2015. augusztus 30. vasárnap, Rózsa napja van
Nyitólap  >  Keresők  >  Orvosi szótár
Továbbküldés
Tartalom címe: Orvosi szótár

Orvosi szótár találatok

Orvosi szótár
O 1. Oxigén orotidin. 2. Nyitás (elektromos reakciók leírása során). 3. Az AB0 vércsoportrendszer egyik vércsoportja. Ld AB0 vércsoportrendszer, a vércsoportokról szóló függelékben. 4. Az ohne Hauch kifejezésből származó rövidítés (hártya nélküli), amelyet az alábbiak megjelölésére használnak: 1) olyan antigének, melyek magában a baktériumsejtben vannak, nem pedig az ostorban 2) az ilyen antigének elleni antitestek 3) az antigén és antitestje közötti reakció következtében kialakuló agglutináció.
OAE Otoakusztikus emissziók, ld , emisszió
OB (ang, röv.) Nőgyógyászat
obelion A nyílvarraton a parietalis lyukak között, a lambdavarrat közelében elhelyezkedő koponyaméréstani pont. G. obelos, nyárs
obelioni Az obelionra vonatkozó.
obex NA A nyúltvelő hátsó felszínén a középvonalban elhelyezkedő pont, ami a fossa rhomboidea vagy a negyedik agykamra caudalis szögletét jelöli. A nyúltvelő egy keskeny harántredőjének felel meg, ami a calamus scriptorius felett helyezkedik el. L. retesz
objektív 1. A mikroszkóp alsó részén elhelyezkedő lencse vagy lencsék (tárgylencse). 2. Ha eseményeket vagy jelenségeket kívülállóként, személytelenül vagy előítéletek nélkül szemlélünk nyitottan minden új megfigyelésre, akár tőlünk, akár másoktól származik. Vö. szubjektív. L. ob-jicio, pp. -jectus, elé áll
Találatok Magyarázat
akromatikus objektív Olyan tárgylencse, ahol a kromatikus aberráció két színre, a szférikus aberráció pedig egy színre van korrigálva.
apokromatikus objektív Olyan tárgylencse, ahol a kromatikus aberráció három színre, a szférikus aberráció pedig két színre van korrigálva.
immerziós objektív Nagyteljesítményű tárgylencse, használatakor egy csepp olajat csöppentünk a lencse és a tárgylemez közé, ami nagyobb rekesznyitást tesz lehetővé hasonló lencsét használnak vízhez is.
obligát Ha nincs más mód vagy lehetőség. L. ob-ligo, pp. -atus, vmihez hozzákötni
oblikvitás Syn elhajlás.
Találatok Magyarázat
Litzmann-féle oblikvitás Ha a magzat feje úgy áll, hogy a biparietalis átmérő szöget zár be a medencekimenet síkjával és ezáltal a hátsó falcsont illeszkedik a szülőcsatornához. Syn hátsó falcsonti illeszkedés.
N gele-féle oblikvitás A magzat fejének elhelyezkedése lapos medence esetén, ha a biperietalis átmérő szöget zár be a medencekimenet síkjával és az elülső falcsont illeszkedik a szülőcsatornához.
obliteráció 1. Elzáródás, a lumen eltömeszelődése, általában fibrosis vagy gyulladás következtében. 2. RADIOLÓGIA Valamely szerv kontúrjának eltűnése, ha a környező szövet abszorpciója ugyanolyan. L. oblittero, kitöröl
obliteratív Elzáródásos. Pl. olyan érelmeszesedés, mely az ér elzáródásához vezet.
oblongata Nyúltvelő Syn medulla oblongata L. az oblongatus nőnemű alakja, az oblongus-ból származik, jelentése: igen hosszú
observatio megfigyelés
obstetrica (OB) Szülészet. Az orvostudomány azon ága, amely a terhes, szülő, és gyermekágyas nők ellátásával foglalkozik. L. obstetrix, bába, fr. ob-sto, vmi előtt állni, utalva a bábák által korábban elfoglalt helyre a szülés folyamán
obstetrix Szülésznő, bába. Olyan egészségügyi szakszemélyzet, aki terhes és szülő nők egészségügyi ellátására szakosodott. Ld szülészet
obstipatio Súlyos székrekedés. L. ob, ellen, + stipo, pp. -atus, felgyülemleni
obstructio Valamely áramlás elzáródás vagy szűkület miatti akadályozottsága. L. obstructio
Találatok Magyarázat
extrathoracalis légúti obstructio a légúti szűkület a mellkasbemenet felett található. Lehet variábilis (pl. ha csak a belégzési áramlásban jelentkezik csökkenés) vagy fixált (mind a belégzési, mind a kilégzési áramlás csökkent).
intrathoracalis légúti obstructio a légúti szűkület a mellkasbemenet alatt található. Lehet variábilis (pl. ha csak a kilégzési áramlás csökkent), vagy fixált (mind a belégzési, mind a kilégzési áramlás csökkent).
légúti obstructio A légzési elégtelenség egyik típusa, ami csökkent levegőáramlással jár, főleg a kilégzés során az obstructio lehet körülírt (pl daganat, strictura, idegentest) vagy generalizált (pl emphysema, asthma).
obturatio Elzáródás, obstructio vagy occlusio, ld E obturator
obturator 1. Bármilyen képződmény ami valamilyen nyílást zár el. 2. A foramen obturatoriumra, a membrana obturatoriara vagy valamely ezen a tájékon elhelyezkedő képződményre vonatkozó. 3. Szájpadelzáró lemez szájpadhasadék zárására. 4. Vezetődrót, amelyet különféle eszközök bevezetésénél használnak. L. obturo, pp. -atus, elzárni, eltömeszelni vmit
occipitalis Tarkótáji. A nyakszirttel kapcsolatos, a nyakszirtcsontra vagy a fej hátsó részére vonatkozó.
occipitalisatio Csontos ankylosis az atlas és a nyakszirtcsont között.
occipito- A nyakszirtcsonttal, a környező részekkel kapcsolatos. Ld k occiput
occipitofacialis A nyakszirtre és az arcra vonatkozó.
occipitofrontalis 1. A nyakszirtre és a homlokra vonatkozó. 2. A nyakszirtlebenyre és a homloklebenyre, valamint az ezeket összekötő asszociációs pályákra vonatkozó.
occipitomentalis A nyakszirtre és az állra együttesen vonatkozó.
occiput Nyakszirt, a fej hátsó része. L.
occlusio 1. Az elzáródás folyamata vagy maga az elzáródás. 2. Az a folyamat, amikor egy fém valamilyen gázt abszorbeál vagy amikor egyik anyag a másikon belül helyezkedik el (mint pl. a gélprecipitátum esetében) (kémia). 3. A felső és alsó fogak metsző vagy rágófelszínei közötti kontaktus. 4. A maxillaris és mandibularis fogak záródó felszínei közötti viszony zárt fogsor mellett. L. oc-cludo, pp. -clusus, bezárni, fr. ob vmi ellen, + claudo, zárni
Találatok Magyarázat
abnormalis occlusio A fogak rendellenes állása, ami már nem tartozik a normálisnak tekinthető variánsok közé.
afunkcionális occlusio A fogak olyan fokú rendellenes állása, ami a normális funkciót gátolja.
centralis occlusio (1) A szembenálló occlusios felszínek olyan viszonya, ami lehetővé teszi az optimális kontaktust. (2) A fogak állása abban az esetben, ha a mandibula a a maxillákhoz képest centralis helyzetű.
coronaria occlusio Valamelyik koszorúsér elzáródása, általában thrombosis vagy atheroma következtében, gyakran szívizominfarctus kialakulásához vezet
distalis occlusio Bruxismus. (1) Ha valamelyik fog a normálishoz képest distalisan záródik Syn hátsó harapás. (2) Syn distoclusio.
excentrikus occlusio nem centralis.
élettani occlusio A normális rágáshoz szükséges occlusio.
funkcionális occlusio (1) A fogak szemközti felszínei között fennálló kontaktus, ami a normális funkciót lehetővé teszi (2) Harapás, rágás közben létrejövő occlusio.
hiperfunkcionális occlusio Fogcsikorgatás. Egy vagy több fognak a harapás során a normális élettani viszonyokat meghaladó igénybevétele.
kiegyensúlyozott occlusio A fogak egyidejű kontaktusa a jobb, a bal, az elülső és a hátsó occlusios területeken normál viszonyok között.
mesialis occlusio (1) A mandibularis fogak a maxillaris fogakkal a normálishoz képest anterior helyzetben záródnak Syn mesio-occlusio. (2) mesiocclusio.
neutrális occlusio (1) A fogak olyan elrendeződése, ahol a maxillaris és mandibularis első maradó molarisok normális anteroposterior állásban vannak Syn normális occlusio. (2) Syn neutrocclusio.
normális occlusio (1) A fogaknak, a maxilláknak és a mandibulának olyan helyzete ami általában egészséges embereknél áll fenn és ami az ideális működéshez szükséges (2) Syn neutrális occlusio (1).
patogén occlusio Károsíthatja az állkapocsízületet illetve a fogmedreket.
protrusiv occlusio. Elülső harapás. Ez az occlusio akkor jön létre, ha a mandibula a szokványos helyzethez képest előreáll.
retrusiv occlusio Hátsó harapás. (1) Az olyankor kialakuló occlusio, amikor a mandibula a normális helyzethez képest hátrább helyezkedik el. (2) Syn distalis occlusio.
traumatogén occlusio Sérülést okozó harapás. Olyan kóros occlusio, ami kárt tehet a fogakban és/vagy a környező szövetekben.
occlusios 1. Elzáródásra vonatkozik. 2. FOGÁSZAT A szemközti occlusios egységek (fogak vagy occlusios peremek) érintkező felszínére vagy a hátsó fogak rágófelszínére vonatkozik.
occlusiv Bezáró Olyan pólya vagy kötés, amely a sebet bezárva a levegőtől elzárja.
occult 1. Elrejtett elfedett nem nyilvánvaló. 2. Olyan betegséget vagy állapotot jelöl (pl. vérzést, fertőzést), ami klinikailag nem nyilvánvaló, bár indirekt jelekből következtetni lehet rá vagy speciális vizsgálatokkal kimutatható. Ld l occult vérzés. 3. ONKOLÓGIA klinikailag nem kimutatható primer tumor ismert metastasisokkal. L. occulo, pp. -cultus, eltakar, elrejt
ochrométer A kapilláris-vérnyomás mérésére szolgáló műszer két egymás melletti ujj közül az egyiket egy gumiballonnal addig komprimáljuk, amíg a bőr színe el nem fehéredik, majd az ehhez szükséges nyomást Hgmm-ben adjuk meg. G. ochros, halványsárga, + metron, mérni
ochronosis Alcaptonuriában észlelt eltérés, amelyet a porcszövet elszíneződése jellemez érintett lehet még a sclera, az ajkak nyálkahártyája, valamint a fülek, az arc és a kezek bőre is. A vizelet állás közben megsötétedik és pigmentált cylindereket tartalmaz a pigmentációt az oxidált homogentizinsav okozza a porcdegeneráció végül osteoarthritishez vezet. G. ochros, halványsárga,+ nosos, betegség
ochronoticus Jelző, amely az ochronosisra vonatkozik vagy arra jellemző.
oct- octi- octo- octa- Előtagként: nyolc G. okto, L. octo
octan Nyolcnapos. Lázra vonatkoztatva olyan váltólázat jelent, ahol a lázas epizódok minden nyolcadik napon jelentkeznek (a számolást a láz napján kezdjük). L. octo, nyolc
octi- Ld oct-
octo- Ld L oct-
oculo- Szem-, a szemre vonatkozó. Ld . ophthalmo-. L. oculus
oculocutan A szemre és a bőrre együttesen vonatkozó.
oculodynia Fájdalom a szemtekében.
oculofacialis A szemre és az arcra együttesen vonatkozik.
oculográfia A szem helyzet- és mozgásfelmérésének módszere. oculo- + G. graphe, írás
oculogyria A szemtekék rotációjának határai. oculo- +G. gyros, kör
oculogyriás A szemtekék rotációjára vonatkozik olyan jelenség, amelyre az oculogyria jellemző.
oculomotoros A nervus oculomotoriusra vonatkozó. L. oculomotorius, fr oculo- + L. motorius, mozog
oculonasalis A szemre és az orra együttesen vonatkozó. oculo- + L. nasus
oculoplethysmográfia Az arteria carotis interna szűkület vagy elzáródás haemodinamikai következményének kimutatására szolgáló indirekt vizsgálati módszer, amely során szignifikáns szűkület esetén az azonos oldali szemnyomásmérés alkalmával késés mutatható ki a nyomás áttevődésében az arteria ophthalmica ágairól. oculo- + G. plethysmos, növel, + graphe, ír
oculopneumoplethysmográfia Mindkét arteria ophthalmica nyomásának mérésére szolgáló módszer, amely eredményeiből következtetni lehet az arteria carotis interna nyomás- és áramlásviszonyaira. Ld oculoplethysmográfia
oculopupillaris A szembogárra vonatkozó.
oculosympathicus A szem sympathicus beidegzésére vonatkozik, ennek károsodása okozza a Horner szindrómát.
oculozygomaticus Az orbitara vagy annak peremére, valamint a járomcsontra együttesen vonatkozó.
oculus/oculi NA Szem(lencse) 1. Syn szem-. 2. A mikroszkóp felső részén, a vizsgáló felöli oldalon lévő lencse, amelynek segítségével megtekinthetjük a tárgylencse által fókuszált képet. L. oculus, szem
odont- odonto- Fog, fogak. G. odous (odont-)
odontalgia Fogfájás. odont- + G. algos, fájdalom
odontalgiás Jelző, a fogfájásra vagy jellemzőjére vonatkozik..
odontectomia Fogvésés. A mucoperiostalis lebeny visszahajtása és a fog gyökere(i) körül a csontot kivésése után húzzák csak ki a fogat. odont- + G. ektome, kivágás
odonto- Ld odont-
odontoblast Egyike a dentintermelő sejteknek, amelyek a velőcső mesenchymajából származnak és a fog üregének, valamint gyökércsatornájának felszínét borítják. odonto- + G. blastos, csíra
odontoblastoma 1. Daganat, ami olyan neoplasticus epithelialis és mesenchymalis sejtekből áll, amelyek tovább tudnak differenciálódni elmeszesedett fogalapanyagok termelésére képes sejtekké. 2. Odontoma, kialakulásának kezdeti stádiumában. odontoblast + G. -oma, tumor
odontoclast Olyan sejt, melyről feltételezik, hogy szerepe van a tejfogak gyökereinek felszívódásában. odonto- + G. klastos, tör
odontodysplasia Valamely fog vagy érintkező fogak ismeretlen eredetű fejlődési rendellenessége. Jellemzője a kóros zománc és dentin képződés, aminek következtében a pulpakamra rendellenesen kitágul és a röntgenképen a fogak szellemszerű képet adnak ezen fogak áttörése elhúzódik.
odontogenesis Fogfejlődés, a fogak kialakulásának folyamata. Syn odontogenia, odontosis. odonto- + G. genesis, kialakulás
odontogenia Fogfejlődés. Syn odontogenesis.
odontoid Fogszerű. 1. Fogra hasonlít. 2. A második nyakcsigolya fognyúlványára (dens axis) vonatkozik. odont- + G. eidos, hasonlóság
odontológia Fogászat. (odonto- G. logos
odontolysis Syn erosio odonto- + G. -lysis, felmaródás
odontoma 1. Fog eredetű daganat. 2. Fog eredetű hamartoma, ami zománcból, dentinből és cementből áll és ezek az alkotó elemek nem feltétlenül állnak össze foggá. odonto- + G. -oma, daganat
Találatok Magyarázat
ameloblastos odontoma Jóindulatú kevert daganat, ami egyrészt egy nem differenciált, szövettanilag ameloblastomanak megfelelő komponensből, valamint egy szövettanilag odontomának megfelelő jól differenciált komponensből áll.
komplex odontoma Olyan odontoma, amelynek elemei véletlenszerűen elhelyezkedve nem alkotnak fogat.
