2015. augusztus 29. szombat, Beatrix, Erna napja van
Nyitólap  >  Keresők  >  Orvosi szótár
Továbbküldés
Tartalom címe: Orvosi szótár

A találatok száma meghaladja az ezret, kérem szűkítse a keresést!

Orvosi szótár találatok

Orvosi szótár
d Deci; dexter (L) jobb; diaméter; átmérő; nap.
D D C Dilatio curettage, tágítás és küret.
D D E Dilatio, evacuatio, tágítás és kiürítés.
D- Előtag, amely arra utal, hogy az adott vegyület sztérikusan a D-gliceraldehiddel rokon, amely a sztereokémiai nomenklatúra alapja. Vö. lambda.
D-glukóz (G,Glc) Syn glukóz.
Da Dalton.
da Deca, deka.
dA, dAdo Deoxiadenozin.
dacry Ld dacryo-.
dacryo-, dacry- Könny-, ductus lacrimalis vagy saccus lacrimalis, könnyvezeték, könnytömlő. (G. dakryon, könny)
dacryoadenitis A könnymirigy gyulladása. (dacryo- +G. aden, mirigy, itis, gyulladás)
dacryoblenorrhoea Krónikus nyákürülés a könnytömlőből. (dacryo- + G. blenna, nyák + rhoia, folyás)
dacryocele Syn dacryocystocele.
dacryocysta Syn saccus lacrimalis, könnytömlő. (dacryo- + G. kystis, zsák)
dacryocystalgia A könnytömlő fájdalma.
dacryocystectomia A könnytömlő műtéti eltávolítása. (dacryocyst- + G. ektomé, eltávolít)
dacryocystocele A könnytömlő folyadékkal történő feltelődése és megnagyobbodása. Syn dacryocele. (dacryocyst + G. kélé, hernia)
dacryocystográfia (DCG) A könnyelvezető rendszer radiográfiája kontrasztanyag befecskendezésével. (dacryocyst + G. grapho, felvázol, ír)
dacryocystorhinostomia Műtét, amellyel a könnytömlő és az orrnyálkahártya között anastomosist hozunk létre a könnycsonton keresztül. (dacryocyst +G. rhin-, orr + stoma, szájadék)
dacryocystotomia A saccus lacrimalison történő bemetszés (dacryocyst + G. tomé, bemetszés)
dacryocyta Abnormális alakú vörösvérsejt, amely egyik részén pontszerű vagy megnyúlt (könnycseppként). Gyakran fordul elő myelofibrosisban, myeloid metaplasiában. (dacryo- + cyta)
dacryohaemorrhoea Vérrel festenyzett könnyezés. (dacryo- + G. haima, vér + rhoia, folyás)
dacryolith Concretio a könnyvezetékben. Syn ophthalmolith, könnykő. (dacryo + G. lithos, kő)
dacryolithiasis Dacryolith képződése vagy megléte.
dacryops 1. A szem túlzott mértékben könnyes. 2. A ductus lacrimalis cystája. (dacryo- + G. ops, szem)
dacryopyorrhoea A könny jelentős számú leukocytát tartalmaz. (dacryo + G. pyon, genny + rhoia, folyás)
dacryorrhoea Túlzott mértékű könnyezés. (dacryo- + rhoia, folyás)
dacryostenosis A ductus lacrimalis, illetve nasolacrimalis szűkülete. (dacryo- + G. stenosis, szűkület)
dactyl- Syn digit, ujj. (G. daktylos, ujj)
dactylitis Egy vagy több ujj gyulladása.
Találatok Magyarázat
hólyagos distalis dactylitis Gyulladt az ujj distalis ujjpercének volaris zsírpárnája, mely A csoportú β-haemolyticus streptococcus fertőzés következménye.
dactylo-, dactyl- Ujjak és ritkán esetleg lábujjak. Ld. digitus címszó alatt. (G. daktylos, ujj)
dactylocampsis Az ujjak tartós flexiója. (dactylo- + G. kampsis, hajlás)
dactylogryposis Az ujjak tartós görbesége vagy deformitása. (dactylo- + G. gryposis, hajlás)
dactylomegalia Syn megadactylia. (dactylo- + G. megas, nagy)
dactylus pl. dactyli Syn digitus, ujj.
Dalton John, angol kémikus, matematikus és természettudós, 1766-1844, Ld. Dalton törvénye.
dalton (Da) Nem hivatalos használatban tömegegység, amely megfelel a szén atom 1/12 részének. Az atomtömeg skálán 1.0. Numerikusan, de nem dimenzionálisan a molekula vagy részecske súlyának felel meg (atomi tömegegység, J. Dalton)
dam Sebészet, fogászat: vékony gumilemez, amely arra szolgál, hogy a műtéti területet megvédje a folyadékkal történő elárasztástól.
dAMP Deoxiadenilsav, dezoxiadenilsav.
DANS 1-dimetilamino-5 szulfonsav. Zöldesen flureszkáló vegyület, amelyet az immunhisztokémiában alkalmaznak az antigének kimutatására.
dansil (Dns, DNS) Az 5-dimetilaminonaftalén-1-szulfonil gyököt jelöli, mely blokkolja az NH2 csoportot. A peptid szintézisben használják.
Darrow vörös Bázikus oxazin festék (C18-H14-N3-O2Cl), amelyet a krezilibolya-acetát helyett használnak a Nissl anyag megfestésére (Mary A. Darrow amerikai festéktechnológus 1894-1973).
darwini Darwinnal kapcsolatos vagy neki tulajdonított.
datum Adat. Egyfajta, tudományos területen használt információ. (L. do, part. pass. perf. adott)
daunorubicin Syn rubidomycin.
dB, db Decibel.
DCG Dacryocystográfia.
dCMP Deoxicitidinsav, dezoxicitidinsav.
de- 1. Távol valamitől; kiesés; nélkül; néha intenzív erőt is kölcsönöz az adott szónak. 2. Ezen előtaggal rendelkező nevek nincsenek ilyen módon feltüntetve, lásd az eredeti szócikküknél. (L. de-, től)
deaciláz 1. A hidrolázok egyik alosztályába tartozik (EC osztály 3), egész pontosan az észterázok, lipázok, laktonázok és hidrolázok alosztályába (EC alosztály 3.1.). 2. Minden olyan enzim, amely katalizálja egy észter kötésben levő acil csoport hidrolítikus leválasztódását, de ide soroljuk azon enzimeket is, amelyek az amid kötéseket és a hasonló acil vegyületeket bontják (EC alosztály 3.5.).
deafferentatio Az emberi test valamely részének érzéskiesése, amelyet általában az adott területről a központba tartó érzőideg megszakítása okoz. (L. de, tól + afferentatio)
dealkoholizálás Folyadékból az alkohol eltávolítása. Szövettani technikában az alkohol eltávolítása egy adott mintából, amelyet előzőleg alkoholos oldatban tartottak. Syn dezalkoholizálás.
deamidatio Az amid csoport hidrolitikus eltávolítása. Syn dezamidáció.
deaminatio Egy amino vegyületről az NH2 csoport általában hidrolízissel történő eltávolítása. Syn dezaminálás.
deamináz (EC csoport 3.5.4.) Enzim, mely a C-NH2 hidrolízisét katalizálja a purinokban, a pirimidinekben és a pterinekben. Syn deamináló enzim.
dearterialisatio Az artériás vér vénássá alakítása, vagyis a vér deoxigenizálása, illetve az artériás vérellátás megszakítása valamely szervhez vagy részéhez. Syn desarterialisatio.
debitum Adósság, hiány, deficit. (L. debitum)
Találatok Magyarázat
oxigén debitum Oxigénadósság, akkor alakul ki, ha fizikai terhelést teljesít a szervezet, vagyis a terhelés megszüntekor a szövetek részére többlet oxigént vesz fel. Megfelel az oxigén deficit kifejezésnek.
deca- Előtag, amelyet az SI vagy a metrikus rendszerben 10-es szorzóként használnak. Deka-ként is alkalmazzák. (G. deka, tíz)
decapacitatio A spermatozoon capacitatiójának kivédése, amely alkalmassá tenné a megtermékenyítésre.
decapitatio Lefejezés.
decapsulatio Valamely tok eltávolítása vagy egy membrán bemetszése.
decerebrál Decerebrálást végez.
decerebrált Olyan preparált állat, vagy olyan beteg, akinek viselkedése az agy súlyos sérülése miatt megfelel a decerebrált állat viselkedésének.
decerebratio Decerebrálás. A corpora quadrigemina alsó széleinek magasságában történő agyeltávolítás, illetve e területen vagy esetleg alatta az agy teljes átmetszése.
deci- (d) Előtag, az SI és a metrikus rendszerben egy-tized jelentéssel (10-1). (L. decimus, tized)
decibel (dB, db) A bel tizede, logaritmikus skálán jelzi a hang relatív hangosságát. (L. decimus, tized + bel)
decidua Syn decidua membrán. (L. deciduus, leválik, membrana, membrán)
Találatok Magyarázat
decidua basalis Az endometriumnak a beágyazódott chorion erek és a myometrium közötti területe, amely a placenta anyai részévé fejlődik. Syn serotina.
decidua capsularis Az endometriumnak a beágyazott chorion erek fölött található rétege, mely amint a chorion erek kitágulnak fokozatosan elvékonyodik és a negyedik hónapra a d. parietalishoz nyomódik, majd gyorsan visszafejlődik. Syn d. reflexa, membrana adventitia (2).
decidua menstrualis A nem terhes méh duzzadt nyálkahártyája a menstruáció idején.
decidua parietalis A terhes méh fő üregét fedő nyálkahártya, amely kívül esik a chorion erek tapadásán.
decidua polyposa Amikor a decidua parietalis az endometrialis felület felé polypoid nyúlványokat ereszt.
decidua reflexa Syn d. capsularis.
decidua serotina Syn d. basalis.
decidua spongiosa A decidua basalisnak a myometriumhoz tapadó része.
decidua vera Syn d. parietalis.
deciduális A deciduával kapcsolatos.
deciduatio Lelökődés. Az endometrium szövetének lelökődése a menstruáció alkalmával. (L. deciduus, leeső)
deciduitis A decidua gyulladása.
deciduoma A deciduális szövet intrauterin képződött, az uterusban visszamaradt tömege, mely vélhetően a decidua sejtek hyperplasiájának következménye. Syn placentoma.
deciduus 1. Nem tartós, kieső, jelezvén azt, ami aktuálisan lehullik. 2. FOGÁSZAT: A tejfogak jelzője, szemben a maradandó fogakkal. Ld deciduus fogak. (L. deciduus, leeső)
declinatio Hajlás, lejtés vagy a normális vertikális helyzettől való egyéb eltérés. (L. declinatio, hajlás, hajlítás)
declivis Syn declivus.
declivus A cerebellum vermis monticulusának hátsó, lejtő része. A primer fissurától caudalisan fekvő lobulus vermalis. Syn declivis. (L. declivis, lefelé lejtős)
decongestans 1. Pangást szüntető. Syn decongestiv. 2. Olyan hatóanyag, amely képes megszüntetni a pangást.
decongestiv Pangást csökkentő. Olyan tulajdonság, amellyel a pangás csökkenthető. Syn decongestans.
decorticatio 1. Kéreg lehámozás. A kéreg vagy a külső réteg eltávolítása bármely szervből, illetve struktúrából egy tokon belül. 2. Műtéti alvadék vagy hegszövet eltávolítása, amely haemothorax kapcsán, valamint elhanyagolt empyema következményeként keletkezett. (L. decortico a kérget eltávolítani)
decrudescentia Enyhülés. Valamely betegség tüneteinek mérséklődése. (L. de- le +crudesco, rosszabbodni, crudus, durva)
decubitalis Felfekvés okozta fekéllyel kapcsolatos.
decubitus 1. A beteg helyzete az ágyban: pl. hátonfekvés, oldalfekvés. Ld decubitus film. 2. Használják a decubitus fekély megnevezésére is. (L. decumbo, lefeküdni)
decusál 1. Keresztez. 2. A kezét karba teszi. (L. decusso X alakot formál)
decussatio pl. decussationes 1. Keresztezés. Általában bármilyen kereszteződés vagy részek metszéspontja. 2. Két homoním rostköteg kereszteződése, amellyel mindegyik az agy ellenoldalára vetül amint az alsóbb centrumokból a felsők felé veszi útját. Syn kereszteződés. (L. decussatio)
Találatok Magyarázat
decussatio pl. decussationes lemniscorum A bal és a jobb lemniscus medialis felszálló szárainak egymással történő kereszteződése a nucleus gracilis és cuneatustól közvetlenül hátrafelé a pyramis tractus kereszteződésének szintjében a nyúltvelőben.
decussatio pl. decussationes pyramidum A pyramis rostok kereszteződése.
decussatio pl. decussationes tegmenti Syn tegmentalis decussatio.
Forel-féle decussatio pl. decussationes Ld tegmentalis d. (2).
fountain decussatio pl. decussationes Ld tegmentalis d. (1).
Meynert-féle decussatio pl. decussationes Ld tegmentalis d. (1).
motoros decussatio pl. decussationes Syn pyramidalis d.
opticus decussatio pl. decussationes Syn chiasma opticum, látóideg kereszteződés.
pyramidalis decussatio pl. decussationes A pyramis nyalábok kereszteződése a nyúltvelő alsó területén. Syn decussatio pyramidum, motoros d.
rubrospinalis decussatio pl. decussationes Ld tegmentalis d. (2).
decussatio pl. decussationes pedunculi superiores cerebellares A bal és a jobb pedunculus cerebellaris superior kereszteződése a caudalis mesencephalon tegmentumában.
tegmentalis decussatio pl. decussationes 1. A bal és a jobb tectospinalis és tectobulbaris tractusok dorsalis tegmentalis decussatioja (fountain- vagy Meynert decussatio, d. fontinalis). 2. A bal és a jobb rubrospinalis és rubrobulbaris tractusok ventralis tegmentalis decussatioja (rubrospinalis- vagy Forel kereszteződés); mindkettő a mesencephalonban történik. Syn decussationes tegmenti.
dedifferenciatio 1. Dedifferenciálódás. A részek visszatérése egy régebbi, egységesebb helyzetbe. 2. Syn anaplasia.
deductio Bizonyos premisszákból folyó következtetések, logikai származékok. A következtetés igaz, ha a premisszák igazak és helyes a deduktív érvelés. Vö. inductio (9).
deepicardialisatio Az epicardium műtéti tönkretétele. Ilyen esetben általában fenolt adnak be, javítandó a myocardium kollaterális keringését.
defecatio Székletürítés a rectumon át. (L. defeco, széklet eltávozása)
defecográfia Kontrasztanyaggal végzett röntgenvizsgálat a defecatio folyamatának kiderítése céljából. (defecatio + G. grapho, írni)
defectiv Hiányt mutató vagy jelző, nem tökéletes, minőségileg nem megfelelő.
defektus Tökéletlenség, hiány, malformatio, dysfunctio. Szemben a deficientiá-val a minőség olyan jellegzetessége, amely inkább mennyiségileg fejezhető ki. (L. deficio, hiányzik)
Találatok Magyarázat
congenitalis ectodermalis defektus Zavart szenved az epidermis és a bőrfüggelékek kialakulása. A bőr síma, szőrtelen, az arc abnormális, a körmök és a fogak is elváltozást mutathatnak, a verítékezés elégtelen lehet. Syn congenitalis ectodermalis dysplasia, veleszületett ectodermalis dysplasia.
fibrosus corticalis defektus A csont kéregállományában levő 1-3 cm átmérőjű hiányt jelenti, mely legtöbbször gyermekeken, a femur alsó szárában fordul elő és fibrosus szövet tölt ki. Ha az elváltozás nagysága meghaladja a 3 cm-t, akkor elnevezése non-ossificalódó vagy non-osteogén fibroma. Syn non-osteogenicus fibroma.
kamrai septum defektus A szív veleszületett rendellenességeinek egyike, melyben legtöbbször a septum spirale nem képes zárni az interventricularis forament.
obstructiv légzési defektus Obstructiv légzési elégtelenség. Az erőltetett légzési manőverek alatt lassul a légáramlás, és ez általában a kilégzés fázisában mutatkozik.
pitvari septum defektus Veleszületett elváltozás, amelyben a szívpitvarok közötti interatrialis septumon rés van, mivel a foramen primum vagy a foramen secundum nem tökéletesen zárt.
restrictiv légzési defektus Restrictiv légzési elégtelenség. A tüdővolumen csökkenését nem magyarázza légúti elzáródás, szűkület. Rendszerint a totális tüdőkapacitás csökkenésével jellemezhető.
telődési defektus A kontrasztanyag a röntgenképen nem tölti ki teljes mértékben a térfoglaló elváltozást. A jelenség főként az üreges szervekben szembetűnő, pl. báriumos beöntés alkalmával ábrázolódik a polypus. De ezt a kifejezést használják radionuklid szerv- scannelésnél, mint pl. a máj 99mTc-szulfur scannelése esetén.
defense Védekezés. Pszichológiai mechanizmus a szorongás kontrollálására, pl. racionalizáció, kivetítés. (L. defendo, védekezek vmi elől)
Találatok Magyarázat
ur-ddefense Ősi védekező reakciók. Ld ur-defenses. (Ger. ur-, primitiv + defenses)
defensinek A bázikus antibiotikus hatású peptidek osztályába tartozó vegyületek, amelyek a neutrophil sejtekben találhatók, és antibakteriális hatásukat a baktériumok membránjának károsítása révén fejtik ki. (L. defendo, védeni)
defenzivitás Túlzott védelmi állás. Érző ingerre adott túlzott válasz.
Találatok Magyarázat
auditoros ddefenzivitás Hangra adott túlzott válaszreakció (pl. a hang intenzitása vagy újszerűsége következtében).
oralis defenzivitás Oralis védekező reakció. Ízekre, illetve a szájba helyezett anyag összetételére adott túlzott válaszreakció.
tactilis defenzivitás Érzéki integratív dysfunctio, vagyis tapintási ingerre adott túlzott válasz.
deferencialis A ductus deferens-el kapcsolatos.
deferens Elvivő. (L. deferens elvinni)
deferentectomia Syn vasectomia. (ductus deferens + G. ektomé, kivágni)
deferentitis A ductus deferens gyulladása. Syn vasitis.
defervescentia Leláztalanodás. Lázas, emelkedett hőmérséklet csökkenése. (L. defervesco, a forrás megszűnése)
defibrillatio A szívizom fibrillatiojának megszűnése, megszüntetése (legyen az pitvari, vagy kamrai), vagyis a normális ritmus helyereállítása.
defibrillátor 1. Minden olyan hatóanyag vagy módszer, pl. elektroshock, amely leállítja a kamrai izomzat fibrillatioját és helyreállítja a normális szívverést. 2. Defibrillatio céljára, elektroshock előállítására alkalmas műszer.
defibrinatio A fibrin eltávolítása a vérből, mely rendszerint a vér állandó rázásával, üveggyöngyöt vagy szilánkot tartalmazó vértárolóban történik.
deficientia Valami nem elegendő mennyiségben van jelen a szervezetben pl. tápanyag, haemoglobin. Utalhat mentalis- vagy aktivitási elégtelenségre (pl. enzim aktivitási elégtelenség, a vér oxigén szállításának deficientiaja, mentalis deficientia), de amennyi megvan, az normális minőségű. Ld hiánybetegségek. (L. deficio, hiányzik)
Találatok Magyarázat
antitripszin deficientia Az α1-antitripszin, vagyis az emberi serum egyik glikoproteinjének hiányát jelenti. Súlyos alakja gyakran familiáris emphysemával vagy májcirrhosissal szövődik.
felnőttkori laktáz deficientia A laktáz enzim hiánya felnőttkorban manifesztálódik, tej intolerancia és malabsorptio képében. Bármely olyan betegség, amelynek következtében a bélben a nyálkahártyasejtek károsodást szenvednek, létrehozhatja a felnőttkori laktáz elégtelenséget.
glukóz-6-foszfát dehidrogenáz deficientia G-6-P-D hiány. Veleszületett enzimdefektus, amely fontos szerepet játszik a sejten belül a reduklált nukleotidok koncentrációjának fenntartásában. Több anaemiafajta is ezen enzim hiányára vezethető vissza, pl. favismusban, primaquin és más gyógyszer érzékenységben észlelt anaemiák, az újszülöttek anaemiája, valamint a krónikus nem spherocytás haemolyticus anaemia.
β-d-glukuronidáz deficientia Ritka, autoszomális recesszív öröklődésmenetű kórkép, amely többféle allélikus alakban fordul elő. Az abnormális mukopoliszacharid anyagcsere következtében progressiv mentalis degeneratio, hepatosplenomegalia és dysostosis multiplex észlelhető.
LCAT deficientia Ritka megbetegedés, melyet cornea opacitas, haemolyticus anaemia, proteinuria, veseelégtelenség, korán fellépő atherosclerosis, igen alacsony LCAT szint (lecitin-koleszterol aciltranszferáz) jellemez. Ez utóbbi következményeként a nem észterifikált koleszterin a vérben és a szövetekben felgyülemlik.
leukocyta adhéziós deficientia (LAD) Örökletes betegség, amelyben a CD18 adherencia- komplex kóros volta zavarja a kemotaxist. A kórképre a recidív bakteriális fertőzések és nehezen gyógyuló sebek jellemzők.
deficit Hiány. Annak következtében lép fel, hogy valamit a szervezet gyorsabban elfogyaszt, illetve gyorsabban elveszít, mint amilyen sebességgel a pótlása, felvétele megtörténhet. (L. deficio, hiányzik)
Találatok Magyarázat
bázis deficit A vér pufferbázis koncentrációjának csökkenése, amely metabolikus acidosist jelez, esetleg kompenzált respiratoricus alkalosis eredménye.
oxigén deficit A fizikai terhelés korai stádiumában, valamint a tartós terhelés alatti oxigénfogyasztás közötti különbség. Gyakran oxigénadósságnak is nevezik.
pulzus deficit 1. A perifériás artérián tapintható pulzus kimaradása egy vagy több szívverés időtartamára, amely jelenség gyakran észlelhető pitvarfibrillatioban. 2. Az említett, hiányzó pulzushullámok száma (a szív fölött hallgatott ütések számából kivonva a periférián észlelt pulzushullámok számát).
deflectio 1. Elfordulás. Az egyik oldalra fordulás. 2. Az EKG-n a görbének az izoelektromos alapvonaltól való eltérése. Az EKG-görbén bármely hullám vagy komplexus. (L. deflecto, oldalt hajolni)
deflexio A magzati fej helyzetének leírása az anyai medencéhez viszonyítva, amelyben a fej leszállása nonflectált vagy extendált alakban történik. ((de- + L. flexio, hajlik)
defluvium Syn defluxio. (L. defluo, lefolyik)
defluxio 1. Le- vagy kiesés, mint pl. a haj kihullása. Ld effluvium. 2. Folyadék le-, vagy elfolyása. Syn defluvium. (L. defluo, elfolyik)
deformatio 1. Deformálódás. Az alak normálistól való eltérése, különösen a régebben normális struktúra vagy tag megváltozott alakja. Ez az organogenesist követően a musculoskeletalis rendszerben mutatkozik (pl. dongaláb). 2. Syn deformitás. 3. REOLÓGIA: Egy masszára gyakorolt fizikai behatás következtében fellépő alakváltozás. (L. deformo, alaktalanít)
deformitás A normális nagyságtól vagy alaktól való, torzulásban megnyílvánuló tartós struktúrális elváltozás. Lehet veleszületett és szerzett. Syn deformatio (2).
