Ezeket látta már?

Legyen egészséges és vidám a következő generáció!

Azért, hogy egészséges társadalomban éljünk, idejekorán el kell kezdeni tenni . A gyermekeket is megfelelő életmódra kell nevelni. Ebben az iskola jelentős szerepet játszhat.

A gyermekek napjuk nagy részét az iskolában töltik, ahol nemcsak tanulnak, de azt is elsajátítják, hogyan kell közösségben viselkedni – miért ne taníthatnánk meg őket már gyermekkorban az egészséges életmódra, az egészségfejlesztésre?

Legyen egészséges és vidám a következő generáció!

Azoknak az intézményeknek, ahol a diákok napjaik jelentős részét töltik, nagy a felelőssége egészségi állapotuk megőrzésében, javításában. Nemcsak az otthon látott példa, az iskola is felelős azért, milyen kamasz, majd felnőtt válik a kisgyermekből. Fokozottan odafigyel-e életvitelére, vagy sodródik a tömeggel, azokkal, akik nem törődnek eleget sem lelki, sem fizikai jólétükkel.

Az egészségünk nagy érték. Csak akkor tudjuk ezt meg igazán, amikor megbetegszünk: napokon át csak feküdnénk és fájdalmakkal küzdve vágyunk arra az állapotra, amikor még minden rendben volt - amikor ijedten kérdjük magunktól, ki is néz vissza ránk a tükörből? Sokszor nagyon nehéz visszaevickélni a helyes útra, melyet elhagytunk.

Egészséges társadalom...kellene

A társadalom számára ugyancsak az a jó, ha egészségesek vagyunk: tudunk dolgozni, megvalósítani fontos célokat. Hazánkban sajnos szembetűnő a népesség egészségi állapotának romlása. Európában élenjárók vagyunk a daganatos megbetegedések és halálozások, az öngyilkosságok, alkoholizmus terén.

Hogy a helyzet ne rosszabbodjon, a köznevelési intézményeknek is fontos feladata lenne egészségmegőrzésre nevelni a fiatalokat. A kötelező iskoláztatás évei egyedülálló lehetőséget teremtenek ahhoz, hogy a diákok hatékony formálásával egészségesebb generációk éljék az európai átlagéletkorhoz közelítve életüket.

Mit tehet az iskola?

A diákok számára az egészség fogalmát a következők alkotják: táplálkozás, mozgás, környezet és a különféle élvezeti szerek. Az önmagában nem elég, ha megváltoztatják korábbi, egészségtelen táplálkozásukat: az áttérés nem vonja magával automatikusan, hogy azonnal sportolással, mozgással dobják fel mindennapjaikat, vagy hogy ne nyúljanak cigarettához, alkoholhoz. Egyenként meg lehet változtatni a szokásokat, az életmódformálás hatékonyságáról azonban nem beszélhetünk.

A tanulók egészség-magatartásának formálásához vezető megfelelő út a szervezetfejlesztésen keresztül valósítható meg – annak az iskola minden résztvevőjét érinteni kell. Tanárt, diákot és szülőt.

Az átformálás hatékony eszközei a pozitív énkép kialakítása – a diákok önismeretének, önértékelésének, önbizalmának fejlesztése. Hatékony kommunikáció, azaz a tolerancia, az empátia és a másság kezelése. Az erőszakmentes konfliktuskezelés megtanulása, tanulás-módszertani ismeretek és a tanárok példamutatása. Cél a testi-lelki egészség elérése!

Fontos a gyermekek közti szeretet, együttműködés, bizalom – hogy a teljesítményértékek is visszanyerjék emberformáló hatásukat. A pedagógusoknak meg kell tanulniuk alkalmazni módszereket és technikákat, melyekkel elősegítik a harmonikus emberi kapcsolatok kialakítását, fejlesztését és fenntartását. A lelki egészségvédelem éppoly fontos, mint a büfé kínálatának átszervezése, az egészséges ételek előtérbe kerülése a cukros, hizlaló élelmiszerekkel szemben.

Csak az egészségügy önmagában nem birkózhat meg a gyógyítással és a hatékony megelőzéssel egyszerre. Sajnos, a felnőtt generáció lelkiállapotának zavarai magatartási minták lehetnek a gyermektársadalom számára is. Ezért nagyon fontos más alternatívát is kínálni számukra, kidolgozni ennek érdekében egy rendszert.

Az iskola adhat szemléletet a majdani felnőtteknek a fejlett társadalmakhoz közelítő minőségi életviteléhez. Értékké teheti számukra a kapcsolatrendszerek minőségét, a közösségi szolidaritást. Ki kell alakítani az egészséges értéktudatot, azt megszilárdítani, tevékenységrendszerbe ágyazni. Az ilyen iskolarendszer segíthet javítani a felnövekvő generációk életesélyeit. Ne feledjük: csak egészséges felnőtt tud egészséges gyermeket nevelni...

Forrás: Napidoktor
Google Hírek ikon
Adja hozzá a Híreket a Google hírfolyamához