összetett odontoma Olyan odontoma, amelynek összetevői rendellenes foggá állnak össze.
odontoneuralgia Fog-neuralgia. Szuvas fog okozta facialis neuralgia.
odontonomia Fogászati nómenklatúra, terminológia. odonto- + G. onoma, név
odontopathia A fogak és fogmedrek bármely betegsége. odonto- + G. pathos, szenvedés
odontoplastica Fogplasztika. A fog egy részének átformálása terápiás és kozmetikai okokból. odonto- + -plasty
odontosis Syn odontogenesis.
odontotomia Belemetszés a fog koronájába. odonto- + G. tome, metszés
odor Szag. Valamely anyag kipárolgása, ami a szaglószerv szaglóhámját stimulálja. Syn illat (3) L.
odyn- odyno- Fájdalom- G. odyne
odynacusis A hallószerv túlérzékenysége, amikor a zajok fájdalmat okozhatnak. odyn- + G. akouo, hallás
odynométer Syn algesiométer. odyno- + G. metron, mérés
odynophagia A nyelés fájdalmassága. odyno- + G. phago, evés
oe- Az így kezdődő szavakat ld ő e-
oedipismus 1. A szemre irányuló öncsonkítás, általában a szem evulsioját kísérelik meg. 2. Az Oedipus komplexus kialakulása. Oedipus, G. mitológiai alak
oersted A mágneses térerő egysége: 1 oersted az a térerő, ami 1 din erőt fejt ki egy egységnyi mágneses pólusra ami 1000/4 Am-1-el egyenlő. Hans Christian Oersted. Dán fizikus, 1777-1851
ohm Az elektromos ellenállás egysége ennyi az ellenállása egy olyan vezetőnek, amin 1 volt feszültség hatására 1 amper áramerősség halad át. G.S. Ohm
Ohm ( ) Georgi S., német fizikus, 1787-1854. Ld G ohm
ohne Hauch Ezzel a terminussal jellemzik az ostor nélküli baktériumok nem szétterjedő szaporodását agar táptalajon használják még a somaticus agglutináció jelölésére is. Ld O antigén. Ger. lélegzet nélkül
oi- Az így kezdődő szavakat ld e-
oidiomycin Antigén, amelyet Candida fertőzött betegekben a cutan hypersensitivitas kimutatására használnak az antigén abban a sorozatban is megtalálható, mellyel azt vizsgálják, hogy az immunkompromittált beteg képes-e bármilyen cutan antigénre reagálni oidium + G. mykes, gomba
olaj Gyúlékony, zsiradékszerű állagú, kenőcsös tapintatú, vízben nem oldódó, alkoholban vagy igen vagy nem, éterben oldódó folyadék. Eredetük szerint az olajokat állati, növényi és ásványi olajokra osztják. (Az ásványi olajok minden valószínűség szerint eredendően állati vagy növényi származékok). Feloszthatók még (zsíros) állandó és illóolajokra valamint száradó és nem száradó (zsíros) olajokra, az előbbiek levegőn egyre sűrűbbek lesznek, míg végül lakká száradnak, az pedig utóbbiak nem száradnak meg, viszont megavasodhatnak. Az olajok számos fajtáját, zsíros- és illóolajokat is használnak az orvostudományban. Az egyes olajfajtákat ld. lejebb.
Találatok Magyarázat
aromás olaj Syn illóolaj.
illóolaj esszenciák Növényi eredetű olajok, melyek az adott növény jellegzetes ízét és illatát adják általában vízgőzzel desztillált növényekből vagy a növényi részekből sajtolással nyert olaj lepárlása során nyerik. Ld illóolaj.
illóolaj Olajos állagú és tapintatú anyag, növényi eredetű, meghatározza az adott növény ízét és illatát (esszencia) ellentétben a zsiradékokkal, az illóolajok levegőn elpárolognak, emiatt desztillálhatók. Syn aromás olaj.
zsiradék olaj Növényekből vagy állatokból származó olaj kémiai szempontból zsírsavak gliceridje, ha a glicerint valamilyen alkáli bázissal helyettesítjük, szappant kapunk az illóolajokkal szemben a zsiradékok állandóak, nem desztillálhatók.
olajos Olajos vagy zsíros. L. oleagineus, eredete olea, olajfa
oleát 1. Az olajsav sója. 2. Gyógyszerészeti készítmény, mely egy alkáli vagy fém bázis olajsavas kombinációját vagy olajsavas oldatát tartalmazza, általában bedörzsölésre használják.
olecranon NA Az ulna hatalmas kampószerű proximalis vége, felső-hátsó részén tapad a m. triceps brachii ina, míg elülső felszíne az incisura trochlearis alkotásában vesz részt. Syn könyökcsont, könyök. G. a könyök feje vagy csúcsa, fr. olene, ulna, + kranion, fej
olefin Syn alkén.
oleo- Olaj-, olajjal kapcsolatos. Ld O eleo-. L. oleum
olfactio Szaglás. 1. A szagok érzékelése 2. A szaglás folyamata. Syn osphresis L. olfactio, pp. -factus, szagol
olfactorius Jelző, a szaglásra vonatkozó. Syn osphreticus.
olig- Ld L oligo-
oligaemia Amikor kevés a vér a testben vagy bármely szervben, szövetben. oligo- +G. halma, vér
oligaemiás Jelző, az oligaemiára vonatkozik vagy azzal jellemzett.
oligo- 1,6-glikozidáz Hidroláz enzim, ami a keményítőből és a glikogénből az -amiláz által lehasított izomaltóznak és dextrinnek -1,6 kötéseit hasítja a duodenumba választódik ki az enzim hiányos termelődése a dextrin emésztésének károsodásához vezet. Ld o szukróz--D-glikohidroláz
oligo-, olig- 1. Néhány, egy kicsi, kevés, túl kevés. 2. KÉMIA A "poli-" ellentéteként használatos polimerek jellemzésére pl. oligoszaharid. G. oligos, kevés
oligoamnion Syn oligohydramnion. oligo- + amnion
oligocystás Csak néhány cystából áll. oligo- + G. kystis, hólyag, cysta
oligodactylia Ha bármely végtagon ötnél kevesebb ujj van. oligo- + G. daktylos, ujj vagy lábujj
oligodendria Syn oligodendroglia
oligodendrocyta Az oligodendroglia sejtje.
oligodendroglia A háromféle gliasejt egyike (a másik kettő a macroglia, másnéven astrocyta és a microglia) ezek alkotják az idegsejtekkel együtt a központi idegrendszer szövetét. Az oligodendrogliasejtekre jellemző a változatos számú fátyol- vagy lapszerű nyúlvány, amelyek mindegyike hüvelyszerűen körülvesz egy axont. Ezek alkotják a központi idegrendszerben az idegrostok myelinhüvelyét. Syn oligodendria. oligo- + G. dendron, fa, + glia, ragasztó
oligodendroglioma A gliomák egy ritka, lassan növő típusa, mely oligodendrocyta eredetű és leggyakrabban a felnőttek nagyagyában fordul elő. oligo- +G. dendron, fa, +glia, +-oma
oligodipsia A szomjúság érzésének kóros hiánya. Ld hypodipsia oligo- + G. dipsa, szomjúság
oligodontia Syn hypodontia. oligo- + G. odous, fog
oligodynamiás Csak igen kevéssé aktív. oligo- + G. dynamis, erő
oligogalactia Csökkent tejelválasztás. oligo- + G. gala, tej
oligohydramnion Kevés magzatvíz (terminusban kevesebb mint 300 ml). Syn oligoamnion. oligo- + G. hydor, víz, + amnion
oligomenorrhoea Ha egy nő a normálisnál ritkábban menstruál. oligo- + menorrhea
oligomorf Kevés változata van nem polimorf. oligo- + G. morphe, alak
oligonukleotid Kevés számú (általában húsznál kevesebb) nukleotidból felépülő vegyület. Vö. polinukleotid.
oligopnoe Ritka légzés. Syn hypopnoe. oligo- + G. pnoe, lélegzet
oligoptyalismus Csökkent nyáltermelés, mely a nyálmirigyek csökkent működésének következménye. oligo- + G. ptyalon, nyál
oligoria Kórosan csökkent érdeklődés, esetleg utálat emberek vagy tárgyak iránt. G. oligoria, elhanyagolás, lebecsülés, fr. oligos, kevés, + ora, törődés, figyelem
oligospermia A spermiumok normálisnál alacsonyabb komcentrációja az ondóban. oligo-, + G. sperma, mag
oligoszaharid Néhány monoszaharid alegységből álló vegyület. Vö. poliszaharid.
oligoszinaptikus Olyan idegsejtkapcsolatokra, pályákra utal, amelyek csak néhány szinapszisból, azaz csak néhány összekapcsolódott idegsejtből állnak, a poliszinaptikus pályákkal ellentétben.
oligotrophia Hiányos táplálkozás. oligo- + G. trophe, táplálkozás
oligozoospermia < 20 millió spermium/ml, azaz kevés spermium, a ffi. meddőség egyik oka lehet
oliguria Csökkent vizelettermelés. olig- + G. ouron, vizelet
olíva Az Olea nemzetségbe (Oleaceae család) tartozó fának vagy gyümölcsének köznapi neve. L. oliva
oliva, pl. olivae A nyúltvelő ventralis felszínén a pyramispályától lateralisan elhelyezkedő sima felszínű kiemelkedés, mely megfelel a nucleus olivae inferior elhelyezkedésének. Syn corpus olivare, L.
oliva- Jelző. 1. Az olivara vonatkozik. 2. Olajbogyó formájú vagy olajbogyóra vonatkozó.
olivifugalis Az olivatól elvezető. oliva + L. fugio, menekül
olivipetalis Az oliva felé haladó. oliva + L. peto, keres
olivopontocerebellaris Jelző, mely az olivara, a hídra és a kisagyra együttesen vonatkozik.
omega 1. A görög ábécé huszonnegyedik, legutolsó betűje (). 2. Ohm.
omentalis A csepleszre vonatkozik. Syn epiploicus.
omentectomia A cseplesz kimetszése vagy resectioja. omentum + G. ektome, kimetszés
omentitis A csepleszre is kiterjedő hashártyagyulladás. L. omentum + G. -itis, gyulladás
omento-, oment- Cseplesz-. Ld epiploico-. L. omentum
omentofixatio A cseplesz rögzítése. Syn omentopexia.
omentopexia 1. A nagycseplesz hozzáöltése a hasfalhoz a portalis kollaterális keringés serkentése céljából. 2. A nagycseplesz hozzáöltése valamely más hasi szervhez az artériás keringés fokozására. Ld k omentoplastica. Syn omentofixatio. omento- + G. pexis, rögzítés
omentoplastica A beavatkozás során a nagycseplesz segítségével fednek vagy kitöltenek valamely hiányt, serkentik az artériás vagy portalis vénás keringést, illetve az exsudatumok felszívódását, valamint fokozzák a nyirokelvezetést. Ld omentopexia. omento- + G. plastos, alakítani
omentorraphia A csepleszen levő nyílás összevarrása. omento- + G. raphe, varrat
omentum, pl. omenta Cseplesz. A gyomortól egy másik hasüregi szervhez húzódó hashártyaredő. L. a beleket beborító hártya
Találatok Magyarázat
nagycseplesz Hashártyakettőzet, mely a gyomor nagygörbületétől a colon transversumhoz húzódik és kötényszerűen lelóg a belek elé. Syn velum (3).
kiscseplesz Hashártyakettőzet, mely a májkaputól és a fissura ligamenti venositól a gyomor kisgörbületéhez húzódik, tapadása ráterjed a duodenum pars superiorjára is kb. 2 cm hosszan a pylorustól.
