Ezeket látta már?

Hozd a Formád, Magyarország! - program a gyermekkori elhízás megelőzésére

2011.04.27. Módosítva: 2015.11.04.

Kilenc város tizenkét iskolája csatlakozott a 2008-ban elindult "Hozd A Formád, Magyarország!" programhoz, melynek célja a gyermekkori elhízás kockázatainak csökkentése. Az elmúlt tanév értékelése során kiderült, hogy a fiatalok nagyobb arányban vettek részt azokon a programokon, melyek kitalálásában és megszervezésében maguk is részt vettek. A tavalyi sikeres programok után idén tavasszal is minden iskolában megrendezik a Hozd a Formád Hetet, melyen több, mint 6500 diák vesz részt.

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége a Novartis Hungária Kft. támogatásával 2008-ban indította el "Hozd A Formád, Magyarország!" programját, melynek célja a gyermekkori elhízás elleni küzdelem, a diákság aktivitására, valamint az iskolák és a családok közötti együttműködésre alapozva. A programhoz kilenc város tizenkét iskolája csatlakozott. A kezdeményezés felkarolása a cég által indított EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÉRT nevű, hosszú távú, ágazati program keretében történik, ami a magyar lakosság egészségi állapotának javítását tűzte ki céljául.

Hozd a Formád, Magyarország! - program a gyermekkori elhízás megelőzésére

Tevékenyen telt az elmúlt tanév a programban résztvevő tizenkét iskolában. A 2009/2010-es tanévben a minőségi táplálkozás fontosságával ismerkedtek a diákok, az alapanyagok megismerésétől az ételek elkészítéséig és kóstolásáig. Nem maradhatott ki a programból a sport és a mozgás sem, ami szabadidős játékok, tánc, torna, akadály- és váltóversenyek és fitneszfoglalkozások formájában jelent meg a diákok életében.

A résztvevők rendszeres szűréseken és állapotfelméréseken vettek részt, és szakértői tanácsokat is kaphattak az előadások alkalmával. Lazításként kreatív foglalkozások zajlottak, ahol szintén az egészséges életmód állt a középpontban. Ennek jegyében készítettek pólót, receptfüzetet és társasjátékot, sőt az irodalmi-, rajz- és plakátpályázatnak is ez volt a témája. A program kilépett az iskola falai közül is, a diákok, tanárok közös kirándulásokon, kerékpártúrákon ismerkedtek a természettel.

Az idei tanév első félévében a különböző mozgásformák és sportolási lehetőségek megismertetése, megszerettetése, és a diákok napi életvitelébe történő beépítésének elősegítése volt a cél. A tanév második felében a szabadidő-felhasználási szokások átalakítása, a szabadidő-beosztás egészségközpontú újraértelmezése a téma. Ennek során váltó- és akadályversenyek, sportbemutatók, tánc és tornafoglalkozások várják a fiatalokat. Természetesen folytatják a tavaly elkezdett egészséges táplálkozás népszerűsítését, és idén sem maradhatnak el a kreatív foglalkozások és a közös kirándulások sem.

A programban résztvevő iskolák vezetői, tanárai rendszeres találkozókon egyeztetik a program menetét és tapasztalatait. Egyik legfontosabb megállapításuk, hogy a tanórák keretében kevés idő áll rendelkezésre az egészséges életmód megbeszélésére, mivel egészségtan óra nincs minden évfolyamon, és az alacsony óraszám nem ad lehetőséget a téma részleteinek megismerésére. Mivel a feladat az osztályfőnöki órákra hárul, ezért a megvalósítás elmarad a lehetőségektől. Az egészséges életmód iskolai népszerűsítéséhez szükség volna az egészségtan óraszámának növelésére.

Felmérés több, mint 2500 diák részvételével

A program első tanévének értékeléséhez kérdőíves felmérést végeztek a résztvevő 12 iskolában és 9 kontroll intézményben, melynek során összesen 2674 diákot kérdeztek meg. A felmérés legfontosabb eredménye, hogy a programban résztvevő iskolák tanulói szignifikánsan nagyobb arányban vettek részt az egészséges életmóddal kapcsolatos programok kitalálásában, szervezésében és megvalósításában, mint a kontroll iskolákba járó fiatalok. Például a programok megvalósításában a résztvevő iskolák tanulóinak több, mint fele (52,4%) vett részt, szemben a kontroll iskolákkal, ahol ez az arány csak 28,1% volt.

A legtöbbet említett egészséges életmóddal kapcsolatos program a "Hozd a Formád, Magyarország!" lett, ezt követte a gyümölcs-nap, egészség-nap, családi nap, futóverseny és egyéb sportesemények említése. Az eredmények jól jelzik, hogy a fiatalok egészséges életmóddal kapcsolatos attitűdjeit legjobban a kompetencia alapú oktatás lehetőségeinek kihasználásával és a cselekvési kompetencia kialakításával lehet elérni. A tanulók szívesen vettek részt a programok kitalálásában, megszervezésében és megvalósításában is, sőt szinte magukénak érezték a megvalósult eseményeket.

Az eredmények bemutatása

A résztvevő iskolák a projekt időtartama alatt, minden tanév végén megszervezik a Hozd a Formád Hetet. Erre a rendezvénysorozatra meghívják városukból azokat az iskolákat, amelyekkel kapcsolatban állnak, azzal a céllal, hogy megismertessék a program által vállalt küldetést és a kitűzött célokat, valamint bemutassák az év során elért eredményeiket. Ezek a rendezvények egyben lehetőséget teremtenek a programhoz való csatlakozásra is. A második Hozd a Formád Hetet több mint 6500 diák részvételével 2011. április 11 és május 31. közötti időszakban rendezik meg az iskolákban.

további információ:

Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége

72/312 965

Email: egvaralap@mail.datanet.hu

Forrás: Sajtóközlemény