Találatok Magyarázat
Akerlund deformitás Indentatio, incisura kialakulása a bulbus duodenin (fekélyfészek) a radiológiai képen.
ezüstvilla deformitás Colles törés esetén villára emlékeztet.
gomblyuk deformitás Az extensor digitorum ín középujji részén levő szakadás, amelyet a metacarpophalangealis és a distalis interphalangealis ízületekben extensio és a proximalis interphalangealis ízületekben flexio jelez.
Madelung-féle deformitás Distalis radioulnaris deformitás, amely a radius medialis részének relatív tengely-növekedési visszamaradásából származik, ezért a radius proximalisan és ulnarisan behajlik.
puskatus deformitás Cubitus varus kialakulása a könyök condylus törése következtében, amelyben az extendált alkar tengelye nem követi a kar tengelyét, hanem áttolódott a középvonal felé.
redukciós deformitás Egy vagy több testrész veleszületett hiánya, illetve gyengülése, rendszerint végtagról van szó.
torziós deformitás ORTOPÉDIA: Valamely végtag egyik részének rotatiójából adódik, amely a végtag hossztengelyéhez képest elfordult.
degenerálódik 1. A szellemi, a fizikai vagy a morális állapotnak alsóbb szintjére esés; az elfogadott állapot, szint, norma alatt levés. 2. A normális vagy elfogadható alatt lenni, valami ez alá süllyed.
degeneratio 1. Magasabb szintről alacsonyabbra ereszkedés. 2. A szellemi, a fizikai, az erkölcsi minőség romlása. 3. A sejtekben, szövetekben retrogressiv patológiás elváltozások, amelynek következtében romlik, illetve megszűnik a működés. Néha reverzibilis. (L. degeneratio)
Találatok Magyarázat
adiposus degeneratio Syn zsíros degeneratio.
amyloid degeneratio A sejteknek, rostoknak, szöveteknek, szerveknek amyloiddal történő infiltrációja. Syn viaszos d.
ascendáló degeneratio 1. Felszálló d. A sérült idegrost retrograd, vagyis az idegsejt irányába történő degeneratioja. 2. Spinalis gerinclaesio cephalicus terjedése.
atheromatosus degeneratio Lipid anyag lokális felhalmozódása (atheroma) az artériák intimalis és subintimalis területén, ami később fibrosus, elmeszesedő szűkületet eredményez.
calcareosus degeneratio Degeneratio calcarea. Egész pontosan itt nem valódi degeneratioról, hanem oldhatatlan kalcium sók (előzetesen degenerálódott és necrotizált), szövetekben történő lerakódásáról van szó, miként dystrophiás calcificatio esetében.
caseosus degeneratio Elsajtosodás. Syn necrosis caseosa.
kolloid degeneratio A mucoid d.-hoz -amelyben besűrűsödött az anyag- hasonlít.
descendáló degeneratio 1. Leszálló d. A sérült idegrost orthograd, vagyis a sérüléstől distalis (waller) d.-ja. 2. A spinalis gerincvelő laesio szintjétől caudalisan kialakuló elváltozás.
disciform degeneratio Subretinalis neovascularisatio retina leválással és bevérzéssel, amelynek következtében végül is fibrosus szövettömeg keletkezik a látásélesség jelentős csökkenésével.
elastoid degeneratio 1. Degeneratio elastica. Syn elastosis (2). 2. Az artéria fal elasticus szöveteit érintö hyalin d., mely az uterus visszafejlődésekor észlelhető.
elastoticus degeneratio Syn elastosis (2).
familiaris pseudoinflammatoros macularis degeneratio Az élet ötödik évtizedében mutatkozó macularis d., melyben hirtelen centrális scotoma alakul ki az egyik szemen, majd rövidesen hasonló elváltozás észlelhető a másik szemen is.
fascicularis degeneratio Izomdegeneratio, amelynek oka a motoros idegek pusztulása az agytörzsben vagy a gerincvelőben.
fibrinoid d., fibrinosus degeneratio A festési reakció során fibrinre emlékeztető acidophil refraktilis anyaglerakódás észlelhető, mely előfordulhat a kötőszövetben, az érfalban, de máshol is.
fibrosus degeneratio Nem valódi degeneratio, inkább helyreállítási folyamat; előzetesen degenerativ folyamat vagy necrosis által károsodott sejtek és egyes szövetterületek sejtes rostos szövettel telődése.
gerincvelői szubakut kombinált degeneratio A gerincvelő B12-vitamin hiány fennálltakor kialakuló elváltozása, melyet gliosis, valamint a hátsó és oldalsó oszlopok spongiform degeratioja jellemez. Syn Putnam-Dana szindróma, B12 vitamin okozta neuropathia.
hepatolenticularis degeneratio 1. Örökletes betegség, melyben a májban végbemenő rézlerakodás következtében krónikus hepatitis majd cirrhosis alakul ki. Emellett lenticularis (a pallidumban és a putamenben) degeneratio, az agykéregben, a kisagyban, a basalis ganglionokban és az agytörzsi magokban jelentős astrocyta hyperplasia észlelhető. A coeruloplasmin és a réz plasmaszintje csökkent, a réz vizelettel történő ürítése fokozott, a máj, az agy és a vesék igen nagy mennyiségben tartalmaznak rezet. A klinikai képhez a corneaban megfigyelhető aranyszínű pigment lerakodása (Kayser-Fleischer gyűrűk), dysphagia, dysarthria, rigiditas, végtagkinyújtáskor fokozódó, durva hullámú nyugalmi tremor (szárnycsapó tremor, flapping tremor) tartozik. 2. Syn Wilson kór (1).
hyalin degeneratio A degenerativ folyamatok egy csoportja, amely különböző sejteket, illetve szöveteket támad meg és kerek cseppeket vagy széles kötegeket teremt homogén, áttetsző, acidophil és fénytörő anyagból. Megjelenhet a kollagénben, régi fibrosus szövetben, az arteriolák vagy a méh izomzatában és a parenchymás sejtekben levő hyalin cseppekben. Syn hyalinosis.
mucoid degeneratio Bármely kötőszövet zselatin szerű vagy mucoid anyaggá alakulása. Syn myxomatosis (1).
orthograd degeneratio Syn Waller d.
parenchymás degeneratio Degeneratio parenchymatosa.
reticularis degeneratio Multilocularis bulla által előidézett súlyos epidermalis oedema.
szekunder degeneratio Syn Waller d.
szürke degeneratio A gerincvelő fehér állományában látható, ahol az idegrostok elvesztve myelin hüvelyüket sötétebb színt öltenek.
transsynapticus degeneratio Idegsejt atrophia, mely az idegsejttel synapticus kapcsolatban álló axon sérülésének következtében alakul ki. Főként a corpus geniculatum lateraleban észlelhető.
viaszos degeneratio 1. Syn amyloid d. 2. Syn Zenker-féle d.
waller degeneratio A perifériás ideg distalis szegmentjében észlelhető degeneratio (mind az axonban, mind a myelinhüvelyben), amennyiben megszakad a kapcsolata az idegsejttel. Syn orthograd d., szekunder d.
Zenker-féle degeneratio A hyalin degeneratio vagy izomsejt necrosis egyik alakja, amely súlyos infekciót kísérhet. Syn viaszos d. (2).
zsíros degeneratio A sejtek cytoplasmajában, gyakran sérülés következtében mikroszkóposan észlelhető zsírcseppek keletkeznek. Syn adiposus d., steatosis (2).
degenerativ Degeneratioval összefüggő.
deglutitio A nyelés aktusa. (L. deglutio, nyelni)
degradatio Valamely kémiai vegyület kevésbé komplexxé alkulása.
degustatio 1. Az ízlelés aktusa. 2. Az íz érzése. (L. degustatio ízlelés)
dehidratáz A liáz enzimek alcsoportja (hidroliáz), amely a hidrogént és a OH-t víz alakjában távolítja el a vegyületről, magaután hagyva egy kettős kötést, illetve kettős kötéssel lát el egy vegyületet úgy, hogy két vegyületből, eltávolítva belőlük a vízmolekulát egy harmadikat képez.
dehidráz A dehidratáz enzim régi elnevezése.
dehidro- Előtag, amelyet olyan kémiai vegyületek előtt használnak, amelyek egy gyakoribb vegyületnél két H+-nal kevesebbet tartalmaznak. Pl. dehidroaszkorbinsav, amely minden egyéb vonatkozásban megegyezik az aszkorbinsavval, kivéve, hogy két H atommal kevesebb van benne. A szisztémás nomenklatúrában inkább a didehidro- előtagot használják, mivel az logikusabb.
dehidrogenatio Dehidrogenálás. Egy adott vegyületről egy pár H atom enzimatikus módon (dehidrogenáz révén) vagy egyéb katalítikus behatással történő eltávolítása.
dehidrogenáz Enzim, amely azáltal oxidálja a vegyületeket, hogy hidrogént távolít el az anyagcsere során (hidrogén donor) és az eltávolított hidrogént átviszi egy másik vegyületre (hidrogén akceptor).
dehiscentia Nyitottá válás, kihasadás, nyílás képződés valamely természetes vagy varrat- vonal mentén. (L. dehisco, széthasad)
dehydratio 1. Dehidrálás, a víz eltávolítása. Syn anhydratio. 2. A víztartalom csökkentése. 3. Syn exsiccatio (2). 4. Syn desiccatio.
deinstitutionalisatio Hazabocsájtás. Az intézetben levő beteg elmeosztályról történő elbocsájtása olyan kezelési program alapján, amely részben otthonában zajlik, illetve más társadalmilag alátámasztott programban való részvételt jelent.
dejectio 1. Székelés. Syn depressio (4). 2. Ürülék kibocsájtása 3. Az ilyenképpen kiengedett anyag. (L. deicio, lehajít, part. perf. dejectus)
deka- Ld deca-.
dekalcifikáció 1. A kalcium sók eltávolítása a csontokból és a fogakból in vitro vagy betegség következtében. 2. A kalcium kiválása a vérből oxalát vagy fluorid által, illetve a vérben oldott kalcium átalakulása nem ionizált alakká citrát adására; mindezek gátolják a véralvadást. (L. de-, el + calx, mész + facio csinál)
dekalcifikálás Dekalcifikációt eredményező hatóanyag vagy eljárás.
dekarboxiláció A karboxil gyökről egy széndioxid gyök eltávolításának enzimatikus folyamata.
dekarboxiláz Bármely enzim, amely képes eltávolítani a karboxil csoportról egy széndioxid csoportot.
dekoleszterinizáció A vér koleszterol (koleszterin) koncentrációjának terápiás céllal történő mérséklése.
dekompenzáció 1. Dekompenzálódás. Szívbetegségben a kompenzáció sikertelensége, illetve elégtelensége. 2. Szellemi zavar megjelenése vagy romlása a védelmi mechanizmus hiányossága folytán.
dekompozíció Lebomlás. Syn rothadás.
dekompresszió A nyomás eltávolítása, megszüntetése. (L. de- ról, el, comprimo, összenyom)
Találatok Magyarázat
cardialis dekompresszió A szív dekompressziója. A pericardiumba történő bemetszés vagy az ott levő folyadék szívásos eltávolítása acélból, hogy a nyomás alól felszabadítsuk a szívet. Syn pericardialis d.
cerebralis dekompresszió Agyi dekompresszió. A koponya egy darabjának, általában a subtemporalis területen, a durába történő incisióval végzett eltávolítása, mérséklendő az intracranialis nyomást.
ideg dekompresszió Az ideggyök nyomás alóli felszabadítása, az idegtörzset lenyomó szalag műtéti kivágása vagy a csontos csatorna kiszélesítése révén.
pericardialis dekompresszió Syn cardialis ddekompresszió
spinalis dekompresszió Gerincvelő dekompresszió. A gerincvelőről daganat, cysta, bevérzés, a nucleus pulposus betüremkedése, tályog vagy csontos növedék okozta nyomás eltávolítása.
dekomprimál felszabadít, kiszabadít, csökkenti a nyomást (pl. idegszálat összenyomó daganat kimetszése az ideg funkciójának helyreállítása céljából)
dekontamináció Méregtelenítés. Mérgező gáz vagy egyéb környezeti károsító hatás eltávolítása, illetve semlegesítése.
delaminatio Delaminálás. Különböző rétegekbe történő szétválasztás. (L. de- tól + lamina, vékony lemez)
deleteriosus Károsító, noxiosus, veszélyes. (G. deleterios eredete deleomai, károsít)
deletio Eltávolítás. A genetikában a genetikai anyag egy részének bármilyen spontán eliminálódása, legyen az citológiailag észlelhető (kromoszómális deletio) vagy csak fenotípusosan észrevehető (pont deletio). (L. deletio, tönkremenetel)
Találatok Magyarázat
kromoszómális deletio A kromoszóma egy részének mikroszkóposan bizonyítható vesztesége. Ld monoszómia.
deliberatio 1. Kiszabadítás. A szülő nő szülésközbeni segítése. 2. Zárt helyről történő kihozás, miként a magzatot az anyaméhből, egy idegentestet pl. tokban levő daganatot vagy cataractás szemlencsét. (L. de- + liber, szabad)
deliquescentia Nedvesedés, folyékonnyá válás a levegőből történő vízmegkötés által. Bizonyos sók sajátsága, mint pl. a CaCl2. (L. deliquesco, olvad)
deliria A delirium többesszáma.
deliriosus Delirium állapotában levő, deliráló.
delirium mussitans átmeneti tudatzavar hőemelkedés során, a beteg eszméletlen, de folyamatosan motyog összefüggés nélkül
delirium, pl. deliria Megváltozott tudatállapot. Ide tartozik a zavartság, a háborodottság, a desorientatio, a gondolkodás-, a memória-, a felfogás zavara (hallucinálás, illúziók), hiperaktivitás, ingerlékenység, az autonóm idegrendszer túlműködése. Mindezeket előidézhetik toxikus anyagok és anyagcserezavarok. (L. deliro, őrültnek lenni)
Találatok Magyarázat
poszttraumás delirium, pl. deliria Trauma okozta agysérülés következménye.
delirium, pl. deliria tremens (DT) Az alkoholmegvonás, amennyiben azt erős alkoholizálás előzte meg súlyos, gyakran halálos formája. (L. tremo, reszket)
delle A megfestett készítményen az erythrocyta központi, gyengébben festődő területe. (Ger. Delle, kút)
dellen Kutacska. Sekély, csészealjszerű, mintegy 1,.5-2,0 mm átmérőjű, jól látható bemélyedés a cornea szélén, mely a lokális dehidráció jele. Más néven Fuchs dellen. (Ger. Dellen, kutacska)
delta (d,,) 1. A görög ABC negyedik betűje. 2. KÉMIA: Kettős kötés, felül számozva (pl. 5) a láncban elfoglalt helyzetét jelenti; egy reakcióban hő alkalmazása (A==>> B); a hőkezelés hiánya, áthúzott ; egy molekulán belül két atom távolsága vagy a helyettesítő (szubsztituens) karboxil gyökben a negyedik atom, illetve egyéb funkcionális csoport ((); változás ((); vastagság ((), az NMR-en kémiai eltolódás ((). 3. ANATÓMIA: Egy háromszögletű felszín.
delta kontroll Egy adott beteg laboratóriumi leleteiben az egymást követő értékek összehasonlítása, a hirtelen változások észlelése céljából. Rendszerint a számítógépes minőségellenőrzési program szolgáltatja.
delta-amino-levulinsav (ALA) Az amino-levulinát szintetáz által glicinből és szukcinil koenzim A-ból előállított vegyület. A delta-amino-levulinsav (ALA) a porfobilinogén prekurzora, ennek folytán a hematin bioszintézisének közti terméke. A delta-amino-levulinsav (ALA) szintje emelkedett ólommérgezésben.
deltoid 1. A görög betűjére emlékeztető ; háromszögletű. 2. Syn musculus deltoideus, delta izom. (G. deltoidés, mint a betű)
delusio Tévhit, hóbort, illetve helytelen megítélés, amelyet az adott kérdésben rendelkezésre álló bizonyítékok ellenében hangoztat valaki. (L. deludo, hamisan játszik)
Találatok Magyarázat
nagyzási delusio Valakinek abban megnyílvánuló tévhite, hogy gazdag, bölcs, fontos, hatalma van, stb.
nem szisztematizált delusio Rendszerezetlen tévhit. Egymással nem kapcsolt, nem összefüggő delusio.
organikus delusio Agysérülés kapcsán tapasztalt, illetve Alzheimer kórban keletkező tévhit, de kokain és más drogok élvezete kapcsán is előállhat.
persecutoros delusio Üldözéses téveseszme. Üldöztetésben megnyilvánuló tévhit, mely a paranoid schizophrenia jellemző tünete.
szomatikus delusio Olyan tévhit, amely a beteg saját szervezetére, szerveire, testrészeire vonatkozik. Néha elválaszthatatlan a hypochondriától.
szisztematizált delusio Rendszerezett tévhit. Olyan delusio, amely logikailag ugyan megállja a helyét, de kiindulása téves és a beteg életének egy meghatározott részére korlátozódik.
tagadási delusio Valakinek abban megnyílvánuló tévhite, hogy a világ, valamint az összes ahhoz kapcsolódó dolog nem létezik.
delusionalis A delusioval kapcsolatos.
dematiaceosus Sötét színű, barna vagy fekete conidiumokat, hyphákat jelez. Rendszerint sötét színű gombákat elnevezése.
dementia Általában az intellektus és a gondolkodás progresszív romlását jelenti, ugyanakkor nem károsodik a felfogás, a tudat. Különböző betegségek, leggyakrabban organikus agyi megbetegedések okozzák. Desorientatio, memóriazavar, valamint nem megfelelő ítéletalkotás és intellektus jellemzi. Az érzelem is halványodik, labilissá válik. Syn amentia (2). (L. de- fosztóképző + mens, értelem)
Találatok Magyarázat
Alzheimer dementia Syn Alzheimer kór.
dialízis dementia Syn dialízis encephalopathia szindróma.
paralyticus dementia Krónikus syphilis okozta meningoencephalitis következményeként kialakuló dementia és paralysis.
poszttraumás dementia Agysérülés által előidézett dementia.
presenilis dementia 65 éves kor előtt kialakuló Alzheimer dementia; Syn Alzheimer kór.
primer dementia Minden egyéb ok nélkül keletkező d.
primer senilis dementia Syn Alzheimer kór.
senilis dementia 65 év felett kezdődő Alzheimer betegség.
szekunder dementia Olyan krónikus d., amely vagy psychosis vagy egyéb mögöttes betegség következményeként alakult ki.
vascularis dementia Az intellektuális működés fokozatos romlása focalis neurológiai tünetek kiséretében. Oka multiplex agyi infarctus.
demi- Fél, kisebb. Ld hemi-, semi-. (L. dimidius, fél)
demilune 1. Félhold. Kis testecske, amely félhold alakú. 2. A Plasmodium falciparum gametocitája. (Fr. félhold)
demineralisatio A test vagy egy szerv ásványianyag tartalmának vesztése, illetve csökkenése. Gyakran a csontra alkalmazott kifejezés.
Demodex Apró, a bőrben tartózkodó, általában a faggyúmirigyek és a hajfolliculusok mentén észlelhető atkák neme. (G. demos, faggyú + dex, szú)
demográfia A népesség tanulmányozása, különös tekintettel annak nagyságára, termékenységére, halálozására, növekedési ütemére, kormegoszlására, vándorlására és vitális statisztikájára. (G. demos, népesség, + grapho, leír)
demulcens 1. Elsimító, az irritáló hatást eltávolító. 2. Olyan hatóanyag, amely főleg a nyálkahártya felszínén képes mérsékelni valami izgató hatását, pl. mucilago vagy olaj. (L. demulceo, lágyít)
demyelinisatio Az axon megmaradása mellett a myelin hüvely elvesztése. Központi demyelinisatio a központi idegrendszerben (pl. sclerosis multiplexben), perifériás demyelinisatio a perifériás idegrendszerben mutatkozik (pl. Guillan-Barré szindrómában).
denaturálás Denaturálást eredményező folyamat.
denaturált 1. A normálistól eltérővé tett. Gyakran alkalmazzák hővel vagy más módon kezelt proteinekre, illetve nukleinsavakra, aminek hatására azok tercier szerkezete megváltozott. 2. Alkoholféleség, melyet metanolnak etanolhoz történő adásával állítanak elő.
dendriform Fa alakú vagy elágazó. Syn arborescens, dendriticus (1), dendroid. (G. dendron, fa, + L. forma, alak)
dendrit 1. Az idegsejtek két fajta protoplasma nyúlványának egyike (a másik az axon). Syn dendriticus processus, dendron, neurodendrit. 2. Elágazó kristálystruktúra, mely egy ötvözet lehülésekor áll elő. (G. dendrités, fával kapcsolatos)
dendriticus 1. Syn dendriform. 2. Az idegsejtek dendrit nyúlványával kapcsolatos.
dendroid Dendriticus. Syn dendriform. (G. dendron, fa, + eidos, megjelenés)
dendron Syn dendrit (1). (G. fa)
denervál Denervatiot okoz.
denervatio Denerválás. Az idegellátás megszüntetése.
dengue Dengue láz. A dengue vírus okozta és az Aedes rendbe tartozó szúnyog által közvetített megbetegedés, mely a trópusi és szubtrópusi területeken fordul elő. A betegség súlyosságát tekintve 4 fokozatra osztható: I.: Láz és általános tünetekkel, II.: Spontán vérzések (bőrön, ínyben, gastrointestinalis tractusban), III.: Izgatottság és keringési elégtelenség, IV.: Súlyos shock. Syn: dengue haemorrhagiás láz. (Sp. a "dandy" láz rossz kiejtése)
denidatio A méh felületi nyálkahártyájának levetése, a menstruatios decidua lelökődése. (L. de ról + nidus, fészek)
dens, pl. dentes 1. Syn fog. 2. Erős, fogszerű nyúlvány, amely a testből annak tengelyvonalában felfelé irányul vagy epistropheus, amely körül az atlas forog. Syn dens epistrophei. (L)
Találatok Magyarázat
dens, pl. dentes caninus, pl. dentes canini Syn szemfog.
dens, pl. dentes deciduus, pl. dentes decidui Syn tejfog.
dens, pl. dentes in dente A fogképződés fejlődési zavara, amelyben a corona alkotásában résztvevő epithelium invaginálódik a pulpa-térként kifejlődő részbe, a kalcifikálódás bekövetkezésekor a zománcnak és a dentinnek a pulpa üregbe történő invaginációja látható, amely a röntgen képen fog a fogban megjelenést mutat.
dens, pl. dentes incisivus, pl. dentes incisivi Syn metszőfog.
dens, pl. dentes molaris, pl. dentes molares Syn őrlő, molaris fog. Ld molaris.
dens, pl. dentes permanens, pl. dentes permanentes Syn maradandó fogak.
dens, pl. dentes premolaris, pl. dentes premolares Syn premolaris fogak, kisőrlők.
dens, pl. dentes serotinus Syn későn áttörő vagy bölcsességfog.
dent-, denti-, dento- Fog-, dentalis. Ld odonto-. (L. dens, fog)
dentalgia Syn fogfájás. (L. dens, fog + G. algos, fájdalom)
dentalis A foggal kapcsolatos. (L. dens, fog)
dentált Hornyolt, rovátkolt, fogazott. (L. dentatus, fogazott)
dentaria Fogászat. Egészségtudomány, amelybe az oralis-facialis komplexus fejlődéstana, anatómiája, élettana és patológiája, valamint az e területen végzett megelőzés, diagnózis, illetve a deformitások, a betegségek, a traumák kezelése tarozik. Syn odontológia.