OML orbitomeatalis linea Orbitomeatalis vonal
omnivorus Mindenevő. Vegyesen táplálkozó, állati és növényi eredetű táplálékot is fogyasztó élőlény. L. omnis, mind, + voro, eszik
omo- A vállra vonatkozó (néha a felkart is beleértik). G. omos, váll
omphal- omphalo- A köldökre vonatkozó. G. omphalos, köldök
omphalectomia A köldök vagy egy azzal összefüggő daganat kimetszése. omphal- + G. ektome, kimetszés
omphalhelcosis A köldök környékének kifekélyesedése. omphal- + G. helkosis, fekély
omphalicus Köldök- Syn umbilicalis. G. omphalos, köldök
omphalitis A köldök és környékének gyulladása.
omphalo- Ld L omphal
omphalocele Veleszületett sérv, a zsigerek a köldökzsinór eredésébe herniálódnak és a peritoneumból, valamint amnionból álló burok borítja be őket. Ld o umbilicalis hernia (köldöksérv). Syn exomphalos (3), exumbilicatio (3). omphalo- + G. kele, sérv
omphaloentericus A köldökre és a belekre vonatkozó.
omphalomesenterialis 1. A embryoban a középső bélszakasznak a szikhólyaggal való kapcsolatát leíró kifejezés. Ahogy az embryo fej- és farokbimbója fejlődésnek indul, ezen összeköttetés összeszűkül és helyén kialakul a ductus vitellointestinalis. 2. A ductus vitellointestinalisra vonatkozó. (Magyarországon az omphaloentericus kifejezés is használatos ebben az értelemben).
omphalophlebitis A köldökvénák gyulladása. omphalo- + G. phleps, véna, + -itis, gyulladás
omphalorrhagia Köldökvérzés. omphalo- + G. rhegnymi, előtör
omphalorrhea Serosus folyás a köldökből. omphalo- + G. rhoia, folyás
omphalorrhexis A köldökzsinór elszakadása a szülés folyamán. omphalo- + G. rhexis, szakadás
omphalosita A köldökzsinórnál összenőtt (allantoangiopagus) ikrek közül az egyik életképtelen torzzá válhat (parazitikus iker, autosita), a torz ikert nevezik omphalositanak az ikerpárt a köldökerek kötik össze. omphalo- + G. sitos, élelem
omphalospinosus Arra a vonalra vonatkozik, ami összeköti a köldököt a spina iliaca anterior superiorral, ezen helyezkedik el a McBurney pont.
omphalotomia Születéskor a köldökzsinór elvágása. omphalo- + G. tome, metszés
onania 1. A penis kihúzása a hüvelyből az ejaculatio előtt, fogamzásgátlás céljából. 2. Téves értelmezésben: masturbatio. Onan, Juda fia alkalmazta, Genesis 38:9
oncho- Ld L onco-
onco-, oncho- Daganattal kapcsolatos. G. onkos, tömeg
oncocyta Egy nagyméretű szemcsés acidophil tumorsejt, mely számos mitochondriumot tartalmaz oxyphil daganatsejt. onco- + G. kytos, sejt
oncofoetalis A foetalis szövetekben jelenlevő daganat-asszociált vegyületek foetalis oncogének.
oncogen 1. Gének, melyek normális körülmények között a sejtnövekedésben és -regulációban szerepet játszó fehérjéket kódolják (pl. proteinkinázok, GTP-ázok, magfehérjék, növekedési faktorok), de mutáció vagy retrovírusok kiváltotta aktiváció esetén rosszindulatú folyamatok kiindulásául szolgálhatnak. A daganat kialakulásában általában több oncogen működik együtt, hatásukat erősíthetik retrovírusok, ugráló gének vagy öröklött mutációk. Ld ö antioncogen. 2. Bizonyos tumor-indukáló DNS vírusokban megtalálható gének. A vírusreplikációhoz szükségesek. onco- + gene
oncogén Rákkeltő. Syn oncogenosus.
oncogenesis Valamely daganat kialakulása és növekedése. onco- + G. genesis, létrehozás
oncogenosus Daganatkeltő. Daganatot létrehozni, indukálni képes, a daganat létrejöttéhez és növekedéséhez szükséges. Syn oncogen.
oncolítikus Az oncolysisre vonatkozó, oncolysisre jellemző vagy oncolysist okozó.
oncolysis Daganat kiírtása esetenként így nevezik bármilyen eredetű terime csökkentését is. onco- + G. lysis, feloldás
oncornavírusok Syn Oncovirinae.
oncosis Egy vagy több daganat kialakulása. G. onkosis, duzzanat, fr. onkos, tömeg, daganat
oncoticus Oedemára vagy más duzzanatra vonatkozó.
oncotomia Ritkán használt kifejezés tályogba, cystába vagy más tumorba történő bemetszésre. onco- + G. tome, bemetszés
oncotrop Valami, aminek speciális affinitása van daganatokhoz vagy daganatsejtekhez. onco- + G. trope, forduló
Oncovirinae A vírusok egyik alcsaládja (a Retroviridae család tagja). Ide tartoznak azon RNS tumorvírusok, melyek két azonos pozitív szálú RNS-t tartalmaznak. Syn oncornavírusok.
oncovírus Az Oncovirinae alcsaládba tartozó vírus. Ld L daganatkeltő vírus
oneirismus Ébren álmodás. G. oneiros, álom
oneirodynia Lidércnyomás. Ritkán használt kifejezés kellemetlen vagy fájdalmas álomra. G. oneiros, álom, + odyne, fájdalom
oneiroid 1. Álmokra vonatkozó. 2. Az oneirophrenia állapotával kapcsolatos. G. oneiros, álom
oneirophrenia Olyan állapot, mely hallucinációk keletkezését segíti elő, kialakulhat tartós alvásmegvonás, ingerszegény környezet (izoláció), valamint számos kábítószer használata következtében. G. oneiros, álom, + phren, elme
oneiroszkópia A beteg lelkiállapotának feltérképezése álmainak elemzésén keresztül. G- oneiros, álom, + skope, megvizsgál
onko- Ld onco-
onkológia A daganatok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaival foglalkozó tudományág, mely vizsgálja többek közt a daganatok okait, kóreredetét és kezelését is. (onco- + G. logos)
onkológus Onkológiára specializálódott orvos.
onomatomania Bizonyos szavak ismételgetésére irányuló kényszer, a beteg kényszeresen gondol bizonyos szavakra és azok feltételezett jelentőségére a kifejezést használják továbbá arra is, amikor valakinek nem jut eszébe egy bizonyos szó és minden erejével igyekszik azt felidézni. G. onoma, név, + mania, szenvedély
onomatophobia Iszonyodás bizonyos szó vagy név hallásakor, annak feltételezett jelentősége miatt. G. onoma, név, + phobos, félelem
ontogenesis Egyedfejlődés. Az élőlény egyedi kifejlődése, megkülönböztetendő a filogenesistől, azaz a faj kifejlődésétől az evolúció során. G. on-, létezés, + genesis, eredet
ontogeneticus, ontogenicus Az egyedfejlődésre vonatkozó.
onych- Ld onycho-
onychalgia A körmök fájdalma. onych- + G. algos, fájdalom
onychatrophia Körömatrophia, a körmök sorvadása. onych- + G. atrophia, sorvadás
onychauxis A körmök túlburjánzása. onych-, + G. auxis, növekedés
onychectomia Körömeltávolítás. onych- + G. ektome, kimetszés
onychia Körömágy gyulladás. A körömmatrix gyulladása. onych- + G. -ia, állapot
onychitis Syn onychia.
onycho- onych- Köröm-. G. onyx, köröm
onychoclasis A körmök töredezése. onycho- + G. klasis, törés
onychodystrophia A körmök dystrophiaja, mely lehet veleszületett elváltozás vagy szerzett betegség, esetleg sérülés következménye. onycho- + G. dys-, rossz, + trophe, táplálás
onychográf A kapillárisnyomás mérésére szolgáló műszer a köröm alatti keringés megfigyelése alapján. onycho- + G. grapho, ír
onychogryposis A körmök megvastagodása és karomszerűvé görbülése. onycho- + G. gryposis, görbület
onychoheterotopia Rendellenes helyen keletkező körmök.
onychoid Körömszerű, szerkezetében vagy formájában körömre hasonlít. onycho- + G. eidos, hasonlóság
onycholysis A köröm leválása a körömágyról, amely a szabad szélnél kezdődik és általában inkomplett. onycho- + G. lysis, lazulás
onychoma Körömágydaganat. onycho- + G. -oma, daganat
onychomadesis A körmök teljes leválása, általában valamilyen szisztémás betegséggel kapcsolatban. onycho- + G. madesis, kopaszodás, fr. madao, leesni
onychomalacia Körömlágyulás. onycho- + G. malakia, lágyság
onychomycosis A körmök igen gyakran előforduló gombás fertőzése, a körmök megvastagodását, érdességét és hasadását okozza, gyakori kórokozója a Trychophyton rubrum vagy a T. mentagrophytes, immunhiányos egyénekben a Candida fajok. onycho- + G. mykes, gomba, + -osis, állapot
onychopathia A körmök bármely betegsége. Syn onychosis. onycho- + G. pathos, szenvedés
onychopathicus A körmök bármilyen betegségére vonatkozó.
onychophagia Rendszeres körömrágás. onycho- + G. phago, eszik
onychoplastica A körömágy korrekciós vagy plasztikai műtéte. onycho- + G. plastos, alakú, formájú
onychorrhexis A körmök rendellenes törékenysége, amely együttjár a szabad szélnél kezdődő hasadással. onycho- + G. rhexis, törés
onychoschisis A körmök lemezszerű felszakadása. onycho- + G. schizo, szétoszt, + -ia, állapot
onychosis Körömbetegség. Syn onychopathia.
onychotillomania A köröm piszkálásának rossz szokása. onycho- + G. tillo, tépdes, + mania, őrület
onychotomia A köröm műtéti bemetszése. onycho- + G. tome, vágás
onyx Syn unguis. G. köröm
oo- Tojásra, petére, ovariumra vonatkozó. Ld oophor-, ovario-, ovi-, ovo-. G. oon, tojás. oo-
oocysta Sporozoák osztályába tartozó coccidia protozoon encystált alakja (zigóta) a megtermékenyített makrogamétának, amelyben osztódás útján sporozoiták jönnek létre. Ezek a sporozoa életciklus következő fázisának fertőző ágensei. G. oon, tojás, + kystis, hólyag
oocyta A petesejt fiatal alakja. G. oon, tojás, + kytos üreges (sejt)
Találatok Magyarázat
primer Az oocyta a növekedési fázisa során, az első érési osztódása előtt.
szekunder Az az oocyta, amelyben végbement az első érési osztódás a második érési osztódás általában csak megtermékenyítés esetén történik meg.
oogen Petesejteket termel. Syn ovigeneticus, ovigen.
oogenesis A petesejt kialakulása és fejlődése. Syn ovigenesis. G. oon, tojás, + genesis, eredet
oogonium, pl. oogonia 1. Primitív csírasejtek mitózissal osztódnak. 2. Gombáknál a nőnemű spóratartó egy vagy több oospórával. G. oon, tojás, + gone, nemzedék
ookinesis, ookinesia A kromoszóma mozgása a petesejtben az érés és a megtermékenyülés során. G. oon, tojás, + kinesis, mozgás
ookineta A malaria kórokozójának mozgékony zigótája, amely átfúrja magát a szúnyog gyomrának falán és annak külső rétegében oocystává alakul. Az oocysta belső része ezután osztódásnak indul és számtalan sporozoitát termel. G. oon, tojás, + kinetos, mozgó
oolemma Az oocyta plasmamembránja. G. oon, tojás, + lemma, burok
oophor-, oophoro- A petefészekkel kapcsolatos. Ld oo-, ovario-. Mod. L. oophoron, petefészek, fr. G. oophoros, pete-tartó
oophorectomia Petefészek eltávolítása. Syn ovariectomia. G. oon, tojás, + phoros, tartó, + ektome, kimetszés
oophoritis A petefészek gyulladása. Syn ovaritis. G. oon, tojás, + phoros, tartó, + -itis, gyulladás
oophoro- Ld L oophor-.
oophorocystectomia Petefészekcysta eltávolítása.
oophorocystosis Petefészekcysták kialakulása.
oophorohysterectomia Syn ovariohysterectomia.
oophoron Petefészek. Syn ovarium. G. oon, tojás, + phoros, tartó
oophoropexia A petefészek műtéti rögzítése vagy felfüggesztése. oophoro- + G. pexis, rögzítés
oophoroplastica A petefészek plasztikai műtéte. oophoro- + G. plastos, formájú, alakú
oophorostomia Syn ovariostomia. oophoro- + G. stoma, száj
oophorotomia Syn ovariotomia. oophoro- + G. tome, metszés
ooplasma A pete protoplasmaja. G. oon, tojás, + plasma, alakulóban levő dolog
ootida Majdnem teljesen érett petesejt, az első érési osztódás befejeződött, a második érési osztódás pedig elkezdődött a magasabb rendű emlősökben a második meiotikus osztódás csak a megtermékenyítéskor fejeződik be. G. ootidon, kis tojás
opacificatio Elhomályosodás. 1. Valaminek az átlátszatlanná válása. 2. Homályok keletkezése. L. opacus, homályos
opacitas Homály, árnyék. 1. Átlátszatlanság homályos vagy átlátszatlan terület. 2. Röntgenfelvételen a világosabb területek azok, amelyek nem engedték át a röntgensugarakat - ezek a röntgenárnyékok. 3. Szellemi tompaság. L. opacitas, árnyékosság
opaque Átlátszatlan, a fény számára áthatolhatatlan nem átlátszó vagy csak egészen kevéssé az. Vö. radiopaque. Fr. L. opacus, homályos
operabilis A betegeknek olyan állapota, amelyben a gyógyulás vagy javulás reményében műtét végezhető.
operál 1. Sebészeti probléma megoldása céljából az operatőr által manuálisan vagy műszeresen végzett beavatkozás. 2. A belek mozgásának fokozása hashajtókra jellemző. L. operor, pp. -atus, dolgozni, fr. opus, munka
operáns Kondicionálás során így nevezzük a vizsgáló által kiválasztott viselkedést vagy reakciót a későbbiek során a vizsgáló dönti el, hogy az ismétlések csökkentésével vagy fokozásával gyengíti vagy erősíti ennek hatását.
operatív 1. Operációra vonatkozó vagy azzal kapcsolatos. 2. Működő, hatékony.
operátor 1. Műtétet végző (operatőr) vagy műszert működtető személy. 2. GENETIKA DNS szekvencia, amely az operon represszorával együttműködve szabályozza a kapcsolódó strukturális gének expresszióját. Ld 1 operátor gén. 3. Matematikai műveletet jelző szimbólum. L. dolgozó, fr. operor, dolgozni
opercularis Az operculumra vonatkozó.
operculitis Fedél alatt kialakuló gyulladás. operculum + G. -itis, gyullatás
operculum, gen. operculi, pl. opercula 1. Bármi, ami fedélhez vagy fedőhöz hasonlít. 2. NA ANATÓMIA A frontalis, parietalis és temporalis lebenyek sulcus lateralist határoló és az insulat fedő részei. 3. A nyakcsatornát a fogamzás után lezáró nyákcsap. 4. PARAZITOLÓGIA A Prosobrachiata alosztályba tartozó édesvizi férgek héjnyílásának, valamint bizonyos cestoda és trematoda paraziták petéinek fedél- vagy sapkaszerű borítása. 5. Retinaleválásnál a foramen feletti kiszakadt lebeny. 6. Az át nem tört fogat teljesen vagy részlegesen beborító nyálkahártyalebeny. L. fedél, tető, fr. operio, pp. opertus, befedni
ophiasis Alopecia areata egyik formája, ahol a haj a hajas fejbőr határán csíkokban hullik ki és ezek részlegesen vagy teljesen körülveszik a fejet. G., fr, ophis, kígyó
ophritis Szemöldöktáji dermatitis. G. ophrys, szemöldök, + -itis, gyulladás
ophryon A homlok középvonalában levő pont a glabella fölött (1). G. ophrys, szemöldök
ophryosis A musculus orbicularis oculi pars palpebralisanak görcsös összehúzódása, ami szemöldökráncolást okoz. G. ophrys, szemöldök, + -osis, állapot
ophthalm- Ld ophthalmo-
ophthalmia 1. Súlyos, gyakran purulens conjunctivitis. 2. A szem mélyebb rétegeinek gyulladása. G.
