Harc az áltudományos hírek ellen

#áltudomány #orvosok #tudományos
2018.05.08. Módosítva: 2018.05.08.

A tudomány eredményeinek hiteles és közérthető közvetítésére hívja fel a kutatói közösséget a Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése által elfogadott határozat. Az áltudományos hírek ellen hivatalosan is felvették a harcot!

Az MTA legfőbb döntéshozó testülete egyúttal üdvözölte atudomany.hucímen elérhető új honlapot, amely a tudományosnak tűnő, de hamis elméletekkel szemben a tudományosan megalapozott, hiteles ismeretek közvetítőjeként járulhat hozzá az akadémiai célkitűzés sikeréhez.

Áltudományos hírek a világhálón

A tudományba vetett bizalom megrendülése, az alternatívként megjelölt, ám a tudomány alapelveinek nem megfelelő,tudománytalannak tekinthető megnyilatkozások terjedése világjelenség.A tudomány alapelveinek támadása, az áltanok, a tudományosnak, meggyőzőnek tűnő, de hamis elméletek terjedése Magyarországon is egyre erősödik. A Magyar Tudományos Akadémia – mint a tudományért felelős, legnagyobb közbizalmat élvező köztestület – az eddigieknél is erőteljesebb és aktívabb szerepet kíván vállalni ennek a világ és Magyarország jövőjét egyaránt hátrányosan befolyásoló jelenségnek a visszaszorításában.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése által elfogadott határozat ezért felhívja az MTA köztestületének valamennyi tagját a tudomány alapelveinek aktív, következetes képviseletére a kutatói közösségek, a nagyközönség, a média, a politikai döntéshozók és a szakpolitikusok számára készülő közléseiben és javaslataiban, továbbá a tudományos érvelés, szükség esetén aközös fellépés erősítésére a megalapozatlan tanokkal szemben.

A határozat továbbá felhívja Magyarország valamennyi kutatói közösségét, hogy a tudomány közvetítése a társadalom felé hiteles és közérthető legyen, és a tudomány természetének, céljainak és módszereinekmély, aktív ismeretén és használatán alapuljon.

Össze kell fogni az áltudományos hírek ellen

A Közgyűlés Magyarország valamennyi oktatójához és kutatójához fordulva, annak közvetítésére szólít fel, hogy a tudomány feladata a mélyebb megértés, a tudományos felismerések közlése, elfogadtatása és alkalmazása, valamint a tudományosan megalapozott, hiteles elméletek képviselete. "A tudomány sosem zárt, végleges rendszer; az azonos időben versengő felfogások létezése a tudomány sajátossága egy történetileg érvényes módszertani egyetértés keretei között. Fontos figyelembe venni az egyes tudományterületeken alkalmazott érvelési eljárások sajátosságait, és el kell kerülni a tudós saját szakterületének megfontolatlan átlépését" – olvasható a határozatban.

A Közgyűlés felkéri az MTA minden tagját és köztestületi tagját, hogy vállaljon aktív szerepet, és lépjen fel a tudomány alapelveitől idegen, annak ethoszát és etikáját sértő eszmerendszerekkel szemben.

Az európai kanyarójárvány okai - kattintson tovább!

Elvárja, hogy minden közpénzből finanszírozott kutatóintézmény működése nyilvános legyen, a tudomány módszereinek és etikájának megfelelően folyjék, és érvényesüljön a kutatások független értékelésére támaszkodó minőségbiztosítás.

Végül üdvözli a tudomany.hu honlap megalapítását, amely a fenti célokat szolgálja, és felkéri a tudományos közösséget, hogy aktívan járuljon hozzá küldetésének sikeréhez.

forrás: MTA

Forrás: EgészségKalauz