Találatok Magyarázat
igazságügyi fogászat. 1. A fogászati tények jogi döntésekben történő alkalmazása; a fogászati lelet felhasználása egy hulla azonosításánál. 2. A törvény érvényesülése a fogászati gyakorlatban.
preventiv fogászat. A fogászati gyakorlat azon elképzelése és módszere, amely igyekszik a cariest felkutatni, keletkezését, kialakulását, visszatérését és előrehaladását megakadályozni.
helyreállító fogászat. A fogak amalgámmal, szintetikus, porcelánszerű töméssel, gyantával és inlay-el történő kezelése. Ld oralis sebészet, implantio.
dentes A dens (fog) többesszáma. (L)
denti- Ld dent-.
denticula 1. Syn endolith. 2. Kemény, felületen levő fogszerű nyúlvány. (L. denticulus, kis fogacska)
dentifricium Fogkrém, illetve minden fogtisztítás céljára alkalmazott készítmény, pl. fogpor, fogpaszta, fogkrém, fogöblítő szájvíz. (L. dens, fog, + frico, dörzsöl)
dentigerosus Fogból eredő vagy foggal kapcsolatos, mint d. cysta. (denti- + L. gero, hordoz)
dentilabialis A fogakhoz és az ajkakhoz kapcsolódó. (denti-+ L. labium, ajak)
dentilingualis A fogakkal és a nyelvvel kapcsolatos. (denti + L. lingua, nyelv)
dentin A fog kemény állománya. Kalcifikálódott szövet, de keménysége nem éri el a zománcét, viszont a cementét meghaladja. Mintegy 20%-a szerves matrix, főleg kollagén, de tartalmaz valamennyi elasztint és mukopoliszacharidot is. Anorganikus részében (70%) főleg hidroxiapatitot találunk és bizonyos mennyiségű karbonát, magnézium, valamint fluorid is részt vesz alkotásában. A dentint sok keskeny tubulus járja át a pulpaüregtől kifelé indulva, a tubulusokban az odontoblastok nyúlványai találhatók. Syn dentinum. (L. dens, fog)
Találatok Magyarázat
interglobularis dentin A dentin matrixa tökéletlenül kalcifikálódott, így az a dentin perifériája felé a kalcifikálódott globulusok között helyezkedik el.
irregularis d., irritált dentin Szabálytalan d. Syn tercier d.
opaleszkáló dentin Rendszerint együtt jár a dentinogenesis imperfecta-val. A fogaknak szokatlan opaleszkáló, áttetsző megjelenést kölcsönöz.
primer dentin Elsődleges d. A gyökér teljes kialakulásáig képződő dentin.
reparativ dentin Syn tercier dentin
scleroticus dentin Jellemzője a dentalis tubulusok elmeszesedése. Ez lehet sérülés vagy a normális öregedés következménye. Syn transparens d.
szekunder dentin Másodlagos d. A normál pulpaműködés következményeként jelenik meg a foggyökér kialakulását követően.
tercier dentin Harmadlagos d. Morfológiailag szabálytalan d., amely valamilyen irritáns hatására alakul ki. Syn irregularis d., irritált d., reparativ d.
transparens dentin Áttetsző dentin. Syn scleroticus d.
dentinalgia A dentin érzékenysége vagy fájdalma. (dentin + G. algos, fájdalom)
dentinalis Dentinnel kapcsolatos.
dentinocementalis A fogak dentinjével és cementállományával kapcsolatos.
dentinoenamelis A fogak dentin és zománcállományával kapcsolatos. Syn amelodentinalis.
dentinogenesis A fogfejlődés során a dentinképződés folyamata. (dentin + G. genesis, képződés)
Találatok Magyarázat
dentinogenesis imperfecta Veleszületett rendellenesség, melyben a fogak áttetszően szürkék vagy sárgás-barnák, és ez mind a tejfogakra, mind a maradandó fogakra érvényes. A zománc könnyen reped, törik, az így exponált dentin gyorsan elkopik. Röntgenvizsgálattal a pulpakamra és a csatorna elzáródottnak tűnik, a gyökerek rövidek és tompák. Gyakran társul osteogenesis imperfecta-val.
dentinoid 1. Dentinre emlékeztető. 2. Syn dentinoma. (dentin + G. eidos, emlékeztet)
dentinoma Ritka benignus odontogen daganat, mikroszkóppal a fibrosus stromában dysplasiás dentin és epithel szálak láthatók. Syn dentoid (2). (dentin + G. oma, daganat)
dentinum Syn dentin. (L. dens, fog)
dentiparosus Fogat hordozó. (dens + L. pario, szül)
dentitio Fogazat, fogzás. A természetes fogak jelenléte az állkapocs fognyúlványában. Egyaránt lehetnek tej- és maradandó fogak, melyek vegyesen is előfordulhatnak. (L.)
Találatok Magyarázat
deciduus dentitio Syn tejfogazat.
elhúzódó dentitio A fogak a szokottnál később történő kitörése.
permanens dentitio Állandó fogazat, melyet felnőttekben 32 fog alkot. A fogak négy kvadránsba oszthatók, minden kvadránsban normális esetben két metsző, egy szemfog, két kétcsúcsú premolaris (kis őrlő) és három molaris (nagyőrlő) található. Ez a sorrend a középvonaltól kiindulva értendő.
primer dentitio Tejfogazat. Syn deciduus d.
retardált dentitio Késő fogzás, amelyben a meszesedés, a megnyúlás, a kitörés a normálisnál később következik be, aminek oka szisztémás anyagcserezavar (pl. hypothyreoidismus).
szekunder dentitio Syn permanens vagy állandó fogazat.
dento- Ld dent-.
dentoalveolaris Általában az alveolaris csontnak közvetlenül a fog mellett levő részét jelöli, de használják a fog és az alveolus egységének jelzésére is.
dentulosus Természetes fogak vannak a szájban.
dentura 1. Fogmű. A hiányzó fogak és a mellettük levő szövetek mesterséges pótlása. 2. néha az állatok fogsorára alkalmazott kifejezés.
Találatok Magyarázat
komplett dentura Teljes fogmű. A természetes fogsor pótlására szolgáló, a mandibula és a maxilla alakjához idomuló fogprotézis.
azonnali időleges dentura Olyan teljes vagy részleges fogpótlás, amelyet a kihúzott fog helyére azonnal feltesznek.
átmeneti dentura Syn ideiglenes d.
fixált részleges dentura Egy vagy több hiányzó fog pótlása oly módon, hogy a pótolt fogazat kapcsolatban áll a támasztékául szolgáló meglevő természetes fogakkal és gyökerekkel, ezáltal egyszerű módszerrel nem is távolítható el. Syn híd (3).
implantált dentura Fogbeültetés. Olyan fogpótlás, melynek stabilitását részben vagy teljesen a lágyszövet alá beágyazott alap képezi.
ideiglenes dentura amelyet a végleges fogmű elkészültéig helyeznek be esztétikai okból, rágás-, szájzárás-, stb. céljából, hogy a végleges pótlásig segítse a beteget annak megszokásában. Syn átmeneti d.
kivehető részleges dentura A részlegesen foghiányos állkapocsra és a még megmaradt fogazatra épülő, a szájból könnyen kivehető fogmű. Syn kivehető híd.
overlay dentura komplett protézis, amelyet egyaránt támasztanak a meglevő természetes fogak és a lágy szövetek. A meglevő fogakat le kell csiszolni, hogy e célra tökéletesen megfeleljenek. A lecsiszolt fogat el kell látni megfelelő koronával és a fogmű tartására szolgáló kapcsokkal. Syn overdentura.
próba dentura mesterséges fog, amelyet a beteg szájába helyezve megállapítható, hogy esztétikai szempontból megfelel-e a pótlás céljára.
részleges dentura fogprotézis, amely egy vagy néhány, de nem az összes fog pótlására szolgál, és vagy a meglevő fogak vagy csak a nyálkahártya támasztja. Eltávolítható vagy fixált formában létezik. Syn híd.
transitionalis dentura részleges protézis, amellyel egy vagy néhány elvesztett fogat időlegesen pótolnak, megvárva, a postextractios lágyrész elváltozások befejeződését. Ha a beteg minden fogát elveszíti, akkor ideiglenes fogmű helyezhető be, hogy a beteg szokja a végleges protézist, valamint esztétikai és rágási szempontból némileg segítve legyen.
denucleált Magjától megfosztott.
denudálás A denudatio kivitelezése.
denudatio A védő rétegtől megfosztó, meztelenné tevő. Az epitheliumnak az alatta levő szövetekről való eltávolítása. (L. denudo, meztelenít)
denziméter Syn denzitométer (1). (L. densitas, sűrűség + G. metron mérő)
denzitás 1. Sűrűség. Egy anyag sűrűsége, kompaktsága. A tömeg viszonya a térfogathoz, az SI rendszerben rendszerint g/cm3 alakban kifejezve. 2. Egy adott felületen vagy adott idő alatt térfogategységére vonatkoztatva az elektromosság mennyisége. 3. A radiofizikában a fényre bekövetkező átlátszatlanság, illetve egy exponált röntgenfilm vagy fotográfiai film opacitása. A film annál sötétebb, minél nagyobb a mért denzitás. 4. A klinikai radiológiában a filmen a kevésbé exponált terület megfelel a nagyobb röntgensugár elnyelés opacitásának. Minél több fényt enged át a film annál nagyobb a vizsgált szerv denzitása. Ez nem mond ellent az előbbi meghatározásnak, mivel az egyik esetben a film, a másik esetben a vizsgált szerv denzitásáról van szó. (L. densitas, sűrűség)
Találatok Magyarázat
optikai denzitás (OD) Syn abszorpció.
radiográfiai denzitás Az elsötétedés mértéke egy röntgenfilmen, amelyet az ezüst-halid kristály és az előhívó vegyület interakciója okoz.
spin denzitás A nukleáris dipólusok térfogategységre eső száma.
denzitométer 1. A folyadék sűrűségét mérő műszer. Syn denziméter. 2. A relatív zavarosságot mérő műszer, mely ezáltal követni képes a baktériumok szaporodását, valamint a tápanyagok mikrobiológiai esszé vizsgálatára, antibiotikum érzékenység megállapítására, fág vizsgálatra, stb. alkalmas. 3. Anyagok sűrűségének mérésére szolgáló műszer (pl. elektroforézissel vagy kromatográfiával szétválasztott fehérje frakciók), amely fényelnyelést vagy visszaverődést alkalmaz. 4. Elektronikus eszköz, amely megállapítja a röntgensugárnak kitett filmek elsötétedési fokát, és ezáltal a film érzékenységének értékelésére, tehát a film sensitometriai ellenőrzésre, a csontdenzitás- (csont denzitometria), illetve a vonalas terjedés mérésére (mikrodenzitométer) szolgál. (L. densitas, sűrűség + G. metron, mérés)
denzitometria Olyan eljárás, amelyben a sűrűség megállapítása denzitométer alkalmazásával történik.
deossificatio A csont ásványianyag tartalmának eltávolítása. Syn decalcificatio. (L. de-, fosztóképző + os, csont + facio, csinál)
deoxiguanozin Egyike a négy jelentős DNS nukleozidnak (a többiek: deoxiadenozin, deoxicitidin és timidin). A purin-nukleozid foszforiláz hiányban szenvedő betegekben felgyülemlik.
dependentia Függőség. Azon feltétel vagy minőség, amely kifejezi valakinek egy másik emberre gyakorolt befolyását, illetve olyan személy, aki egy másik személynek alárendeltje vagy gondoskodni köteles egy másik egyén speciális szükségletéről. (L. dependeo, függeni valamitől, valakitől)
Találatok Magyarázat
kábítószer dependentia Magatartási, pszichés jellemző, a gondolkodásban mutatkozó kóros elváltozás, amely valamilyen kábító jellegű anyaghoz történt hozzászokás vagy attól történő elvonás kapcsán mutatkozik.
depersonalisatio Elszemélytelenedés. Olyan állapot, amelyben az illető elveszti saját azonosságának érzését akár családtagjaival, akár idegenekkel szemben, illetve elveszti saját személyének valóság-érzetét.
depigmentatio A pigmenttartalom részleges vagy teljes elvesztése. Ld achromia (1).
depilál Szőrzetet eltávolít. Vö. epilál. (L. depilo szőrtelenít)
depilatio Syn epilatio.
depilator 1. Syn epilator (1). 2. A szőrzet kihullását eredményező hatóanyag.
depolarizáció A polaritás irányának megszüntetése, neutralizálása vagy megváltoztatása.
depolimeráz enzim Ezen enzim katalizálja egy makromolekuláris vegyület egyszerűbb összetevőkre történő hidrolízisét. Ld nukleáz.
depositio, depositum lerakódás
depressált 1. Felülről lefelé lapított. 2. A normális szint alatti vagy a környezeténél lentebb levő. 3. A normális funkcionális érték alatti. 4. Levert, rosszkedvű.
depressio 1. A funkcionális szint csökkenése. 2. Egy üres vagy alacsonyabb terület. 3. Egy rész lefelé vagy befelé mozdulása. 4. Időleges szellemi állapot vagy krónikus mentalis zavar, amelyben a beteg szomorúságot, elhanyagoltságot, reménytelenséget, csekély önbecsülést, önmarcangolást érez. Mindezekhez pszichomotoros visszafogottság néha izgatottság társul. Megszakítja társadalmi kapcsolatait, vegetatív működése (étvágya, alvásigénye) csökken. Syn dejectio (1). (L. depressio, lenyomottság)
Találatok Magyarázat
agitált depressio Izgatottsággal és nyugtalansággal járó depressio.
anacliticus depressio A gyermek fizikai, szociális, intellektuális fejlődésének károsodása, miután anyjától elválasztották és nincs megfelelő anyapótléka. Idővel apathicussá, visszahúzódóvá válik és nem vesz magához ételt.
endogén depressio A tünetek egy csoportját leíró szindróma, amelynek lényege, hogy kiváltásában külső tényező nem játszik szerepet és vélhetően biológiai eredetű. Pl. anhedonia, pszichomotoros agitatio vagy ellenkezőleg, retardatio, napszakonkénti magatartásváltozás, azaz reggelenként fokozott szigorúság, késő reggeli ébredés, az éjszaka közepén jelentkező alvászavar és felébredés. Testsúlycsökkenés, önmarcangolás és bűntudatérzés, környezetére történő megfelelő reagálás hiánya jellemzi.
exogén depressio Tünetei hasonlóak az endogén depressio tüneteihez, de ez esetben a kiváltó tényező társadalmi vagy környezeti, vagyis külső, a betegtől független.
involutiós depressio Időskori d. A depressio először a testi és lelki hanyatlás kezdetekor (nőkön 40-55, férfiakon 50-65) életkorban mutatkozik.
reaktív depressio Olyan pszichés állapot, amelyben extrém szomorú helyzet (a szeretett személyek egymás utáni elhalálozása) váltja ki a depressiot, és a külső állapot változása menti fel alóla a beteget (egy szeretett személlyel való ismét találkozás).
depressor 1. Olyan izom, amely a szervezet egyik részét lelapítja vagy leszállítja. 2. Bármi, ami deprimálja vagy visszafogja a funkcionális aktivitást. 3. Olyan szerkezet vagy eszköz, amely a műtét vagy a vizsgálat idején bizonyos struktúrákat félrenyom, illetve eltart. (L. deprimo, part. pass. perf. depressus, lenyom)
depresszáns 1. A funkcionális tónus vagy aktivitás csökkentése. 2. Olyan hatóanyag, amely csökkenti az idegi, illetve a funkcionális aktivitást, pl. szedativumok anaesthetikumok. (L. deprimo, lenyomni)
deprivatio Hiánya, elvesztése vagy visszatartása valaminek, amire normálisan szükség van.
Találatok Magyarázat
emotionalis deprivatio Érzelmi sivárság. A megfelelő interpersonalis- vagy környezethez kapcsolódó tapasztalatok hiánya. A korai gyermekkorban jelentkezik.
sensoros deprivatio Érzéki megfosztottság. A szokásos külső stimulus vagy a proprioceptiv reflexek működésének hiánya, illetve az észlelési tapasztalatok nem kielégítő volta, amelynek oka vagy pszichológiai dystress vagy tartósan hibás funkció végzése.
derealisatio A realitás elvesztése. Az egyén ugyan képes észlelni a környezetét, de azon dolgok, amelyek normálisan ismerősek számára, furcsának, irreálisnak tünnek vagy két dimenzióban, képszerűen látszanak.
dereismus Szemben a realitással a fantáziában lejátszódó szellemi aktivitás. (L. de, el + res, dolog)
dereista Az egyén fantáziájában, illetve a képzeletében olyan gondolatokat hordoz, amelyek ellentétesek a logikával és a tapasztalattal.
derencephalia Cervicalis rachischisis (spina bifida, gerinchasadék) és anencephalia kombinációja. Olyan malformatio, amelyben nyitott a koponyaboltozat, az agy csökevényes és hátrahajlott a nyitott nyaki csigolyák irányába. (G. deré, nyak + enkephalos, agy)
derepresszió Olyan homeostaticus mechanizmus, amely az enzimképzést az indukálható enzim rendszeren át szabályozza. Egy inducer (induktor), amely az adott enzim szubsztrátuma, egy aktív represszorral (amelyet egy regulátor gén termel) kapcsolódva deaktiválja az enzimet.
derivatio 1. Deriválás. A vért vagy valamely testnedvet a szervezet egyik részéről a másik felé irányítani, az adott szerv pangásának megszüntetése céljából. Syn revulsio (2). 2. Egy fejlődési folyamat vagy annak forrása. (L. derivo, áramlik)
derivativ 1. A derivatiohoz kapcsolódik vagy létrehozza azt. 2. Valami előzetesen létező megváltozásával keletkezett. 3. Egy specifikus vegyület, amely egy másik, hasonló szerkezetűből egy vagy több lépésen keresztül előállítható, mint pl. a H alkil, acil, illetve amino csoport általi helyettesítése.
derm-, derma- A bőr, megfelel a latin cut-nak. Ld a cut- tal kezdődő szavaknál. (G. derma, bőr)
dermabrader Motoros, bőr-abrasiohoz használt műszer.
dermabrasio Műtéti eljárás, amelynek során egy forgó kefével, illetve más abrasiv anyaggal eltávolítható az acne okozta heg vagy a dörzspapír okozta elváltozás.
Dermacentor A kemény kullancsok külsőleg díszes faja, melyek gyakran megtámadják az embert, a kutyát és más emlősállatot. (derm- + G. kentor, ökörhajcsár)
Találatok Magyarázat
Dermacentor andersoni Fakullancs, a Sziklás-hegységi kiütéses láz vektora, de átviszi a tularaemiát is és kullancs paralysist okoz.
Dermacentor variabilis Amerikai kutya kullancs, a kutyákra nézve főleg a keleti tengerparton veszélyes. A tularaemia, valamint a Rocky Mountain kiütéses láz kórokozójának, a Rickettsia rickettsi legfontosabb vektora az USA központi és keleti területén. De ez is okozhat kullancs paralysist.
dermalis A bőrrel kapcsolatos. Syn dermaticus, dermatoid (2), dermicus.
dermat- A bőr. Ld derm-, dermato-, dermo-. (G. derma)
dermaticus Dermalis. Syn dermatoid.
dermatitis, pl. dermatitides A bőr gyulladása. (derm + G. itis, gyulladás)
Találatok Magyarázat
actinicus dermatitis, pl. dermatitides Syn photodermatitis.
allergiás kontakt dermatitis, pl. dermatitides Elhúzódó, IV. típusú allergiás reakció a bőrben, mely különböző fokú erythemaval, oedemaval, hólyagképződéssel jár. Oka a specifikus allergénnek a bőrrel történő kontaktusa. Syn kontakt allergia.
atopiás dermatitis, pl. dermatitides Atopia részjelensége, melybe beletartozik az infantilis és a flexuralis ekzema.
berloque dermatitis, pl. dermatitides A photosensitisatio egyik típusa, amelyben a bőr napfénynek kitett, bergamot olajjal vagy más esszenciális olajjal (parfümök alkotórésze) bekent felületén mély, barna pigmentáció alakul ki.
dermatitis, pl. dermatitides capillaris capillitii Syn keloid acne.
dermatitis, pl. dermatitides exfoliativa infantum, d. exfoliativa neonatorum Újszülöttek exfoliativ dermatitise, mely generalizált pyodermaval, általános, konstitúcionális tünetekkel társul. Rendszerint fiatal atopiás csecsemőkön látható. Hátterében Leiner kór vagy staphylococcus okozta leforrázott bőr szindróma állhat. Syn impetigo neonatorum (1).
exfoliativ dermatitis, pl. dermatitides Generalizált bőrhámlás és erythema (erythroderma) észlelhető. Felléphet gyógyszer mellékhatásként vagy társulhat különféle benignus dermatosishoz, lupus erythematosushoz, lymphomához, de oka néha nem derül ki. Syn pityriasis rubra, Wilson betegség (2).
dermatitis, pl. dermatitides gangrenosa infantum 2 év alatti gyermekek, ismeretlen eredetű bullosus vagy pustulosus eruptioja, melyet necroticus fekélyek megjelenése, illetve kiterjedt gangraena követ. Kezelés nélkül a haematogen fertőzésből kialakuló májtályog halálhoz vezethet. Syn pemphigus gangrenosus (1).
dermatitis, pl. dermatitides herpetiformis Duhring Szimmetrikus viszkető eruptiok, csoportosan mutatkozó vesiculák és papulák képében jelentkező krónikus bőrbetegség. Gyakori a relapsus. Glutén szenzitív enteropathiahoz társul, és az epidermisben az egészséges bőrt is megtámadó IgA immunkomplexek mutathatók ki. Syn Duhring kór.
dermatitis, pl. dermatitides infectiosa ekzematoides A bőr és függelékeinek pyogén fertőzést kisérő gyulladásos reakciója, melyet jelen ismereteink szerint a mikroorganizmus helyi érzékenyítése okoz.
irritáns okozta kontakt dermatitis, pl. dermatitides Súlyossága szerint az erythemától és a hámlástól egészen a necroticus égésre emlékeztető elváltozásig terjedő bőrreakció. Nem immunológiai eredetű, a bőrrel érintkező és azt izgató vegyi anyag okozza, különösen, ha nem ismételt érintkezés, hanem direkt vegyi hatás váltja ki.kontakt d. Akkor alakul ki, ha a bőrre specifikus allergén (allergiás kontakt d.), vagy irritáns (irritáns okozta kontakt d.) kerül.