Találatok Magyarázat
Egyiptomi Syn trachoma.
gonorrhoeás Neisseria gonorrhoeae által okozott heveny purulens kötőhártyagyulladás.
neonatorum Az élet első tíz napjában fellépő kötőhártyagyulladás okozhatja Neisseria gonorrhoeae, Staphylococcus, Streptococcus pneumoniae vagy Chlamydia trachomatis. Syn infantilis purulens conjunctivitis
purulens p Purulens kötőhártyagyulladás, amelyet általában Gonococcus okoz.
sympathica Az egyik szem sérülése után kialakuló serosus vagy plasticus uveitis, amelyet a másik szemen hasonló, súlyos gyulladás követhet és mindkét szem vakságához vezethet.
ophthalmicus A szemre vonatkozó. Syn ocularis. G. ophthalmikos
ophthalmo-, ophthalm- Szemmel kapcsolatos. Ld o oculo-. G. ophthalmos
ophthalmodinamométer Az ideghártya ereiben uralkodó vérnyomás mérésére szolgáló műszer. ophthalmo- + G. dynamis, erő, + metron, mér
ophthalmodinamometria Az ideghártya ereiben uralkodó vérnyomás mérése ophthalmodinamométerrel. ophthalmo- + G. dynamis, erő, + metron, mér
ophthalmolith Syn dacryolith. ophthalmo- + G. lithos, kő
ophthalmologia Szemészet. A szemmel, annak betegségeivel és törőközegeinek rendellenességeivel foglalkozó orvosi szakterület. ophthalmo- + G. logos, tanulmány
ophthalmológus Szemész szakorvos.
ophthalmomalacia A szem kóros ellágyulása, súlyos kórkép. ophthalmo- + G. malakia, lágyság
ophthalmométer Syn keratométer. ophthalmo- + G. metron, mér
ophthalmomycosis A szem és függelékeinek gombás fertőzése. ophthalmo- + G. mykes, gomba, + -osis, állapot
ophthalmopathia Szembántalom. ophthalmo- + G. pathos, szenvedés
Találatok Magyarázat
külsőophthalmopathia A kötőhártya, a szaruhártya vagy a szem függelékeinek bármely betegsége
belsőophthalmopathia A szemgolyó belsejének bármely betegsége.
ophthalmoplegia Szemizombénulás. A szemgolyó egy vagy több izmának bénulása. ophthalmo- + G. plege, stroke
Találatok Magyarázat
belsőophthalmoplegia Syn ophthalmoplegia interna.
centralisophthalmoplegia Az szemizommozgató idegmagvak okozta szemizombénulás.
exophthalmicus Pajzsmirigybetegségekkel, általában hyperthyreosissal jár együtt az orbita szöveteinek fokozott víztartalma, oedemaja, amely a szemteke protrusiojával jár és szemizombénulásokhoz vezethez.
külső A külső szemizmok bénulása Syn ophthalmoplegia externa.
externa Egy vagy több külső szemizom bénulása. Syn külső ophthalmoplegia.
externa chronica progressiva A szemizmok lassú, fokozatos elgyengülésének különleges alakja, amelyet általában degeneratio pigmentosa retinae kísér. Ld Kears-Sayre szindróma, oculopharyngealis dystrophia.
interna A szivárványhártya sphincterének és a sugárizom bénulása. Syn belső ophthalmoplegia.
ophthalmoplegiás Szemizombénulás által jellemzett.
ophthalmoszkóp Szemtükör. A szem belsejének pupillán keresztüli vizsgálatára szolgáló eszköz. ophthalmo- + G. skope, vizsgál
Találatok Magyarázat
direkt A szem belsejének vizsgálatára szolgáló eszköz, melynek használatakor az eszköz viszonylag közel van a vizsgálandó szemhez és a vizsgáló egy egyenes nagyított képet kap.
indirekt A szem belsejének vizsgálatára szolgáló eszköz, melynek használatakor az eszköz karnyújtásnyira van a vizsgált szemtől és a vizsgáló egy fordított képet kap az eszköz és a vizsgált szem közé helyezett konvex lencsén keresztül.
ophthalmoszkópia Szemtükrözés. A szem fundusanak vizsgálata szemtükörrel.
ophthalmovascularis A szem ereire vonatkozó.
opiát Ópiumkészítmény vagy ópiumszármazék.
opioid Természetes vagy mesterséges narkotikum.
opisthenar Kézhát. G. kézhát, fr. opisthen, mögött, + thenar, tenyér
opisthion A foramen magnum hátsó peremének középső pontja, a basionnal szemben. G. opisthos, hátsó
opistho- Hátsó, mögött, hátra. G. opisthen, hátul, mögött
opisthotonus A test hátrahajló helyzetben történő görcsös megmerevedése, a gerinc és a végtagok előre konvex módon megfeszülnek, a test a fejen és a sarkakon nyugszik. opistho- + G. tonos, feszülés, nyúlás
opisthotonusos Opisthotonus által jellemzett.
opportunista 1. Olyan fertőző ágens jelzője, ami csak csökkent immunitású szervezetben (pl. más betegségek vagy gyógyszerek által) képes betegséget létrehozni. 2. Opportunista kórokozó által okozott betegségre vonatkozó.
opsin A rodopsin molekula fehérjerésze legalább három különböző opsin található a pálcikasejtekben.
opsinogen Opszonin termelődését serkentő anyag, ilyenek az immunizálásra használt baktériumszuszpenziókban található antigének. Syn opsogen.
opsiuria Ha a koplalás során a vizelet gyorsabban választódik ki, mint étkezések után. G. opsi-, késő, + ouron, vizelet
opsoclonus Gyors, rendszertelen, nem ritmusos szemmozgások a függőleges és a vízszintes síkokban. G. ops, opos, szem, + klonos, rendezetlen mozgás
opsogen Syn opsinogen.
opsomania Erősen fűszerezett, illetve más ételek iránti kórós intenzitású vágy. G. opson, fűszer, + mania, őrület
opsonicus Az opszoninokra és szerepükre vonatkozó.
opsonocytophag A specifikus opszoninok jelenléte esetén fokozott phagocyta aktivitásra vonatkozó. opsonin + G. kytos, üres (sejt), + phago, eszik
opsonometria Az opszonikus index vagy az opsonocytophag aktivitás meghatározása.
opszonin Antigénekhez kötődő anyag, ami fokozza a phagocytosist. G. opson, főtt hús, élelmiszertartalék, fr. hepso, forralni, + -in
Találatok Magyarázat
normális Specifikus antigéninger nélkül is jelen van a vérben hőlabilis és számos különböző organizmussal képes reakcióba lépni.
specifikus Specifikus antigéningerre kialakuló antitest, létrejöhet betegség következtében vagy immunizálás (megfelelően előkezelt kórokozó szuszpenziójának injekciója) során is.
opszonizáció Folyamat, melynek során a baktériumok úgy alakulnak át, hogy a phagocyták könnyebben és eredményesebben tudják bekebelezni őket.
optico- Ld opto-.
opticociliaris A nervus opticusra és a nervus ciliarisra együttesen vonatkozó.
opticopupillaris A nervus opticusra és a pupillára együttesen vonatkozó.
optika Tudományág, mely a fény tulajdonságaival, a fénytöréssel és a fényelnyeléssel, valamint ebben az összefüggésben a szem törőközegeivel is foglalkozik. G. optikos, fr. ops, szem
optikus 1. A szemre, a látásra vagy az optikára együttesen vonatkozó. 2. Látszerészettel foglalkozó személy. G. optikos
opto-, optico- Optikus, optikai, ocularis. G. optikos, optikai, fr. ops, szem
optométer A szem fénytörését vizsgáló műszer. opto- + G. metron, mér
optometria 1. Szakterület, mely a szemek és a környező területek vizsgálatával foglalkozik, meghatározva az esetleges látási problémákat és szembetegségeket, valamint előírja a szükséges lencséket, egyéb látási segédeszközöket vagy látásjavító gyakorlatokat a látás optimalizálása céljából. 2. Optométer használata.
optometrista Szemvizsgáló, optometriaval foglalkozó személy.
optomyométer A külső szemizmok erejének meghatározására szolgáló eszköz. opto- + G. mys, izom, + metron, mér
opus mű, műtét, operáció
ora, pl. orae, ora Szél, szegély. L.
oralis A szájra vonatkozó. L. os (or-), száj
oralisan 1. Száj irányú. 2. A száj közelében elhelyezkedő valamilyen referenciaponthoz képest ellentéte az aboralisan. L. os, száj
oralitas FREUDI PSZICHOLÓGIA A pszichoszexuális fejlődés oralis szakasza alatt kialakult jellemző pszichés rendszer.
orbiculare Syn processus lenticulare inci. L. fr. orbiculus, kis korong
orbicularis Gömbre hasonlító, kerek. L. orbiculus, kis korong, kicsinyítő változata az orbis-nak (kör)
orbiculus ciliaris NA A sugártest sötéten pigmentált hátsó területe, ami az ora serrata-nál a retinaban folytatódik. Syn pars plana. Mod. L.
orbita, gen. orbitae Szemüreg. A szemtekét és függelékeit tartalmazó csontos üreg falait a homlokcsont, a felső állcsont, az ékcsont, a könnycsont, a járomcsont, a rostacsont és a szájpadcsont egyes részei alkotják. L. keréknyom, fr. orbis, kör
orbitale KOPONYAMÉRÉSTAN A csontos orbita alsó szélének legalsó pontja, ami érezhető a bőr alatt. L. szemüregi
orbitalis A szemüregekkel kapcsolatos.
orbitográfia A szemüreg röntgenfelvétele. L. orbita, szemüreg, + G. grapho, ír
orbitonasalis A szemüregre és az orra vagy az orrüregre együttesen vonatkozó.
orbitonométer Műszer, mely a szemgolyó hátranyomásával szembeni ellenállást méri. L. orbitai, szemgolyó, + metron, mér
orbitonometria Mérés orbitonométerrel.
orbitotomia A szemüreg műtéti bemetszése. L. orbita, szemüreg, + tome, metszés
orcein Természetes eredetű festék, amit orcinból nyernek és számos szövettani festési módszerben alkalmaznak.
orchi-, orchido-, orchio- A herékre vonatkozó G. orchis, herék
orchialgia Herefájdalom. Syn testalgia. orchi- + G. algos, fájdalom
orchidectomia Syn orchiectomia.
orchidicus A herékre vonatkozó.
orchido- Ld orchi-
orchidométer 1. A herék méretének meghatározására szolgáló körzőszerű eszköz. 2. Különböző méretű modellheréket tartalmazó készlet, a herék fejlődésének követésére használják. orchido- + G. metron, mér
orchiectomia Egyik, vagy mindkét here eltávolítása. Syn orchidectomia, testectomia. orchi- + G. ektome, kimetszés
orchiepididymitis A herék és mellékherék gyulladása. orchi- + epididymis + G. -itis, gyulladás
orchio- Ld L orchi-
orchiocele A canalis inguinalisban rekedt here. orchio- + G. kele, tumor, sérv
orchiopathia A herék betegsége. orchio- + G. pathos, szenvedés
orchiopexia A le nem szállt here műtéti kiszabadítása és rögzítése a herezacskóban. orchio- + G. pexis, rögzítés
orchioplastica A herék sebészi helyreállítása. orchio- + G. plastos, formált
orchiotomia A here műtéti bemetszése. orchio- + G. tome, metszés
orchis Here Syn testis. G. testis, orchidea
orchitis A herék gyulladása. Syn testitis. orchi- + G. -itis, gyulladás
orchitises Orchitisre vonatkozó.
