Jelenlegi hely

Hirdetés!

Legyen egészséges és vidám a következő generáció!

Azért, hogy egészséges társadalomban éljünk, idejekorán el kell kezdeni tenni . A gyermekeket is megfelelő életmódra kell nevelni. Ebben az iskola jelentős szerepet játszhat.

Hirdetés

új generációkA gyermekek napjuk nagy részét az iskolában töltik, ahol nemcsak tanulnak, de azt is elsajátítják, hogyan kell közösségben viselkedni – miért ne taníthatnánk meg őket már gyermekkorban az egészséges életmódra, az egészségfejlesztésre?

Azoknak az intézményeknek, ahol a diákok napjaik jelentős részét töltik, nagy a felelőssége egészségi állapotuk megőrzésében, javításában. Nemcsak az otthon látott példa, az iskola is felelős azért, milyen kamasz, majd felnőtt válik a kisgyermekből. Fokozottan odafigyel-e életvitelére, vagy sodródik a tömeggel, azokkal, akik nem törődnek eleget sem lelki, sem fizikai jólétükkel.

Az egészségünk nagy érték. Csak akkor tudjuk ezt meg igazán, amikor megbetegszünk: napokon át csak feküdnénk és fájdalmakkal küzdve vágyunk arra az állapotra, amikor még minden rendben volt - amikor ijedten kérdjük magunktól, ki is néz vissza ránk a tükörből? Sokszor nagyon nehéz visszaevickélni a helyes útra, melyet elhagytunk.

Egészséges társadalom…kellene

A társadalom számára ugyancsak az a jó, ha egészségesek vagyunk: tudunk dolgozni, megvalósítani fontos célokat. Hazánkban sajnos szembetűnő a népesség egészségi állapotának romlása. Európában élenjárók vagyunk a daganatos megbetegedések és halálozások, az öngyilkosságok, alkoholizmus terén.

Hogy a helyzet ne rosszabbodjon, a köznevelési intézményeknek is fontos feladata lenne egészségmegőrzésre nevelni a fiatalokat. A kötelező iskoláztatás évei egyedülálló lehetőséget teremtenek ahhoz, hogy a diákok hatékony formálásával egészségesebb generációk éljék az európai átlagéletkorhoz közelítve életüket.

Mit tehet az iskola?

A diákok számára az egészség fogalmát a következők alkotják: táplálkozás, mozgás, környezet és a különféle élvezeti szerek. Az önmagában nem elég, ha megváltoztatják korábbi, egészségtelen táplálkozásukat: az áttérés nem vonja magával automatikusan, hogy azonnal sportolással, mozgással dobják fel mindennapjaikat, vagy hogy ne nyúljanak cigarettához, alkoholhoz. Egyenként meg lehet változtatni a szokásokat, az életmódformálás hatékonyságáról azonban nem beszélhetünk.

A tanulók egészség-magatartásának formálásához vezető megfelelő út a szervezetfejlesztésen keresztül valósítható meg – annak az iskola minden résztvevőjét érinteni kell. Tanárt, diákot és szülőt.

Az átformálás hatékony eszközei a pozitív énkép kialakítása – a diákok önismeretének, önértékelésének, önbizalmának fejlesztése. Hatékony kommunikáció, azaz a tolerancia, az empátia és a másság kezelése. Az erőszakmentes konfliktuskezelés megtanulása, tanulás-módszertani ismeretek és a tanárok példamutatása. Cél a testi-lelki egészség elérése!

Fontos a gyermekek közti szeretet, együttműködés, bizalom – hogy a teljesítményértékek is visszanyerjék emberformáló hatásukat. A pedagógusoknak meg kell tanulniuk alkalmazni módszereket és technikákat, melyekkel elősegítik a harmonikus emberi kapcsolatok kialakítását, fejlesztését és fenntartását. A lelki egészségvédelem éppoly fontos, mint a büfé kínálatának átszervezése, az egészséges ételek előtérbe kerülése a cukros, hizlaló élelmiszerekkel szemben.

Csak az egészségügy önmagában nem birkózhat meg a gyógyítással és a hatékony megelőzéssel egyszerre. Sajnos, a felnőtt generáció lelkiállapotának zavarai magatartási minták lehetnek a gyermektársadalom számára is. Ezért nagyon fontos más alternatívát is kínálni számukra, kidolgozni ennek érdekében egy rendszert.

Az iskola adhat szemléletet a majdani felnőtteknek a fejlett társadalmakhoz közelítő minőségi életviteléhez. Értékké teheti számukra a kapcsolatrendszerek minőségét, a közösségi szolidaritást. Ki kell alakítani az egészséges értéktudatot, azt megszilárdítani, tevékenységrendszerbe ágyazni. Az ilyen iskolarendszer segíthet javítani a felnövekvő generációk életesélyeit. Ne feledjük: csak egészséges felnőtt tud egészséges gyermeket nevelni…Hirdetés