kaszáló dermatitis, pl. dermatitides. Fotoallergiás reakció, amelyet furocumarint tartalmazó növényekkel történő kontaktus vált ki. Gyakran fordul elő napozás után. Syn phytophlyctodermatitis.
kontakt típusú dermatitis, pl. dermatitides Kontakt d.-re vagy ekzemára emlékeztető, de oralisan bevitt antigén, legtöbbször gyógyszer okozta bőrgyulladás, és eloszlása eléggé szétszórt, illetve álalános.
livedoid dermatitis, pl. dermatitides Vöröses-kék foltos bőrelváltozás, amelyet a bőrerek reakciója idéz elő.
dermatitis, pl. dermatitides medicamentosa Gyógyszer okozta d. Syn drug eruptio.
pelenka dermatitis, pl. dermatitides A köznyelvben ammónia vagy pelenka kiütésként is emlegetik. A dermatitis a csecsemő combjain és a faron, a vizeletnek és székletnek kitett helyeken mutatkozik. Régebben a keletkező ammóniát okolták, napjainkban a nedvességnek, a bakteriális proliferációnak és a folyadék alkalikus vegyhatásának tulajdonítanak jelentőséget.
rágógumi dermatitis, pl. dermatitides Allergiás kontakt d., amely hólyagosan felfújható rágógumit rágó gyerekek ajkán alakul ki a rágógumiban előforduló műanyag miatt.
dermatitis, pl. dermatitides repens Kúszó d. Syn pustulosis palmaris et plantaris. (L. creeping)
dermatitis, pl. dermatitides schistosomalis Madár, emlős vagy human schistosomák cercariajának ismételt cutan inváziója okozta sensitisatio. Syn úszók viszketése (2).
seborrhoeás dermatitis, pl. dermatitides, dermatitis, pl. dermatitides seborrhoeica Gyakori, hámló macularis eruptio, amely főleg az arcon, a hajas fejbőrön (korpádzás) vagy olyan egyéb helyeken fordul elő, ahol kifejezett a faggyúmirigy szekréció. Az elváltozásokat hámló, enyhén zsíros pikkely fedi. Syn dyssebacia, dyssebacea.
stasis dermatitis, pl. dermatitides Pangásos d. Az alsó végtagon erythema és hámlás észlelhető a romló alsóvégtagi keringés következtében. Gyakran látni idős nőkön, háttérben nemritkán lezajlott mély vénás thrombosis áll.
vegyi dermatitis, pl. dermatitides Vegyszer általi allergiás kontakt d. vagy primer bőrirritáció. Klinikailag erythema, oedema és hólyagképződés jellemzi.
dermato- Ld derm-. (G. derma, bőr)
dermatofibroma Lassan növő benignus bőrcsomó, amelyben bizonytalanul elhatárolódó cellularis fibrosus szövet, elszórtan haemosiderin pigment és lipid macrophag van jelen. Az alábbi elnevezések többé-kevésbé a betegség szinonímái vagy annak valamilyen változatára utalnak: sclerotizáló haemangioma, fibrosus histiocytoma, nodularis subepidermalis fibrosis.
dermatoglypha 1. A bőr volaris felületének jellegzetes barázdáltsága. Az emberi kézen minden ujj distalis percén látható a barázdák három típusa: örvény, kacs és ív. Ld ujjlenyomat. 2. A barázdáltsági jegyek tanulmányozásával foglalkozó tudomány. (dermato + glyphé, metszet)
dermatographismus Az urticaria egyik formája, amelyben a vonalas hármas reakció a nyomás, a dörzsölés, a karcolás helyén jelenik meg a bőrön. Syn dermographia, dermographismus. (dermato + G. grapho, írni)
dermatoid 1. Bőrszerű. Syn dermoid (1). 2. Syn dermalis.
dermatológia Az orvostudomány azon ága, amely a bőrbetegségekkel, valamint a bőrelváltozások szisztémás betegségekkel való kapcsolatával foglalkozik. (dermato + G. logos, tanulmány)
dermatológus A bőrbetegségek diagnosztikájára és kezelésére, valamint az ezzel kapcsolatos rendszerbetegségekre specializálódott orvos.
dermatolysis A bőr betegség okozta lazulása vagy atrophiája. Helytelenül a cutis laxa szinonímájaként használják. (dermato + G. lysis, lazulás)
dermatom 1. Olyan műszer, amely átültetés céljából egy szeletet kivág vagy kisebb elváltozást eltávolít a bőrből. 2. Az embryonális szomit (gerinchúri ősszelvény) dorsolateralis része. 3. Egyetlen gerincvelőből kilépő ideg ágai által ellátott bőrterület. A szomszédos dermatomák átfedhetik egymást. (dermato- + G. tomé vágni)
dermatoma A bőr körülírt hypertrophiája, megvastagodása. (dermato + G. oma, tumor)
dermatomegalia Veleszületett vagy szerzett elváltozás, amelyben a bőr redőkben csüng.
dermatoméra Az embryonális bőr testszelvénnyi területe.
dermatomycosis A bőr gombás fertőzése, amelyet dermatophyták, élesztőgombák és más gombák okoznak. Vö. dermatophytosis.
dermatomyoma Syn leiomyoma cutis. (dermato- +mys, izom + oma, tumor)
dermatomyositis Progressiv betegség, amelyet szimmetrikus proximalis izomgyengeség az izomenzimek serumszintjének emelkedése, bőrkiütés, az arc jellegzetes vöröses-kék erythemaja, a szemhéjakon a periorbitalis szövetekre is kiterjedhető oedema jellemez. Az érintett izmokban degeneratio és krónikus gyulladásos reakció észlelhető. Gyerekben és felnőttben egyaránt megjelenhet, felnőtteken az esetek jelentős részében visceralis daganattal társul. (dermato-+G. mys, izom, itis, gyulladás)
dermatoneurosis Minden emociók által kiváltott bőreruptio.
dermatopathia Mindenféle bőrbetegség. Syn dermopathia. (deramto- + G. pathos, szenvedni)
dermatopatológia A bőr és a subcutis hisztopatológiája; a bőrbetegségek tanulmányozása.
Dermatophagoides pteronyssimus A háziporban megtalálható és az atopiás asthma hátterében gyakran fellelhető atka fajta. (dermato- + G. phago, enni, ptero- + G. nysso, csípni)
dermatophylaxis A bőr potenciálisan veszélyes ágensekkel (pl. fertőzés, túlzott napfény, mérgező anyagok) szembeni védelme. (dermato - + phylaxis, védelem)
dermatophytid A dermatophytosis allergiás megnyilvánulása, mely a primer gombafertőzés helyétől távol jelentkezik. Az így a kézen, karon keletkezett elváltozások (apró hólyagocskák) gombamentesek, és néha igen kiterjedtek, ami a betegnek jelentős panaszt okoz. Syn mycid. Ld -id (1).
dermatophyton Olyan gombaféleség, amely felületi fertőzést okoz a bőrön, a szőrön, a körmön, vagyis a keratinizált szöveteken. A dermatophyták közé az Epidermophyton, a Microsporum, a Trichophyton tartozik, de hasonló elváltozásokat okoznak a tinea vesicolor, a tinea nigra és a cutan candidiasis kórokozói is, ezeket azonban nem sorolják a dermatophyta családba. (dermato- + G. phyton, növény)
dermatophytosis A bőr, a szőr, a köröm valamelyik dermatophyton okozta megbetegedése. Az elváltozásra erythema, apró papularis hólyagocskák, fissurák és hámlás jellemző. A fertőzés gyakori helye a láb (tinea pedis), a köröm (onychomycosis) és a hajas fejbőr (tinea capitis). Vö. dermatomycosis.
dermatoplasztika A bőrön végzett plasztikai műtét, mint a bőrátültetés. Syn dermoplasztika. (dermato- + G. plastos, alakított)
dermatopolyneuritis Syn acrodynia (2).
dermatosclerosis Syn scleroderma. (dermato- + G. skléro, keményít)
dermatosis, pl. dermatoses Bármely bőrabnormalitás vagy exanthema jelölésére szolgáló nem specifikus kifejezés. (dermato- + G. osis, állapot)
Találatok Magyarázat
átmeneti acantholyticus dermatosis, pl. dermatoses A mellkason mutatkozó, viszkető, papularis kiütés, mely elszórtan a háton és a karok lateralis területén is megjelenhet. Hetekig, hónapokig fennáll. Főleg 40 év feletti férfiakon észlelhető.
irradiatios dermatosis, pl. dermatoses Az ionizáló sugárzásnak kitett bőr elváltozása, mely az akut stádiumban erythema, átmeneti vagy végleges epilatio, majd az epidermis és a dermis krónikus, actiniás (sugárzásos) keratosisra emlékeztető módosulásainak képében jelentkezik.
lichenoid dermatosis, pl. dermatoses Bármely krónikus bőreruptio, amelyet a bőr barázdáinak kiemelkedésével járó megvastagodás és beszűrődés jellemez.
dermatosis, pl. dermatoses medicamentosa Syn drug eruption.
seborrhoeás dermatosis, pl. dermatoses Syn seborrhoeas dermatitis.
dermatoterápia A bőrbetegségek kezelése.
dermatotrop A bőrhöz affinitással rendelkező. Syn dermotrop. (dermato- + G. trópe, fordulni)
dermis Bőrréteg, amely ujjszerű nyúlványaival az epidermisbe benyúló vékony felületi részből, valamint a stratum papillareból és a stratum reticulareból áll. Ez tartalmazza a vér- és nyirokereket, az idegeket, az idegvégződéseket, a mirigyeket és a csupasz bőr kivételével a haj folliculusokat. Syn corium, cutis vera. (G. derma, bőr)
dermo- Ld derm-. (G. derma, bőr)
dermoblast A mesoderma sejtjeinek egyike. Belőle alakul ki a corium. (dermo- + G. blastos, csíra)
dermographia, dermographismus Syn dermatographismus.
dermoid 1. Syn dermatoid. 2. Syn dermoid cysta. (dermo- + G. eidos, emlékeztet, hasonlóság)
dermopathia Syn dermatopathia.
Találatok Magyarázat
diabeteses dermopathia A végtagok extensor felületén, leggyakrabban az alszáron látható apró maculák és papulák, melyek atrophiássá és pigmentálttá válnak, előfordulhat rajtuk ulceratio és hegesedés is. A microangiopathia megjelenéseként fogható fel.
dermoplasztika Syn dermatoplasztika.
dermotrop Syn dermatotrop.
dermovascularis A bőr ereivel kapcsolatos. (dermo- + L. vasculum, kis ér)
derotatio 1. Visszafordulás. 2. ORTOPÉDIA: Egy struktúra rotációs deformitásának helyreállítása a normál pozicióba. (L. de, el + rotatio, forgatás)
des- KÉMIA: Előtag, amely valamely gyök hiányát jelzi, azonban gyakran a de- helyettesíti (pl. deoxiribonukleinsav, dehidro-).
descemetitis A Descemet hártya gyulladása.
descemetocele A Descemet membrán előreboltosulása, amely akkor fordul elő, ha a cornea anyaga valamely okból, általában fertőzés következtében tönkremegy.
descensus Magasabb helyzetből való alábukás. Ld ptosis, procidentia. Syn descentis (1). (L.)
Találatok Magyarázat
descensus testis A testis leereszkedése a hasüregből a scrotumba az intrauterin élet 7.-8. hónapjában.
descentis 1. Syn descensus. 2. NŐGYÓGYÁSZAT: A magzat elől levő részének leszállása a szülési csatornába.
desensibilizál 1. A sensibilizálódás bármely alakjának csökkentése vagy kiküszöbölése. 2. Desensibilizált állapot elérése. 3. FOGÁSZAT: Az exponált, vitalis dentinből bármilyen irritáló tényező vagy termikus változások iránti fájdalmas reakció eliminálása.
desensitisatio 1. Az allergiás sensitisatio, illetve egy meghatározott specifikus antigénre adott válasz csökkentése vagy megakadályozása. Syn antianaphylaxia. 2. Érzelmi komplexus eltávolítása.
desetop A második osztályba tartozó hisztokompatibitási molekulák antigénnel kölcsönhatásba lépő része (determinant +selection + tope).
desflurán Egy olyan inhalatív altatószer, amelynek fizikai jellemzői lehetővé teszik az altatás gyors beállását, valamint a szer kihagyása utáni gyors eszméletre térést.
desiccal Kiszárít, nedvességtől mentesít. Syn exsiccal.
desiccans 1. Szárító, a kiszáradást előidéző vagy elősegítő. Syn desiccativ. 2. Olyan anyag, amely magába szívja, felveszi a nedvességet, tehát szárít. (L. desicco kiszárít)
desiccatio Kiszárítás, maga a folyamat. Syn dehydratio. (4), exsiccatio (1).
desiccativ Syn desiccans (1).
desm- Ld desmo-.
desmitis A ligamentum gyulladása. (desm- + G. itis, gyulladás)
desmo-, desm- Fibrosus összekötés, ligamentum. (G. desmos, köteg)
desmocranium ugyanaz. A koponya kötőszöveti primordiális felépítése
desmogen Kötőszövetes, ligamentum eredetű. Pl. deformitás jelzője, amelyet a ligamentum, a fascia vagy a heg okozott. (desmo- + G. gen, alakító)
desmoid 1. Fibrosus vagy ligamentosus. 2. Szilárd, hegszerű kötőszövetből álló csomó. A fibroblastok aktív proliferációjának eredményeként jön létre, többnyire szült nők hasizmában. Syn desmoid tumor. (desmo- + eidos, megjelenés)
desmolázok Olyan enzimek, amelyek a hidrolízisen kívüli egyéb reakciókat, mint pl. a redukciót, az oxidációt, az izomerizációt, a szénkötések hasítását katalizálják.
desmopathia A ligamentumokat érintő bármilyen megbetegedés. (desmo- + G. pathos, szenved)
desmoplasia A fibroblastok hyperplasiajával és aránytalan mennyiségű kötőszövet képződésével járó, főként a carcinoma stromaját érintő elváltozás. (desmo- + G. plasis, alakít)
desmoplastica 1. Adhaesiok képződése, alakítása. 2. Fibrosis kialakulása egy neoplasma vascularis stromajában.
desmopressin Vasopressin analóg (antidiuretikus hormon, ADH), amely igen erélyes antidiuretikus hatással rendelkezik.
desmosoma Két epithel sejt közötti kapcsolat helye, amelynek lényege az a denz összetapadási képződmény, amelyet a másik sejt hasonló denz tapadási plakkjától az extracellularis anyag vékony rétege választ el. Syn macula adherens. (desmo- + G. soma, test)
despeciatio 1. A species jellemzőinek megváltozása vagy elvesztése. 2. A species-specifikus antigén jellemzőinek eltávolítása egy idegen fehérjéről.
desquamatio Bármely felületről a bőrpikkelyek hámlása.
desquamativ Jelentős mértékű hámlással kapcsolatos.
deszaturáció Valamit kevésbé telítetté tevő folyamat. Az össz telítődési helyek száma változatlan marad, de nem telítődik mindegyikük. Pl. a haemoglobin ha csak 70%-ban telítődik oxigénnel, akkor 30%-a deszaturált lesz. Vö. szaturáció (5).
deszulfhidrázok Olyan enzimek, amelyek a molekuláról H2S csoportot távolítanak el vagy helyettesítik a H2S-t. Ilyen enzim által katalizált reakció a cisztein piroszőlősavvá alakulása a cisztein deszulfhidráz segítségével (cisztation γ-liáz).
detachment 1. Akaratlagos vagy akaratlan érzelem megjelenése, amely akkor önt el valakit, amikor elszakítják normális társaságától, környezetétől. 2. Egy struktúra elválasztása addigi támaszától.
Találatok Magyarázat
retinalis detachment Retina leválás. Az érzékelő retina és a retina pigment epitheliuma közötti kapcsolat megszakadása.
vitreus detachment A perifériás üvegtest leválása a retináról.
detektor A laboratóriumi műszerek egyik lényeges, a vizsgálandó anyag minőségét és mennyiségét jelző fizikai vagy kémiai jeleket felfogó alkotórésze.
detergens 1. Tisztító. 2. Tisztító hatású anyag, rendszerint egy hosszú alifás bázis vagy sav sója, amely felületi aktivitásánál fogva -az anyag hidrophil és hidrophob tulajdonságának következménye- kiváló tisztító és antibakteriális hatást fejt ki. (L. detergeo, kiseper)
deterioratio Hanyatlás. Olyan történés, amelynek következtében rosszabbodik az állapot. (L. deterior, rosszabb)
determináns Valamely jellegzetesség kialakításában szerepet játszó tényező. (L. determinans, meghatározó)
Találatok Magyarázat
antigén determináns Egy adott molekula olyan speciális kémiai csoportja, amely megszabja annak immunológiai specificitását.
betegség determináns Olyan változók, amelyek direkt vagy indirekt módon befolyásolják egy adott betegség megjelenését, megoszlását, illetve gyakoriságát. Ide tartoznak a specifikus kórokozók, a betegek egyéni jellemzői és a környezeti tényezők.
genetikai determináns Bármely antigén d. vagy azok allotípusainak jellemzői.
determinatio determináció.1. Egy betegség lefolyásában bekövetkező változás akár a jóra, akár a rosszra fordulás irányában. 2. egy adott pont irányába történő elmozdulás. 3. a tudományos, vagy laboratóriumi vizsgálatban bárminek a minőségi, vagy mennyiségi meghatározása 4. egy állapotnak, vagy egy kategóriának a megkülönböztetése (pl. a diagnózisban) 5. Szükséges, vagy elégséges folyamat, amely valamilyen hatást kivált (L. determino, meghatároz. , terminus, határ)
determinismus Olyan elmélet, amely szerint a viselkedést teljes mértékben a genetikai és a környezeti tényezők határozzák meg. Nem szerepelhet ebben véletlen és nem értelmezhető a szabad akarat sem. (L. determino, elhatárolni)
detoxicatio 1. Egy gyógyszer toxikus hatásából való felépülés. 2. Egy méreg mérgező tulajdonságának megszüntetése. 3. Farmakológiailag aktív anyag metabolikus átalakítása kevésbé hatásos anyaggá. Syn detoxificatio.
detoxificatio Syn detoxicatio.
detoxikál Bármely anyag mérgező minőségét eltávolítja vagy mérsékli. Csökkenti a patogén mikroorganizmus virulenciáját. (L. de- fosztóképző, + toxicum, méreg)
detritio Elviseléssel vagy dörzsöléssel elért kopás. (L. detero, ledörzsöl)
detritus Törmelék. Minden elhasznált anyag, legyen az szuvas, gangraenás, homokszerű, stb. Ld detritio. (L.)
detrusor Izom, amelynek hatására valamit kilök a szervezet. (L. detrudo, elhurcolni)
detumescentia Lelohadás. A duzzadás elmúlása. (L. de- el, +tumesco, duzzad)
deut- Ld deutero-.
deuteranopia Veleszületett retina-anomalia, amelyben három csappigment helyett csak kettő van jelen (dichromatismus), és a retina teljesen érzéketlen a középhullámhosszak iránt (zöld szín). (G. deuteros, második + anopia)
deuterio- Előtag, jelentése: deutériumot tartalmazó.
deutérium Syn hidrogén 2. (G. deuteros, második)
deutero-, deut-, deuto- Kettő vagy második egy sorozatban, szekunder. (G. deuteros, második)
deuteromycetes A Deuteromycetes osztály tagjai, illetve a Deuteromycota phylumhoz tartozók.
deuteropathia Szekunder megbetegedés vagy tünet. (deutero- + G. pathos, szenvedés)
deuteropathiás A deuteropathiára vonatkozó, azzal kapcsolatos.
deuteroplasma Syn deutoplasma. (deutero- + G. plasma, kialakult dolog)
deuto- Ld deutero-.
deutoplasma Egy meroblastos (részlegesen barázdált) petesejt tartalék tápanyaga. A cytoplasmaban az az élettelen anyag, amely raktározott tartalék tápanyagként szolgál az embryo fejlődéséhez. Leggyakoribb példája a tojássárgájában levő lipoid cseppecskék. Syn deuteroplasma. (deuto- + G. plasma, a képződött dolog)
devascularisatio Egy szerv vagy annak egy részét ellátó összes, illetve majdnem valamennyi ér elzáródása.
deviáció 1. A normális állapottól vagy folyamattól való eltérés. 2. Egyfajta abnormalitás. 3. PSZICHIÁTRIA, MAGATARTÁSTUDOMÁNY: Az elfogadott normálistól vagy szabálytól való eltérés. Syn deviancia. 4. Statisztikai mérésben az egyes értékek eltérése az adott halmaz átlagától. (L. devio, az egyenes úttól eltérni, de- el + via, út)
Találatok Magyarázat
axis deviáció Tengely deviáció. A szív elektromos tengelyének a normálisnak tekintett helyzettől jobbra vagy balra történő eltérése. Ld axis shift.
primer deviáció. Elsődleges deviáció. A szem tekintési deviációja, amelyet az egyik szemizon bénulása esetén észlelünk, ha a nem bénult szemmel fixálunk.
standard deviáció. (() 1. A centrális tendenciától történő eltérés statisztikai fogalma, nevezetesen az eloszlás változatosságát jelzi. Az átlagtól való eltérések négyzetének átlagából vont négyzetgyök. 2. A variációk szórásának mértéke, amely a gyakorisági eloszlás jellemzője.
szekunder deviáció Másodlagos deviáció. Az az ocularis deviáció, amelyet szemizom bénulás esetén az ép szemen észlelünk, ha a beteg szemmel fixálunk.
szemek konjugált deviációja 1. A szemek normális körülmények között, ugyanabba az irányba és szimultán kivitelezett rotációja. 2. Az az állapot, amelyben mindkét szem ugyanazon oldalra tér ki izomspasmus vagy bénulás következtében.
vizeletdeviáció a vizelet műtét útján való elvezetése, kivezetése a szervezeten kívülre (pl. stomaképzéssel)
deviancia Syn deviatio.
deviáns 1. A deviáció jellemző, azt jelző. 2. Olyan személy, aki deviációt mutat, általában szexuális deviációt értenek alatta.
deviométer A strabismométer egyik fajtája.
devitalizált Az élettől megfosztott, halott.