Ord Orotidin.
ordináta Síkban levő Cartésius-féle koordinátarendszerben a függőleges tengely (y).
organellum A protozoonokban vagy valamelyik szöveti sejtben megtalálható specializálódott elem ilyen pl. a mitochondrium, a Golgi-apparátus, a sejtmag és a centriolum, a sima- és a szemcsés endoplasmatikus reticulum, a vacuolum, a microsoma, a lisosoma, a plasmamembrán és bizonyos fibrillumok, valamint a növényi sejtek plastidjai. Syn organoid (3). G. organon, szerv, + Fr. -elle, kicsinyítőképző, fr L. -ella
organikus 1. Szervre vonatkozó. 2. Szervezetre vonatkozó vagy szervezet által előállított. 3. Organizált, rendszerezett. 4. Ld organikus vegyület. G. organikos
organikus foszfátok Foszfor tartalmú szerves vegyületek, amelyek foszforizálják a kolinészterázt és ezáltal irreverzibilisen bénítják azt. Használták őket rovarirtóként és harci gázként is.
organisatio Megalvadt vér, exsudatum vagy elhalt szövet átalakulása kötőszövetté.
organizál Valamit megszervez, szervezetet felépít, rendszerez.
organizátor 1. A blastoporus hátsó ajkán elhelyezkedő sejtcsoport, ezek a sejtek indukálják az embryo sejtjeinek differenciálódását és segítik az egymással érintkező részek növekedését és fejlődését. 2. Bármely olyan sejtcsoport, melynek hasonló irányító funkciója van és hatását mediátorok útján fejti ki.
organizmus Minden élő, legyen az növény vagy állat.
Találatok Magyarázat
feltételezett átlagos Egy feltételezett szervezet, amelynek jellemzői megfelelnek a vele azonos rendszerbe tartozó organizmusok jellemzői átlagának, szemben a számított átlagos organizmussal.
pleuropneumonia-szerű Ez volt az eredeti neve a baktériumok egyik, sejtfal nélküli csoportjának. Újabban azon organizmusokat, amelyeket már emberből, állatoból és szennyvízből is kitenyésztettek, a Mycoplasmatales rendbe sorolják.
organo- Szerv, organikus. G. organon
organogél Olyan hidrogél, aminek az oldószere víz helyett valamilyen szerves folyadék.
organogenesis A szervek kialakulása a fejlődés során. organo- + G. genesis, eredet
organogeneticus A szervfejlődéssel kapcsolatos.
organoid 1. Szerkezetében vagy formájában valamelyik szervre vagy mirigyre emlékeztet. 2. Mirigyes vagy szervhez hasonlító elemekből, de nem egyetlen szövetből álló. Bizonyos daganatok leírására alkalmazák, amelyek szövettani elemei valamely szervre emlékeztetően helyezkednek el. Ld ó histoid. 3. Syn organellum. organo- + G. eidos, hasonlóság
organomegalia Syn visceromegalia.
organon Syn organ. G. organ
organotrop Organotropiara vonatkozó.
organotroph 1. Valamelyik szerv tápanyagellátására vonatkozó. 2. Olyan mikroorganizmusokra vonatkozó, amik szerves anyagokat használnak redukció céljára. organo- + G. trophe, táplálkozás
organotropia Bizonyos gyógyszerek, kórokozók, áttétet adó daganatok specifikus affinitása meghatározott szervekhez, vagy szervrészekhez. Vö. parasitotropia. organo- + G. trope, fordulás
organum, pl. organa Szerv. A szervezet bármely része, amelynek meghatározott szerepe van, mint pl. légzés, kiválasztás, emésztés. Syn organ, organon. L. organum, fr G. organon, eszköz, szerszám
Találatok Magyarázat
a szem függelékei A szemhéjak a szempillákkal és a szemöldökökkel, a könnyapparátus, a kötőhártyazsák és a külső szemizmok.
célszerv Szövet vagy szerv, amelyen valamely hormon kifejti hatását általánosságban így nevezünk minden, az adott hormonnak megfelelő receptorral bíró szervet vagy szövetet.
circumventricularis c Négy kis terület az agyban a vér-agy gáton kívül. Ezek a neurohypophysis, az area postrema, a lamina terminalis organum vasculosuma és a subfornicalis szerv (SFO).
Corti-féle C Syn organum spirale.
egyensúlye Az utriculus, a sacculus és a hártyás labirintus félkörös ívjáratainak gyűjtőneve, mindegyik tartalmaz szőrsejtekből álló receptorhámot, amit a nervus vestibularis idegez be.
elcsökevényesedett e Emberben található csökevényes szerv, amely az alacsonyabbrendű állatokban megtalálható működő szervnek felel meg.
érzék Különböző érzékeléseknek megfelelő speciális szervek, ide tartozik a szem, a fül, a szaglószerv, az ízlelőszerv, valamint ezek kiegészítő szervei is.
genitalia A külső és belső nemiszervek.
Golgi-féle végkészülék Proprioceptív érző idegvégződések, amelyek az inak rostjai között az izom-ín határhoz közel helyezkednek el az ín feszülése aktiválja, amelyet okozhat akár aktív izomösszhúzódás, akár a megfelelő antagonista izom működése következtében ugyanazon ín passzív feszítése.
kritikus Az a szerv vagy élettani rendszer, amely egy sugárforrásból adott besugárzás során először éri el a megengedhető legmagasabb elnyelt sugárdózist a besugárzás dózisának növelése során.
organum spirale Magasan differenciált epitheliumból álló vonulat a ductus cochlearis alapján, beborítva a cochlea membrana basilarisat. Egy belső és három külső szőrsejtsor vagy Corti-sejt taláható benne (ezek nervus acusticus által beidegzett receptorsejtjei a hallásnak), melyeket különféle jellegű oszlopsejtek fognak közre: ezek az oszlopsejtek, a Hensen-féle támasztósejtek és a Claudius-sejtek. Az organum spirale fölé ernyőszerűen egy vastag hártya, a membrana tectoria borul, ennek szabadszéli része kocsonyás anyaggal borított, ebbe ágyazódnak a külső szőrsejtek stereociliumai. Syn Corti-féle szerv.
végfácska, delodendrion A perifériás idegek különleges felépítésű végződése az izomban, kötőszövetben, bőrben, nyálkahártyában vagy mirigyekben.
zománc Az ectodermalis sejtek körülírt csoportja, mely a foglemezből leválva ameloblastsejtekké alakul át létrehozva a fejlődésben levő fogak zománcrétegét.
orgasmus A nemi aktus izgalmi állapotának csúcspontja. Syn climax (2). G. orgao, megduzzad, izgatott
orgasticus Orgazmusra vonatkozó, orgasmussal jellemzett vagy orgasmust létrehozó.
orientáció 1. Az egyén térbeli, időbeli és személyes elhelyezkedésének, valamint környezetének felismerése. 2. Az atom viszonylagos helyzete egy hozzá kötődő másik atomhoz mérten. Fr. orienter, kelet felé tartani, fr. L. sol oriens, a kelő nap
Találatok Magyarázat
topográfiai A tárgyak és a terep elhelyezkedésének, valamint a célhoz vezető útnak a maghatározása.
visualis v Azon viszonyulás felismerése, amellyel a tárgyak helyzetükből adódóan egymással és a megfigyelővel összefüggnek.
orificialis Szájadék-. Bármilyen szájadékra vonatkozó.
orificium Szájadék, minden nyílás, rés NA. L. orificium
Találatok Magyarázat
aorta A bal kamrából az aorta ascendensbe vezető nyílás az aortabillentyű zárja el.
belső húgycsőnyílás A húgycső belső nyílása a trigonum alsó-elülső szögleténél.
cardia A nyelőcső és a gyomor közötti tölcsér formájú átmenet.
hüvelynyílás A hüvely legszűkebb része a vestibulumba való beszájadzásnál, az urethra mögött.
ileocoecalis A terminalis ileum és a vastagbél közötti nyílás, ami a coecum és a colon ascendens átmenetében helyezkedik el.
külső húgycsőnyílás (1) Az urethra hasítékszerű nyílása a glans penisen. (2) Nőknél a húgycső külső nyílása a vestibulum vaginaeban, ahol általában egy kis kiemelkedésen, a papilla urethraen helyezkedik el.
mitralis m Atrioventricularis szájadék, ami a bal pitvarból a bal kamrába vezet.
pylorus Átmenet a gyomorból a duodenum pars superiorjaba.
tricuspidalis t Atrioventricularis szájadék, ami a szív jobb pitvarából a jobb kamrába vezet.
ureternyílás Az ureter beszájadzása a hólyagba a trigonum lateralis sarkainál ha a szájadék tátong, az általában vesicouretralis refluxra utal.
orificium , pl. orificia NA
Orn Ornitin vagy gyöke.
ornithosis Syn psittacosis. G. ornis (ornith-), madár, + -osisi, állapot
ornitin (Orn) Az L-arginin argináz általi hidrolízisekor kialakuló aminosav fontos intermedierje az urea-ciklusnak emelkedett szintje az urea-ciklus bizonyos defektusai esetén mérhető.
ornitinuria Fokozott mennyiségű ornitin kiválasztása a vizelettel.
Oro Orotinsav, orotát.
oro- 1. Száj. L. os,oris, száj 2. Elavult alternatív helyesírás: orrho-. Ld sero-. G. orrhos, szérum, savó
orodigitofacialis A szájra, az ujjakra és az arcra együttesen vonatkozik.
orofacialis A szájra és az arcra együttesen vonatkozó.
orolingualis A szájra és a nyelvre együttesen vonatkozó.
oronasalis A szájra és az orra együttesen vonatkozó.
oropharyngealis Az oropharynxra vonatkozó.
oropharynx A garatnak a szájüreg mögötti része felfelé a nasopharynx-al, lefelé a laryngopharynx-al közlekedik. L. os (or-), száj
orosomucoid Savas 1-glikoprotein gyulladásban plasmaszintje megemelkedik.
orotát (Oro) Az orotsav sója vagy észtere.
orotidin (O, Ord) Orotsav-3--D-ribonukleozid uridin-6-karboxilát
orotsav (Oro) A pirimidin nukleotidok képződésének fontos közti terméke a pirimidin bioszintézis bizonyos veleszületett rendellenességeiben szintje megemelkedik.
orth- Ld ortho-.
orthesis Külső ortopédiai segédeszköz, ami a gerinc vagy a végtagok mozgását gátolja vagy elősegíti, ilyen a fűző vagy a sín. G. orthosis, kiegyenesítés
orthetia Ortopédiai segédeszközök készítésével és felhelyezésével foglalkozó tudomány.
orthetica Syn orthotica.
ortho-, orth- 1. Egyenes, ép, rendben levő. 2. KÉMIA Dőlt betűs előtag, ami azt jelzi, hogy a nevezett vegyület egy benzolgyűrűn két egymás melletti szénatomon van szubsztituálva. Ortho-, vagy o- kezdetű szavakat ld megfelelő címszónál. G. orthos, korrekt
orthochorea A chorea egyik fajtája, amikor az izomösszehúzódások csak vagy döntően akkor következnek be, ha a beteg függőleges helyzetben van.
orthocromaticus Szabályosan festődő sejt vagy szövet, azaz olyan színű, mint a használt festőoldat. ortho- + G. chroma, szín
orthocytosis Az az állapot, amikor minden a keringésben levő sejtes elem érett alak, függetlenül az egyes sejttípusok arányától és számától. ortho- + G. kytos, sejt, + -osis, állapot
orthodeoxia Az az állapot, ha felálláskor csökken az artériás vér oxigéntartalma.
orthodontia A fogászatnak azon ága, amely a fogak szabálytalan növekedésének, valamint a malocclusionak a korrekciójával és megelőzésével foglalkozik. ortho- + G. odous, fog
orthodontológus Fogszabályozással foglalkozó fogorvos.
orthodrom Az axonban az ingerület rendes irányú vezetése. Vö. antidrom. ortho- + G. dromos, irány
orthognath 1. Orthognathiaval foglalkozó. 2. Egyenes harapású személy, akinek a gnathicus indexe kevesebb, mint 98. ortho- + G. gnathos, állkapocs
orthognathia Az állcsontok rendellenes állásának okaival és következményeivel foglalkozó tudomány. ortho- + G. gnathos, állkapocs
orthográd Felegyenesedve járó vagy álló utalva az emberek tartására ellentéte a pronográd.
orthokeratológia A szaruhártyát kontaktlencsével összehozó módszer a látás javítására. ortho- + G. keras, szaru, + logos, tudomány
orthokeratosis Sejtmag nélküli keratinréteg kialakulása, mint pl. ép bőr esetén. ortho- + G. keras, szaru, + -osis, állapot
Orthomyxoviridae Víruscsalád, ide sorolható az influenzavírusok három csoportja, az A, a B és a C típus. Az A és B típusú vírusok időről időre járványokat okozó mutációkon esnek át. A C típusú influenzavírus valamelyest különbözik az A és a B típustól és feltehetően egy különálló nembe tartozik. Ld t Influenzavírus.
orthopercussio A mellkas nagyon halk kopogtatása, a szív méretének meghatározásához.
orthophoria Heterophoria hiánya amikor mindkét szemmel fixálunk és a szemek nézővonalai egy közeli vagy távoli referenciapontban találkoznak fúziós inger hiányában is. ortho- + G. phoria, mozgás
orthophoricus Orthophoriaval kapcsolatos.
orthopnoe Nehézlégzés, ami vízszintesen fekvő helyzetben rosszabb. ortho- + G. pnoe, légzés
orthopnoés Jellemző rá az orthopnoe.
orthoptica A kétszemes látás zavarának tanulmányozása és kezelése, ide tartozik még a szemizmok működési zavarainak, valamint rosszul kialakult látási szokások vizsgálata és kezelése is. ortho-, egyenes, + G. optikos, látás
orthopticus Az orthopticara vonatkozó.
orthostaticus A függőleges testhelyzetre vonatkozó.
orthoszkóp Műszer, mellyel lerajzolhatók a koponya különböző méretei. ortho- + G. skopeo, látni
orthoticus Ortopédiai segédeszközök készítője és felhelyezője.
orthotonus Merevgörcs kifeszített testtartásban. ortho- + G. tonos, feszültség
orthotopicus Normális helyzetű. ortho- + G. topos, hely
orthotrop Egyenes irányban, általában függőlegesen terjed vagy növekszik. ortho- + G. trope, fordulat
ortofoszfát Az ortofoszforsav sója vagy észtere.
