Ezeket látta már?

Aki fizet kérdezhet is - a bentlakásos idősellátásról

Nem csak lehet, kell is védekezni a bentlakásos idősellátásban fel-felbukkanó negatív tendenciákkal szemben. A hatósági engedélyek ellenőrzése, a gondozási szerződés ügyvédi véleményezése és az információgyűjtés mind-mind szükséges ahhoz, hogy hozzátartozónk ne váljon otthontalan áldozattá.

Magyarországon a bentlakásos idősellátásban kialakult helyhiány kedvez az ügyeskedőknek, de kellő felkészültséggel, megfelelő kérdésekkel a zavarosban halászók gyorsan leleplezhetők.

Aki fizet kérdezhet is - a bentlakásos idősellátásról

Égető Ferenc, az Arany Alkony otthonokat üzemeltető Kálvin János Presbiteri Misszió elnöke az alapproblémát abban látja, hogy az ellátásra várakozók és hozzátartozóik általában nem szolgáltatásként, inkább állami gondoskodásként, egyfajta kegyként tekintenek az idősotthoni ellátásra. Ezért amikor a hosszú, reménytelennek tűnő várakozás helyett felbukkan a gyors megoldás lehetősége, feledve minden óvatosságot, bármibe belemennek.

Akadékoskodással, kérdezősködéssel nem merik veszélyeztetni a megállapodást, pedig a kockázat nagy, akik pórul járnak, mindenüket elveszthetik - hívta fel a figyelmet a vezető. A leendő lakhely tesztelésének legfontosabb lépései közül a szakember a hatósági engedélyek meglétének ellenőrzését említi elsőként, hiszen Tanúsítvány és Működési Engedély hiányában az érdemi tárgyalásokat megkezdeni sem érdemes. Mindkét iratot a regionális Államigazgatási Hivatal állítja ki azzal a kikötéssel, hogy a Tanúsítványt jól látható helyen ki is kell függeszteni az intézményben.

Rengetegen követik el azt a - legtöbbször jóvátehetetlen - hibát, hogy a gondozási szerződésről az aláírás előtt nem kérnek másolatot, és nem nézetik meg ügyvéddel. A megállapodás állandó melléklete a Házirend, amit szintén minden esetben át kell tanulmányozni. Az idős emberek egész további életét meghatározó gondozási megállapodás - bár ügyvédi ellenjegyzése nem kötelező - van olyan fontos irat, mint például egy ingatlan adás-vételi szerződés, ami szemben a gondozási szerződéssel, jogászi közreműködés nélkül nem is érvényes - emlékeztetett Égető Ferenc.

A gondozás megkezdése után jelenthet komoly problémát, ha nem tisztázzák a felek minden részletre kiterjedően az ellátáshoz szükséges gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök finanszírozásának kérdését. Mivel a megnövekedett gyógyszerfogyasztás az időskori lét egyik sajnálatos velejárója, nem szabad csupán elnagyoltan beszélni a témáról, részletesen és írásban kell meghatározni az ezzel összefüggő jogosultságokat és kötelezettségeket.

Minden esetben rá kell kérdezni a gondozottak Érdekképviseleti Fórumára - nem árt tudni, törvényt sért az az intézmény, ahol nem működik ilyen testület. Nem elég azonban megbizonyosodni a létezéséről, információszerzés céljából fel is kell venni velük a kapcsolatot.

Sokat elárul egy otthon stabilitásáról és szakmai hozzáállásáról az is, hogy teremt-e lehetőséget a beköltözőnek az új lakhely kipróbálására, a közösségi élet megismerésére. Már egyre több intézményben létezik az ingyenes, úgynevezett próbahónap szolgáltatás, amelynek során a leendő gondozott eldöntheti, akar-e, tud-e élni a számára új és szokatlan környezetben. A legfontosabb azonban az, hogy változzon az általános gondolkodásmód.

A gondozottaknak és hozzátartozóiknak nem kedvezményezettként, hanem öntudatos vásárlóként kell fellépni a megállapodás előkészítésekor: Ebben a szerepkörben könnyebb feltenni a kényesnek gondolt kérdéseket, hiszen aki fizet, kérdezhet is - húzza alá a szakember.

Kiadó: Kálvin János Presbiteri Misszió

Forrás: MTI