DEXA-vizsgálat csont-denzitometriai vizsgáló módszer a csontritkulás diagnosztizálására. Érzékeny, már korai elváltozás esetén is jó jelzőértékű.
dexter Jobb. A jobboldalon taláható vagy ahhoz viszonyított. (L. jobb)
dextr- Ld dextro-.
dextrad Jobboldalra. (L. dexter, jobb + ad- hoz)
dextralis Jobbkezes.
dextralitas Jobbkezesség, a manuális munka végzésekor a jobbkéz preferálása.
dextranáz A dextránban az 1,6 α-D-glikozid kötéseket bontó enzim. Caries prevencióban alkalmazzák.
dextráz A dextrózt tejsavvá alakító enzimkomplexek nem specifikus elnevezése.
dextrin dextranáz Glikozil transzferáz, amely az 1,4 α-D-glikozil maradékot áthelyezi és ezáltal a glukóz transzfer révén katalizálja a dextrinből történő dextrán szintézist.
dextrináz A dextrin hidrolízisét katalizáló enzimek, pl. amilo-1,6-glikozidáz, dextrin dextranáz.
dextrinosis Syn glycogenosis.
dextrinuria Dextrin bejutása a vizeletbe.
dextro-, dextr- 1.Jobb, jobboldali. 2. Dextrorotaros, jobbraforgató. (L. dexter, jobboldalra)
dextroamphetamin szulfát (3)-α-Metilfenetilamin szulfát. A racem amphetamin szulfáthoz hasonló sympathomimeticus és étvágycsökkentő hatású, de jobban stimulálja a központi idegrendszert.
dextrocardia A szív jobbra helyezése vagy dextropositioja, mely egyszerű jobbra helyeződéssel, mint cardialis heterotaxia, illetve a jobb és bal kamrák teljes transzpozíciójával végül a normális szív tükörképét adja. (dextro- +G. kardia, szív)
Találatok Magyarázat
dextrocardia situs inversussal A szív a jobb oldalon található annak tükör transzpozíciójával és a hasi zsigerek transzpozíciójával.
dextrogastria Olyan állapot, amelyben a gyomor jobbra helyezett, ami vagy egyszerű helyzetváltozás vagy teljes situs inversus részjelensége. Rendszerint dextrocardiaval is társul. (dextro- + G. gaster, gyomor)
dextrogyratio Jobbra csavarodás. (dextro- + L. gyro, forog)
dextropedalis Jobblábas. Olyan személy jelölése, aki a jobb lábát inkább használja, mint a balt. (dextro- + L. pes, láb)
dextropositio Egy normálisan a baloldalon elhelyezkedő struktúra áthelyeződése a jobboldalra, mint pl. az aorta jobbkamrából eredése.
Találatok Magyarázat
szív dextropositio Ld dextrocardia.
dextrorotatoros Jobbrafordító, mint bizonyos kristályok vagy oldatok. Kémiai előtagként rövidítése d-. Vö. levorotatoros.
dextrosinistralis Jobbról balra irányuló. (dextro- + L. sinister, bal)
dextrotorsio 1. Jobbra csavarodás. 2. SZEMÉSZET: Mindkét cornea felső pólusának konjugált jobbra rotációja. (dextro- + L. torsio, csavarodás)
dextrotrop Jobbra térülő.
dextroversio 1. Jobbra fordulás. 2. A szemészetben mindkét szem konjugált jobbra rotációja. (dextro- + L. verto, fordul)
dextróz Ld glukóz.
dezamidáz Syn amidohidroláz.
dezodoráns 1. A szagot eltávolítja vagy elfedi, különösen a kellemetlen szagot. 2. Ilyen hatást kifejtő anyag, kozmetikum. (L. de-, fosztóképző + odoro, szaglani)
dezoxiadenilsav (dAMP) Deoxiadenozin monofoszfát, a DNS hidrolízis egyik terméke, amely az adenilsavtól abban különbözik, hogy a ribóz helyén deoxiribóz található. Syn adenin deoxiribonukleotid.
dezoxiadenozin (dA, dAdo) 2"-deoxiriboziladenin, egyike a négy jelentős DNS nukleozidnak (a többiek: deoxicitidin, deoxiguanozin és timidin) Az 5" származék fontos alkotórésze a B12 vitaminnak. Deoxiriboziladenin gyűlik fel olyan betegekben, akik kombinált immundeficientiaban szenvednek.
dezoxicitidilsav (dCMP) Deoxicitidin-monofoszfát, a DNS hidrolízis terméke.
dezoxicitidin 2"-deoxiribozilcitozin, egyike a négy fontos DNS nukleozidnak (a többiek: deoxiadenozin, deoxiguanozin és timidin)
dezoxiguanilsav Deoxiguanozin-monofoszfát, a DNS hidrolízis egyik terméke. Syn guanin deoxiribonukleotid.
dezoxikolát A deoxikólsav sója vagy észtere.
dezoxikólsav Cholereticus hatással rendelkező epesav; biokémiai eljárásokban detergensként használják.
dezoxikortikoszteron A mellékvesekéreg egyik szteroid hormonja, mely precursor szerepet játszik a kortikoszteron és vélhetőleg az aldoszteron bioszintézisében. Magában a mellékvesekéreg secretumban ritkán jelenik meg. Potens mineralokortikoid, de gyakorlatilag nincs glukokortikoid aktivitása. Syn 21 hidroxiprogeszteron.
dezoxiribonukleáz (DN-áz) Bármely enzim, amely hidrolizálni képes a DNS-hez kapcsolódott foszfátésztert. Ld endonukleáz, nukleáz.
dezoxiribonukleinsav (DNS) Olyan nukleinsav, amely a cukor összetévő gyanánt deoxiribózt tartalmaz. Elvileg a magban (kromatin, kromoszóma), valamint az állati és a növényi sejtek mitochondriumaiban van jelen. Lazán kapcsolódik a proteinhez (innen az elnevezés: deoxiribonukleoprotein). A kromoszómák és egyes vírusok önreprodukáló komponense és benne található az öröklődés anyaga. A kromoszómák kettős spirál alakú DNS-ből állnak, míg a mitochondrialis DNS gyűrű alakú.
Találatok Magyarázat
"enyves" végű dezoxiribonukleinsav (DNS) Olyan kettős spirál DNS, amelyben az egyik spirál a másikon túlér (vagyis egyik vagy mindkét végén néhány páratlan bázist tartalmaz).
komplementer dezoxiribonukleinsav (DNS) (cDNS ) 1. Olyan egyspirálú DNS, amely a messenger RNS-hez viszonyítva kiegészítő (komplementer) jellegű. 2. Olyan DNS, amely a mRNS hatására szintetizálódott a reverz transzkriptáz által.
rekombináns dezoxiribonukleinsav (DNS) Ld rekombináns dezoxiribonukleinsav.
szemét dezoxiribonukleinsav (DNS) A DNS azon része, amely nem kerül átírásra vagy nem jut kifejeződésre. Ez teszi ki a human genom mintegy 3 milliárd bázispárjának 90%-át. Ezen hatalmas állomány fukciója ezidáig nem ismert.
tompa végű dezoxiribonukleinsav (DNS) Olyan kettősspirálú DNS, amelyben az egyik spirál végén nincs páros bázis.
Z-DNS A DNS azon alakja, amelyben a helix baloldalra tekeredik, egész megjelenése megnyúlt, vékony.
dezoxiribonukleoprotein DNS + protein komplex. A DNS a sejt felszakítása majd izolálása után ebben az alakban fordul elő.
dezoxiribonukleotid A DNS 2-deoxi-D-ribózt tartalmazó nukleotid komponense. A deoxiribonukleozid foszfátésztere, mely a nukleotid-bioszintézis folyamán képződik.
dezoxiribonukleozid A DNS 2-deoxi-D-ribózt tartalmazó nukleozid komponense. A deoxi-D-ribóz purinnal vagy pirimidinnel való kondenzációs terméke.
dezoxiribóz A deoxipentózok közé tartozik, melyek leggyakrabban előforduló képviselője a DNS-ben levő és az elnevezést is adó 2-deoxi-D-ribóz.
dezoxitimidilsav (dTMP) A DNS egyik alkotó eleme, melyet eredetileg és helyesen timidilsavnak neveztek, azonban a deoxi előtag használata megszünteti kétértelműségét, mivel a ribotimidilsav létezése is ismert.
dezoxitimidin (dT) Syn timidin.
dGMP Deoxiguanilsav, deoxiguaninsav.
di- 1. Kettő, kétszeres. 2. KÉMIA: Gyakran használják a bis helyett, ha ezzel elkerülik a konfuziót, pl. dikloro vegyületek. Vö. bi-, bis-. (G. dis, kettő)
dia- Át, szerte, teljesen. (G. dia, át)
diabetes Lehet insipidus és mellitus, mindkettő tünettanában közös a polyuria. Ha nem kvalifikálják, általában a mellitust értik alatta. (G. diabetes függőón, tájoló, szifon)
Találatok Magyarázat
bronz diabetes Diabetes mellitus és haemochromatosis, a bőrben, májban, pancreasban és egyéb zsigeri szervekben történő vaslerakódással. Gyakori a súlyos májártalom és a glucosuria. Ld haemochromatosis. Syn bronz kór.
éhezési diabetes Tartós éhezést követően a szénhidrát fogyasztást glucosuria követi, mivel alacsony az inzulin termelés és csökkent a glukóz felhasználás, valamint a szervezet glikogén felépítési kapacitása.
érett korban kezdődő diabetes Nem inzulin-dependens diabetes mellitus.
fiatalkorban kezdődő diabetes Syn inzulin-dependens d. mellitus. Fiatal korban kezdődő d. mellitus.
foszfát diabetes A vizelettel történő túlzott mértékű foszfát kiválasztás jellemzi a kóros tubularis resorptio eredményeként. Rendszerint egyéb rendellenességgekkel társulva fordul elő Fanconi szindrómában.
gestatios diabetes Terhesség alatti szénhidrát intolerancia, amely a szülést követően megszűnik.
időskori diabetes Nem inzulin-dependens diabetes mellitus.
ifjúkori diabetes Syn inzulin-dependens diabetes mellitus.
diabetes insipidus Krónikus betegség, amelyet az igen nagy mennyiségű, alacsony fajsúlyú, halvány, színtelen vizelet kiválasztása jellemez. Ennek következtében dehidráció és nagymértékű szomjúság érzés alakul ki. Oka a nem megfelelő hypophyser ADH kiválasztás. Ld nephrogen d. insipidus.
diabetes intermittens Diabetes mellitus átmeneti, relatív normális szénhidrát anyagcserét mutató formája, amelyet azonban az előző diabeteses állapot visszatérése követ.
inzulin-dependens diabetes mellitus (IDDM) Súlyos, gyakran nehezen beállítható (brittle) d. mellitus. Rendszerint az élet első két dekádjában kezdődik, hirtelen, de más életkorban is kialakulhat. Polydipsia, polyuria, fokozott étvágy, testsúlyvesztés, alacsony plasma inzulin szint, időnként ketoacidosis jellemzi. Oka a pancreas β-sejtjeinek immunpatológiai eredetű tönkremenetele. A betegek inzulin adás és megfelelő étrend mellett egyensúlyban tarthatók.
kémiai diabetes Syn latens d.
latens diabetes A diabetes enyhe alakja, amelyben tulajdonképpen nincs kirívó tünet, de bizonyos diagnosztikai eljárásokkal emelkedett éhgyomri vércukor értékeket kapunk, illetve csökkent a beteg glukóz toleranciája. Syn kémiai d.
mellitus (DM) Cukorbaj. Anyagcsere betegség, amelyben csökkent a szénhidrát hasznosítás, viszont a lipideké és a proteineké fokozott. Oka az inzulin abszolút vagy relatív hiánya, és súlyos esetekben krónikus hyperglycaemia, glucosuria, víz és elektrolit vesztés, ketoacidosis és coma jellemzi. Hosszas fennállása szövődményekhez vezet: neuropathia, retinopathia, nephropathia, a kis és nagy erek degeneratív elváltozásai, valamint fokozott hajlam a fertőzésekre. Ld inzulin-dependens diabetes mellitus, nem inzulin-dependens diabetes mellitus. (L. mézzel édesített)
nephrogen diabetes insipidus Vese eredetű d. insipidus. Vagyis a vese olyan örökletes elváltozása, amelyben a tubulus sejtek nem reagálnak az antidiuretikus hormonra.
nem inzulin-dependens diabetes mellitus (NIDDM) A diabetes mellitus gyakran enyhe formában jelentkező változata. Általában kövér, 35 év feletti egyéneken mutatkozik. A plasma inzulin szintje normális vagy inkább magas, de a glukóz szinthez képest relatíve alacsony. Ketoacidosis ritka, de hiperozmoláris coma előfordulhat. Étrendi megszorítással vagy oralis hypoglycaemiás szerek adagolásával jól kezelhető, de a diabetesre jellemző szövődmények és degeneratív elváltozások ennek ellenére kialakulnak.
szubklinikai diabetes A d. mellitus tünetmentes alakja, amely csak bizonyos körülmények között manifesztálódik, pl. terhesség, extrém stressz. Az ilyen személyek idővel súlyos diabetes mellitusban szenvedhetnek.
I. típusú diabetes Syn inzulin-dependens diabetes mellitus.
II. típusú diabetes Syn nem inzulin-dependens d. mellitus.
törékeny diabetes Nehezen beállítható d., amelyben jelentős vércukorszint ingadozások fordulnak elő.
diabeteses láb lábdeformáció, sérülés, elsődlegesen diabetes következménye, vagy annak hosszú távú szövődménye. A legfontosabb jellemzők: a láb fekélyesedése, fertőzés/felülfertőzés, Charcot-láb (ld. ott) kialakulása.
diabeticus 1. Diabetessel kapcsolatos vagy valaki, aki diabetesben szenved. 2. Diabeteses beteg.
diabetogen Diabetest okozó.
diabetogenosus A diabetes okozta elváltozás.
diabetológia Az orvostudomány diabetessel foglalkozó ága.
diacetilmonoxim 2-oxo-oxim, amely in vitro és in vivo is képes reaktiválni a foszforilált acetilkolinészterázt. Átjut a vér-agy gáton.
diacetsav Syn acetecetsav.
diachronicus Az idők folyamán rendszeresen, egyanazon személyen megfigyelt teljes vizsgálati eredmény jelzője, szemben a szinkron vagy keresztmetszeti eredményekkel. (dia- + G. chronos, idő)
diad A szívizomrostok tranzverzális tubulus és ciszterna rendszere.
diadochokinesia, diadochokinesis A végtagot váltakozva képes ellentétes helyzetbe hozni, mint flexio, extensio, illetve pronatio, supinatio. (G. diadochos, váltakozva működik + kinesis, mozgás)
diadochokineticus A diadochokinesissel kapcsolatos.
diagnoszta Az az orvos, aki kellő rutint szerzett a betegek kórismézésében.
diagnosztikai Diagnosztikus. A diagnózissal kapcsolatos vagy a diagnózisban segítő.
diagnosztizál Diagnózist felállít.
diagnózis A betegség természetének meghatározása.
Találatok Magyarázat
alapvető diagnózis A beteg panaszait eredményező betegség lényegi diagnózisa, ami miatt a beteg egészségügyi ellátásra szorul.
differenciáldiagnózis Annak meghatározása, hogy melyik két vagy több betegség mutat hasonló tüneteket, mint amelyben a betegünk szenved, szisztémás összehasonlítással és a klinikai jelek összevetésével. Syn differenciálás (2).
fizikális diagnózis A fizikális vizsgálattal felállított d., illetve maga a fizikális vizsgálat.
kizárásos diagnózis A beteg bizonyos tünetei alapján felmerülő betegségek közül a legvalószínűbb diagnosztizálása, bár egyértelmű bizonyíték nem áll rendelkezésre.
klinikai diagnózis A betegség jeleiből és tüneteiből származó diagnózis.
laboratóriumi diagnózis A secretumok, váladékok, vér és szövetminták kémiai, mikroszkópos, mikrobiológiai, immunológiai vagy patológiai vizsgálata.
neonatalis diagnózis. Újszülöttkori diagnózis. Az újszülött általános vizsgálatának eredményeként kapott d.
prenatalis diagnózis A rendelkezésre álló diagnosztikai eljárásokkal bizonyos betegségek, malformatiok in utero felderítése, és e vizsgálatok diagnosztikus jelentőségű eredménye.
diakinesis A meiózis I. profázisának végső stádiuma, amelyben a kromoszómák tovább rövidülnek és eltűnnek a nucleolus és nucleus hártyák. (G. dia- át + kinesis, mozgás)
diakritikus Megkülönböztető, diagnosztikus, az elkülönítést lehetővé tevő. (G. diakritikos, képes megkülönböztetni)
dializátor Művese. A dialízishez használt készülék vagy membrán.
dializátum 1. Azon vér milliliterben megadott menyisége, amelyet a művese vagy a peritoneális dialízis egy adott méreganyagtól időegység alatt teljes mértékben megtisztít. A konvencionális clearance képletben mm3/perc értékben adják meg. 2. Egy keveréknek a dialízis membránon átáramló része. Syn diffusatum.
dialízis A filtráció egy különleges formája, amelyben a krisztalloid és a kolloid anyagot (vagyis a kisebb és a nagyobb molekulákat) egy olyan odatban választják el egymástól, amelyben az oldat és a víz között egy szemipermeábilis hártya van. A krisztalloid (kis molekulájú) átjut a membrán másik oldalára, míg a kolloid nem képes erre. Syn diffúzió (2). (G. szeparálás)
Találatok Magyarázat
equilibrium dialízis IMMUNOLÓGIA: Az asszociációs konstans meghatározása céljából alkalmazott módszer, amelyben a haptén (dializálható) és az antitest (nem dializálható) oldatok féligáteresztő hártyával vannak elválasztva.
folyamatos ambuláns peritonealis dialízis (CAPD) Járó betegen végzett peritonealis dialízis, minek során a dialízis folyadék be és kiáramlása a beteg normális napi tevékenysége idején zajlik.
peritonealis dialízis Oldható anyag és víz eltávolítása a szervezetből a peritoneumon át a dialízis oldat intermittáló bevitelével és kiemelésével.
dialízis retinae A perifériás sensoros retinának a retina pigment epitheliumáról veleszületett, vagy szerzett traumás elkülönülése az ora serratanál, gyakran retina leválást okozva
diamelia Két végtag hiánya.
diameter 1. Átmérő. Egyenes, amely egy többé kevésbé gömb vagy henger alakú felület két szembenálló pontját összeköti, illetve egy nyílás vagy egy lyuk határán átjut a nyílás középpontjáig. 2. Az ilyen vonal hosszának mérete. (G. diametros, átmérő)
Találatok Magyarázat
biparietalis diameter A magzati koponya két eminentia parietalisa közötti távolság.
ferde diameter A medencebemenet átmérője az egyik oldali sacroiliacalis ízület és a másik oldali eminentia iliopectinea között.
hátsó sagittalis diameter Az a távolság, amely a sacrococcigealis ízülettől a bal-, illetve a jobboldali tuberositas ischii-ig fut.
occipitofrontalis diameter A magzati fej átmérője a külső occipitalis protuberantia és az os frontale legkiemelkedőbb pontja között a középvonalban.
occipitomentalis diameter A magzati fej átmérője a protuberantia occipitalis externa és az áll középpontja között.
suboccipitobregmaticus diameter A magzati fej átmérője az os occipitale legalacsonyabb pontja és az elülső fontanella középpontja között.
teljes végdiastolés diameter A balkamra keresztmetszeti átmérője, amelybe beletartozik a septum, valamint a hátsó kamra diastole alatti falvastagsága is.
teljes végsystolés diameter A bal kamra keresztmetszeti átmérője, beleértve a septumot és a systole alatti hátsó falvastagságot.
trachelobregmaticus diameter A magzati fej átmérője az elülső fontanella és a nyak között.
tranzverzális diameter A medencebemenet szélességi átmérője, amelyet a linea terminalisok között mérnek.
diapausa A csökkent metabolizmussal járó biológiai nyugalom vagy alvás periódusa. Időköz, amelyben a fejlődési folyamatok megállnak vagy jelentősen lelassulnak. (dia- + G. pausis, szünet)
diapedesis Vér vagy bármely alakos elem áthaladása az intakt vérereken. Syn migratio (2). (G. dia- át, + pedesis, szökkenés)
diaphanoszkóp Olyan műszer, amellyel egy üreges szerv fali fényáteresztő képességének meghatározása céljából megvilágítható annak belseje. (G. diaphanes, átlátszó, + skopeo, vizsgál)
diaphanoszkópia Az üreg diaphanoszkóppal történő vizsgálata.
diaphemetricus A tactilis érzékenység meghatározáshoz kacsolódó. (G. dia- át, + haphé, érint, + metron, mérés)
diaphoresis Syn izzadás, perspiratio. (G. dia- + phoreo, visz)
diaphoreticus 1. Izzadást okozó, illetve verejtékező. 2. Olyan anyag, amely fokozza az izzadást.
diaphragma 1. A has- és mellüreg közötti musculomembranosus választó. Syn rekeszizom 2. Egy nyílás által áttört vékony lemez, amelyet mikroszkópban, fényképezőgépben vagy egyéb optikai szerkezetben blendeként használnak azon célra, hogy kizárja a marginális fénysugarat és ezáltal megfelelőbb megvilágítást szolgáltasson. 3. Kupolaszerű elasztikus lemez által borított rugalmas gyűrű, amelyet a hüvelybe vezetve fogamzásgátló hatással bír (pesszárium). 4. Radiográfiában rács (2). (G. diaphragma)
Találatok Magyarázat
Bucky diaphragma A radiográfiában alkalmazott olyan mozgatható rács, amivel kiküszöbölik a rács árnyékot. Syn Potter-Bucky d.
diaphragma pelvis A két musculus levator ani és musculus coccigeus, valamint az alattuk és felettük levő fascia.