Találatok Magyarázat
anorganikus a (Pi, P1) A foszforsav bármely ionos alakja vagy sója.
ortofoszforsav Foszforsav, OP(OH)3, melyet az orto- előtaggal különböztetünk meg a meta- és pirofoszforsavtól.
ortomechanikus Fűzőkre, protézisekre és orthesisekre vonatkozó. ortho- + mechanikus
ortomolekuláris Terápiás megközelítés, ami arra irányul, hogy a szervezet sejtjeinek optimális molekuláris környezetet biztosítsanak, különös tekintettel a testben ép viszonyok mellett jelenlevő anyagok koncentrációjára.
ortopédia A csont- és izomrendszer, a végtagok, a gerinc és a járulékos szervek alakjának és működésének megőrzésével, helyreállításával és fejlesztésével foglalkozó orvosi szakterület, ami gyógyszeres, sebészi és fizikai módszereket alkalmaz. ortho- + G. pais (paid), gyermek
ortopszichiátria Interdiszciplináris tudomány, ami egyesíti a gyermekpszichiátriát, a pszichés fejlődéstant, a gyermekgyógyászatot és a családgondozást, célja a mentalis és pszichológiai betegségek felismerése, megelőzése és kezelése gyermek- és serdülőkorban.
Os Ozmium
Os cuneiform intermedium : a lábtőcsont a distalis sorban, a medialis és lateralis cuneiform, a navicularis és második metatarsalis csonttal alkot ízületet
os, gen oris, pl. ora 1. NA Száj. 2. Üreges vagy csőszerű szerv nyílására használt kifejezés, főleg abban az esetben, ha a nyílás széle vaskos, tömeges. L. száj
Találatok Magyarázat
külső méhszáj Az uterus hüvelyi nyílása.
belső méhszájelégtelenség A belső méhszáj gyengesége, ami miatt a cervix túl hamar kitágul.
os, gen. ossis, pl. ossa Csont. Szövettani leírását ld í csont. L. csont
Találatok Magyarázat
os, gen. ossis, pl. ossaincisivum A maxilla elülső és belső része, ami magzatban, és néha felnőttben is különálló csont a varrat a canalis incisivusból indul ki a lateralis metszőfog és a szemfog között.
os, gen. ossis, pl. ossaintermetatarseum Számfeletti csont az első metatarsus bázisánál vagy az első és második metatarsus között, általában összenő vagy az egyikkel vagy a másikkal vagy az os cuneiforme medialeval.
os, gen. ossis, pl. ossamultangulum maius Os trapezium.
os, gen. ossis, pl. ossatrigonum NA A lábfej csontja, ami csak ritkán található meg, általában a tartsus részeként van jelen, a processus posterior tali lateralis tuberculumat alkotja.
osche-, oscheo- A scrotumra vonatkozó. G. osche
oschealis Syn scrotalis.
oscheitis A scrotum gyulladása. osche- + G. -itis, gyulladás
oscheohydrocele Folyadékgyülem a scrotumban. oscheo- + G. hydor, víz, + kele, tumor
oscheoplastica Syn scrotoplastica. oscheo- + plastos, formájú
oscillopsia Ha valaki a tárgyakat oszcillálni látja. Syn oszcilláló látás. L. oscillo, hintázik, + G. opsis, látás
osculum Kis nyílás, pórus. L. os, száj kicsinyítőképzős változata
osmia A szaglással foglalkozó tudomány. G. osme, szaglás
osmidrosis Syn bromidrosis. G. osme, szaglás, + hidros, izzadtság
osmol Az oldott anyag molekulatömege osztva az oldatban disszociáló ionok vagy részecskék számával.
osmoreceptor Szagingerek receptora. G. osme, szag
osphresio- Szagló-. G. osphresio, szaglás
osphresis Szaglás. Syn olfactio. G. osphresio, szaglás
osphreticus Szagló Syn olfactoricus.
ossa L. os, csont többeszáma. L.
ossein Syn kollagén. L. os, csont
osseo- Csontos, ld ossi-, osteo-. L. osseus
osseocartilaginosus Csont- és porcszövetre vonatkozó, csont- és porcszövetből álló. Syn osteocartilaginosus.
osseomucin A csontszövet alapállománya.
osseus Csontos, csontszerű. L. osseus
ossi- Csont-. Ld osseo-, osteo. L. os
ossicularis Csontocskára vonatkozó.
ossiculectomia Egy vagy több hallócsontocska műtéti eltávolítása a középfülből. L. osiculum, csontocska, + G. ektome, kimetszés
ossiculotomia Valamelyik hallócsontocska nyúlványának leválasztása vagy bármely két hallócsontocska között ankylosist okozó kötőszöveti szalag eltávolítása. L. ossiculum, csontocska, + G. tome, bemetszés
ossiculum, pl.ossicula Kis csont konkrétan a dobüreg (középfül) csontocskáinak egyike. L. ossiculum, az os, csont szó kicsinyítőképzős változata
Találatok Magyarázat
hallócsontocskák A középfülben elhelyezkedő kis csontok egymáshoz ízesülve láncot alkotnak, ami a hangot a dobhártyától az ovális ablakhoz vezeti. Syn ossicula auditus.
ossicula auditus Syn hallócsontocskák.
ossiferosus Csontképző vagy csontot tartalmazó. ossi- + L. fero, visel
ossificalódik Elcsontosodik. Csontot termel, vagy csonttá alakul ossi- + L. facio, készít
ossificans Csontosodással kapcsolatos.
ossificatio Csontosodás 1. A csont kialakulása. 2. Csonttá alakulás. L. ossificatio, fr. os, csont, + facio, készít
Találatok Magyarázat
enchondralis csontosodás Csont kialakulása oly módon, hogy a csontszövet az elmeszesedett porc helyét foglalja el a csöves csontok hosszanti növekedése enchondralis csontosodással történik az epiphysisporcban, ahol az osteoblastok az elmeszesedett porcalapállomány felszínére csontalapállományt raknak, melyből kialakulnak a csonttrabeculák.
desmogen csontosodás Kötőszövetes csontosodás, csont kialakulása mesenchymalis szövetben megelőző porcosodás nélkül, mint pl. a homlokcsontban vagy a falcsontban.
csontmetaplasia Rendszertelen csontosodási központok (néha csontvelő is) kialakulása lágyrészekben, pl. az izomban, a tüdőkben, az agyban vagy bármely más helyen, ahol rendes körülmények között csontszövet nem fordul elő.
ost- Ld osteo-.
ostealgia A csont fájdalma. Syn osteodynia. osteo- + G. algos, fájdalom
ostealgiás Csontfájdalommal kapcsolatos.
ostectomia 1. Csont műtéti kimetszése. 2. FOGÁSZAT A környező csontos részek kimetszése a periodontium zsebeinek eltávolítása céljából. osteo- + G. ektome, kimetszés
ostein Csontenyv Syn kollagénn. G. osteon, csont
osteitis A csont gyulladása. Syn ostitis. osteo- + G. -itis, gyulladás
Találatok Magyarázat
caseosus Csont-tbc.
centralisosteitis (1) Syn osteomyelitis. (2) Syn endosteitis.
osteitis deformans Syn Paget kór (1).
osteitis fibrosa cystica A meszes csontállomány fokozott felszívódásával, fokozott osteoclast aktivitással járó kórkép, a felszívódott csont helyét kötőszövet foglalja el. Okozhatja primer hyperparathyreosis vagy más, fokozott ásványi só mobilizációval járó betegség. Syn Recklinghausen-féle csontbetegség.
osteitis pubis A szeméremcsont középvonalhoz közeli, igen fájdalmas gyulladása, okozhatja az adductorok ismételt, megterhelő igénybevétele, vagy a csont rendszeres megterhelése.
osteosclerosis A csontok orsószerű megvastagodása vagy a csontsűrűség növekedése ismeretlen okból.
ostempyesis Gennyképződés a csontban. osteo- + G. empyesis, gennyedés
osteo-, ost-, oste- Csont-. Ld C osseo-, ossi- G. osteon
osteoanagenesis Csontregeneráció, a csont újjáépülése. osteo- + G. ana, újra, + genesis, keletkezés
osteoarthritis ízületi gyulladás, melyre jellemző az ízületi porc erosioja, az ízületi porc felpuhul, felrojtozódik és elvékonyodik, miközben a csont subchondralis része megkeményedik és széli osteophyták is képződnek ennek ereménye a fájdalom és a működés beszűkülése általában a megterhelt ízületekben alakul ki idősebb emberekben. Syn degeneratív ízületi megbetegedés, hypertrophiás arthritis, osteoarthrosis.
osteoarthropathia Csontokat és ízületeket érintő betegség. osteo- + G. arthron, ízület, + pathos, szenvedés
Találatok Magyarázat
osteoarthropathia hypertrophica A hosszú csöves csontok distalis végeinek vagy a teljes csontnak a megnagyobbodása, ami időnként az ízületi porcok erosiojával és a synovialis hártyák megvastagodásával, valamint villosus proliferációjával és gyakran dobverőujjak kialakulásával jár együtt ez a rendellenesség idült tüdő- és, szívbetegségben, valamint ritkán egyéb akut és krónikus megbetegedésekben fordul elő. Syn Bamberger-Marie kór.
osteoarthrosis Syn osteoarthritis. osteo- + G. arthron, ízület, + -osis, állapot
osteoblast Mesenchymalis (fibroblast) eredetű csontképző sejt, ezen sejt termeli a csontalapállományt, amelybe bezárva osteocytavá alakul. osteo- + G. blastos, csíra
osteoblastic Osteoblastos, osteoblastokkal kapcsolatos radiológiailag fokozott csontdenzitású területekre is használják, konkrétan a fokozott csontképző aktivitással járó csontmetastasisokra.
osteoblastoma Ritka, osteoblastokból álló jóindulatú daganat, melyben csontos és elmeszesedett területek láthatók és általában a fiatalok gerincoszlopában fordul elő.
osteocartlaginosus Syn osseocartilaginosus.
osteochondritis A csont és a hozzátartozó porc gyulladása. osteo- + G. chondros, porc, + -itis, gyulladás
osteochondrodystrophia Syn chondro-osteodystrophia.
osteochondroma Porceredetű jóindulatú daganat, normális csontszerkezetű magját proliferáló porcsejtek veszik körül a multiplex osteochondroma örökletes, ezen állapotot örökletes multiplex exostosisnak nevezik. osteo- + G. chondros, porc, + -oma, daganat
osteochondrosarcoma Csontban kialakuló chondrosarcoma. A csontban levő, neoplasticus porcrészeket tartalmazó sarcomakat osteogen sarcomanak nevezzük. osteo- + G. chondros, porc, + sarx, hús, + -oma, daganat
osteochondrosis Betegségcsoport, ami gyermekekben egy vagy több csontosodási központot érint, jellemzője a degeneratio vagy asepticus necrosis, amit reossificatio követ idetartoznak az asepticus epiphysisnecrosisok különböző fajtái. osteo- + G. chondros, porc, + -osis, állapot
osteoclasis A csont sebészi törése deformitás korrigálására. osteo- + G. klasis, törés
osteoclast 1. Feltehetően monocyta eredetű többmagvú óriássejt nagymennyiségű acidophil cytoplasmaval, melynek a csontfelszívódásban van szerepe. Syn osteophag. 2. A csont sebészi törésére (deformitás korrekciója céljából) szolgáló készülék. osteo- + G. klastos, törött
osteoclastoma Syn óriássejtes csonttumor.
osteoclastos Osteoclastokra vonatkozó, különös tekintettel a csontfelszívódásban kifejtett aktivitásukra.
osteocranium A magzat koponyája a desmocranium lemezeinek elcsontosodása után. osteo- + G. kranium, koponya
osteocystoma Syn szoliter csont cysta.
osteocyta Csontsejt, ami a csontalapállomány lacunaját foglalja el, cytoplasmaticus nyúlványai a csontalapállomány csatornácskáiban helyzkednek el és más osteocyták nyúlványaival érintkeznek. osteo- + G. kytos, sejt.
osteodentin Gyorsan termelt tercier dentin, amelyben odontoblastok és dentincsatornácskák is jelen vannak, így felszínes hasonlóságot mutat a csontszövettel. osteo- + L. dens, fog
osteodermia Syn osteoma cutis. osteo- + G. derma, bőr
osteodiastasis Két érintkező csont szétválása, pl. a koponyában. osteo- + G. diastasis, szétválás
osteodynia Syn ostalgia. osteo- + G. odyne, fájdalom
osteodystrophia Hibás csontképzés gyakori idült vesebetegségben szenvedő kutyákban. osteo- + G. dys, bonyolult, tökéletlen, + trophe, táplálkozás
Találatok Magyarázat
osteodystrophia renalis Osteomalaciara, angolkórra vagy osteitis fibrosara emlékeztető csontelváltozások idült veseelégtelenségben.
osteoectasia A hosszú csöves csontok meghajlása, főleg az alsó végtagokon. osteo- + G. ektasis, nyúlás
osteofibroma A csont jóindulatú betegsége, valószínűleg nem igazi neoplasma. Kötőszövetből áll, melyben csontosodási központok vannak.
osteofibrosis Főleg a vörös csontvelőt érintő csont fibrosis.
osteogen Csontképző. Csontalapállományt termelő szövet vagy szövetréteg. osteo- + G. -gen, termelő
osteogen, osteogeneticus A csontképződéssel kapcsolatos. Syn osteogenosus.
osteogenesis A csont kialakulása. osteo- + G. genesis, termelés
Találatok Magyarázat
osteogenesis imperfecta A csontok rendellenes törékenységével és plaszticitásával járó állapot, jellemzői az apró traumák által kiváltott ismételt csonttörések számos járulékos jellemzője van, mint pl. a hosszú csöves csontok deformitása, a sclera kéksége MIM 166200, az ízületi szalagok lazasága vagy az otosclerosis.
osteogenesis imperfecta congenita Az előbbi kórkép súlyosabb formája MIM166230, melyben a csonttörések már születés előtt kialakulnak
osteogenesis imperfecta tarda Kevésbé súlyos forma, a csonttörések a késői gyermekkorban alakulnak ki.
osteogenosus Syn osteogen.
