Ezeket látta már?

Szponzorált tartalom

Örökbefogadás: hogyan zajlik a folyamat?

Örökbefogadási eljárásról lépésről lépésre

Milyen folyamatra kell számítani egy gyermek örökbefogadása esetén? Meddig tart az eljárás, milyen lépéseket kell megtenni?

Többféle ok is vezethet ahhoz, ha valaki az örökbefogadás mellett dönt. Vannak párok, akiknél természetes úton sajnos nem valósítható meg a gyerekvállalás, esetükben ez lehet a családalapításhoz vezető út. Mások egyedül szeretnének örökbefogadni gyermeket. Családalapítási cél vezethet ehhez a döntéshez és az is, hogy segíteni szeretnének a szüleik nélkül maradt gyermeknek, hogy saját gyermekként nőhessen fel. Bármelyikről is legyen is szó,az örökbefogadás valamennyi esetben esélyt jelenthet egy gyermeknek arra, hogy szerető környezetben nevelkedhessen.

Most bemutatjuk a örökbefogadási folyamatot lépésről lépésre, hogy tisztán lássuk a célig vezető utat.

Az örökbefogadás első lépései

Örökbefogadás esetén egy sor teendője van a jövendőbeli szülőknek. Azon túl, hogy jelentkezni kell a lakóhely/tartózkodási hely szerinti területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál, illetve be kell nyújtani az örökbefogadási kérelmet, át kell esnünk alkalmassági vizsgálaton, tanácsadáson és érdemes részt venni örökbefogadói tanfolyamon is. A kérelem benyújtását követő 15 napon belül a szakszolgálat tájékoztatást ad, a tanácsadást követő alkalmassági vizsgálat eredményét pedig 60 napon belül kaphatják meg a jövendőbeli szülők.

Az alkalmasság megállapítása a gyámhivatali eljárás keretében valósul meg hozzávetőlegesen 60 nap alatt. Ha az örökbe fogadni szándékozó házaspár elfogadta a gyermekvédelmi szakszolgálat javaslatát, és valamennyi dokumentum rendelkezésre áll, az ügyintézési határidő csak 15 napot jelenthet. Amennyiben valaki egyedül szándékozik örökbe fogadni gyermeket, ahhoz a gyámhivatalnak a családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulását kell kérnie, ezt követően döntenek az alkalmasságáról 60 napon belül.

Amint megszületik a végleges alkalmassági határozat, a szakszolgálatnál megtörténik az örökbefogadásra alkalmas szülők nyilvántartásba vétele. Ha az örökbefogadni szándékozó nyílt örökbefogadást szeretne, vagy azt is vállalja, akkor megkötik a megállapodást a nyílt belföldi örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezettel.

Mennyi a várakozási idő?

A területi gyermekvédelmi szakszolgálat legalább fél évente felveszi a kapcsolatot a szülő-jelöltekkel. Abban az esetben, ha 3 év alatt nem történik örökbefogadás, akkor egy évvel meghosszabbítható az alkalmassági határozat érvényessége. Ha 4 év alatt sem történik meg az örökbefogadás, akkor ismételt eljárásra van szükség, továbbá előfordulhat, hogy szükség esetén felül kell vizsgálni az alkalmasságot is.

Mi befolyásolhatja a várakozási idő hosszát?

  • Az örökbefogadandó gyermekre vonatkozó elképzelések (életkor, származás, egészségügyi problémák): ha ezekre elfogadó a szülő, akkor gyakran alig egy éven belül, az alkalmassági határozatuk véglegessé válásától számítva gyakran három-hat hónapon belül ajánlanak számukra gyermeket.
  • Az örökbe fogadni szándékozók fogadókészsége: lombik programban vesznek részt, saját maguk vagy családtag betegsége miatt nem fogadókészek, költözés, lakásfelújítás, munkahelyváltás miatt több hónapig nem fogadókészek, gyermekük születik, külföldön vállalnak egy-két évre munkát, emiatt nem fogadókészek stb.
  • Hogyan alakul az örökbefogadható gyermekek száma: milyen életkorú, egészségi állapotú, családi hátterű gyermekek válnak örökbefogadhatóvá, illetve hány örökbe fogadni szándékozó várakozik. Az örökbe fogadni szándékozók közül hányan nem fogadókészek az adott időpontban, mikor a gyermek számára örökbefogadó szülőket keresnek.

Hogyan zajlik az örökbefogadás engedélyeztetése?

Első lépésként be kell mutatni az örökbe fogadni kívánt gyermeket, meg kell vele ismerkedniük a szülőknek. Erre kérhető munkavégzés alóli felmentés 10 munkanapra, mely igazolást a szakszolgálat adja ki. A személyes kapcsolatfelvételtől számított 30 napon belül a szakszolgálat - a gyermek gondozója, illetve gyermekvédelmi gyámja bevonásával - kialakítja álláspontját arra vonatkozóan, hogy javasolja-e a gyámhivatal felé a gyermeknek az örökbe fogadni szándékozó személy gondozásába történő kihelyezését, és erről az örökbe fogadni szándékozó személy tájékoztatja.

Az ismerkedést követően a gyermeket gondozásba helyezik az örökbefogadókhoz, mely szakasz legalább 1 hónapot ölel fel. Ezt követi az örökbefogadási kérelem benyújtása, melynek alapján 60 napon belül dönt a gyámhatóság az örökbefogadás engedélyeztetéséről. Ha a gondozási idő meghaladta az 1 hónapot, akkor 21 napon belül (a kötelező gondozási idő lejártát követően), speciális esetekben pedig 90 napon belül döntenek. (Ilyen speciális eset lehet például, ha a nevelőszülő vagy a gyermeket saját háztartásában gyámként nevelő valamelyik rokon fogadja örökbe a gyermeket, és ezért az örökbefogadás engedélyezésével egy eljárásban kell megállapítani az örökbefogadó szülő örökbefogadásra való alkalmasságát is.)

A döntést követően a gyámhatóság a véglegessé vált határozatát megküldi az anyakönyvvezetőnek, ahol a gyermek születését az örökbefogadás folytán megváltozott adataival újraanyakönyvezik, és elrendeli az örökbefogadás utánkövetését. Az utánkövetési folyamat 6 hónapot, másfél évet jelent kötelezően, utána pedig önkéntessé válik.

Minden gyermeknek legyen esélye arra, hogy szerető családban nevelkedhessen. Ha szeretne ennél többet megtudni az örökbefogadásról, látogasson el a csalad.hu oldalra!

A cikk megjelenését a Családbarát Magyarország Központ támogatta.

Forrás: EgészségKalauz