Potter-Bucky diaphragma Syn Bucky diaphragma
urogenitalis diaphragma A rami ischiopubici közötti háromszögletű izomlemez, melynek része a sphincter urethrae és a musculi peronei transversi superficiali.
diaphragmaticus A diaphragmaval kapcsolatos.
diaphysectomia A hosszú csöves csontok szárának részleges vagy teljes eltávolítása. (diaphysis + G. ektomé, kivágás)
diaphysialis A diaphysissel kapcsolatos.
diaphysis, pl. diaphyses Syn szár. (G. két szél közötti növedék)
diapiresis Kolloid vagy egyéb apró, szuszpendált részecskék áthaladása az intakt érfalon. Ld diapedesis. (G. diapeiro, áthaladni)
diarrhoea Abnormálisan gyakori székelés, amelyben a széklet laza vagy folyékony. (G. diarrhoia átfolyás)
Találatok Magyarázat
cholericus diarrhoea Syn nyári d.
lientericus diarrhoea Emésztetlen táplálékrészek megjelenése a székletben.
nyári diarrhoea Gyerekek nyáron előforduló hasmenése, melynek kórokozói rendszerint Shigella vagy Salmonella baktériumok. Syn cholericus d.
utazók diarrhoea Hirtelen kezdet, gyakori hasgörcs, hányás és láz jellemzi. A kirándulás első hetében szokott sporadikusan fellépni. Leggyakoribb kórokozója az enterotoxin termelő Escherichia coli. Syn turista d.
trópusi diarrhoea Syn trópusi sprue.
diarrhoés A diarrhoeaval kapcsolatos.
diarthricus Két ízülettel kapcsolatos. Syn biarticularis, diarticularis. (G. d-, kettő + arthron, ízület)
diarthrosis, pl. diarthroses Valódi ízület. Syn synovialis ízület. (G. articulatio)
diarticularis Syn diarthricus.
diaschisis Az agy akut, focalis elváltozásának eredményeként egy funkció hirtelen gátlása, mely nem az agysérülés helyén, hanem az azzal idegrost kötegek útján összeköttetésben álló területen észlelhető. (G. hasítás)
diastaltica A peristaltica egyik alakja, amelyben egy terület gátlása úgy jön létre, hogy azt megelőzi a kontrakciós hullám. Ilyen típusú peristaltica látható a bélcsatornában. (G. elrendezés)
diastalticus A diastalticaval kapcsolatos.
diastasis 1. A normálisan kapcsolt részek egyszerű elválása. Syn divaricatio. 2. A diastole középső része, amelyben a pitvari systole előtt lelassul vagy megszűnik a balkamrai telődés. A diastasis időtartama fordítva arányos a szívfrekvenciával és igen szapora szívverés esetén hiányzik. (G. elkülönülés)
diastasuria Syn amylasuria.
diastaticus A diastasisra vonatkozó.
diastema, pl. diastemata 1. Bárhol előforduló fissura vagy abnormális nyílás, mely gyakran veleszületett. 2. Két egymásmelleti fog közötti hézag ugyanazon fogíven belül. 3. Az oldalsó maxillaris metszőfog és a szemfog közötti rés, amelybe az alsó szemfog belemegy az állkapocs zárásakor. Emberen ez az állapot abnormális, kutyán és több más emlősön viszont ez tekinthető normálisnak. (G. diastema, intervallum)
diastematocrania A koponya veleszületett sagittalis irányú fissuraja. (G. diastema, intervallum + kranion, koponya)
diastematomyelia A gerincvelő komplett vagy inkomplett sagittalis kettéválása, a válaszfalat a csontos vagy fibrocartilaginosus septum képezi. (G. diastema, intervallum, + myelon, velő)
diastole A szív üregeinek normális, postsystolés kitágulása, amelynek idején a vér beáramlik az adott üregbe. A pitvari d. megelőzi a kamrait és mindkét kamrai d. ritmusosan váltakozik a systoleval. (G. diastolé, kitágulás)
Találatok Magyarázat
elektromos diastole A T hullám végétől a következő Q hullám kezdetéig tartó periódus.
diastolés A diastoléval kapcsolatos.
diaszkóp Sima üveglemez, amelyen át enyhe nyomás alatt jobban megfigyelhető a felületi bőrelváltozás. (G. dia, át + skopeo, nézni)
diaszkópia A felületi bőrelváltozások diaszkópon át történő vizsgálata. (G. dia- át + skopeo, nézni)
diataxia A test mindkét felére kiterjedő ataxia.
diathermalis Sy: diathermicus. (G. dia, át, thermé, hő)
diathermanosus A hősugarak áthatolási képessége. Syn transcalentia. (G. diathermaino, átmelegít)
diathermia A szövethőmérséklet lokális emelése magas frekvenciájú áram, ultrahang vagy mikrohullám által. (G. dia, át, thermé, hő)
Találatok Magyarázat
orvosi diathermia Enyhe fokú d., amely nem roncsolja a szöveteket.
sebészi diathermia Helyi szövetpusztulást előidéző, magas frekvenciájú elektromos árammal működő elektrokauter alkalmazása, melyet általában vérzéscsillapításra használnak.
rövidhullámú diathermia amelyben a hullámhossz < 10 m.
diathermiás Diathermia által jellemezhető, diathermiara vonatkozó vagy diathermia által érintett. Syn diathermalis.
diathesis Konstitúcionális, illetve veleszületett hajlam valamely betegség vagy betegség csoport, valamint strukturális metabolikus anomalia iránt. (G. állapot, elrendeződés)
diatheticus Diathesishez kapcsolódó.
diatomikus 1. Kétatomos, olyan vegyületre utal, amely két atomból áll. 2. Bármely két atom által alkotott ion vagy atomcsoport.
diazo- Előtag, mely diazo csoportot =C-N=N-X tartalmazó vegyületet jelez, melyben az X nem szénatom (kivétel CN), hanem pl. egy szénatomhoz kapcsolódó N2. Vö. azo. (G. di, kettő + azote, nitrogén)
dibázikus Kétbázisú, két helyettesíthető H atomot tartalmazó. Olyan savat jelöl, amelyhez két ionizálódni képes hidrogén atom is tartozik.
dibucain szám Az atípusos pszeudokolinészterázok különböző alakjainak egyikét (nem képes a szukcinilkolint normális mértékben inaktiválni) elkülönítő vizsgálat. A módszer az enzim aktivitásának dibucain általi%-os gátlásán alapul. Ld fluorid szám.
DIC Disseminált intravasalis koaguláció.
dicentricus Két centromerával rendelkező, vagyis abnormális állapot.
Dichorialis, dichorionicus Két chorion jelenléte igazolható. (G. di, kettő, + chorion, középső magzatburok)
dichroicus A dichroismussal kapcsolatos.
dichroismus Az a tulajdonság, hogy valami más színben jelenik meg emittált fény esetén, mint áteresztett fényben. (G. di, kettő + chroá, szín)
Találatok Magyarázat
circularis dichroismus (CD) A monochromaticus, circularisan polarizált fény a circularis polarizálódásból elliptikus polarizációba vált azon anyag közvetlen szomszédságában, amelyen áthalad.
dichromaticus 1. Két színt mutató. 2. Dichromatismussal kapcsolatos (2).
dichromatismus 1. Olyan állapot, amelyben az adott anyag kétszínűként mutatkozik (1). 2. A színlátás abnormalitása, amelyben csupán 2 csap pigment található a szokásos három helyett, miként protanopiaban, deuteranopiaban és tritanopiaban. Syn dichromatopsia. (G. di, kettő,+ chroma, szín)
dichromatopsia Syn dichromatismus (2). (G. di, kettő,+ chroma, szín + opsis, látás)
dicoria Syn diplocoria. (G. di, kettő, +koré, pupilla)
dicroticus A dicrotismussal kapcsolatos. (G. dikrotos, kettősen ütő)
dicrotismus A pulzus azon formája, amelyben az artériát tapintva kettős ütés érezhető minden szívverés idején. A dicrot hullám hangsúlyozottsága. (G. di, kettő + krotos, ütés)
dicta- Kétszáz. (G)
dictyoma A ciliaris epithelium benignus tumora, amely hálószerű szerkezetével az embryonalis retinára emlékeztet. (G. dikyton, háló (retina) + oma, daganat)
didactylismus Veleszületett rendellenesség, amely állapotban egy kéz- vagy lábfejen csupán két ujj található. (G. di, kettő, + daktylos, ujj)
didaktikus Instruktív. Az orvostudomány tanítására, az előadásokra és a könyvekre vonatkozik, ellentétben a betegeken végzett klinikai demonstrációktól, valamint a laboratóriumi gyakorlatoktól. (G. didaktikos, tanítás)
didelphicus Kettős méhhel rendelkező. (G. di, kettő, delphys, méh)
didym-, didymo- Dupla-, illetve here-. (G. didymos, iker)
didymus Syn testis. (G. didymos, iker, pl. didymoi, herék)
dieciosus Szexuálisan elkülönülő állatot vagy növényt jelez, az egyed az egyik vagy a másik nemhez tartozik. (G. di, kettő + oikia, ház)
diencephalon, pl. diencephala A prosencephalon része, amely az epithalamusból, a thalamus dorsalis részéből, a subthalamusból és a hypothalamusból áll. (G. dia, át + enkephalos, agy)
dieresis Syn az állandóság megbontása. (G. diairesis, megosztás)
diéta 1. Általában táplálék és ital. 2. Előírt ételek és italok rendje, amelyben az étkezés terápiás célzattal mennyiségi, minőségi, valamint időbeni vonatkozásokban betartandó szabályokat tartalmaz. 3. A kalória felvétel csökkentése fogyás céljából. 4. Valamilyen előírt specifikus étrend betartása. (G. diaita, az élet egy útja, diéta)
Találatok Magyarázat
alacsony purintartalmú diéta Étrend, mely kis menyiségben tartalmaz purin precursorokat (a sok a sejtmaggal rendelkező sejtdús szövetek, mint a máj vagy a mirigyek, stb. bőségesen tartalmaznak purin előanyagokat) és ezáltal szerepet játszik a köszvény kezelésében, de vesekövességben is hasznos lehet (urát kövek).
alacsony sótartalmú diéta Konyhasót, valamint egyéb nátriumsót kis mennyiségben tartalmazó étrend, mely hypertensio, szívelégtelenség és minden egyéb folyadékretentioval járó betegség kezelésére alkalmas.
alkalikus-salakos diéta Olyan étrend, amely főként gyümölcsöket, zöldségeket és tejet tartalmaz és ezen anyagok szervezetben történő lebontása során a vizelettel távozó alkalikus maradékot szolgáltat. Syn savas-salakos d.
diabeticus diéta Diabetes mellitusban szenvedő betegek diétás beállítása végett meghatározott étrend, amelynek célja a szénhidrát és a kalória felvétel korlátozásával az inzulin vagy az oralis antidiabetikus szerek adagjának mérséklése, valamint a beteg testsúlyának normalizálása.
eliminációs diéta Allergia esetén összeállított étrend, amellyel fel kívánják deríteni, hogy a táplálék melyik összetevője képes az allergiás jelenség kiváltására. A gyanús ételeket nem adják, majd a diéta fokozatos bővítésével eljutnak a kóros tüneteket eredményező allergénig.
enyhe diéta Szabályos étrend, amely nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek kémiailag izgató hatásúak vagy mechanikailag okoznának kellemetlenséget a béltraktusban.
gluténmentes diéta A glutén szenzitív enteropathia kezelésére szolgáló búza-, rozs-, árpa-, zabmentes étrend. Ld coeliakia.
ketogén diéta Sok zsírt, kevés szénhidrátot és normális mennyiségű fehérjét tartalmazó, ketózist okozó étrend.
kiegyensúlyozott diéta Olyan étrend, amely ésszerű mennyiségben tartalmazza az esszenciális élelmiszereket.
könnyű-pépes diéta Folyékony-pépes ételekből álló normál étrend olyan személyek részére, akiknek rágása vagy nyelése nehezített. Az ételek ízesítése, fűszerezése, elkészítése nincs szabályozva.
magas rosttartalmú diéta Rostnak a növények emészthetetlen részét nevezik. Rostot tartalmaznak a gyümölcsök, a teljes kiőrlésű gabonamagvak és a hüvelyesek. Az oldhatatlan rostok növelik a széklet tömegét, gyorsítják az étel bélen történő áthaladását (tranzit idő), jótékonyak a székrekedés ellen és csökkentik a bélrák előfordulási gyakoriságát. Az oldható rostok lassítják a glukóz felszívódását, ezzel segítik a diabetesben szenvedő betegek vércukorszintjének rendezését, lassítják a lipidek felszívódását, ezáltal javítva a hyperlipidaemiát. Adásuk béldiverticulosisban is javasolt.
makrobiotikus diéta Olyan étrend, amely hirdetői szerint a hosszú életet biztosítja fogyasztóinak. Hangsúlyozza a természetes táplálékok fogyasztását, a nem növényi eredetű táplálékokat csak kis mennyiségben engedi, valamint az italok fogyasztását is megszabja.
provokációs diéta Ilyenkor az étrend egy vagy több, provokációs célt szolgáló specifiklus anyagot is tartalmaz, tisztázandó, hogy elfogyasztása nem vált-e ki valamilyen kóros reakciót.
rostszegény diéta Durva táplálékban szegény étrend, melyet főleg colon betegségekben alkalmaznak.
savanyú-salakos diéta Syn alkalikus-salakos d.
dietás A diétával kapcsolatos. Syn dieteticus.
dietetica Az étrend gyakorlati alkalmazása a betegségek megelőzésében és kezelésében.
dieteticus Diétás. 1. A diétával kapcsolatos. 2. Az étel leírása természetes állapotában, elkészítésének módja. 3. Alacsony kalóriatartalmú étel jelzője. 4. A dietetica szakértője.
dietilstilboestrol Szintetikus, non-szteroid ösztrogén vegyület. Egyes postcoitalis fogamzásgátlóban szerepel, mivel gátolja a megtermékenyített petesejt beágyazódását. Ez az első transplacentalisan bejutó, bizonyítottan carcinogen szer, amely leányokban vaginalis világos sejtes carcinomát okoz, ha az anya a gyógyszert -megakadályozandó a fenyegető abortust- a terhesség alatt szedte.
dif- Előtag, jelentése: szeparáció, különválasztás, kétfelé, visszafordítás, nem.
difázisos Két fázisú. Két fázisban vagy stádiumban mutatkozó.
difenil Fenilbenzén. Színtelen folyadék, melyet hőcserélő anyagként alkalmaznak. Görcsöt és központi idegrendszeri depressiot okoz. A narancsokhoz és az organikus szintézisben fungisztatikumként gyakran poliklórozott difenileket használnak (PCB). Syn bifenil.
differencia Az a nagyság, mérték, amelyben két azonos fajtájú dolog mennyiségében vagy minőségében egymástól különbözik.
Találatok Magyarázat
A-aO2 differencia Az alveolaris tér és az artériás vér oxigénnyomása közötti különbség. Ez normális körülmények között < 10 Hgmm. Jobb-bal cardialis vagy vascularis shunt esetén megnő. Ld alveolaris levegő kiegyenlítődés. Syn alveolaris-artériás oxigénnyomás d.
alveolaris-artériás oxigén differencia Az alveoláris tér és az artériás vér parciális oxigénnyomása közötti különbség: P(A-a)O2. Normális körülmények között fiatal felnőtteken ez az érték < 20 Hgmm.
alveolaris-artériás oxigénnyomás differencia Syn A-aO2 d.
arteriovenosus széndioxid differencia 100 ml vérben az artériás és a vénás vér széndioxid tartalmának különbsége.
arteriovenous oxigén differencia arteriovenosus oxigén különbség. 100 ml vérben az artériás vér és a vénás vér oxigén tartalom különbsége
különbségek standard differencia A valószínűség, hogy két minta átlaga közötti különbség nagyobb zérusnál statisztikai indexe.
differenciálás Differenciálódás. 1. Olyan jellemző funkciók megszerzése vagy birtoklása, amelyek eltérnek az eredetí típus sajátosságától. Syn specializáció (2). 2. Syn differenciál diagnózis. 3. A hisztológiai készítményből a festék részleges kivonása a különböző szöveti elemek könnyebb megkülönböztetése céljából.
diffrakció A fénysugárnak az egyenes vonaltól való elhajlása, amikor egy átlátszatlan test széléhez vagy olyan részecskéhez ér, amelynek nagysága megfelel a fény hullámhosszának. (L. diffringo, darabokra törik)
diffúz 1. Disszeminál, szétszór. 2. Disszeminált, szétszórt, nem elhatárolt. (L. diffundo, különböző irányokba szétömlik)
diffuzátum Syn dializátum. (L. diffundo, különböző irányba ömlik)
diffuzibilis Diffundálni képes.
diffúzió 1. A molekulák és ionok, illetve egyéb parányi részecskék véletlenszerű mozgása egy oldatban vagy szuszpenzióban az egyenletes eloszlás felé törekedve az adott térfogatban. 2. Syn dialízis.
digastricus Kéthasú. 1. Két hassal rendelkező, pl. a biceps, vagyis olyan izom, amelynek két húsos része van, közöttük inas területtel. Syn biventralis. Ld musculus digastricus. 2. A digastricus izommal kapcsolatos, jelzi a vele kapcsolatban álló fossat és a hátsó hasához futó ideget. (G. di- kettő + gaster, has)
digenesis Az egymást váltó generációk szaporodásának különböző mivolta, mint amit a trematoda paraziták aszexuális (gerinctelen) és a szexuális (gerinces) ciklusaiban láthatunk. (G. di. kettő + genesis, generáció)
digeneticus 1. Digenesissel jellemezhető. Syn heteroxenosus. 2. A digeneticus mételyre utal.
digestal Emészt 1. Nedvességgel és hővel lágyít. 2. Hidrolízissel vagy más vegyi folyamattal egyszerűbb kémiai vegyületekké alakít (emészt). 3. Emésztés vagy hidrolízis terméke. (L. digero, oszt, old)
digestans Emésztő. 1. Az emésztést segítő. 2. Olyan hatóanyag, amely aktívan részt vesz az emésztés folyamatában. Syn digestiv (2).
digestio Emésztés. 1. Az emésztés folyamata. 2. Azon mechanikai, vegyi és enzimatikus folyamatok összessége, amelyben a felvett táplálék felszívódásra alkalmas anyaggá bomlik, hogy a szöveteknek energiát biztosítson vagy szintézisükben hasznosuljon. (L. digestio, Ld digest)
Találatok Magyarázat
gastricus digestio Az emésztésnek a gyomorban a gyomornedv enzimjei által végbemenő, főleg a fehérjéket érintő része. Syn pepticus d.
intestinalis digestio Az emésztés bélben zajló, valamennyi tápanyagra (keményítő, zsír, szénhidrát és fehérje) kiterjedő fázisa.
pancreaticus digestio A vékonybélben, a pancreas enzimek által végzett emésztés folyamata.
pepticus digestio Syn gastricus d.
primer digestio Elsődleges emésztés. Az alimentaris traktusban lezajló emésztés.
salivatoros digestio A nyálban levő amiláz enzim a keményítőt cukorrá alakítja.
szekunder digestio Másodlagos emésztés, minek során a szervezet sejtjei átalakítják a chylust, majd az emésztés végtermékei részt vesznek a szervezet anyagcseréjében.
digestiv 1. Az emésztéssel kapcsolatos. 2. Syn digestans (2).
digit Kéz- vagy lábujj. Syn digitus, dactyl, dactylus. (L. digitus)
Találatok Magyarázat
binaricus digit A kettes számrendszer számjegye. 1. A digitális információ legkisebb egysége, mely 0 vagy 1 lehet. 2. A jel a számolásban.
dobverő ujjak Ld bütyökképződés.
digitalis 1. Ujjakra emlékeztető vagy ujjakkal kapcsolatos, illetve az ujjak által okozott benyomat. 2. A számokon alapuló módszertannal kapcsolatos.
digitalizálás A kívánt terápiás hatás kiváltása céljából megfelelő mennyiségű digitálisz adása.
digitatio Ujjra emlékeztető nyúlvány.
digitatus Ujjszerű nyúlványok vagy benyomatok. (L. digitatus, ujjal rendelkező)
digiti A digitus szó többesszáma. (L.)
digitus, pl. digiti Ujj. Syn digit. (L.)
diglossia Hasadt nyelv. Fejlődési állapot, amelyben a nyelven hosszanti hasadás látható. (G. di, kettő + glossa, nyelv)
diheterozigóta Olyan egyén, aki két fontos helyen heterozigóta. Főként a genetikus kapcsolat elemzésében szerepel.
dihidrát Két kristályvizet tartalmazó vegyület.
dihidro- Előtag, jelentése két hidrogén atom hozzáadása a vegyülethez. (G. di, kettő, hydor, víz)
dihidrolipoamid acetiltranszferáz Ez az enzim viszi át az acetil csoportot az S6-acetil-dihidrolipoamidról a koenzim A-ra. Több enzim komplexum része (pl. piruvát dehidrogenáz komplex). Syn lipid acetiltranszferáz, tioltranszacetiláz A.
dihidroorotát L-5,6-dihidroorotát, a pirimidinek bioszintézisének közti terméke.
dihidropterinsav A folsav szintézis közti terméke. A 6-hidroximetilpterin és p-amino-benzoesav által alkotott vegyület, melynek keletkezését gátolják a szulfonamidok.
dihidrouridin Az uridinben az 5.-6. helyen levő kettős kötés két hidrogén atom általi telítődésével keletkezik. A transzfer-ribonukleinsavak ritka alkotórésze.
dihidroxi- Előtag, amely jelzi, hogy két hidroxil csoport került a vegyületbe. Utótagként jelentése diol.
dihidroxiaceton A legegyszerűbb ketóz.
dijodid A vegyület molekulánként két jódatomot tartalmaz.
dijodo- Előtag, mely a vegyületben két jódatom jelenlétét jelzi. (G. di, kettő + ioeidés ibolya virágszín)
dijodotirozin A pajzsmirigyhormon bioszintézis közti terméke.
diketon A molekula két karbonil csoportot tartalmaz, pl. acetilaceton (CH3COCH2COCH3).
diketopiperazinok A szerves vegyületek egyik osztálya, amelyre jellemző, hogy két α-aminosav egymás karboxil csoportjával zárt gyűrűt képez.
dikromát Syn bikromát. Cr2O72- gyököt tartalmazó vegyület.
dilaceratio A fejlődő fog bizonyos részének áttelepülése más helyre, majd ezen új helyen történő tovább fejlődése. Mindennek eredménye, hogy a fog gyökere erősen meghajlik. (L. dilacero, darabokra törni)
dilatál Tágít vagy tágul.
dilatatio Syn tágítás, tágulás.
dilatator Syn tágító.
dilatio Tágítás, tágulás. 1. Egy üreges szerv, illetve egy nyílás élettani vagy művi tágulása. 2. Egy lumen vagy egy üreges struktúra feszítéssel, illetve nagyobbítással végzett kitágítása. Syn dilatatio. (L. dilato tágít)
dilatio d curettage (D C) A méhnyak kitágítása és az endometrium kikaparása.
dilatio d evacuatio (D E) A méhnyak kitágítása és a megtermékenyítés eredményének eltávolítása.
dilator 1. Olyan eszköz, melyet egy üreges szerv vagy egy nyílás kitágítására alkottak. 2. Egy nyílást kinyitó izom. 3. Olyan anyag, amely az üreges szervet kitágítja vagy lumenét kinyitja. Syn dilatator.
diluál Hígít. 1. Valamely oldatban vagy keverékben csökkenti a koncentrációt, az erőt, a minőséget, illetve a tisztaságot. 2. Hígított, vagyis jelzi, hogy az oldat vagy keverék miként változott. (L. diluo, elmosni)
diluens Hígító. 1. A gyógyszerkészítés farmakológiai aktivitással nem bíró, de gyógyszertechnológiailag fontos és szükséges vegyülete, mely lehet a gyógyszer feloldására szolgáló folyadék (pl. injekció készítés), illetve oralis- vagy inhalatios oldat alkotó eleme. 2. A hígításban annak a vegyületnek az elnevezése, amely hígít.
dilutio 1. A hígítás folyamata. 2. Hígított oldat vagy keverék. 3. MIKROBIOLÓGIA: Módszer, amellyel egy szuszpenzióban megszámolhatók az élő csírák. A mintát addig hígítják, amíg a kivett anyag szélesztve a szeparált telepek megszámolható mennyiségét adja.