osteoid 1. Csontra vonatkozó vagy csontra hasonlító. 2. Újonnan képződött szerves csontalapállomány elmeszesedés előtt. osteo- + G. eidos, hasonlóság
osteoid Jóindulatú, de fájdalmas daganat, ami rendszerint valamelyik alsó végtagból indul ki, általában serdülőkben vagy fiatal felnőttekben fordul elő jellemző rá a rendezetlen, vascularizált csontgerendákból álló nidus, a nidus körül pedig scleroticus corticalisból álló széles zóna található.
osteokinematika A csontok és ízületek mozgásának tanulmányozása.
osteológia A csontok anatómiája a csontokkal és szerkezetükkel foglalkozó tudomány. osteo- + G. logos, tanulmány
osteolysis Csontszövet felpuhulása, destructioja és felszívódása, melyet az osteoclastok végeznek. osteo- + G. lysis, feloldás
osteolyticus Osteolysissel kapcsolatos vagy arra jellemző.
osteoma Jóindulatú, lassan növő, általában lemezes csonttömeg, mely rendszerint a koponyán vagy a mandibulan keletkezik. osteo- + G. -oma, daganat
Találatok Magyarázat
osteoma cutis Csontosodási központok kialakulása a bőrben, általában széteső tumorokban vagy gyulladásos laesiokban, ép bőrben a csontképzőés ritka. Syn osteodermia, osteosis cutis.
osteoma medullare Osteoma, amely csontvelői elemekkel kitöltött (vagy részben kitöltött) területeket tartalmaz.
osteoma spongiosum Szivacsos csontokból felépülő osteoma.
osteomalacia A csontok fokozatos ellágyulásával és meghajlásával járó betegség, amihez változó erősségű fájdalom társulhat a felpuhulás oka az, hogy a csontok osteoid szövete nem képes elmeszesedni D-vitamin hiánya vagy renalis tubularis betegség miatt. osteo- + G. malakia, lágyság
osteomalaciás Osteomalaciara vonatkozó, vagy abban szenvedő.
osteomatoid Rendellenes csontkinövés, nodulus ezek nem daganatok, hanem a csont corticalisanak kinövései, jobb elnevezéssel exostosisok. osteoma + G. eidos, kinézet, forma
osteomer A csontszelvények egyike, mint pl. egy csigolya. osteo- + G. meros, rész
osteomyelitis A csontvelő és a környző csont gyulladása. Syn centralis osteitis (1). osteo- + G. myelos, velő, + -itis, gyulladás
osteomyelodysplasia Kórkép, amire jellemző a velőűrök megnagyobbodása, a csontszövet elvékonyodása, leukopenia és rendszertelen láz. osteo- + G. myelos, velő, + dysplasia
osteon A tömör csontban a csontok hossztengelyével párhuzamos, ereket tartalmazó csatorna és az azt körülvevő koncentrikus csontlemezek. Syn Havers csatorna. G. osteon, csont
osteonecrosis Tömeges csontelhalás, megkülönböztetendő a csontszútól ("molekuláris halál") és a kis körülírt necrosisoktól. osteo- 3 G. nekrosis, halál
osteopata Csontkovács.
osteopathia 1. Bármely csontbetegség. 2. Gyógyító iskola, ami azon az elképzelésre alapul, hogy az emberi szervezet mint egy élő gépezet, ha megfelelően van beállítva, képes saját maga lekűzdeni a fertőzéseket és egyéb toxikus állapotokat gyakorlói a hagyományos orvostudomány alkalmazása mellett fizikai kezeléseket alkalmaznak. Syn osteopathicus medicina. osteo- + G. pathos, szenvedés
osteopathicus Osteopathiara vonatkozó.
osteopenia 1. A csontsűrűség csökkenése vagy a csontállomány csökkent elmeszesedése kifejezés azon csontrendszerek leírására, amelyekre ez az állapot jellemző nem tartalmaz információt a kiváltó okokra nézve. 2. Nem megfelelő csontállományképzés miatt csökkent csonttömeg. osteo- + G. penia, szegénység
osteoperiostitis A csonthártya és az alatta fekvő csont gyulladása.
osteopetrosis Nagy sűrűségű tarbecularis csont fokozott képződése, különösen a hosszú csöves csontokban, ami a velőűrök obliteratiojához és ezáltal anaemiához, myeloid metaplasiához és hepatosplenomegaliához vezet, gyermekkorban kezdődik, progresszív süketséggel és vaksággal jár. osteo- + G. petra, kő, + -osis, állapot
osteophag Syn osteoclast. osteo- + G. phagos, eszik
osteophlebitis Valamely csont vénáinak gyulladása. osteo- + G. phleps, véna, + -itis, gyulladás
osteophyma Syn osteophyta. osteo- + G. phyma, daganat
osteophyta Csontos kinövés, előemelkedés. Syn osteophyma. osteo- + G. phyton, növény
osteoplastica 1. Csontátültetés a csontok helyreállító és plasztikai sebészete. 2. FOGÁSZAT Csont resectioja megfelelő gingivalis kontúr eléréséhez. osteo- + G. plasty, alakú
osteopoikilosis A substantia spongiosaban elhelyezkedő compacataszigetek miatt foltosan megvastagodott csontok. osteo- + G. poikilos, foltos, + -osis, állapot
osteoporosis A csont mennyiségének csökkenése, a csontszövet atrophiája postmenopausaban levő nőkben és idős férfiakban fordul elő, a csonttrabeculák gyérek, vékonyak és nincs bennük osteoclastaktivitás. osteo- + G. poros, pórus, + -osis, állapot
osteoporoticus Osteoporosisra jellemző vagy azt okozó.
osteoradionecrosis Radioaktív sugárzás által okozott csontelhalás, lehet tervezett vagy véletlenszerű. osteo- + radionecrosis
osteorrhaphia Törött csont darabjainak összedrótozása. Syn osteosutura. osteo- + G. rhaphe, varrat
osteosarcoma Syn osteogen sarcoma.
osteosclerosis A csont rendellenes keménysége. osteo- + G. sklerosis, keménység
osteoscleroticus A csont sclerosisaval kapcsolatos vagy annak következtében kialakuló.
osteosis 1. Kóros csontfolyamat. 2. Syn osteogenesis. osteo- + G. -osis, állapot
Találatok Magyarázat
osteosis cutis Syn osteoma cutis.
osteosutura Csontvarrat. Syn osteorrhaphia.
osteosynthesis Törés belső rögzítése mechanikus eszközzel mint pl. tűzés, csavar, lemez.
osteothrombosis Egy vagy több csontvéna thrombosisa.
osteotom A csont metszéséhez használatos műszer. osteo- + G. tome, metszés
osteotomia Csont elvágása, rendszerint fűrésszel vagy vésővel. osteo- + G. tome, metszés
osteotrib Csontkaparó. Műszer az elhalt csontdarabok lekaparására. osteo- + G. tribo, lekapar
osteotrit Csontvéső. Műszer, melynek a vége kúpos, rajta vágóél van, mely a fogászati fúróhoz hasonló és a szuvas csont eltávolítására szolgál. osteo- + L. tritus, őrlés
ostia Ostium többesszáma. L.
ostial Szájadék-, valamilyen szájadékra vonatkozó.
ostiticus Csontgyulladásra vonatkozó.
ostiticus Syn osteiticus.
ostitis Syn osteitis.
ostium , pl. ostia szájadék NA Kis nyílás, általában üreges vagy csőszerű szervé. L. ajtó, bejárat, száj
Találatok Magyarázat
ostium abdominale tubae uterinae A petevezeték petefészek felöli nyílása.
ostium uterinum tubae A petevezeték méhüregi nyílása.
oszcilláció 1. Oda-vissza mozgás. 2. Gyulladásban a kiserekben a fehérvérsejtek elzárják a vér útját így minden egyes szívösszehúzódásra csak oda-vissza mozgás van. L. oscillatio, fr oscillo, hintázás
oszcillométer Valamilyen oszcilláció mérésére szolgáló műszer, például a szfogmométer, ami a vérnyomás oszcillációját méri. L. oscillo, hintázik, + G. metron, mér
oszcillometria Oszcillációk mérése oszcillométerrel.
oszcillometrikus Az oszcillométerrel vagy a használata során kapott eredményekkel kapcsolatos.
ot- Fül. Ld auri-. G. ous
otalgia Syn fülfájás. ot- + G. algos, fájdalom
otalgiás 1. Fülfájásra vonatkozó. 2. Fülfájás gyógyszere.
oticus Fülre vonatkozó. G. otikos, fr. ous, fül
otitis A fül gyulladása. ot- + G. -itis, gyulladás
Találatok Magyarázat
otitis adhesiva A középfül gyulladása, amit a fülkürt hosszantartó dysfunctioja okoz, emiatt a dobhártya tartósan behúzott állapotba kerül és elfoglalja a középfület.
otitis externa Syn "úszók füle".
otitis interna Syn labyrinthitis.
otitis media A középfül, vagy dobüreg gyulladása.
reflux r media Középfülgyulladás, melyet a fülkürtön át odajutó orrváladék okoz.
secretoros s media Syn serosus otitis.
serosus o A középfül nyálkahártyájának gyulladása, amit általában folydékgyülem kísér és másodlagosan alakul ki a fülkürtelzáródás következtében. Syn secretoros otitis media.
otitises Otitisre vonatkozó.
oto- Fül. Ld F auri- G. ous
otocephalia Fejlődési rendelleneség, melyre jellemző a mandibula kifejezett visszamaradottsága (micrognathia vagy agnathia) és a fülek összeérése vagy közeli elhelyzkedése a nyak elülső részén. oto- + G. kephale, fej
otoconia , sing. otoconium Syn statolith.
otocranialis Az otocraniumra vonatkozó.
otocranium A belső- és középfül csontos tokja, melyet a halántékcsont pars petrosaja alkot. oto- + G. kranion, koponya
otocysta 1. Az embryo hallóhólyagja. 2. Bizonyos gerinctelenek egyensúlyszerve, ami az emlősök utriculusaval analóg, meszes szemcséket vagy homokot tartalmaz. oto- + G. kystis, hólyag
otodynia Fülfájás. oto- + G. odyne, fájdalom
otoencephalitis Encephalitis, melyet a középfülről és csecsnyúlványról ráterjedő gyulladás okoz. oto- + G. enkephalos, agy, + -itis, gyulladás
otogen, otogenosus Fül eredetű a fülben kezdődő, általában gyulladás. oto- + G. -gen, termelő
otolaryngológia Fül-orr-gégészet. Egyesített szakterület, mely a fül és a gége, a felső légutak, valamint a fej, a nyak, a légcső és a bronchusfa betegségein kívül a nyelőcső bizonyos megbetegedéseivel is foglalkozik. oto- + G. larynx, gége, + logos, tanulmány
otolaryngológus Fül-orr-gégészetre szakosodott orvos.
otológia Fülészet. A fül és a környező szervek betegségeinek tanulmányozásával, kórismézésével és kezelésével foglalkozó orvosi szakág. oto- + G. logos, tanulmány
otologiás Fülészetre vonatkozó.
otológus Fülspecialista.
otomucormycosis A fül mucormycosisa.
otomycosis A hallójárat gombás fertőzése, általában egyoldali, fő tünete a hámlás, a viszketés és a fájdalom.
otoostealis A hallócsontocskákkal apcsolatos. oto- + G. osteon, csont
otopathia A fül valamilyen betegsége. oto- + G. pathos, szenvedés
otopharyngealis A középfülre és a garatra vonatkozó.
otoplastica Fülplasztika. A fülkagyló helyreállító vagy plasztikai sebészete. oto- + G. plastos, alakú
otorhinolaryngológia Fül-orr-gégészet. A fül, az orr és a gége betegségeivel foglalkozó egyesített szakterület, foglalkozik még a fej és a nyak bizonyos kórképeivel is. Ld. - otolaryngológia. oto- + G. rhis, orr, + larynx, gége, + logos, tanulmány
otorrhoea Fülfolyás. oto- + G. rhoia, folyás
otosclerosis Szivacsos csont képződése a kengyel beilleszkedő talpa és a fenestra vestibuli között, ami progresszív süketséghez vezet, a fülkürt és a dobhártya ép. oto- + G. sklerosis, keményedés
otoszkóp A dobhártya vizsgálatára és a fül ausculatatiojára szolgáló eszköz. oto- + G. skopeo, megtekint
otoszkópia A fül, elsősorban a dobhártya viszgálata. oto- + G. skopeo, megtekint
Találatok Magyarázat
pneumatikus A fül viszgálata olyan eszközzel, ami változtatni képes a dobhártyára ható légnyomást. A dobhártya megfelelő mozgása ép viszonyokra utal, míg a mozgás hiánya csökkent impedanciát vagy perforációt jelez.
ototoxicitas A hallószervre vonatkoztatott toxicitas.
ototoxicus Toxicus a hallószervre. oto- + G. toxikon, méreg
öv sömör lásd. Herpes zoster
ova Peték. Az ovum többesszáma. L.
ovalbumin A tojásfehérje fő alkotó fehérjéje, ami a serum albuminra hasonlít foszforilált formája is ismert. Syn albumin, tojás albumin.
ovalocyta Syn elliptocyta L. ovalis, ovális, + G. kytos, sejt
ovalocytosis Syn elliptocytosis.
ovarialgia Petefészek fájdalom. ovario- + G. algos, fájdalom
ovarialis A petefészkekre vonatkozó.
ovarialis graviditas Ovarialis terhesség. ovario- + G.kyesis, terhesség
ovariectomia Egy vagy mindkét petefészek eltávolítása. Syn oophorectomia. ovario- + G. ektome, kimetszés
ovario-, ovari- Petefészek. Ld P oo-, oophor-. L. ovarium
ovariocele Hernia ovarii. ovario- + G. kele, sérv
ovariocentesis Az ovarium vagy egy ovarialis cysta punkciója. ovario- + G. kentesis, punkció
ovariohysterectomia A petefészkek és a méh eltávolítása. ovario- + G. hystera, méh, + ektome, kimetszés
ovariorrhexis A petefészek megrepedése. ovario- + G. rhexis, repedés
ovariosalpingectomia Az egyik petefészek és a hozzátartozó petevezető eltávolítása. ovario- + salpingectomy
ovariosalpingitis A petefészek és a hozzátartozó petevezető gyulladása. ovario- + salpingitis
ovariostomia Átmeneti fistula kialakítása ovarialis cysta drenálása céljából. Syn oophorostomia. ovario- + G. stoma, száj
ovariotomia Műtéti metszés az ovariumon pl. biopszia vagy ékkimetszés miatt. Syn oophorotomia. ovario- + G. tome, metszés
ovaritis Petefészekgyulladás. Syn oophoritis.
