. 2. Zsinórszerű struktúra.
funkció 1. Egy szervnek vagy más testrésznek speciális működése. 2. Speciális működést vagy teendőt ellátni, amit vagy az egész szervezet vagy a test valamely része teljesít. 3. Bármely anyag általános sajátsága, amely függ az anyag kémiai jellegétől és más anyagokhoz fűződő viszonyától, s amely tulajdonságok szerint savakra, bázisokra, alkoholokra, észterekre, stb. csoportosítható. 4. A molekulában előforduló különösen reakcióképes csoport, pl. funkcionális csoport, mint az -OH csoport az alkoholban. 5. Minőség, jellegzetesség vagy tény, amely oly mértékben függ, illetve kapcsolódott egy másik tulajdonsághoz, hogy ezzel a másikkal együtt változik. (L. fungor, végrehajt)
funkcionális 1. A funkcióval kapcsolatos. 2. Természetében nem organikus, hanem funkcionális. Vagyis olyan elváltozás, amelynek nincs olyan kimutatható szervi alapja, amellyel a tünetek értelmezhetők lennének. Ld neurosis
FUO (fever of unknown origin) Ismeretlen eredetű láz.
furanóz Cukor, melynek egyik molekulája egy furán csoportot tartalmaz.
furcatio 1. Villás, az elágazásnak villás jellege. 2. FOGÁSZATI HISZTOLÓGIA A többgyökerű fog azon területe, ahol a gyökerek elágaznak. (L. furca, villa)
furfuraceosus Korpás, apró pikkelyekből álló. Hámlást is jelenhet. Syn pityroid. (L. furfuraceus, furfur, korpa)
furor epilepticus Epilepsiás betegekben alkalmilag előforduló dühroham, mely provokációs tényező és tudatzavar nélkül alakul ki.
furuncularis Furunculussal kapcsolatos. Syn furunculosus.
furunculoid Furunculusra hasonlító. (furunculus + G. eidos, hasonló)
furunculosis Furunculusokkal jellemezhető állapot, mely gyakran krónikus, illetve recurrens.
furunculosus Syn furuncularis.
furunculus Lokalizált pyogén fertőzés, melyet leginkább Staphylococcus aureus okoz, a hajfolliculus mélyén alakul ki. (L. furunculus jelentéktelen tolvaj)
fusiform Orsóalakú, mindkét végén kicsúcsosodó. (L. fusus, orsó, forma, alak)
fusimotoros Az intrafusalis izomrostok efferens, gammamotoneuronokkal történő beidegzésével kapcsolatos. Ld izomorsó. (L. fusus, orsó + moveo, mozog)
fusocellularis Orsósejtes.
fusospirochetás Fusiform és spirochaeta szervezetek együttes jelenléte Plaut-Vincent angina elváltozásaiban.
Futcher-féle vonal Ld vonal címszó alatt.
fúzió 1. Hő hatására végbemenő elfolyósodás. 2. Egyesülés, egybe kapcsolódás. 3. A kissé különböző képek a szemekben egyetlen képpé olvadnak össze. 4. Két vagy több egymás melleti fog a fejlődése során a dentin összeolvadásával eggyé válik. Ld concrestentia. 5. Két gén összeolvadása, mely gyakran szomszédos génekkel történik. (L. fusio ömlés)
Találatok Magyarázat
sejt fúzió Két sejt tartalmának művi beavatkozásra történő összeolvadása, minek eredményeként egyik sejt sem pusztul el és ami - legalább is néhány generáción keresztül - önmagát reprodukálni képes heterokaryont eredményez. A kromoszóma lókuszok kijelölésének fontos módszere.
centralis fúzió Syn Robertson-féle transzlokáció.
spinalis fúzió Műtét, amellyel két vagy több csigolya között csontos ankylosist hoznak létre. Syn spondylosyndesis.
FVC Forszírozott vitálkapacitás.
Amennyiben nem találta meg a keresett kifejezést, jelezze a hiányt szerkesztőinknek:
Információ

Orvosi szótár rovatunkban a gyakran használt latin-görög (kisebb részben angol) orvosi szavak, kifejezések szerepelnek. Magyar szavakat és kifejezéseket nem tárgyalunk, a betegségek és gyógyszerek neveit pedig az oldal Betegség- és tünetkereső, ill. Gyógyszer/gyógytermék kereső rovata tartalmazza.
A helyesírást illetően: (csak néhány általános példa írásmódra: f=ph, i=y, k=c, ó=o, ú=u, , sz=s). A szavakat (különböző írásmódokat) érdemes megnézni beküldés előtt, az elütéseket, ha lehet, kérjük javítani. Mondatokból kiragadott kifejezésekre (pl. zárójelentésből, leletekből) lehet, hogy vissza kell kérdeznünk, tehát érdemesebb beküldeni a mondatot, megjelölve a kérdéses kifejezést.

Hirdetés

Ha ezt Kleopátra tudta volna!

Tegye fel a kezét, aki ragyogó, feszes és fiatalosan üde arcbőrre vágyik! Az Önök számára fantasztikus hírünk van! A TIENS két olyan innovatív arcmaszkot hozott a piacra, amely a SPA kényeztető simogatását nyújtja az otthoni környezet nyugalmában. 15 perc relaxáció és bőre ujjá éled. Járjon bőre kedvében és helyezzen fel egy TIENS Time Shadow Arcmaszkot!

Tovább a cikkre