Találatok Magyarázat
hígítási sor Sorozat, melyben minden következő hígítást az előző hígításból kiindulva végeznek. Minden egyes hígítás koncentrációját az előző hígításéból számítják, megszorozva az oldott anyag arányával és ezt addig folytatják, amíg el nem érik a számukra szükséges hígítási fokot. Ezt a hígítási típust alkalmazzák az antitest titer megállapítására, illetve egy igen koncentrált oldatból rendkívül híg oldat készítésére.
zárt áramlású hélium dilutio A funkcionális reziduális kapacitás mérésére szolgáló gázhígítási technika. A vizsgálandó személy a spirométerből visszalélegzi a héliumot, mialatt oxigént adva és a széndioxidot eltávolítva fenntartják a konstans rendszertérfogatot.
dimelia Egy végtag egészének vagy egy részének congenitalis kettőződése. (G. di, kettő, melos, végtag)
dimenzió Kiterjedés, nagyság, méret. Többes alakban a hossz-, a szélesség- és a magasság dimenzióit, mértékeit jelzi.
dimer Egy vegyület, amely két hasonló molekula kombinációjával alakul ki. Legszorosabb értelemben atomvesztés nélkül, de rendszerint egy molekula víz vagy a víznek megfelelő kis molekula kilépésével keletkezik. A trimerek, tetramerek, oligomerek és polimerek magasabb rendű vegyületek. (G. di, kettő + mer)
dimerikus A dimer jellemzőivel rendelkező.
dimetilszulfoxid (Me2SO) Metilszulfoxid, egy igen erősen penetráló oldószer, mely a b?ről fokozza a gyógyszerek felszívódását és szövetekbe jutását. Ipari oldószer, amelyet bursitisben és arthritisben fájdalomcsillapítóként, valamint gyulladáscsökkentőként is javasolnak.
dimorf 1. Gombákban a növekedés és a szaporodás két formájának, penész- és élesztőgomba kifejeződése. Syn dimorphosus (2). 2. Syn dimorphosus (1).
dimorphismus Kétféle alak vagy méret megléte. Arra utal, hogy egy anyag kristályos formában és amorf alakban is képes megjelenni. Ugyanazon fajon belül a külső megjelenés egyénenkénti eltérése. (G. di, kettő, + morphé, alak)
Találatok Magyarázat
szexuális dimorphismus Egy fajon belül a hím és nőstény egyedek közötti szomatikus különbség, amely a nemi érés kapcsán alakul ki, beleértve, -de nem kizárólagosan- a másodlagos nemi jellegzetességeket.
dimorphosus Dimorf. 1. A dimorphismus sajátságait mutató. Syn dimorphicus (2). 2. Syn dimorphicus (1).
dinamika 1. Az erő által kiváltott mozgás tana. 2. PSZICHIÁTRIA: Az érzelmi- és elmebetegségek kifejlődésének meghatározása. 3. MAGATARTÁS KUTATÁS: A személyek közötti számos kapcsolatból és jelenségből bármely, amely befolyásolja a személyiség fejlődést és az interpersonalis kapcsolatokat. (G. dynamis, erő)
dinein Adenozin trifoszfatáz aktivitásra képes mozgó struktúrához kapcsolódó fehérje. A flagellumok és a ciliumok külső tubulusaiban a kart alkotja. Ld tubulin. (dyne + protein)
dioestrosus A dioestrusra vonatkozó.
dioestrus A két oestrus periódus közötti szexuális nyugalom tartama. (G. dia, között + oistros, vágy)
dioptria A lencsék refrakciós erejének mértékegysége, a méterben megadott fókusztávolság reciproka. (G. dioptra, szintező műszer)
Találatok Magyarázat
prizma dioptria A prizmán áthaladó fény eltérésének mértékegysége, mely egy méteren 1 cm eltérést okoz.
dioptrikus Az optikusoknak a fény refrakciójával foglalkozó szakértő csoportja.
diovularis Két petesejtre vonatkozó. Syn biovularis. (di- + L. ovulum, az ovum kicsinyítése)
diovulatio Kettős ovulatio. Egy ovarialis ciklus alatt két petesejt kibocsájtása.
dioxid Két oxigénatomot tartalmazó molekula, pl. széndioxid, CO2.
dioxigenáz Oxidoreduktáz, amely egy O2 molekulából két oxigén atomot visz be az addig redukált szubsztrátumba.
dioxin 1. Két oxigénatomot, négy CH csoportot és kettős kötéseket tartalmazó gyűrű. Az oxigén helyzetét az előtagok, mint pl. 1,4-dioxin adják meg. 2. A dibenzo (b,e) (1,4) dioxin rövidítése. 3. 2,3,7,8-tetraklorodibenzol (b,e, (1,4) dioxin; a 2,4,5-T herbicidben előforduló szennyeződés; potenciális toxicitása, carcinogenitása, teratogenitása ellentmondásos.
dipeptid Két aminosav peptid kötés (-CO-NH-) általi kombinálódása.
dipeptidáz (EC 3.4.13.11.) A dipeptideknek aminosavakká történő hidrolízisét katalizáló hidroláz.
dipeptidil peptidáz Két formában megjelenő hidroláz. A dipeptidil peptidáz I egy dipeptidil transzferáz, amely a polipeptidek amino végéről hasítja le a dipeptideket, míg a dipeptidil peptidáz II egy tulajdonságaiban hasonló, de specificitásában eltérő enzim.
dipeptidil transzferáz A dipeptideket a polipeptidek amino végéről lehasító enzim. Ld dipeptidil peptidáz.
diphallus Kettős penis. A penis veleszületett, részleges vagy teljes kettőződése, mely húgyhólyag extropiaval is társulhat. (G. di, kettő, + phallos, penis)
diphtheria Specifikus fertőző betegség, amelynek kórokozója a Corynebacterium diphtheriae és annak igen erős toxinja. Súlyos helyi gyulladás, vaskos membránnal borított pharynx, orr, elvétve tracheobronchialis légutak jellemzik. A toxin a perifériás idegek degeneratioját, valamint a szívizom és más szövetek károsítását idézi elő. Mortalitása, főleg gyerekeken magas. Manapság ritka, mivel hatásos toxoiddal oltanak ellene. (G. diphthera, bőr)
diphtheriás Diphtheriaval kapcsolatos vagy a diphtheriaban jellegzetes hártyás exsudatumra emlékeztető.
diphtheroid 1. A localis fertőzések diphtheriara emlékeztető csoportja, melynek kórokozója nem a Corynebacterium diphtheriae. Syn pseudodiphtheria. 2. A Corynebacterium diphtheriaere hasonlító mikroorganizmus. (diphtheria + G. eidos, emlékeztet)
diphyllobothriasis A Cestodákhoz tartozó Diphyllobotrium latum által okozott fertőzés. Az emberi infekciót durván vagy nem kellően hőkezelt halétel eredményezi, amennyiben a hal a pleocercoid lárvával fertőzött. Leukocytosis és eosinophilia jelentkezhet. Ha a féreg az emésztőcsatornában eléggé magasan található, elfogyaszthatja a B12 vitamint mielőtt az felszívódna vagy megváltoztathatja annak felszívódását, ezáltal hyperchrom macrocytás anaemiát előidézve.
Diphyllobothrium A szalagféreg (taenia) nemhez tartozik. Néhány fajtáját emberi fertőzésben is megtaláljuk, de legnagyobb jelentőséggel a D. latum bír. (G. di, kettő + phyllon, levél, + bothrion, kis árok)
diphyodont Fogváltásos. Két egymást követő fogsorozat kialakulása, miként emberben és más emlősökben történik. (G. di, kettő + phyo, készíteni, + odous, fog)
diplacusis A hang akár időben, akár hangszínezetben történő abnormális felfogása, miáltal egy hang kettőzötten hallatszik. (G. diplous, kettős, dupla, + akousis, hallás)
Találatok Magyarázat
binauralis diplacusis Olyan eltérés, amelyben ugyanaz a hang a két fülben másként hallatszik.
diplegia Az érintett területek a test mindkét oldalán bénultak.
diplo- Dupla, kettős, Ld haplo. (G. diploos, dupla)
diplobacillus Két vég a véghez összekapcsolódott pálcika alakú bakteriális sejt.
diplobacteria Párosan összekapcsolódott bakteriális sejtek.
diploblasticus Két csíraréteg kialakulása. (diplo- + G. blastos, csíra)
diplocardia Ebben az anomaliaban a szív két oldalát egy változó mértékben látható centrális fissura választja ketté. (diplo- + G. kardia, szív)
diplococci A diplococcus többesszáma.
diplococcus, pl. diplococci Kerek vagy ovális bakteriális sejtek, amelyek párosan összekapcsolódva jelennek meg.
diplocoria A szemben két pupilla megjelenése. (diplo- + G. koré, pupilla)
diplogenesis Kettős magzat képződése, illetve egy magzat bizonyos részeinek megkettőződése. (diplo- + G. genesis, képződés)
diploid A sejtnek az anyai és az apai kromoszóma állományt (a szomatikus sejtek normális kromoszóma állománya, emberen 46 kromoszóma) is tartalmazó állapota. (diplo- + G. eidos, emlékeztet)
diplomyelia A gerincvelő teljes vagy részleges kettőződése, melyhez a gerinccsatorna csontos septuma is társulhat. (diplo- + G. myelon, velő)
diplonema A kromoszóma-fonál kettőzött alakja, mely a meiózis diploten szakában látható. (diplo- + G. néma, fonál)
diplopagus Az összenőtt ikrek -melyek mindegyike komplett testtel rendelkezik, bár egyik vagy másik belső szervük közös is lehet- általános elnevezése. Ld összenőtt ikrek, az iker szócikk alatt. (diplo + G. pagos, valami fixált)
diplophonia Mind a szájüreg, mind a hangszalag rezgése következtében kialakuló szimultán kettős hang. (diplo + phonia)
diplopia Egyetlen tárgy kettőnek látása. Syn kettős látás. (diplo- + ops, szem)
Találatok Magyarázat
keresztezett diplopia A jobb szemmel észlelt kép balra látható attól, mint amit a bal szem észlel.
monocularis diplopia Egyetlen szemmel látott kettős- vagy szellemkép, mely szinte mindig a törőközegek elváltozásával kapcsolatos.
diploszóma Páros alloszóma, az emlős sejtben a centriolum ilyen. (diplo- + G. soma, test)
diploszómia Funkcionálisan különállónak tűnő, mégis egy vagy több ponton összakapcsolódott ikerpár. Ld összenőtt ikrek az iker címszó alatt. (diplo- + G. soma, test)
diplotén A meiózis profázisának egy későbbi szakasza, amelyben a páros homológ kromoszómák egymást taszítani kezdik és eltávolodnak egymástól. (diplo- + G. tainia, kötelék)
dipsesis Abnormális vagy túlzott szomjúság, illetve szokatlan italok iránti vágyódás. Syn dipsosis. (G. dipseo, szomjazik)
dipsomania Az alkoholfogyasztás visszatérő, túlzott mértékű kényszere. (G. dipsa, szomjúság + mania, őrültség)
dipsosis Syn dipsesis. (G. dipsa, szomjúság + -osis, állapot)
dipsoterápia Bizonyos betegségek szomjaztatással (csak ameddig lehetséges) történő kezelése.
Diptera A rovarok fontos rendje (két szárnyú legyek és szúnyogok), melybe számos betegséget okozó vektor tartozik, mint pl. a cece-, a homoki légy és a csípős szúnyog. (G. di, kettő, +pteron, szárny)
dipteran A kétszárnyúak rendjébe tartozó rovarra vonatkozó.
dipterosus Diptera jellegzetességgel rendelkező.
dipylidiasis Ragadozók és az ember egy cestoda (Dipyllidium caninum) által okozott betegsége.
Dipyllidium caninum A kutya szalagféreg leggyakoribb faja, a dupla nyílású szalagféreg, melynek lárvái a kutyabolha vagy a -tetű testére tapadnak. A féreg esetenként az embert is megfertőzi. (G. dipylos, két bejárattal rendelkező, L. canis kutya)
dir. prop. Rövidítés: L. directione propria, megfelelő vezetéssel.
direktor Irányító, igazgató. 1. A késen hornyot alkotó szerkezet, mely ezáltal megakadályozza, hogy az egy adott mélységen túl hatoljon. 2. A szolgáltató feje. (L. dirigo elrendez, irányít)
dis- Ketté, szét, nem, nagyon. Vö. dys. (L. elkülönülés)
disabilitas Rokkantság, alkalmatlanság. 1. A normális emberi aktivitás mindennemű korlátozása. 2. A szervek vagy a végtagok bármilyen defektusa, csökkent, korlátozott működése.
Találatok Magyarázat
fejlődési disabilitas A prenatalis vagy postnatalis események következtében a megismerési, a nyelvi, a motoros ügyességi vagy a beilleszkedési téren észlelhető zavarok, pl. mentalis retardatio, csökkent hallás, tanulási nehézség, figyelemhiány-hiperaktivitás.
tanulási disabilitas Az írott, illetve a beszélt nyelv megértésére vonatkozó egy vagy több alapvető kognitív és pszichológiai folyamat zavara. A kornak megfelelő olvasási, írási, kiejtési, beszéd vagy számolási teljesítményben mutatkozó károsodás.
disaggregatio 1. Részeire bontás. 2. A különböző érzések koordinálásának és kölcsönös kapcsolatuk megértésének hiánya. (L. dis, elkülönítés + aggrego, valamit összeadni)
disarticulatio Egy végtag ízületen áthaladó, a csont átvágása nélkül kivitelezhető amputatioja. (L. dis. egymástól el, + articulus, ízület)
disc- Ld disco-.
discectomia A discus intervertebrale egészének vagy egy részének műtéti eltávolítása. Syn discotomia. (disco- + ektomé, kimetszés)
discharge 1. Azon anyag, melyet a szervezet kilök, excretio vagy secretio formájában eltávolít. 2. Egy neuron kisülése vagy aktiválódása.
dischronatio Az időről alkotott tudat zavara. (L. dis- távol, + G. chronos, idő)
disci A discus többesszáma.
disciform Kerek, tányérszerű, discusra hasonlító.
discissio 1. Bemetszés vagy szétvágás. 2. SZEMÉSZET: A capsula felnyitása, a lencse kérgi részének feltörése tűszerű késsel vagy lézerrel. (L. discindo széttép)
discitis A discus intervertebrale nem bakteriális gyulladása. Syn discitis.
disco-, disc- Discus alakú. (G. diskos)
discogen A discus intervertebraleból eredő.
discoid 1. Discusra emlékeztető. 2. FOGÁSZAT: Véső, kaparó műszer, amelynek éle köralakú. (disco- + G. eidos, megjelenésű)
discopathia A discus betegsége, elsősorban a discus intervertebralera értik. (disco- + G. pathos, betegség)
Találatok Magyarázat
traumás discopathia A discus vagy a környező szalagok hasadását, laceratioját, széttöredezését előidéző sérülés, ugyanakkor a letöredezett részek nem sértik a gerincvelőt, a kilépő idegeket vagy a szalagokat.
discoplacenta Discoid alakú méhlepény.
discotomia Syn discectomia. (disco- + G. tomé, bemetszés)
discus 1. Tányér, kerek lapos lemez. Bármi, ami lapos, kerek szerkezettel bír. 2. Syn lamella (2).
Találatok Magyarázat
discus articulare Az egymás melletti csigolyák közötti porckorong, mely egy külső fibrosus részből (anulus fibrosus) és egy belső zselatinózus részből (nucleus pulposus) áll.
discus hernia Porckorongsérv, a csigolyák közötti rugalmas kötőszövet kipúposodása, fájdalommal járó nyomást gyakorol a környékbeli idegekre, és ízületekre. Konzervatív kezeléssel általában panaszmentessé tehető. Néha műtéttel kell eltávolítani a sérült porckorongot.
discus, pl. disci Syn lamella (2). (G. diskos, tányéralakú)
Találatok Magyarázat
ciliaris discus, pl. disci Syn orbiculus ciliaris.
germinalis discus, pl. disci A telolecithalis (az egyenetlen anyageloszlású pete vegetatív pólusa) petének azon pontja, ahol az embryo elkezd kialakulni.
intercalalt discus, pl. disci A szívizom speciális intercellularis tapadása, amely hézag kitöltést szolgál (gap junction), és a fascia adherenst, valamint elszórtan desmosomákat tartalmaz.
discus, pl. disci nervi optici Syn papilla nervi optici.
rupturált discus, pl. disci Syn herniált d.
disengagement 1. Szabaddá, lekötöttség nélkülivé válás. A gyermek születésekor a fej kiemelkedése a vulvaból. 2. A medencéből a magzat elől levő részének kiemelkedése, miután annak bejáratán már túljutott.
disequilibrium Az egyensúly zavara vagy hiánya.
Találatok Magyarázat
linkage disequilibrium Annak a valószínűsége, hogy két vizsgált lókusz együtt fordul elő az ivarsejtben nem egyenlő az őket reprezentáló gének előfordulási gyakoriságának szorzatával. Ha a számolt és a valóságos gyakoriság között különbség adódik, akkor nő a disequilibrium, melynek számos oka lehetséges.
disfluencia Syn dysfluencia.
disgerminoma Syn dysgerminoma.
disimpactatio 1. A beékelődés (impactálódás) elkülönítése a törött csontban. 2. A beékelődött széklet ujjal történő eltávolítása.
disinfect A patogén mikroorganizmus elpusztítása vagy olyan anyag, amely képes a baktérium szaporodásának megszüntetésére, életjelenségeinek kiiktatására.
disinfectans Dezinficiens. 1. Képes a kórokozókat elpusztítani vagy életjelenségeiket felfüggeszteni. 2. Az előbb említett célra felhasználható anyag.
disinfectio Dezinficiálás. A kórokozók, toxinjaik vagy terjesztő vektoraik kémiai, illetve fizikai hatással végzett tönkretétele.
Találatok Magyarázat
konkurens disinfectio A fertőtlenítő szert, miután a fertőző kórokozó elhagyta a szervezetet azonnal vagy közvetlenül a fertőző anyaggal szennyezett tárgyak levetése után adják.
záró disinfectio A fertőtlenítő eljárásokat akkor alkalmazzák, miután a beteg elhagyta a lakását vagy a kórházat. Pl. a beteg halálát követően, illetve miután már nem fertőz.
disintegratio Dezintegrálódás, dezintegrálás. 1. Összetett anyagok részeinek elvesztése, illetve elkülönülése a katabolizmus vagy a lebomlás folyamatában. 2. Pszichés, illetve magatartási dezorganizáció. (dis- + L. integer, egész)
disjunctio A kromoszóma párok normális elkülönűlése a meiózis I vagy II anafázisában. (dis- + L. junctio, kapcsolat)
disk 1. Syn lamella (2). 2. FOGÁSZAT: Dörzsölő szemcsékkel bevont vékony kerek papír vagy más anyag, mely a fogak és a tömés vágására, csiszolására szolgál. 3. Ld discus. (L. discus, tányér)
diskitis Syn discitis.
disko- Ld disco-.
dislocal Luxál, az ízületből kificamít.
dislocatio Egy szervnek vagy egy részének a helyéről történő kimozdulása. Különösen a csontok normális elhelyezkedésével kapcsolatban használják, ha a normális ízületi kapcsolatok zavart szenvednek. Ilyen az ízület kificamodása, kibicsaklása. Syn luxatio (1). (L. dislocatio: dis, el, locatio, helyzet)
Találatok Magyarázat
zárt dislocatio Az ízület kiugrik a helyéből, de ez nem jár külső sebbel, illetve a csont eltörik, helyéből kimozdul, de nem szenved sebzéssel járó nyílt törést.
compound dislocatio Syn nyílt törés.
egyszerű dislocatio Syn zárt d.
dismutáz Két azonos molekul közötti katalizálást végző enzim generikus neve, a két molekula végül oxidáltságában vagy foszforiláltságában különbözik egymástól.
disorganisatio Valamely szerv vagy szövet funkciójának kiesése melletti tönkremenetele.
disorientatio Desorientatio. A környezettel való kapcsolat érzésének (idő, hely és személy), illetve a tájékozódóképesség elvesztése.
dispendál Gyógyszert és egyéb szükséges hatóanyagot ad ki a betegnek. Az orvosi vényre kiadja a gyógyszert.
dispensator Eredetileg a Pharmacopeia-hoz csatolt kommentár, ma inkább ennek kiegészítője, amely tartalmazza a gyógyszerek forrását, elkészítésének módját, fiziológiás hatását és terápiás alkalmazását. Felsorolja a legtöbb, akár hivatalos, akár nem hivatalos, a betegségek kezelésében alkalmazott gyógyhatású szert. (L. dispensator, intéző, irányító)
dispergál Eloszlat, eltüntet, szétszór, hígít.
dispersio 1. Szétszór vagy amit szétszórnak. 2. Részecske beépítése egy másik részecske tömegébe, beleértve a feloldást, a szuszpendálást és a kolloid diszpergálást. 3. Specifikusan a kolloid oldat (solutio) esetében alkalmazott kifejezés. (L. dispersio)
dispirema A kettős kromatin gomolyag a mitózis telofázisában. (G. di, kettő, + speiréma, feltekeredik)
dispositio Elrendezés. Az egészségügyi feljegyzésekben közölt részletek (a kezdeti gondozási vagy szolgáltatási adatoktól a kezelésekig) átadása a betegnek.
dissecál 1. Részekre vág. A test szöveteit tanulmányozás céljára elkülöníti. 2. A műtét során a természet adta határok mentén elkülöníti a különböző struktúrákat azáltal, hogy a kötőszöveti hálózatból kifejti azokat. (L. disseco, szétvág)
dissecans Az ízületi porc és az alatta fekvő csont egy darabjának teljes vagy részleges leválása, mely rendszerint a térdben fordul elő és az epiphysis asepticus necrosisaval társul.
dissectio Szétvágás. Syn anatómia (3), necrotomia (1).