ovarium , pl. ovaria NA Petefészek A petéket vagy csírasejteket tartalmazó páros női mirigy egyike stromája vascularizált kötőszövet, ez tartalmazza a folliculusokat, amikben a petesejtek vannak A stromát egy tömörebb réteg veszi körül, ez a tunica albuginea. Syn oophoron. Mod. L., fr. ovum, tojás
Találatok Magyarázat
polycystás Megnagyobbodott cystosus ovariumok, melyek gyöngyház színűek, tunica albugineajuk megvastagodott. Stein-Leventhal szindrómában fordulnak elő, melynek klinikai jellemzője a rendszertelen menstruatio, az elhízás és masculin jegyek, mint pl. hirsutismus kialakulása.
overdominancia Az az állapot, amikor a heterozigóta fenotípusa értékesebb és jobb a túlélés szempontjából, mint bármelyik homozigóta állapot. Syn kiegyensúlyozott polimorfizmus.
overdomináns Overdominanciát mutató heterozigóta.
ovi- Tojás. Ld oo-, ovo-. L. ovum
ovicid A petét elpusztító. ovi- + L. caedo, öl
oviductalis Petevezetékre vonatkozó.
oviductus Petevezeték. Syn tuba uterina. ovi- + L. ductus, vezeték, fr. duco, pp. ductus, vezet
oviferosus Petét, petesejtet termel vagy tartalmaz. ovi- + L. fero, visz
oviform Tojásdad. Syn ovoid (2).
ovigenesis Syn oogenesis.
ovigeneticus Syn oogeneticus.
ovo- Tojás. Ld T oo-, ovi-. L. ovum
ovoid Tojás alakú. 1. Ovális, vagy tojás formájú. 2. Tojásra hasonlít. Syn oviform. ovo- + G. eidos, hasonlóság
ovoplasma A megtermékenyítetlen tojás protoplasmaja.
ovotestis Olyan gonad, amelyben mind petefészekre, mind herére jellemző alkotóelemek vannak, a hermaphroditismus egyik formája.
ovula Pete. 1. Az emlősök petesejtjének neve, főleg akkor, ha még a tüszőben van. 2. Kis, gyöngyszerű, petére hasonlító képződmény. Mod. L. ovulum, fr. ovum, tojás
ovularis A petére vonatkozó.
ovulatio A petesejt kiszabadulása a folliculusból, tüszőrepedés.
ovulatios Az ovulatiora vonatkozik.
ovulocyclicus Olyan visszatérő jelenség, ami összefüggést mutat az ovulatios ciklussal, pl. ovulocyclicus porphyria.
ovulum , pl. ovula Syn ovula.
ovum , gen ovi, pl. ova A női ivarsejt. A spermatozoon által megtermékenyítve az ovum képes azonos fajba tartozó új egyeddé differenciálódni differenciálódása során a spermatozoonhoz hasonlóan felező osztódáson esik át, így az egyesülés után fennmarad a fajra jellemző kromoszómaszám (emberben 46). L. tojás
Találatok Magyarázat
Peter-féle Egy a megtermékenyítést követő kb. 13 napos petesejt, amely egyike annak a nagyon kevés fiatal embryonak, amelyet sikerült jó állapotban megőrizni és vizsgálata sok adatot szolgáltatott az embryonalis élet korai változásainak megértéséhez.
oxa- Szerves vegyületek nevéhez illesztett előtag, ami a vegyületben levő vagy hozzáadott oxigén atomok jelenlétét és fontosságát jelzi pl. kémiai láncokban vagy gyűrükben és nem a vegyület végén, mint pl. éterekben (ketonok, aldehidek) esetében. Ld k hidroxi-, oxo-, oxi-.
oxalaemia Túl nagy mennyiségű oxalát a vérben. oxalate + G. halma, vér
oxalát Az oxálsav sója.
oxálborostyánkősav A citromsav-ciklus enzimhez kötött intermediere.
oxálecetsav Ketodikarboxilsav, a citromsav-ciklus fontos intermediere.
oxalilurea Az oxálhúgysav ciklikus amin anhidridje a húgysav oxidációs terméke.
oxálsav Számos növényben megtalálható sav állatgyógyászatban vérzéscsillapításra használják, de az ember számára szájon át toxikus tinta- és egyéb foltok eltávolítására is alkalmazzák, valamint redukálószerként is sói vesekövekben fordulnak elő primer hyperoxaluriában mennyisége megnő.
oxaluria Syn hyperoxaluria. oxalate + G. ouron, vizelet
oxi- Oxigén jelenlétét jelző szórész. Ld O hidroxi-, oxa-.
oxid Oxigén és valamilyen más elem vagy gyök vegyülete.
oxidáció 1. Oxigénnel történő vegyülés az atom vagy ion valenciájának növelése egy hidrogén vagy egy vagy több elektron elvesztésével. 2. BAKTERIOLÓGIA A tápanyagok aerob lebontása, melynek során víz és energia keletkezik az elektrontranszport a légzési lánc útján történik, ami az oxigént használja végső elektronfelvevőnek.
oxidáció-redukció Minden kémiai oxidáció vagy redukció, ami a teljes egészet tekintve tartalmaz mind oxidációt, mind redukciót ezért hívnak minden oxidációban résztvevő enzimet (korábban oxidázok) oxidoreduktáznak. Redoxnak rövidítik.
oxidál Egy elem vagy gyök oxigénnel létrejövő reakcióját vagy elektronvesztését okozza vagy serkenti.
oxidáns Redukált állapotban levő, ezért másik anyagot oxidálni képes, egy redox rendszer résztvevője.
oxidatív Oxidálni képes olyan folyamatra vonatkozik, amelyben van oxidáció is.
oxidáz Olyan enzim, ami szerves reakciókat katalizál, ahol az O2 a recipiens molekula.
oxidoreduktáz Enzim (1 EC osztály) ami redox reakciókat katalizál. Köznapi nevei: dehidrogenáz, reduktáz, oxidáz, oxigenáz, peroxidáz, hidroxiláz. Ld E oxidáz.
oxigén (O) 1. Gáz halmazállapotú elem, atomszáma 8, atomsúlya 15,9994, gyakori, elterjedt kémiai elem, ami a legtöbb másik elemmel oxidokat alkot, melyek alapvetőek az állati és növényi élet szempontjából. 2. Az oxigén molekuláris formája (O2). 3. Orvosi gáz, amelynek legalább 99,.0 térfogatszázaléka O2. G. oxys, éles, savas, + genes, alakító
Találatok Magyarázat
magas nyomású Oxigén 1 atmoszféránál magasabb nyomáson.
oxigenáció Oxigén hozzáadása kémiai vagy fizikai rendszerekhez.
Találatok Magyarázat
extracorporalis-membrán(ECMO) Az alveolaris ventilláció serkentésére szolgáló módszer, ahol a gázdiffúzió a beteg testén kívül, membránokon keresztül történik.
oxigenál Oxigenációt végez.
oxigenáz Enzimek csoportja (1.13 EC alosztály), melyek az oxigén direkt incorporatioját katalizálják. Vö. dioxigenáz, monooxigenáz.
oxim Hidroxilamin (NH2OH) és keton vagy aldehid reakciója során létrejövő vegyület, amelyhez előzőleg karbonil szénatomhoz kapcsolódó NOH csoport csatlakozott.
oximéter A vérminta oxgénszaturációját fotoelektromos úton meghatározó műszer.
Találatok Magyarázat
pulzoximéter Spektrofotométer, ami az artériás vérben levő oxihaemoglobin (SaO2) szaturációját nem invazív módon állapítja meg meghatározott hullámhosszú fény segítségével.
oxitocin A neurohypophysisben termelődő nonapeptid hormon, ami szüléskor méhkontrakciókat idéz elő és szoptatáskor elősegíti a tej kiválasztást alkalmazzák szülés megindítására, a szülést követő vérzések és atonia kezelésére, valamint a fájdalmas mellduzzanat oldására.G. okytokos, gyors szülés
oxo- Oxigén jelenlétét jelző előtag keto helyett használatos. Ld hidroxi-, oxa-, oxi-.
oxy- Éles, hegyes gyors (az ocy-, G. okys, gyors helytelenül használt változata).
oxyaesthesia Syn hyperaesthesia G. oxys, acut, + aisthesis, érzés
oxycephalia Koponya-synostosis, ahol a lambdavarrat és a koronavarrat idő előtt elcsontosodik, emiatt a koponya rendellenesen magas, csúcsos lesz. Syn acrocephalia. G. oxys, hegyes, + kephale, fej
oxycephalicus Oxycephaliara vonatkozó. Syn acrocephalicus.
oxychromaticus Syn acidophil. G. oxys, savas, sav, + chroma, szín
oxygeusia Syn hypergeusia G. oxys, éles, + geusis, íz
oxyhaem Hematin.
oxyhaemochromogen Hematin.
oxyhaemoglobin Oxigéntartalmú haemoglobin az artériás vérben, vízben oldva élénk piros színű.
oxymyoglobin (MbO2) Myoglobin oxidált formája, szerkezetében az oxyhaemoglobinra hasonlít. Ld M myoglobin.
oxyphil 1. Oxyphil sejt. 2. Syn eosinophil leukocyta. 3. Savas festékeket felvevő szöveti vagy sejtes elemekre vonatkozik. G. oxys, savas, + philos, szeret
oxyphonia Magas, éles hang. G. oxys, éles, + phone, hang
oxytalan A kollagéntől és az elasztikus rostoktól hisztokémiailag különböző kötőszöveti rost, ami a gingivaban és a periodontalis szalagokban fordul elő. G. oxys, sav + talas, szenved, ellenáll a teljes kifejezés valószínűleg azt jelentheti: " savas hidrolízisnek ellenálló"
oxytocia Viharos szülés. G. okytokos, gyors szülés
oxytocicus A szülést felgyorsító.
oxyuriasis Az Oxyuris genusba tartozó nematodák által okozott fertőzés.
oxyuricid Fonalférgeket elpusztító szer. oxyurid + L. caedo, öl
oxyurid Fonalférgek. Az Oxyuridae családba tartozó férgek köznapi neve. Ld oxyuris
Oxyuridae Parazita nematodák családja, melyek gerincesek vastagbelében vagy vakbelében illetve gerinctelenek, főleg rovarok és százlábúak belében élősködnek.
ozaena Intranasalis pörkösödéssel, atrophiával és jellegzetes bűzös szájszaggal járó betegség. G. ozaina, büdös polip, fr. ozo, szagol
ozmium (Os) A 76. rendszámú elem, a platinacsoportba tartozó fém, atomsúlya 190,2. G. osme, szag, tetroxidjának erős szagára utalva
ozmiumsav Illékony maró anyag, erős oxidálószer színtelen kristályokat alkot, vízben rosszul, de szerves oldószerekben jól oldódik vizes oldatát zsírszövet és myelin festésére használják, valamint elektronmikroszkópos preparátumok rögzítésére.
ozmo- 1. Ozmózis. G. osmos, impulzus 2. Szag, illat. G. osme, szag
ozmolalitás Az oldat koncentrációja az oldott anyag osmol/1 kg oldatban kifejezve.
ozmometria Az oldatban található oldott részecskék számának meghatározása. osmo- + metry
ozmoreceptor A központi idegrendszerben (feltehetően a hypothalamusban) levő, a vér ozmózisnyomásának változásaira reagáló receptor. G. osmos, impulzus
ozmoregulátor Az ozmózist befolyásoló.
ozmotikus Ozmózisra vonatkozó. Syn ozmoláris.
ozmózis Folyamat, amelynek során az oldott anyagok egy féligáteresztő membrán egyik oldaláról a másikra mozognak, mégpedig arról az oldalról, ahol a membránon áthaladni nem tudó anyagok koncentrációja alacsonyabb arra az oldalra, ahol ezek koncentrációja magasabb. G. osmos, lendület, impulzus
Találatok Magyarázat
fordított Ha egy anyag az ozmózissal ellentétes irányba halad.
ózon O3 Erőteljes oxidálószer, mely a levegőben kimutatható mennyiségben van jelen, elektromos kisülések vagy a foszfor lassú égésének hatására keletkezik a nap UV sugárzásának hatására is keletkezik az atmoszférikus oxigénből. G. ozo, szagol
Amennyiben nem találta meg a keresett kifejezést, jelezze a hiányt szerkesztőinknek:
Információ

Orvosi szótár rovatunkban a gyakran használt latin-görög (kisebb részben angol) orvosi szavak, kifejezések szerepelnek. Magyar szavakat és kifejezéseket nem tárgyalunk, a betegségek és gyógyszerek neveit pedig az oldal Betegség- és tünetkereső, ill. Gyógyszer/gyógytermék kereső rovata tartalmazza.
A helyesírást illetően: (csak néhány általános példa írásmódra: f=ph, i=y, k=c, ó=o, ú=u, , sz=s). A szavakat (különböző írásmódokat) érdemes megnézni beküldés előtt, az elütéseket, ha lehet, kérjük javítani. Mondatokból kiragadott kifejezésekre (pl. zárójelentésből, leletekből) lehet, hogy vissza kell kérdeznünk, tehát érdemesebb beküldeni a mondatot, megjelölve a kérdéses kifejezést.

Hirdetés

Ha ezt Kleopátra tudta volna!

Tegye fel a kezét, aki ragyogó, feszes és fiatalosan üde arcbőrre vágyik! Az Önök számára fantasztikus hírünk van! A TIENS két olyan innovatív arcmaszkot hozott a piacra, amely a SPA kényeztető simogatását nyújtja az otthoni környezet nyugalmában. 15 perc relaxáció és bőre ujjá éled. Járjon bőre kedvében és helyezzen fel egy TIENS Time Shadow Arcmaszkot!

Tovább a cikkre