Találatok Magyarázat
aorta dissectio Az aorta intimájának behasadása következtében kialakuló dissecáló aneurysma.
disseminált Szétszórt. Egy szerven belül, illetve egy szövetben vagy az egész szervezetben szétszóródott. (L. dissemino, magot elszór)
dissimulatio Szimulálás. Egy helyzettel kapcsolatos igazság elrejtése, különösen az egészségi állapot eltitkolása az elmeállapot vizsgálatakor. Így tesz a szimuláns amikor betegséget tettet. (L. dissimulatio színlelés)
dissociatio 1. Elkülönülés, illetve egy kapcsolat megszüntetése. Syn disassociatio. 2. Egy komplex kémiai vegyület egyszerűbbé alakítása valamely lítikus reakció vagy ionizáció által. 3. Az elmében lejátszódó folyamatok egy csoportjának tudattalan elkülönítése a gondolkodási folyamat többi részétől, amelynek következtében ezen folyamatok önállóan működnek és elvész a szokásos kapcsolódás. Pl. az érzelem és az ismeret különválása. Ld többszörös személyiség. (L. dissocio, elkülönül)
Találatok Magyarázat
atrialis dissociatio A két szívpitvar egymástól függetlenül kontrahál, illetve ugyanez a pitvarnak csak egy részére igaz a fennmaradó résszel szemben.
atrioventricularis dissociatio, A-V d. 1. A pitvarok és a kamrák egymástól függetlenül aktiválódnak és kontrahálódnak, mint komplett A-V blokkban. 2. Specifikusabban a pitvarok és a kamrák közötti d. a pitvar (pacemaker, pacemaker lépést szabályozó) működésének lelassulása vagy a kamrai pacemaker működésének felgyorsulása következtében jön létre, amikor közel azonos sebességgel leadva az impulzusokat, azok a saját üregüket depolarizálják (a pitvari impulzus a pitvarizomzatot, a kamrai impulzus pedig a kamraizomzatot), ezáltal interferálnak a másik depolarizációjával (interferencia d.).
elektromechanikai dissociatio A szívben az elektromos aktivitás fennmaradása, amihez azonban nem társul a mechanikus összehúzódás. Gyakran szívruptura jele.
longitudinalis dissociatio A szív párhuzamos (jobb és bal) üregei közötti dissotiatio, vagyis a két pitvar és a két kamra közötti, szemben a pitvar-kamrai dissotiatioval.
dissolvál Felold. A szilárd állapotból a diszpergált állapotba történő átvitel az adott anyag megfelelő tulajdonságú folyadékba merítésével. (L. dissolvo felold)
dissonancia Ellentét. SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA: Zárkózott, visszahúzódó állapot, amely akkor alakul ki, ha az illető csak minimális mértékben tartja szem előtt belső összeférhetetlenségét vagy konfliktusát. (L. dissonus, zavart)
Találatok Magyarázat
kognitív dissonancia Megértési d. Motivációs állapot, amely akkor alakul ki, ha a személy magatartása, érzékelése és az ezekhez történő hozzáállása egymással nincs összhangban, pl. az afroamerikaiak utálata, ugyanakkor Martin Luther King iránt érzett bámulat.
distad A periféria felé, distalis irányba.
distalis 1. A test vagy az eredő központjától távoli. Elsősorban a végtagra, annak is a distalis részére vagy valamely szerv távolabb levő részére használt jelző. 2. FOGÁSZAT: A medián sagittalis síktól elfelé az arcon, a fogív kanyarulatát követve. (L. distalis)
distantia Két tárgy közötti távolság mértéke. (L. distantia, távol állás)
Találatok Magyarázat
fókusz distantia A lencse fókuszának a lencse középpontjától való távolsága.
fókusz-film distantia (FFD) A sugárforrás (a röntgencső fókuszpontja) és a film vagy más képfelfogó közötti távolság. Syn sugárforrástól a felvevőig terjedő d.
távollátási distantia Egy tárgyról a szembe betérő sugarak ezen ponton gyakorlatilag párhuzamosan futnak.
interarcus distantia 1. Fogív távolság. A maxillaris és a mandibularis fogívek közötti függőleges távolság valamely meghatározott vertikális dimenzióban. 2. A maxilla és a mandibula gerince közötti függőleges távolság.
occlusios distantia 1. Az egymással szemben levő occlusios felszínek közötti függőleges távolság nyugalmi helyzetben, hacsak a helyzetet másként nem jelölik. 2. Syn szabad terület.
distantia pupillarum A két pupilla középpontja közötti távolság, mely fontos mérőpontként szolgál a szemüveg keretének és lencséinek behelyezésére, illetve beillesztésére.
sugárforrástól a felvevőig terjedő distantia Syn fókusz-film d.
distentio, distensio Valaminek kitágított vagy nyújtott állapota. Ld dilatio. (L. distendo, szétnyújtani)
distillatio Lepárlás, desztilláció. Valamely folyadéknak hő által történő lepárlása, majd ezt követően a párlat, valamint a gőz kondenzálása. Az illó és a kevésbé illó anyag elkülönítésére, valamint a folyadékkeverék szétválasztására alkalmas módszer. (L. destillo, lecsepeg)
distillatum A desztilláció terméke.
distobuccalis A fogak distalis és buccalis felszínével kapcsolatos, jelezve az átmenetüknél keletkező szöget.
distobuccoocclusalis A premolaris és molaris fogak distalis, buccalis, valamint occlusalis felszínével kapcsolatos. Különösen ezen felszínek egyesülésénél észlelhető szögekre vonatkozik.
distobuccopulpalis A fogüreg falai által képzett háromélű pont szögével kapcsolatos.
distocclusalis 1. A distocclusioval kapcsolatos vagy azzal jellemezhető. 2. Összetett üreg vagy tömés jelzője, amely a fog distalis és occlusios felszínére is ráterjed. 3. A distalis és occlusalis falak közötti V üreg esetén kialakuló szög.
distocclusio Olyan malocclusio (rossz harapás), amelyben a mandibula és a maxilla íve a normálisnál distalisabban érintkezik. Az Angle féle osztályozás szerint II osztályú malocclusio. Syn distalis occlusio (2), hátsó harapás.
distocervicalis 1. V üreg alkotásakor a distalis és a cervicalis vonalak találkozásánál létrejövő szöggel kapcsolatos.
distogingivalis A fog gingivalis vonala és distalis felszíne közötti átmenettel kapcsolatos.
distoincisalis Azzal a laposszöggel kapcsolatos, amely a fog distalis és incisalis fala közötti V osztályú üreg kialakításakor képződött az elülső fogakban.
distolabialis A fog distalis és labialis felületével kapcsolatos, az általuk képzett laposszöget jelzi.
distolabiopulpalis Azzal a háromszöggel kapcsolatos, amelyet a distalis, a labialis és a pulpalis falak alkotnak a metszőfogakon képezett IV osztályú (mesioincisalis) üreg kialakításakor.
distolingualis A fog distalis és lingualis felületével kapcsolatos, az általuk képzett szöget jelzi.
distolinguoocclusalis A premolaris és molaris fogak distalis, lingualis és occlusalis felületével kapcsolatos, különösen ezen felületek által alkotott laposszögekre vonatkozó.
distomolaris A harmadik molaris fog helyétől hátrafelé elhelyezkedő számfeletti fog jelzője.
distopulpalis A kialakított üreg distalis és pulpalis fala közötti két térszöggel kapcsolatos.
distorsio Torzítás. 1. PSZICHIÁTRIA: Védekezési reakció, amely az egyént képessé teszi arra, hogy elnyomja vagy álcázza a számára elfogadhatatlan gondolatokat. 2. Fogászati lenyomatban a benyomat elkészítése utáni tartós deformatio. 3. A normál alak és forma kicsavarodása. (L. distortio kificamít)
Találatok Magyarázat
parataxiás distorsio Egy másik személy iránti, torzított értékelésen alapuló magatartás, mivel ezen személy azonosítása a beteg elmúlt élete során valamilyen jelentős alakhoz kapcsolódik.
radiológiai distorsio A radiográfia okozta nagyítás, torzítás, rövidülés következtében egy tárgy nagyságának és alakjának helytelen interpretációja.
distoversio A fognak a normálistól distalis irányba történő elhelyezkedése, a fog a fogazat ívének görbületét hátrafelé követi.
distractio Elvonás. 1. A szellemi koncentrálóképesség nehézsége vagy lehetetlensége. 2. Egy végtag ízületi felszíneinek különválasztása, illetve a csontdarabok szeparálása céljából végzett manipulálás vagy húzás. (L. distraho, különböző irányba húzni)
distress Mentalis vagy fizikai szenvedés, illetve gyötrelem.
distributio Eloszlás. 1. Az artériák és az idegek ágainak eloszlása a szövetekben, szervekben. 2. Az artériák és idegek ágainak eloszlási területe, ezen artériákkal és idegekkel ellátott régió. 3. A népességben a különböző kategóriák alapján csoportosított emberek száma, aminek alapján pl. kor, nem, foglalkozás szerinti megoszlásról beszélhetünk. (L. distribuo szétoszt)
Találatok Magyarázat
Gauss-féle distributio Gauss eloszlás. A statisztikában az átlagérték körüli populációs megoszlás. Gauss-féle megoszlás esetén a ± 1%-os standard deviáció (SD) magában foglalja az esetek 68.2%-át, ± 2 SD-n belülre kerül 95.4% és ± 3 SD lefedi az esetek 99.7%-át. Syn harang alakú görbe, normál eloszlás.
normál distributio Syn Gauss-féle d.
distrix A hajvégek kettéválása. (G. dis, kétszer + thrix, haj)
diszacharid Két monoszacharid kondenzációs terméke, miközben leadnak egy molekula vizet.
diszkordancia A népesség tagjaiban két jellemző eltérése, melyet a kapcsolat mértékéül alkalmaznak. Vö. konkordancia.
diszkrét Elkülönült, különálló, máshoz nem kapcsolt. A bőr bizonyos elváltozásait jelölik így. (L. discerno, elkülönít)
diszkrimináció A különböző dolgok közötti különbségtétel lehetősége. Az a képesség, amellyel a különböző dolgokat eltérőnek ismerjük fel, illetve minderre megfelelően reagálunk. (L. discrimino, elválaszt)
Találatok Magyarázat
jobb-bal diszkrimináció A test két oldalának azonosítási folyamata, amely megkülönbözteti a jobboldalt a baloldaltól.
diszmorfológia A szövetek abnormális fejlődésével foglalkozó tudományág általános elnevezése, mely a klinikai genetika egyik területének tekinthető. (dys- + G. morphé, alak + logos, tanulmány)
diszprózium (Dy) A lantanidák (ritka földfémek) sorába tartozó fémes elem, atomszáma 66, atomsúlya 162.50. (G. dysprositos, nehéz hozzáférni)
disztrofin Egy fehérje, amelyet a normál izom sarcolemmajából mutattak ki. Pseudohypertrophiás vagy más izomdystrophiaban szenvedők izmaiban ez a fehérje nincs jelen.
diszulfát Két szulfátgyököt tartalmazó molekula.
diszulfid 1. A referencia elemmel szemben két kénatomot tartalmazó molekula, pl. CS2, széndiszulfid. 2. -S-S- csoportot tartalmazó vegyület, pl. a cisztin.
DIT Dijódtirozin.
diterpének 4 izopropén egységgel rendelkező, vagyis 20 szénatomot és 4 elágazó metilcsoportot tartalmazó hidrokarbonok, illetve származékaik. Pl. A-vitamin, retinén, akonitin.
diuresis Vizelet elválasztás. Nemegyszer a szokatlanul nagy mennyiségben kiválasztott vizeletre mondják. (G. dia, át, ouresis, vizelés)
diuretikum A vizelet kiválasztását fokozó hatóanyag.
Találatok Magyarázat
kacs diuretikum A diuretikumok egyik osztálya (pl. furosemid, etakrinsav), mely oly módon fejti ki hatását, hogy nemcsak a proximalis és a distalis tubulusban, de még a Henle kacsban is megakadályozza a nátrium és a klór visszaszívódását.
ozmotikus diuretikum Pl. a mannitol, mely ozmotikus hatásánál fogva fokozza a víz és az elektrolitok vizelettel történő kiürítését.
kálium spóroló diuretikum Olyan hatóanyagok, amelyek elősegítik a kálium szervezetben tartását. Ide tartozik a triamteren és az amilorid, melyek hypertoniaban és pangásos szívelégtelenség esetén kerülnek alkalmazásra.
diurnalis 1. A nappali órákkal kapcsolatos, szemben a nocturnalis, vagyis az éjszakai órákkal. 2. Minden 24 órában egyszer ismétlődő ritmus, pl. diurnalis variáció. Vö. circadian. (L. diurnus, nappali)
divalencia Kétértékűség. Syn bivalencia.
divalens Kétértékű. Syn bivalens (1).
divaricatio Elágazás. Syn diastasis (1). (L. divaricare, szétszóródni)
divergencia 1. Különböző irányokba történő szétszóródás. 2. A neuron azon elágazásai, melyek révén más neuronokkal synapsisokat alkot. (L. d- el, + vergo hajlani, esni)
divergens Különböző irányokba mozduló, sugárzó.
diverticula A diverticulum többesszáma.
diverticularis Diverticulummal kapcsolatos.
diverticulectomia A diverticulum műtéti kiirtása.
diverticulitis A diverticulum gyulladása, különösen a colon falában a pangó széklet által kitöltött, majd gyulladásba jövő kis tasakocskák gyulladását értik alatta. A gyulladás szövődménye ritkán hegesedés, szűkület, perforatio és vérzés.
diverticuloma Granulomás szövettömeg kifejlődése a colon falában. (diverticulum + G. oma, tumos)
diverticulosis Több diverticulum jelenléte a bélben, melyet gyakran észlelnek középkorú embereken. Az elváltozások keletkezési mechanizmusukat tekintve szerzett pulziós diverticulumok.
diverticulum, pl. diverticula Egy csöves vagy hólyagos szerv falán, pl. bél, hólyag kialakuló zsák. (L. diverticulum, egy elkerülő út)
Találatok Magyarázat
ál diverticulum, pl. diverticula A bél izomrétegének defektusán áttüremkedő, ezért a fali izomréteget nem tartalmazó béldiverticulum.
colon diverticulum, pl. diverticula A muscularis rétegen (tunica muscularis propria) keresztüli nyálkahártya és submucosa herniatio, mely vérzést vagy súlyos gyulladást idézhet elő.
hypopharyngealis diverticulum, pl. diverticula Syn pharyngooesophagealis d.
hypophysis diverticulum, pl. diverticula Az embryonalis ősszáj (stomodeum) ectodermajának tubularis képződménye, mely dorsal felé növekedve a diencephalon processus infundibularisa körül csészeszerű képződményt formál, melyből később a hypophysis pars distalisa és pars juxtaneuralisa képződik. Syn Rathke tasak.
Meckel diverticulum, pl. diverticula Meckel gurdély. Az embryonalis peteburok maradványa, amely felnőttben a bélből (az ileumból, a coecumhoz közel) nyíló tasakként abnormálisan perzisztálhat. A köldökhöz is tapadhat és előfordul, hogy nyálkahártyájában savelválasztásra képes parietalis sejtek vannak (a gyomorhoz hasonlóan), amelyek savat szekretálva pepticus fekélyt és vérzést eredményezhetnek a Meckel diverticulumban.
pharyngooesophagealis diverticulum, pl. diverticula A nyelőcső leggyakoribb diverticuluma, mely a musculus constrictor pharyngis inferior és a musculus cricopharyngeus között alakul ki. Syn hypopharyngealis d., Zenker d.
pulziós diverticulum, pl. diverticula Az üreges szerv belsejében, a mucosát a muscularis rétegen átpréselő nyomás hatására keletkező d.
tractiós diverticulum, pl. diverticula D., melyet az üreges csöves szerv környezetében levő gyulladt nyirokcsomó vagy hegesedő köteg alakít ki a szervhez hozzánőve és arra húzó erőt gyakorolva (főként az oesophagus distalis szakaszán látható). Hátterében legtöbbször tuberculoticus eredetű hilusi vagy mediastinalis nyirokcsomó áll.
valódi diverticulum, pl. diverticula A szerv falának minden rétegét tartalmazó, abból kinyomuló d.
vesicalis diverticulum, pl. diverticula Húgyhólyag falán keletkező ál- vagy valódi d.
Zenker diverticulum, pl. diverticula Syn pharyngooesophagealis d.
divisio Két vagy több részre oszlás.
Találatok Magyarázat
hasadásos divisio A zigóta gyors, mitotikus oszlása, amely során csökken az egyes sejtek nagysága a blastomérában. Így jön létre a szedercsíra vagy morula. Ld hasadás (1).
direkt nuclearis divisio Syn amitózis.
indirekt nuclearis divisio Syn mitózis.
multiplicativ divisio Az anyasejt szimultán oszlással történő reprodukálódása egy sereg leánysejtté. Ha ez a folyamat az anyasejt megtermékenyítése vagy encystálódása nélkül történik, akkor a leánysejtek a merozoita elnevezést viselik. Ha a leánysejtek egy cystán belül alakulnak ki és rendszerint a megtermékenyítést követően, akkor elnevezésük sporozoita.
divulsio 1. Egy rész szakítással történő eltávolítása. 2. Egy üreg vagy egy csatorna falának erővel történő kitágítása.
divulsor Tágító. Olyan műszer, amellyel az urethra vagy más csatorna, esetenként egy üreg kitágítható.
dizasszociáció Syn disszociáció (1).
dizigotikus Két különálló zigótából kialakuló ikerpár, melyek intrauterin környezete azonos. (G. di, kettő, zygotos, párosával igába fogott)
DL- Előtag, mely jelzi, hogy az adott vegyület egyenlő mennyiségben tartalmazza két enantiomorph alakját, a D-t és a L-et. Régebben dl- előtagot használtak. Tulajdonképpen a struktúra pontosabb kifejezésére szolgál.
DM Diabetes mellitus, dopamin rövidítése lehet.
dmf, DMF (decayed, missing or filled teeth) Tönkrement, hiányos vagy tömött fogak. Ld dmfs caries index.
dmfs, DMFS (decayed os missing teeth and filled surfaces) Tönkrement, hiányos fogak és tömött felszínek. Ld dmfs caries index.
DN Dibucain szám (number).
DN-áz Deoxiribonukleáz.
DNS deoxiribonukleinsav.
Dns Dansyl.
DNS markerek A kromoszómális DNS összefügg az örökletes betegségekkel vagy hajlamokkal. Bár nem maga a marker okozza az elváltozást, mégis együtt van jelen a felelős génekkel, és velük együtt megy át az utódba is. Bizonyos markerek, pl. a restrikciós fragment hossz polymorphismus, az autoradiográfiás képen azonosítható DNS szegmentből mutatható ki (ezt úgy végzik, hogy a DNS-t restrikciós enzimekkel megemésztik és a kapott fragmentumokat gélelektroforézis segítségével elkülönítik).
DNS ujjlenyomat Ld ujjlenyomat alatt.
doktor 1. Egyetem által adományozott cím, amely annak jár, aki az előírt tanulmányokat lefolytatta, illetve megkülönböztető címként kapják az orvosok, jogászok, a filozófia doktorai stb. 2. Jelentése orvos, különösen olyan, akinek kijár az MD (medical doctor) cím, mivel e címet az orvostudományi egyetemtől kapta. (L. tanító)
dol A fájdalom mértékegysége. (L. dolor, fájdalom)
dolicho- Hosszú. (G. dolichos)
dolichocephalicus, dolichocephalosus Aránytalanul hosszúkás fejű. Olyan koponya, amelynek cephalicus indexe 75 alatti. (dolicho- + G. kephalé, fej)
dolichofacialis Syn dolichoprosopicus.
dolichopellicus, dolichopelvicus Aránytalanul hosszú medencével rendelkező személy, akinek a medence indexe > 95. (dolicho + G. pellis, bél)
dolichoprosopicus, dolichoprosoposus Aránytalan hosszú arcú. Syn dolichofacialis. (dolicho- + G. prosopikos, arc)
dolikolok Olyan poliizoprének, melyek terminalis tagja telített és alkohollá oxidált, rendszerint foszforilált, valamint gyakran glikozilált. Az endoplasmas reticulumban megtalálható, de sem a mitochondrialis, sem a plasma membranban nincs jelen. Vizeletszintje olyan elváltozásokban emelkedett, melyekben elektronmikroszkópos vizsgálattal a bőrben, a rectalis- és az agybiopsziás mintában elváltozások észlelhetők.
dolor Fájdalom. Celsus felismerése alapján a gyulladás négy jelének egyike (a másik három: calor (meleg), rubor (pír), tumor (duzzanat).
dolorificus Fájdalomkeltő.
dolorimetria A fájdalom mérése. (L. dolor, fájdalom + G. metron, mérés)
domén Tartomány. 1. Mintegy 110-120 aminosavból álló homológ egység, amely az immunglobulin molekulák könnyű és nehéz láncait képezi, és valamilyen specifikus funkcióval rendelkezik. A könnyű lánc két doménből áll, az egyik tartalmazza a variábilis a másik a konstans régiót. A nehéz láncok 4 vagy 5 domént tartalmaznak, az immunglobulin osztálytól függően. Ezek egyike a variábilis régió, a többi a konstans régió része. 2. Egy fehérjerégió, amely megkülönböztetett fizikai tulajdonsággal vagy szereppel bír. (L. dominium, tulajdon)
domesztikálás Az ember és valamely állat közötti szoros társulás az ember lakóhelyén vagy az emberi aktivitási helyén. Pl. a részleges háziasítás eredményeként valamely állat állandóan az ember környezetében lakik. Gyakori, hogy az állati szervezet vektorrá válik bizonyos kórokozók terjesztése szempontjából vagy valamely emberi betegségnek lesz állandó gazdája. (L. domicilium, letelepedés)
dominancia Domináns (vezető, uralkodó) állapot.
Találatok Magyarázat
cerebralis dominancia Féltekei dominancia. Az egyik félteke túlsúlyban van, dominál a másik felett, mivel bizonyos funkciókra jelentősebb hatással bír, mint a másik félteke. Rendszerint a bal félteke dominál a beszéd, az elemzési folyamatok és a matematika terén, míg a jobb félteke (általában a nem domináns) a térbeli elképzelés és a nyelvi képességek, így bizonyos vizuális képek felett is uralkodik. A kezesség (jobbkezesség) ugyancsak a bal féltekéhez kapcsolt és általános példaként szolgál a cerebralis dominancia illusztrálására.
domináns 1. Vezető vagy irányító. 2. A genetikában olyan allél, amelyet a heterozigóta szülőtől örököl az egyed, és a másik szülőtől örökölt recesszív allélt nem engedi érvényesülni. (L. dominans, uralkodó)
Don Juan PSZICHIÁTRIA: Olyan férfit jelölnek ezzel a névvel, aki partnernőjére nagy hatást gyakoroló, kényszerítő vagy romantikus szexuális hiperaktivitással bír (a legendás spanyol nemesről elnevezve).
donor 1. Olyan személy, aki transzplantáció vagy transzfúzió céljából vért, szövetet, szervet ad. 2. Az akceptorra atomot vagy gyököt átvivő vegyület. 3. Olyan atom, amely könnyedén képes elektront leadni az akceptor részére. (L. dono, ad)
Találatok Magyarázat
hidrogén donor Olyan metabolit, amelyből a hidrogén (a dehidrogenáz rendszer révén) átkerül egy hidrogén szállító molekulára, majd onnan egy másik metabolitra, amely ezáltal redukálódik.
Amennyiben nem találta meg a keresett kifejezést, jelezze a hiányt szerkesztőinknek:
Információ

Orvosi szótár rovatunkban a gyakran használt latin-görög (kisebb részben angol) orvosi szavak, kifejezések szerepelnek. Magyar szavakat és kifejezéseket nem tárgyalunk, a betegségek és gyógyszerek neveit pedig az oldal Betegség- és tünetkereső, ill. Gyógyszer/gyógytermék kereső rovata tartalmazza.
A helyesírást illetően: (csak néhány általános példa írásmódra: f=ph, i=y, k=c, ó=o, ú=u, , sz=s). A szavakat (különböző írásmódokat) érdemes megnézni beküldés előtt, az elütéseket, ha lehet, kérjük javítani. Mondatokból kiragadott kifejezésekre (pl. zárójelentésből, leletekből) lehet, hogy vissza kell kérdeznünk, tehát érdemesebb beküldeni a mondatot, megjelölve a kérdéses kifejezést.

Hirdetés

Ha ezt Kleopátra tudta volna!

Tegye fel a kezét, aki ragyogó, feszes és fiatalosan üde arcbőrre vágyik! Az Önök számára fantasztikus hírünk van! A TIENS két olyan innovatív arcmaszkot hozott a piacra, amely a SPA kényeztető simogatását nyújtja az otthoni környezet nyugalmában. 15 perc relaxáció és bőre ujjá éled. Járjon bőre kedvében és helyezzen fel egy TIENS Time Shadow Arcmaszkot!

Tovább a cikkre